На головну

Математика

сторінка 48

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Поняття конічної поверхні. Рівняння конічніх поверхонь.
Приклад розв'язання задач.
Прямолінійні твірні поверхонь іншого порядку.
Поверхні Обертаном.
Задачі.
Різні способи завдання прямої в пространстве.
КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА. Комбінаторики. БІНОМ Ньютона.
Загальне Рівняння площини та его частінні випадки.
Геометричні образи рівнянь первого степеня Із трьома змінними.
комбінаторики
БІНОМ Ньютона
формули Муавра
Тригонометрична форма комплексного числа
Операції над комплексними числами
Приклад завдань, розв'язання якіх ґрунтується на застосуванні інверсії.
Аналітичне задання інверсії та деякі інші ее Властивості.
многочлен
схема Горнера
Знаходження коренів алгебраїчних рівнянь.
Розділити многочлен f (x) на многочленх- за схемою Горнера
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №1
Нормування міцності будівельного матеріалу
Теорема про середини паралельних хорд Лінії іншого порядку.
Центр Лінії.
Перетин Лінії з прямою. Частінні випадки.
Поняття Загальна Рівняння Лінії іншого порядку.
Дібрання теоретичного закону розподілу Гауса та побудова відповідної апроксімуючої крівої нормального розподілу
Спряжені напрямки нецентральних ліній.
Приклад побудова ліній за їхнімі рівняннямі.
Спрощення Рівняння Лінії с помощью паралельного перенесення системи координат.
Орієнтовна схема Вивчення властівостей Лінії іншого порядку.
Рівняння асимптот Лінії іншого порядку.
Головні напрямки та Головні діаметрі. Рівняння осей сіметрії.
значення аргументу визначавши за лінійною інтерполяцією табличних значень при та.
Перевірка відповідності отриманий розподілу до закону нормального розподілу за крітерієм Пірсона
Статистична обробка результатів експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ
Відношення площ афінно еквівалентніх фігур.
Композіції Деяк геометричність Перетворення.
Поняття переміщення. Способи задання переміщень.
Властивості рухів.
Властивості гомотетій.
Перетворення подібності. Властивості. Аналітичне задання.
Гомотетія. Означення. Способи задання.
Приклад завдань, розв'язання якіх ґрунтується на застосуванні переміщень.
Група геометричність Перетворення та ее підгрупі.
Поняття превращение площини. Приклад Перетворення площини.
Властивості лінійної залежності.
ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ
ЛІНІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЕКТОРІВ
! Застосування інваріантів для побудова ліній іншого порядку.
Класифікація ліній іншого порядку.
Типова Рівняння.
Інваріанті Рівняння Лінії.
Пучок прямих.
Задачі.
Геометричність Зміст знаку виразі.
Відстань между двома паралельні прямі.
Взаємне Розташування кола та прямої.
Відстань від точки до прямої.
Івано-Франківськ
Приклад розв'язання задач.
Зв'язок между координатами точки в різніх системах координат у трівімірному пространстве.
Поняття порядку Лінії.
Зв'язок между координатами точки в різніх системах координат на площіні.
Поняття мішаного добутку трьох векторів. Властивості. ! Застосування до розв'язування задач.
Означення векторного добутку. Основні Властивості даної операции та ее! Застосування до розв'язування задач.
Поняття порядку поверхні.
Прикладом.
Частінні випадки Загальна Рівняння прямої.
Задачі.
Різні способи завдання прямої на площіні.
Візначає Деяк пряму.
Геометричні образи Рівняння первого степеня з двома змінними.
Скалярний добуток двох векторів. Властивості. ! Застосування.
Прикладом.
Базис системи векторів.
Приклад розв'язання задач.
Множення вектора на скаляр. Властивості.
Додавання та віднімання векторів. Властивості ціх операцій.
Координати вектора. Дії над векторами у коордінатній форме.
Ортонормовані базис. Довжина вектора.
Поділ відрізка у даного відношенні.
Теорема Чеві.
Прямокутна декартова системи координат. Відстань между двома точками.
Поняття Загальної афінної системи координат. Координати точки.
Визначення властивостей конструкційного матеріалу
Визначення властивостей кінцевих елементів
Побудова геометричної моделі зварного з'єднання
Визначення робочої площини
Системи інженерного аналізу Femap 10.1.
Генерація кінцево-елементної сітки
Формування граничних умов
Постпроцессорние обробка результатів кінцево-елементного аналізу
Виконання кінцево-елементного аналізу
Формування зовнішніх навантажень
Приклади розв'язання задач
Завдання для самостійного рішення
Власні значення і власні вектори
Дії з лінійними операторами
Поняття лінійного оператора
Приклади лінійних операторів
Декартовій системі координат
Приклади розв'язання задач
Фізичне додаток скалярного твори
Приклади розв'язання задач
Геометричні застосування скалярного твори
Визначення. Властивості. обчислення
Завдання для самостійного рішення
Завдання для самостійного рішення
Приклади розв'язання задач
Спільність лінійної системи і ранг
Приклади розв'язання задач
поняття рангу
Завдання для самостійного рішення
Приклади розв'язання задач
поняття вектора
Лінійні операції над векторами
Базиси на площині і в просторі
Базиси в лінійному просторі
Лінійна залежність і лінійна незалежність
Приклади лінійних просторів
лінійні простору
Завдання для самостійного рішення
Метод Гаусса рішення лінійних систем
Матричне рішення. формули Крамера
Методи обчислення визначників
Приклади розв'язання задач
Розкладання визначника по рядках і стовпцях
властивості визначників
поняття визначника
Завдання для самостійного рішення
множення матриць
Завдання для самостійного рішення
Система лінійних рівнянь і її матричний запис
Приклади розв'язання задач
зворотна матриця
транспонування матриць
матриці
визначник
Вищої професійної освіти 1 сторінка
Вищої професійної освіти 2 сторінка
Вищої професійної освіти 6 сторінка
Вищої професійної освіти 5 сторінка
Вищої професійної освіти 4 сторінка
Вищої професійної освіти 3 сторінка
Мартенсіттік айналимни? кінетікаси
Аустенітті? мартенсітке айналуи ж?не аустенітті? бейнітке арали? айналуи.
Мартенсітті? морфологіяли? ?лгісі.
Айналдиру - кінетікаси ж?не механізмі. Жо?ар?и ж?не т?менгі Бейн.
Мартенсітті? ??рилими, суб??рилими.
ГЕОМЕТРИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ
Вибіркова ХАРАКТЕРИСТИКИ статистичного РОЗПОДІЛУ
Генеральна і вибіркова сукупність. Вибірковий метод.
Вибіркове середнє відхилення.
Оцінки математичного очікування і дисперсії.
Знаходження обсягу вибіркової сукупності.
ДОВІРЧІ ІНТЕРВАЛИ І ДОВІРЧІ ІМОВІРНОСТІ
лекція 10
лекція 11
лекція 7
лекція 8
лекція 9
практичний блок
Дисципліна: Додаткові глави проективної геометрії
Зразки тестових завдань
Лекції 14 -15
лекція 13
лекція 12
теоретичний блок
лекція 4
лекція 5
лекція 6
Ізоморфізм лінійних просторів
Карта навчально-методичної забезпеченості дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять
Кафедра математики та методики викладання математики
Приблизний перелік тем СРС
Фізико-математичний факультет
Пояснювальна записка
лекція 3
лекція 2
Загальні цілі і методичні рекомендації до СРС
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СРС
лекція 1
Дисципліни: Додаткові глави проективної геометрії
Загальні відомості про складні зубчастих механізмах
Передачі з нерухомими осями коліс
диференціальні механізми
Просторові зубчасті передачі
Блакитні гетероструктурні напівпровіднікові світлодіоді та лазера на базі GaN
структура гетерограніцамі
Лазери з накачуванням Електрон пучком
резонатора
метод інжекції
Метод електронного збудження
Графічні рішення зворотних позиційних задач
геометрія ортогональних
Трикутників та їх властивості
Ортогональних проекцій тіней точок і відрізків прямих ліній
Загальні відомості


перша | Попередня | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати