На головну

Культура

сторінка 48

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Трудовий договір
Наради, збори, Дискусії як форми колективного Обговорення. Мистецтво перемовин
Царські реформи 60-70рр. XIX ст. та їх Наслідки для України.
Гайдамацька та опришківський рух.
Право голосу
Викрадення із застосуванням сили
Додаток 5
Архіви центральних установ Великого князівства Литовсько та Речі Посполитої. Литовська та Коронна метрики. Волинська метрика
Розділ IV. Фотосинтез.
МІСЦЕ І РОЛЬ АРХІВОЗНАВСТВА У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
Зарубіжні архіви
СНДА) до документів НАФ.
Робота № 2. Віділення запасних білків та Вивчення їх властівостей.
Фізико-хімічні фактори руйнування документів
Розділ VI. Ріст и розвиток рослин.
V TRANSLATION
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
VIII. Пояснення домашнього завдання (1 хв).
V. Пояснення домашнього завдання (2 хв).
Сучасні Теорії вітоків української мови
Завдання 1.
Про сентиментальність і насолоди
XVI. 1. Сільське господарство та його роль в народному господарстві
LIST OF THE BOOKS USED AND RECOMMENDED
PART I. GREAT BRITAIN 5-112
Britain after World War I
The Beginning of the Century
Міжнародні конфлікти. Поняття солідарності та конкурентності як необхідніх умів СОЦІАЛЬНОГО прогресу.
Міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти та шляхи їх розв'язання.
Історичний процес та его етапи.
Особливості навчання дітей по вопросам ЦЗ
Поняття про ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ сітуацію
Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних зон
Визначення та відображення можлівої величини збитків внаслідок надзвічайної ситуации
Внаслідок НС
Хвороби та Шкідники сільськогосподарських культур
Превентівні заходь относительно зниженя масштабів радіаційного впліву
Категорії приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною та пожежно небезпеки
Розв'язування типових завдання з ОЦІНКИ радіаційної обстановки
Розвиток Офіційно-ділового стилю в радянські часи.
Місце Офіційно-ділового мовлення в системе стілів.
Документ як мовний жанр та вид тексту.
ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ СЛОВНИК
Методичні вказівки до Вивчення тими
Методичні вказівки до Вивчення тими
Рівні мови. Взаємодія одиниць різніх рівнів.
Ринок індивідуальних споживачів. поведінка споживачів
Система фінансового забезпечення регіонів
Галузевого Сайти Вся.
структура ландшафту
Основні етапи розвитку географічної Оболонки
Основні Терміни
Роль місцевого самоврядування в управління регіональнім розвитку.
Поняття географічний простір, географічна оболонка, біосфера та ландшафтна сфера
правові фактори
ПІДЗАКОННІ нормативно-правові акти у Галузі видавничої справи.
Оцінка результатів мікроскопії
Редагування творів СУЧАСНИХ письменників
Шляхи и методи введення антімікобактеріальніх препаратів
ГСТУ 29.3 - 2000 «Газети. Поліграфічне виконан. Загальні технічні вимоги »(учет Держкомінформом України 22 червня 2000 року).
На Який срок видають листок непрацездатності Хворов на Вперше діагностованій туберкульоз у разі спожи?
Лікування жінок, Які годують дітей грудним молоком.
Туберкульозній плеврит
Лікування.
Азимут. Компас
Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури
Тестові завдання
Тестові завдання
Соціально-політична та культурна ситуация в Галичині та на Волині у ХІІ - ХІІІ ст.
Особливості Музичне мистецтво
Витоки культурного процесса Київської Русі. Прийняття християнства та его Вплив на розвиток культури
Розвиток освіти в Київській Русі
Українська культура у 1917 - 1920 роках
Тестові завдання
Грецька колонізація Північного Причорномор'я. Античні впливи на розвиток української культури
Облік доходів и ФІНАНСОВИХ результатів.
Ісламська модель обліку
Виконання роботи
Рослин на накопичення цезію-137
Вмісту цезію-137
Завдання 10.2. Дезактивація бульб картоплі
Визначити форми резюмування і заключних висновків.
Використання Даних, отриманий за результатами перепісів населення має кілька напрямків.
Види руху населення визначаються особливо Зміни чісельності та складу населення в стране в цілому и в окремий регіонах.
Демографічне Поняття смертності. Середнє Очікування протяжності життя.
Історія перепісів населення в мире.
Методи демографії.
Тема 6. Новітня українська культура
Атенційні помилки
Підготуйте до роботи радіометр.
Види та структура договорів
навчальні видання
ТЕХНОГЕННЕ РАДІОАКТИВНІСТЬ ГРУНТУ
Структура редакторсько АНАЛІЗУ
Морфологія
лексика
Морфологія
Власне офіційно-діловий (канцелярський) подстиль
Тема 7: Джайнізм і сикхізм
Приклади розв'язання типових задач
Дигибридное схрещування. Приклади розв'язання типових задач
завдання
Підготовка до весілля
Вкажіть основні методи селекції увазі Sorbus aucuparia L.
завдання
Основні види роду Pуrus L.
Прочитайте лист і переведіть його
Прочитайте про Еммі і Джо. Розкажіть, що їм подобається і не подобається.
Класифікація барів, кафе, закусочних
Тема 1.2. Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства основних тіпів и класів
A friend of yours is planning to go on holiday soon. You ask her about her plans. Use the words in brackets to make your questions.
Найбільш доступною і ефективною в дду є система загартовуватися, що включає
Завданнядо тими 14 1 сторінка
Завданнядо тими 14 2 сторінка
Завдання Другої групи складності
фізіотерапевтичні процедури
Завданнядо тими 14 4 сторінка
Наявність мотиву як спонукання до мовного дії.
Зразок художнього стилю
моделі комунікації
Аспекти осягнення культури 15
О. Шпенглер про історичну типології світової культури 483
ЕТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, СПЕЦИФІЧНІ ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ І ЙОГО ПРАЦІВНИКАМ
Методи управлінської діяльності
Огляд життя и творчості Івана Багряного (1906-1963).
координування
Процес розробки, прийняття і реалізації управлінського рішення
Проблематика твору.
Оссовская М. Лицар і буржуа: Исслед. з історії моралі. - М., 1987.
ГЛАВА 31
Джон Артур Пассмор КУЛЬТУРНІ УНІВЕРСАЛІЇ
Усвідомити і свідомо зайнятися відновленням втраченого архетіпіче- ського простору.
МОВНА НОРМА
Культура фахового мовлення
множини вибір
Підготувала доц. Барановська Н.М.
Тема 32. Інформаційні Війни. Шляхи та Способи протідії негативному інформаційному впліву на свідомість та псіхіку Особова складу
Тема 14. Система управління Збройних Сил України
Тема 9. Вимоги МІЖНАРОДНОГО гуманітарного права относительно правил поведінкі військовослужбовця во время ведення бойовий Дій
Природничі науки (фізика, математика, хімія, біологія) такоже ма ють свои знакові системи.
Гіпотонія.
Мова і культура мовлення в жітті ПРОФЕСІЙНОГО комунікатора. Комунікативні ознака культури мови.
УДК 355.1
Миру и безпеки
Міністерства оборони України
Тема 43. Військовий етикет і культура спілкування Військовослужбовців
Збройних Сил України
Для чого кажуть «Дякую»?
Доброго вам здоров'я, дідусь!
Марині Ігорівні Шишовой
Поема про м'який знак
види анімалотерапії
ТРАДІЦІЙНІ ТА нетрадиційні методи оздоровлення
Велика буква у Власний назв
Пряме и переносне значення слова
Фразеологізмі
На Основі позитивного емоційного зв'язку та Взаєморозуміння вінікає спільність поглядів, моделей поведінкі, тобто згуртованість учасников групи.
ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ
Будова Антитіл.
Для самостійного опрацювання
ЗАКОН РОЗПОДІЛУ. ЧИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
П. 1.7. ТЕОРЕМА ПОВНОГО ІМОВІРНОСТІ. ФОРМУЛА Байєса
Відмінювання іменніків ІІ відміни СЕРЕДНЯ роду
Відмінювання других чіслівніків
Загальне Поняття про дієслово та дієслівні форми
Відмінювання іменніків III відміни
Поділ іменніків на відміни
Поділ на групи іменніків II відміни з кінцевімі -ар, -ир, -яр
Визначення дієвідміні дієслова за неозначеною формою
Наказовій способ
П. 1.6. ТЕОРЕМИ СКЛАДАННЯ І МНОЖЕННЯ
Творення и вживання дієпріслівніків
Розрізнення складних сполучніків та других частин мови
Національно-демократичне відродження України (Кінець 80-х років ХХ ст. - 2000-ні роки).
Сорок глав сім'ї Ян
Опис бойового, цивільного і трьох рівнів тайцзи-цюань.
Ч а с т ь II
Section 1. Guidelines for reading texts on the use of English in European education
Помилки при утворенні форм імені числівника
Координація підмета і присудка
Культура ділового листування
Завдання № 16
Форми, види та Способи статистичного спостереження
Завдання 4.
Her family and fill in the missing words from the box.
Read the interview with the American and British women about some changes in gender roles in the family and then comment it.
ВИДИ переклад
Предмет, про 'єкт етносоціології
Національно-Етнічні процеси та отношения
Передмова
Соціальна структура Суспільства: основні види та елементи
Соціальні процеси та їх різновиди
НАРОДНІ РУХЛІВІ ІГРИ НА ЗАПОРІЗЬКІЙ Січі
НОРМИ ВИМОВИ І наголос
А ось варіативність вживання іменників
Завдання 6.3. Визначте рід наведених нижче абревіатур. Подумайте, чи можна їх схиляти.
Завдання 6.4. Від зазначених іменників утворіть форму однини.
Завдання 8. Визначте різницю в значенні фразеологічних зворотів.


перша | Попередня | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати