На головну

Культура

сторінка 47

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


теоретичний блок
1 сторінка
Оцінка кадрів, її види. Організація атестації кадрів на підприємстві.
КОЛІР ЯК ОРГАНІЗАТОР антропометричні, ВІЗУАЛЬНОЇ І МАТЕРІАЛЬНОЇ СТРУКТУР
Республіка Грузія: ЗАГАЛЬНІ Відомості
Визначення понять структури управління
Деякі види маніпулятивних технік
Влада і організаційна ієрархія як позаринкових засобів прийняття.
Розділ 5. Етичний аспект культури мови
Прес-реліз як основний документ у роботі зі ЗМІ.
Read the text and find out if you were right about the questions above.
Внутрішній світ людини
Збудники кашлюку та паракашлюку. Характеристика їх властивостей. Патогенез коклюшу. Лабораторна діагностика. Специфічна профілактика.
Кишкова паличка, її характеристика. Антигенна будова. Захворювання, що викликаються кишковою паличкою. Санітарне значення кишкової палички.
відкриття Америки
Перехідне суспільство.
Промисловий переворот та Особливості становлення індустріального Суспільства в українських землях (др. Пол. ХІХ - пер. Пол. ХХ ст.).
МОВА ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ У психолінгвістики
пофарбовані препарати
Методика підготовки та проведення круглих столів та прес-конференцій.
Економічні и неекономічні блага. Товар и его Властивості.
Оцінка ефективності PR-кампаній: критерії, методи, специфіка оцінки результатів PR-кампанії в ЗМІ та Інтернет.
Bestimmen Sie die Rolle der chronologisch markierten Lexik. Wie kann im Ukrainischen bzw. Deutschen der gleiche Effekt erreicht werden.
Класифікація споживачів, соціально-культурні, національні демографічні і природно-кліматичні особливості обслуговування.
Методика виконан завдання
Теорії соціальної стратіфікації
Давньоруських художників і методи їх РОБОТИ
Інтернаціональні комерційні терміни (мета, класифікація EXW, CIF, FOB)
Етноментальність як втілення української духовної традиції: РІСД, ознака, Тенденції.
Протиерозійна організація території господарства.
Традиційні і сучасні підходи до типології уроку. Етапи уроку відкриття нових знань.
Правильно неправильно
Який висновок можна зробити на основі даних таблиці? 9 сторінка
проблема ідентифікації.
Кримінальна та наркоманська лексика у віданні авторки
Європейська культура періоду Середніх століть, Відродження, Нового часу.
Сутність і цінність репутації. Практична і фінансова складова репутації.
КВИТОК 13. Моральні принципи Public Relations. Кодекси PR-практики.
СИТУАЦІЇ
Проблемне поле »сучасної культурології
Методи генетичного аналізу мікроорганізмів
Характеристика сировини 13 сторінка
Теорії країнових переваг в економіці міжнародного туризму
Тема 2. Загальні основи економіки
КНИЖКОВА ГРАФІКА
Міжнародния адносіни пасли інший сусветнай Вайни. БССР на міжнароднай арене
квиток 17
Концепції та функції маркетингу. Основні напрямки маркетингової політики в СКСіТ.
Вправа 48
Рекомендації щодо зміни організаційної структури
Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії
Філософські Ідеї Просвітніцтва
Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха. Відношення до гегелівської діалектики
Державний земельний контроль
Бренд: визначення, структура. брендинг
В) соціокультурних
Види лісових смуг та їх призначення на орних землях. Визначення площі полів сівозмін, захищених полезахисних лісовими смугами.
Зовнішня і внутрішнє середовище організації: структурні компоненти, основні характеристики.
Економічна криза та встановлення націстської диктатури.
Ідеаціональний (идеационной) тип культури
Характеристика цільових ринків організацій соціальної сфери. Показники комерційної діяльності в соціальній сфері. Показники конкурентоспроможності послуг у бюджетній сфері
багатозначні слова
Аудит зовнішнього середовища підприємства
Контрольна частина. Тестові завдання.
Дрібне викрадення майна юридичної особи
вибір мріданг
ВИМОГИ ДО приміщень перукарень
Братства та їх роль у протідії асіміляційнім процесам української культури в ХVI - першій половіні ХVII ст.
На що спрямованостей Антимонопольного законодавство
Ціп'як озброєній, або свинячий
Виникнення и Зміст демократії
Методи та засоби економічної політики
Інструменти комунікаційного менеджменту
Особливості реклами послуг СКСіТ.
Організаційні моделі PR-ДІЯЛЬНОСТІ
Алергічні проби, їх сутність, застосування. Особливості прояви шкірно-алергічних проб у дітей різного віку. Їх значення в оцінці діагностичних реакцій.
Обприскувачі штангові Обприскувач ОП-2000-02 _______________________________________________________
Казахстан в період Лютневої революції 1917 року. Освіта національних партій в Казахстані, їх програмні установки, політичні орієнтації та практична діяльність.
Дерево функцій, його вплив на кадрову політику.
Функції ЗМІ і їх характеристика.
Формування корпоративної культури на основі розвитку зв'язків між підрозділами організації
Види документів та їх класифікація
Офіційно - діловий стиль як один з функціональніх стілів сучасної літературної мові.Особлівості Офіційно - ділового стілю.Кліше.
Лекція 11. УКРАЇНА В РОКИ Другої Світової Війни
Методика еколого-економічного обґрунтування організації системи сівозмін в господарстві.
Місце і статус бібліотекознавства в системі наук.
Агрохімічна паспортизація земель
Завдання 2. Практика літературної обробки перекладу окремих пропозицій.
ДИСКУРС ЯК ФОРМА мовленнєвої ВЗАЄМОДІЇ
Практичне заняття №9
Значення відкриття Д.І. Іванівського. Роль вітчизняних вчених у розвитку вірусології (М.П. Чумаков, В.М. Жданов, А. А. Смородинцев і ін.) У створенні профілактичних вакцин.
Філософська антропологія М. Шелера. Основні Ідеї роботи «Форми знання і освіти» ..
Літературно-художнє видання
Робота з автентичними текстами на уроці іноземної мови
теоретичний блок
І оплата праці
Курортний фонд РФ, основні рекреаційні зони, особливості їх функціонування.
Освіта державності у найманов, киреев, їх етнополітична історія, господарство.
I. Поняття про постановку наголоси в російській мові (загальновживані слова).
Наслідки 6 сторінка
Орфоепічні норми. Московське і петербурзьке вимова.
НТР та її вплив на хід суспільного розвитку
Технологія молодіжного дозвілля
Дистанційне зондування та аерофотозйомка території.
Психологічний напрямок в мовознавстві 2-ої половини 19 ст. (Г. Штейнталь).
Мезоліт і неоліт Північної Євразії
Чернеча, лицарська, міська, сільська субкультури і їх внесок в європейську культуру середньовіччя.
Відродження: сутність, причини, основні риси. Національні особливості культури Ренесансу
Питання 57. PR в некомерційної сфері.
Громадська думка як інститут громадянського суспільства. Управління громадською думкою
Культурна періодизація Візантії
Аналіз роздрібного товарообігу
візантійську спадщину
Наслідки 1 сторінка
Питання: Кам'яний вік на території Казахстану: характеристика, періодизація, археологічні пам'ятники.
пейзажне різноманіття
Основні цінності та норми моралі. «Золоте правило моральності».
Ден-буддизм і культура мовчання
Дія дезинфікуючих речовин на мікроби. Перерахувати групи дезинфікуючих речовин за механізмом дії, назвати основні речовини кожної групи.
Retailing and wholesale
Деякі Особливості розвитку кормових рослин
Технічна приймання, інвентаризація і переклад лісових культур в господарсько-цінні молодняки.
Шрифт і колір як виразний засіб рекламного повідомлення.
Додаток. Причини з'явилася Дисидентський руху в СРСР
Роль прикметників у формуванні «опісовості» тексту
Підстави, умови та порядок пріпінення права власності за на земельну ділянку. 6 сторінка
Основні технологічні процеси виробництва хліба.
Сутність і функції організаційної культури
Різноманіття форм людського пізнання
Поняття, природа та механізми конфліктофобіі.
Організаційне - все обличчя і інститути несуть відповідальність за роботу з персоналом, керівні особи вищого рівня, лінійні і функціональні керівники.
Економічні права громадян РФ.
Гендерні закони спілкування.
Культура Стародавнього світу як етап розвитку європейської цивілізації: особливості, досягнення.
Приклади романського стилю
ДІСКІНЕЗІЯ ЖОВЧОВІВІДНІХ Шляхів
Екологічні проблеми сучасності. Шляхи та перспективи їх вирішенню.
Цілі Російської Асоціації зі зв'язків з громадськістю
Специфіка соціогуманітарного знання.
Арт-менеджмент в сфері соціально-культурної діяльності
ШКОЛА ПСИХОЛОГІЇ І ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН
мотивація виконавця
Ex. 9. Make two noun groups from each set of words.
Філософія життя В.Дільтея та Г.Зіммеля
Ферменти, что Використовують в генно-інженерних дослідах
Посилення королівської влади во Франции у XII ст. и причини цього процесса. Філіп ІІ.
Абсурд »як основна категорія в філософії А.Камю.
Формування іміджу лідера. Модель поведінки лідера і її конструювання.
Виникнення, Програмні положення та діяльність загальноросійськіх партій
Бар'єри комунікації та шляхи їх подолання
Комп ... ютер.
Чи не справі в Пскові вартість житла вища.
Жанрова специфіка висвітлення теми мистецтва і науки в ЗМІ
Тема 10. Українська РСР у 1945-1991 рр.
Сацияльна-еканамічнае развіццё БССР у 1970 - 1980-я гади
Н. А. Бердяєв
Художня культура «срібного століття»: ідейно-художні напрями і її головні представники
Технічна приймання площ з проведеними заходами сприяння природному поновленню лісу
ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ
рослинництва
Романський стиль в архітектурі і дизайні
Особливості підготовки управлінських рішень в органах ДМУ
Практичний блок
Стаття 25-2. Повноваження голови ревізійної комісії, членів ревізійної комісії
Основні концепції логістики, методологічні принципи, які використовуються для аналізу і проектування логістичних систем.
Види комунікаційних каналів і перспективи їх розвитку.
Зовнішнє середовище організації.
Технологія розробки нової екскурсії. Роль екскурсійної тематики в забезпеченні конкурентоспроможності туристичного підприємства.
Ієрархія і морфологія геосистем. Ландшафтно-географічні поля, нуклеарні геосистеми; Екотон.
Основні форми поширення культури, принципи їх виникнення і розвитку.
Середземноморського природна зона
ПАМ'ЯТНИКИ древнетюркская ПИСЕМНОСТІ (Кюльтегина, Тоньюкуку, Більге КАГАН ТА ІН.).
Білет 5
Особливості розробки робочого проекту по поліпшенню кормових угідь
Історія виникнення і розвитку дріжджового виробництва. Основні етапи.
Концепція «дегуманізація мистецтва» Ортеги-і-Гассета.
Поняття техногенної цивілізації. Її досягнення і проблеми.
Витрати виробництва і собівартість продукції. Поняття і склад витрат виробництва.
Виникнення и основні етапи розвитку середньовічної схоластічної філософії
Короткий екскурс в історію етики та етикету
Поняття прагматики тексту
Скільки існує істин? Софісті и Сократ
Категорії витрат проекту
Селянство та его роль у революції 40-х років ХІХ ст. на Західній Україні
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ПЕРІОДУ Барок 1 сторінка
завдання 1
Сучасні значення поняття культура (в філософії, культурології, соціології, психології, лінгвістиці)
Походження вищих рослин.
Класифікація водних поверхонь і їх роль в ландшафтних композиціях
Масова культура і масова свідомість
Предмет, завдання і розділи медичної мікробіології. Методи, що застосовуються в мікробіології.
Зовнішні та внутрішні інституційні регулятори відносин між працівниками і адміністрацією
Оформлювання результатів Наукової діяльності: наукова стаття.
Договірна практика Республіки Казахстан в області науки, культури і освіти.
Засоби Боротьба з тероризмом. 2 сторінка
Інноваційна діяльність в бібліотеках.
Антикризова стратегія фірми: етапи формування та реалізації.
Методи витратності підходу до ОЦІНКИ вартості бізнесу
Методи результативного підходу до ОЦІНКИ вартості бізнесу
Фактори, що впливають на формування іміджу організації


перша | Попередня | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати