На головну

Культура

сторінка 579

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Розгортання національно-візвольної Війни 1648-1649 рр.
Виступи козацтва за свои станові права
Розкрійте проблему Дисидентський руху в Україні
Трансформація революційніх процесів у військове протіборство за владу в Україні (Кінець 1917 поч 1918 рр.).
Економічні та Політичні реформи 1950х-60х років 20ст .Їх суперечлівій та непослідовній характер.
Розкрійте Теорії походження Київської Русі в історіографії.
Візначіть основні сили національно візвольної революції 1917-1920.
Сутність селянської реформи
Реформа 2-ї половини 19ст в рос.імперії та ее Вплив на розвиток укр. земель
Розкрійте Зміст тріпільської культури та ее місце в історії України.
Українська козацька держава у політічніх інтересах других сусідніх держав.
Визволення України Внесок українського народу та других народів СРСР у победу над фашизмом.
Розкрійте проблему роздробленості Давньоруська земель. Розпад України - Русі.
Інкорпорація України-Русі Литвою. Велике князівство Литовське. Кревська унія.
Розкрійте проблему национальной, соціальної и релігійної конфронтації в українських землях (2пол 16 ст-1 пол 17 МСТ).
Історія дослідження
Аварія на Чорнобільській АЕС
Проведення економічних реформ
Гідрологічні умови
Рослинний покрив
Щільність и пористість чорноземів
Дісперсність чорноземів. Процеси оструктуренность й агрегації
Розділ 3. Морфологічна характеристика грунтів
Фінанси житлово-комунального господарства
Основи організації фінансів ОРГАНІВ власти у зарубіжніх странах
Особливості фінансів комунальних предприятий
Місцеве господарство та его роль у місцевіх фінансах
Обслуговування місцевіх бюджетів органами Державного казначейства
Фінансовий контроль ОРГАНІВ місцевого самоврядування, его види та методи
Бюджетний федералізм у побудові бюджетних систем зарубіжних країн
Місцеве оподаткування у зарубіжніх странах
Роль місцевіх фінансів у формуванні Демократичної держави
Місцеві фінанси у фінансовій системі України
Завдання государственной регіональної політики у контексті Зміцнення місцевіх фінансів
Державна регіональна політика України и Місцеві фінанси
Комунальний кредит у зарубіжніх странах
Компетенція місцевіх ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ у Галузі місцевіх фінансів
Види бюджетних трансфертів
Міжбюджетна реформа та ее Вплив на Місцеві фінанси
Методи бюджетного регулювання та їх розвиток
Формульний порядок визначення обсягів дотацій вірівнювання
Субвенції місцевім бюджетам
Фінансова незалежність місцевого самоврядування та напрями ее Зміцнення
Місцеві фінансові органи та їх Функції
Стан місцевого оподаткування в Україні
Місцеві податки и збори в Україні
Музично - теоретичний аналіз
Вокально - хоровий аналіз
Загальний аналіз
Диригентсько - віконавській аналіз
Цільові фонди місцевого самоврядування
ПЕРЕЛІК тестів
Розвиток місцевіх бюджетів та їх роль у місцевіх фінансах України
Етапи становлення місцевіх бюджетів України
Бюджетний кодекс України
Нормативно-правова балу місцевіх фінансів
Міжнародні стандарти организации місцевіх фінансів
Формування доходів місцевіх бюджетів
Місцеві податки и збори та їх роль в доходах місцевіх бюджетів
Фінансова незалежність місцевого самоврядування.
Склад ФІНАНСОВИХ ресурсов ОРГАНІВ місцевого самоврядування
Напрями Реформування місцевого оподаткування
Проблеми Зміцнення доходної бази місцевіх бюджетів
Склад ВИДАТКІВ місцевіх бюджетів
Роль місцевіх фінансів в Економічній сістемі держави
Сутність місцевіх фінансів та склад ФІНАНСОВИХ інстітутів
Поняття самостійності місцевого бюджету та его роль в Економічній сістемі країни.
Сутність програмно-цільового методу складання бюджету
Місцеві фінанси, як наукова дисципліна
Вчення Про місцеві фінанси та его формирование
Виборчі ОРГАНИ (різновиди): КОМІСІЇ, бюро, презідіумі ТОЩО
РЕЄСТРАЦІЯ ВІБОРЦІВ
Утворення виборчих ОКРУГІВ
ПРИЗНАЧЕННЯ виборча СИСТЕМ
А. Сент-Лагюепредложіл ділити число голосів на непарні числа: 1, 3, 5, 7 і т. Д.
Взаємозвязок ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО правления З виборча система
Голосування І Підведення Підсумків ВІБОРІВ
ПІДХОДІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКІ
ОСНОВНІ різновиди мажоритарних виборчих СИСТЕМ
Недоліки МАЖОРІТАРНОЇ ВІБОРЧОЇ СИСТЕМИ
ТРИ ОСНОВНІ ФОРМИ Голосування
ВИДИ ВІБОРІВ
Інститути Народовладдя В СТАРОДАВНІЙ Греції Основні етапи становлення інституту Народовладдя в Греції
Історія стран Західної Європи та Америки
Ідеї ??християнського теологів
Період государственной добродійності (ХVIII - поч .. XX ст.).
Історичні форми соціальної Турбота
Легені дошкуляють, нема сили винос!
Поспішай !, а то небо сина прийми!
Зараз бі сто грамів доброго Первак !, від б діло Було !, радісно одізвався з свого закутка дід Петро, ??бажаючих завести будь з ким й про что завгодно розмова.
Сон Івана.
Наче Зачарований, дивився на ту чудосію Лікар, схвільовано блімаючі помутнілімі від страсті очима й знервовано мацаючі вокруг собі руками, пробуючі найти тверду опору.
Може у такому стані поїсть, забудеться, рефлекс й спрацює; зраділа своїй здогадлівості Сестричка й нечекаючі поки привезуть вечерю, побігла з мискою до їдальні.
У чужих снах запліталісь ружа з лілеєю, широко разплющів очі посміхався кумедний ведмедик й жалібно місяць голос немовляти ...
ВИСНОВКИ
Механізм Дії закону вартості
Функції закону вартості
Сутність и роль закону вартості
обряд похованняцарів
Скіфська лазня
Ну що Світлано Міколаївно кажуть представник самой гуманної професіі в мире ?; без усякої надії живити я.
Степень дослідженості проблеми
Боги, шановані скіфамі, обряджертвопрінесення
Актуальність теми дослідження
Геродот
Шановні колеги!
Об'єднання східнослов'янськіх племен кіївськімі князями.
Утворення державності у східних слов'ян.
Універсалу. Так, 24 (11) листопада Було Прийнято закон про вибори
На свои плечі Тягар превращение России на федеративну державу .__
Методологія та методи наукового дослідження
Поспільство
Зовнішня політика
Падіння Діректорії
Економічна ситуация за часів Діректорії
Умовна класифікація модіфікаційної мінлівості
Класифікація екосистем
види мутацій
закон Моргана
Основні положення сучасної клітінної Теорії
Розра механізму передачі хвороби
Інші класіфікації екологічних факторів
Закон Бауера - Вернадського
Плотін.
Плутарх
Геракліт
Пітагорейці
Джерела до історії старої філософії.
Б. Антична філософія
Спроба примирення
Загальна характеристика
Філон Олександрівський
Епікуреїзм
Етічні системи
Арістотель
Вчення В. І. Вернадського про біосферу.
Роль живих організмів у біосфері
Основні форми природного добору
Адаптації, як результат еволюційного процесса
Форми боротьбу за Існування
Способи видоутворення
Крітерій Що характерізує
практична робота
Сучасні уявлення про фактори еволюції Головна
З'явився основний груп організмів на Землі та формирование екосистем.
Процеси, Які відбуваліся
Етапи Виникнення життя на Землі
І Різноманітність ОРГАНІЧНОГО СВІТУ
Основні положення еволюційної Теорії Ч. Дарвіна
Статева й вікова структура популяцій
екологічні Чинник
характеристика популяцій
Збереження біорізноманіття. Охорона біосфері
Вплив ДІЯЛЬНОСТІ людини на стан біосфері
Адаптівні біологічні ритми Біологічні ритми Характеристика біологічних рітмів
структура біоценозу
Хід роботи
Основні положення еволюційної Теорії Ж. Б. Ламарка
Потік ЕНЕРГІЇ в екосистемах, продуктивність екосистем
Основні екосистеми світу
Взаємодія організмів в екосистемах
Значення історії філософії для богослов'я
Історія філософії
Вправи з рівновагі
Поняття філософії.
Особливості релігійної ситуации в Україні 16 - 17 ст.
Освіта і наука 2 пол. 17 - 18
Українське козацтво як культурно - історичний феномен.
Як будували дольмени?
Навіщо будували дольмени?
Що таке «мегалітічні Будівлі»? Описати кромлех у Стоунхенджі та вказаті его значення у розвитку архітектури
Мистецтво
Доброчин-меценатська діяльність Івана Мазепи
Українські землі в першій половіні ХVІІ ст.
Зміст програми
Суть, призначення и структура актівів
Економічне управління Формування и розподілом прибутку підприємств
степень гідролізу
СТРУКТУРА навчальної дисципліни
Давня історія України. КНЯЖА ДОБА
СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Структура залікового кретинові дисципліни
ЗМІСТОВІЙ МОДУЛЬ ІV.
Національно-духовних Пробудження УКРАЇНИ
ЗМІСТОВІЙ МОДУЛЬ IІ
ЗМІСТОВНІЙ МОДУЛЬ 2.
За національною системою оцінювання в Україні
СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Завдань для Самостійної РОБОТИ
Висновок.
Україна у Вітчізняній війні 1812 р.
Теоретико-методичні засади та принципи навчання історії.
Список використаних джерел
Особливості навчального процесса, побудованого на засадах розвитку мислення
Історія Відкриття Пеніціліну
Етичний думка Середньовіччя та Відродження
Етічні вчення Нового часу
Етічні Ідеї Стародавнього світу
Витрати на Поліпшення якості продукціїі напрями забезпечення ее конкурентоспроможності за якістю
Західна етичним думка XX століття


перша | Попередня | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати