На головну

Культура

сторінка 583

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


ХIХ - початку ХХ століть.
Прийоми, які стосуються усіх етапів, але мають свою специфіку в застосуванні на кожному з них.
Контрприйоми проти прийомів «силового тиску».
Тема 6: Трудовий конфлікт.
Конфліктна особистість безконфліктного типу.
Тема10. Етнічні конфлікти.
Методичні рекомендації з написання реферативної роботи
ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Теми рефератів, доповідей для студентів очного і заочного відділень
Тема: Європейська та російська культури другої половини ХХ - початку ХХІ століть. Глобальні проблеми сучасності
Семінарське заняття №1. Культура як система. Системний аналіз художніх творів.
Семінарське заняття №2. Первісна культура.
Семінарське заняття № 6. Культура Західної Європи ХVII -ХVIII століть.
ХVII - кінця ХVIII століть.
Семінарське заняття № 5. Культура середньовічної Європи. Особливості Італійського та Північного Ренесансу.
Семінарське заняття № 4. Культура Давньої Русі.
Семінарське заняття № 3. Стародавні цивілізації.
Тема: Культурні особливості Росії середини ХVII - кінця ХVIII століть
Тема: Культура Західної Європи ХVII -ХVIII століть
По курсу культурології
Тема: Культура Давньої Русі
Тема: Культура середньовічної Європи. Особливості Італійського та Північного Ренесансу
Тема: Стародавні цивілізації
Тема: Первісна культура
Тема: Культура як система. Системний аналіз художніх творів
Практична робота 2
Самостійна організація і проведення пальчикової гімнастики, рухової діяльності з навчання дошкільнят основним рухам у віковій групі.
ПРОТОКОЛ СПОСТЕРЕЖЕННЯ (навчання основним рухам)
Спостереження роботи вихователя з проведення пальчикової гімнастики, навчання основним рухам в різних вікових групах.
Самостійна робота по проведенню діагностики фізичної підготовленості дітей у віковій групі. Аналіз отриманих результатів
МДК 01.02. Теоретичні та методичні основи фізичного виховання і розвитку дітей раннього та дошкільного віку
Спостереження і аналіз організації заходів щодо створення оптимального рухового режиму в віковій групі (рухлива гра).
Схема спостереження і аналізу за проведенням рухомий гри
Обробка результатів
КАРТА РОЗВИТКУ
Карта розвитку (вік 4 роки)
Самостійна організація і проведення заходів щодо створення оптимального рухового режиму в віковій групі (рухлива гра).
Практична робота 5
ПРОТОКОЛ СПОСТЕРЕЖЕННЯ І АНАЛІЗУ (рухова розминка, физкультминутка)
Практична робота 12
Спостереження і аналіз роботи вихователя з організації заходів щодо створення оптимального рухового режиму (рухова розминка, физкультминутка).
Самостійна організація і проведення фізкультурного заняття для вікової групи, самоаналіз
Спостереження і аналіз організації та проведення заходів щодо створення оптимального рухового режиму (фізкультурний заняття).
Самостійна організація і проведення заходів щодо створення оптимального рухового режиму (рухова розминка, физкультминутка).
Спостереження і аналіз роботи вихователя з організації заходів щодо створення оптимального рухового режиму (фізкультурний дозвілля).
Спостереження і аналіз роботи вихователя з організації заходів щодо створення оптимального рухового режиму (фізкультурний свято).
Схема педагогічного спостереження і аналізу фізкультурного дозвілля
Самостійна робота по організації та проведенню заходів щодо створення оптимального рухового режиму (фізкультурний дозвілля).
Практична робота 15
Схема педагогічного спостереження і аналізу фізкультурного дозвілля
Збудник туберкульозу
Вторинна период туберкульозної інфекції
Фактори ризики захворювання на туберкульоз
Критерії ліквідації туберкульозу, як найпошіренішого
Імунітет при туберкульозі
Клінічна класифікація туберкульозу
аускультація
Методи прискореного Виявлення МБТ
температура
Проведення Огляду и фізікального обстеження хворого на туберкульоз
Етіологічне підтвердження діагнозу туберкульозу
Самостійна організація і проведення ранкової гімнастики ігрового характеру відповідно до віку дітей
Практична робота 7
Практична робота 1
Практична робота 1
Вступ
Аналіз забезпечення матеріалами і обладнанням в ДОУ для організації та проведення заходів рухового режиму.
Спостереження і аналіз організації заходів щодо створення оптимального рухового режиму (ранкова гімнастика).
Схема аналізу з проведення ранкової гімнастики для дітей вікової групи
Схема педагогічного спостереження і аналізу фізкультурного заняття
Практична робота 5
Практична робота 4
Рентгенологічні методи діагностики
Туберкулінодіагностіка
Критерії ліквідації туберкульозу, як найпошіренішого
МБТ стійки до ізоніазиду и стрептоміціну если є ріст Збудник при концентрації у щільному середовіщі 1 мкг / мл ізоніазиду й 5 мкг / мл - стрептоміціну.
Епідеміологія туберкульозу
Функціональна діагностика
Характеристика Реакції на пробу Манту з 2ТО ППД - Л
Побічні Реакції на протітуберкульозні препарати
хірургічне лікування
Лікування за DOTS плюс програмою
Медикаментозна стійкість МБТ
режими хіміотерапії
Матеріали для самоконтролю
Інфекційній контроль
ВІДПОВІДІ.
Принципи лікування Хворов на туберкульоз.
Ускладнення вакцінації та ревакцінації
Конкретні цілі
Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, Які винен засвоїті студент при підготовці до заняття
Інфекційній контроль
Способ! Застосування та Дозування
Протипоказання до ревакцінації
первинна профілактика
Поточна заключний
Першочергові заходи, что проводяться в осередку туберкульозної інфекції
література
Рецептура Приготування Солон помідорів різніх
Соління кавунів, динь та других овочів и плодів
соління помідорів
соління огірків
квашена капуста
Розподіл балів, Які отримуються студенти
Самостійна РОБОТА
Різніця между художнімі та мовно метафорами
Методичні рекомендації до практичного заняття № 4
Методичні рекомендації до практичного заняття № 7
Методичні рекомендації до практичного заняття № 8
Методичні рекомендації до практичного заняття № 6
Методичні рекомендації до практичного заняття № 5
проблемні завдання
Лабораторна робота №10
Профілактична гімнастика жувальних і мімічних м'язів
Вимоги, що пред'являються до студентів на практичному занятті в аварійних ситуаціях з метою забезпечення безпеки.
Вимоги, що пред'являються студентам на практичному занятті з метою забезпечення безпеки роботи.
При проведенні уроку міогімнастику в групі дітей дошкільного закладу рекомендуємо наступне.
За дією на ОКРЕМІ органи, системи и організм в цілому Усі дієтічні засоби можна розділіті на следующие групи.
Прізначаючі дієтотерапію, враховують етіологію, патогенез хвороби, стан хворого, вид, породу, вік, стати, продуктивність тварин.
Повноцінна годівля - основа ПРОФІЛАКТИКИ внутренних хвороб тварин
СУМИ - 2015
Значення дієтічного годівлі сільськогосподарських тварин
Дієта при захворюванні легенів
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Додаток І
Додаток А
Правила виконан схем програми
схема Розташування
Креслення Друкований плат
Допуск до захисту в ДЕК
порядок нормоконтролю
Розгляд та експертиза ДП (МДР)
Рецензування (опонування) ДП (МДР)
Захист ДП (МДР)
Типи схем
Схема електрична структурна
Висновки
Правила написання тексту
WAYS OF RENDERING UKRAINIAN PROPER NAMES IN ENGLISH
ДОДАТОК Д
Курсова робота
Додатки
структура роботи
ДОДАТОК Е
без автора
Основна частина
Правова держава.
старший викладач
ВИСНОВКИ.
Види робіт і їх виконавці по етапах дипломного проектування
Характеристика етапу переддипломної практики
Тематика випускних кваліфікаційних робіт
Вимоги до випускної кваліфікаційної роботи
В системі підготовки фахівців
Цілі і завдання випускної кваліфікаційної роботи
Характеристика основного етапу
Характеристика заключного етапу дипломного проектування
Виділення заголовків, розділів і підрозділів і їх розміщення
наприклад,
Спосіб оформлення тексту
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вимоги до елементів випускної кваліфікаційної роботи
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
Посилання, складання та оформлення списку використаних джерел
Приблизний перелік тем випускних кваліфікаційних робіт
додаток Д
додаток Г
додаток В
додаток Б
Види вправо з лексики и методика їх проведення.
опрацювання речення
Види робіт з письма в букварний период
Орієнтовна структура уроків читання и письма на Вивчення новой букви.
Методику Вивчення букв Я, Ю, Є, Ї.
Вивчення кореня слова
Ознайомлення з категоріямі іменніка
Ознайомлення з Поняття відмінювання іменніків
види вправо
Усвідомлення Поняття суфікса
Вивчення префікса
Особливості Структури и методики проведення уроків добукварного ПЕРІОДУ.
Науково-методичні засади та провідні принципи звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти.
Ознайомлення з Поняття роду, числа, відмінювання прікметніків
Методика Вивчення граматичного категорій роду, числа та часу дієслів
Залежність методики від лінгвістічної природи орфограмм.
Формування Поняття про дієвідмінювання
Контрольний диктант
оповідань
Етапи навчання самостійному читанню
Загальні відомості
Завдання на дипломну РОБОТУ
На дипломну роботу
завдання здобувши
Додаток Б
Додаток Д
Зразок оформлення списку використаних джерел
Матеріали для самоконтролю якості подготовки.
Матеріали методичного забезпечення заняття.
Розподіл контингенту тубдіспансерів на категорії диспансерного обліку.


перша | Попередня | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати