На головну

Культура

сторінка 49

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


література
CLASSIFICATION OF LAW
завдання
завдання
В економіці країни
Фірма «Соні» - феномен промислового дизайну
види прийомів
типи забобонів
Різноманітність рекламних прийомів і способи їх регулювання
Електронний підручник з дисципліни
Показники ефектівності использование основних засобів
Розвиток реклами в США в другій половині XIX століття
Правові режими Функціонування агропідприємства
Хімічний склад гумінових кислот і фульвокислот
Г.Федотов Трагедія інтелігенції
Еллюль Ж. Технологічний блеф
Лекція 1. ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Двосторонні ділові переговори
Завдання 4.
Текст 1.
сутність управління
Ребуси словник-мінімум
розмовний стиль
Довідково-бібліографічний опис
Фактори формування культурного менталітету Росії
P. Work in pairs
Сучасні підходи до менеджменту
Виникнення та основні етапи розвитку реферування: период СРСР
Переклад фразеологізмів і кліше.
буддизм
Братський рух и полемічна література
Особливості перекладу підручника.
типи конфліктів
А) за критерієм побудови і функціонування.
синектика
Ефективність і продуктивність управлінської праці
Сацияльна-еканамічнае развіццё білоруських зямель ў ІХ - ХІІІ стст.
Тема 19. А. Н. Скрябін (1871 -1915)
Поняття закону. Класифікація законів
Риси архаїчної свідомості
Соціоекономічні передумови і етапи розвитку лібералізму як ідеології
Загальна характеристика комунікативних і етичних норм. їх взаємодія
Взаємозв'язок адміністративного та архівного права
Гуманістична класифікація потреб А. Маслоу.
Технологія підготовки доповіді
Складіть усні висловлювання відповідно до запропонованих мовними ситуаціями. Визначте норми мовної поведінки в даних ситуаціях, керуючись вивченим матеріалом.
Тема 10. Роль братств у збереженні и розвитку української культури
Характеристика і сутність основних стилів поведінки організації
Механізми і інструменти процесу цілепокладання
соціальні ролі
Диалогизация виступу
Сюжет в сценаріях масових свят, уявлень і обрядів.
Режисерсько-постановочний забезпечення сценарію програми
MEINE FAMILIE
Орієнтовна тематика випускних кваліфікаційних робіт за фахом
Тема 3. Управління соціальним розвитком організації.
Формування нових принципів управління
Тест 14. Оратор, що вживає в мові слова-паразити, порушує
Риторика Стародавнього Риму
загальні знання
Основні етапи формування нової організаційної структури
Механіко-математичне природознавство як ідейна база Просвітництва
Політичне становище ВКЛ у складі Речі Посполитої 1 сторінка
ПЕРЕКЛАД фразеологічних одиниць
Тема 3. Основні закони організації
Завдання для самостійної роботи
Вхід вихід
Виникнення і розвиток гендерних досліджень
Наукові відкриття і технічні винаходи
Словники нових слів і значень
XX століття в історії російської садиби
Значення дієслівних приставок
Тема 9.
Теми контрольної роботи (реферату) з дисципліни
сприйняття
Методи мікробіологічної діагностики.
How much do you know about the United Kingdom?
презентаційна мова
ББК 65.290-6я79
Логічні закони
телефонний етикет
Японія в епоху середньовіччя.
Scenic Design
Досвід лісогосподарської рекультивації земель в Хорлівського лісництві
Лекція 1. Теорія тексту як наука
Субтропічних і тропічних ПЛОДИ
Етика бізнесу
Домашнє завдання 2. Комплексний аналіз тексту
Cat Dodgers
мовний етикет
Мова і соціалізація
Синтаксичні норми.
Ділова комунікація
Тема 2. Інформаційно семиотическая концепція культури.
Подальший розвиток вивісок. Друкарські емблеми та екслібриси
Рекламні новації в англійській культурі
загальні висновки
Кафедра «Психології, акмеології, ноосферологія і педагогіки».
Дизайн для реального світу Віктора Папанека
Російського університету дружби народів
Фактори сучасного виробництва
субкультурні теорії
Час «відлиги», створення ВНДІТЕ
Еканамічнае становішча Беларусі ў 1900-1913 рр.
ОСНОВНІ СТЕЖКИ
РИМСЬКИЙ ОРНАМЕНТ
Афіша і вивіска в XIX - початку XX століття
II. Рівень базової достатності (II національний стандартний - II НС), що відповідає рівню В1 ОЕК (В1 - рівень порогової навченості по ОЕК).
Прийоми в суперечці
жести оратора
Типові ситуації спілкування по кожній з тем спілкування.
Існуючі типології вправ як організаційно-технологічних засобів іншомовного навчального процесу
Структура оборотного капіталу и оцінка запасів при їх виробничому спожіванні
Проблема міжкультурної комунікації в ХХ-ХХI столітті і її осмислення в рамках «діалогу культур». Концепції М.М. Бахтіна, Ю.М. Лотмана. Види і рівні діалогу в культурі.
Глава 3. Міжкультурна комунікація
ТРАДИЦІЙНА ОДЯГ РОСІЯН СЕЛЯН-старожилів ВЕРХНЬОГО пріоб (КІНЕЦЬ XIX - ПОЧАТОК XX ВВ.)
Елементи невербальної комунікації (кинесика, тактильне поведінку, проксемика, хронеміка). паравербального комунікація
Лекція N 6 Загальна характеристика СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ
невербальна комунікація
D. Reproduce the dialogue between Pam and Alex, with your group-mate.
Види дискусійною мови
Дизайн Данії
Інженерний дизайн
Основним же сировиною для взуття були своє-слушні шкіри, які вироблялися з коров'ячих, кінських, козячих і інших шкур. Більш товсті шкури зі спини йшли на виготовлення підошов,
Лекція 8. МОРФОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ
Завдання для самоконтролю.
Поняття і сутність забобону
УКРАЇНСЬКО-російський СЛОВНИК
Поняття і сутність стереотипу
Влада і вплив. Загальне поняття.
GLOBAL PIZZA
СУБКУЛЬТУРА БІДНОСТІ
Етичні уявлення в філософії
LANGUAGE AS A SYSTEM OF SIGNS AND COMMUNICATIONS
Традиційні, дивізіональні і матричні організаційні системи
Зміни в суспільному житті і суспільній думці Росії в другій половині XIX століття
Б. Пастернак
принципи управління
Середньовіччя і Відродження: особливості світогляду
Проведіть орфографічний розбір всіх випадків злитого і роздільного написання ні.
Завдання 8.
Делегування повноважень і діапазон контролю
ПРАВИЛА ВИМОВИ ПРИГОЛОСНИХ і голосних ЗВУКОВ
Система освіти як культурний посередник
Ізотова Маргарита Олександрівна 13 сторінка
Одиниці членування тексту
Федеральний бюджет
пояснює приклад
Стандартна класифікація засобів розміщення туристів
періодизація античності
Жанри усної ділової комунікації
есенціалізм
Тема 6. Вчення про людина та сенс ее Існування.
СТРУКТУРА І елементи
Завдання для самостійної роботи
Теми 12.Віди наукових текстів. Способи побудови і добування інформації з наукових текстів
Художня культура США XVII - XIX ст.
Художнє об'єднання «Світ мистецтва».
I. Структурні принципи
Основні образи організації
Функціонально-смислові типи мовлення
І КОНЦЕПЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ
Модерн в архітектурі
Абсурду »_ _
Основи програмування врожайності польових культур
Перерахуйте прийоми енергозбереження в архітектурі.
комунікативний демократизм
Вимова приголосних перед ударним е в запозичених словах
Видова тривалість життя
Еволюційна теорія Б.Ф. Поршнева
Орієнтовні витрати посадкового матеріалу 2 сторінка
Казакова Т. А.
UNIT 6. TEST YOUSELF
Ю.М. Лотман. Сучасність між Сходом і Заходом
Біологічний сенс основних релігійних понять. Короткий словник.
Модуль частина II: Основи ідеології Білоруської держави Республіки Білорусь. 46 сторінка
Юнкер Л. Г. Гусарського Полка Лермантов.
Антропообразующая реальність культури
Зовнішнє середовище організації, взаємодія і адаптація організації до зовнішнього середовища
тестові завдання
Поняття культури мовлення
Художній стиль мови
мовна особистість
типи заголовків
регулятивність
Заочне навчання
Соціокультурні домінанти післяреволюційної епохи
Російський національний мову 18-19 століть
Суспільний лад Великого князівства Литовсько
Художня культура Срібного століття: театр, музика, образотворче мистецтво
в) програмне забезпечення та Інтернет-ресурси
Сутність і основні функції реклами
Статистичний аналіз модіфікаційної мінлівості
ПРИНЦИПИ СТАТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни
соціальна взаємодія
Лінійні і функціональні структури управління
Before you start talking you should describe the set-up (the time, location, participants, etc).
Культура Стародавнього Єгипту
Послідовники Тейлора. раціоналістична школа


перша | Попередня | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати