На головну

Інформатика

сторінка 48

Каталог - Інформатика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


константи
прості типи
Теоретична частина
До ПРАКТІЧЕСКМУ ЗАНЯТТЯ
І на мові Turbo Pascal
Шлях (маршрут) до файлу.
Інтерфейс користувача NOD32
Поняття папки.
Readme.txt
Поняття файлу.
Звичайне сканування
Тема 2. Програмне забезпечення ПК.
Робота з антивірусною програмою ESET NJD32.
Інформаційно-дидактичний блок (анотація, посібники)
Процедури малювання зафарбованих фігур.
функції
процедура
Процедури і функції
До ПРАКТІЧЕСКМУ ЗАНЯТТЯ
Власник і користувач інформації
Залежно від середовища існування віруси можна розділити на мережеві, файлові, супутники, завантажувальні і файлово-завантажувальні.
антивірусні програми
Комп'ютерні віруси і їх прояви
Секретність і конфіденційність електронних документів.
Комп'ютерні злочини та їх попередження
Заходи запобігання правопорушень в інформаційній сфері.
Тема 1.
Захист інформації в інформаційних мережах.
Створення презентації за допомогою порожніх слайдів
Загальна відомості про додавання тексту на слайд
створення презентацій
Види і елементи вікна Power Point
Робота зі слайдами, що містять тексти,
Додавання тексту на слайд
Вставка знака або спеціального знака
глосарій
Б) Застосування спеціальної анімації
Анімація в Power Point
Про малюнках
Поняття про системи числення.
Прикладне програмне забезпечення.
Інтернет
адреси Інтернету
ГЛОБАЛЬНІ КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
Топологія локальної мережі
Інформаційно-дидактичний блок (анотація, посібники)
служби Інтернету
Пошта Інтернету
Завдання 1. Пошук інформації за ключовими словами
Завдання 5. Використання адресної книги
II.Работа з Internet Explorer (провідник)
Перегляд ресурсів локальної мережі
I. Ім'я комп'ютера і робоча група
A, b - екзогенні (нецінові) фактори.
Еластичність попиту за доходом
Модифіковані зворотний і додатковий коди.
Методичні вказівки.
Методичні вказівки.
Лабораторна робота № 5
список вчинків
Знайди для кожної оцінки пояснення і запиши відповідні букви (А, Б, В, Г) у другій колонці таблиці.
Запиши відповідні букви (а, б) в першій колонці таблиці.
Тести для самоконтролю
Тести для самоконтролю
Практична частина
Тести для самоконтролю
Практична частина
Кореляційний аналіз. Регресійний аналіз.
Переведіть пропозиції, що містять ParticipleIі ParticipleII, в функції обставини.
Согласуйтесловавлевойколонкесіхінтерпретаціей, предложеннойсправа.
Згадайте освіту і випадки вживання ThePastSimpleTense.
TESTS1. Вставте замість пропусків необхідні слова.
MICROPROCESSOR - A BRAIN ТОTHE HARDWARE
Визначте неособисті форми дієслова, що містяться в наступних пропозиціях. Переведітеіх.
Англійська мова. Основикомпьютернойграмотності 142
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ
Поява нових носіїв посилить конкуренцію в цій сфері, впевнені експерти, однак зовнішня реклама не втратить своїх клієнтів.
Ціни на ремонт iPad 2
Створення користувальницької консолі адміністрування ММС, що виконує функції діагностики, моніторингу, настройки та оптимізації ОС Windows XP.
Створення користувальницької консолі адміністрування ММС, яка виконує функції аудиту системних процесів і подій в ОС Windows XP.
Первинна діагностика материнської плати. Ремонт материнської плати
Графічна нотація IDEF1
Стрілки (Arrows).
Оператор з передумовою (while)
Цикл з параметром (for)
Структура програми.
Struct (структура), enum (перерахування), union
amp;> файл або> & файл
Теріс м?н, єгер бірінші жол екіншісінен кіші Болсам. о? м?н, єгер бірінші жол екіншісінен ?лкен Болсам
SOLID_LINE, CENTER_LINE, DOTTED_LINE, DASHED_LINE, USERBIT_LINE
Завдання на іспит з МДК Прикладне програмування.
Коли між альтистом і трубачем виникає сварка, Сміт мирить їх;
Практична робота 17. Швидкий доступ
Практична робота 13. Робота з логічними операціями
Д) матрицю інцидентності B (G).
Практична робота 6. Подання графічної інформації
Практична робота 7. Операції над множинами
запуск додатків
Практична робота 21. Кінцеві автомати
Вправа 1. Створіть схему за зразком, cгруппіруйте всі графічні об'єкти.
Перейдіть у вікно Miсrosoft Word (Інтеграція.doc).
На стрічці машини Посту розташовані два масиви. Скласти програму стирання більшого з цих масивів.
Практична робота 23. Розробка програм для машини Посту
Сконструювати машину Тьюринга, яка виступить в якості двійковій-вісімковий дешифратора.
Панель стандартна MS Excel
Локальні мережі. Якщо мережа складається з комп'ютерів без виділеного сервера, то вона називається
Функцію ПЗ можна використовувати в наступних розрахунках
Функція ППЛАТ застосовується в наступних розрахунках.
За допомогою наступних дій ви можете легко підбирати потрібне значення для вирішення завдання.
побудова графіка
Відкрийте книгу, в якій необхідно створити зведену таблицю.
Робоче середовище бази даних
створення запитів
експертні системи
Інтерпретують експертні системи можуть обробляти різноманітні види даних. Наприклад, системи аналізу сцен і розпізнавання мови, використовуючи
Технологія розробки Web додатків Поняття штучного інтелекту
Тема15. Комп'ютерні мережі. Мережеві технології. Проблеми захисту інформації. Інтелектуальні та експертні системи
Перерахувати Системи управління базами даних
Встановіть курсор на початку рядка тексту і натисніть кнопку, закріплену за макросом (телефон). Текст до кінця рядка віддалиться.
Введіть текст в 5 осередків без урахування розташування.
Лабораторна робота 5. Рішення задач
Лабораторна робота 8. Рішення логічних задач
У таблиці може бути заголовок
Порівняйте результати вимірювань.
Переконайтеся, що в папці Вибране дійсно була збережена інформація про завантажується сторінці.
Тепер з однієї консолі можна управляти відразу двома комп'ютерами домену та переглядати журнали подій.
PROGRAM Ім'я (Input, Output); Тема програми
Навчіться створювати фігурний текст за допомогою інструментів WordArt
Виконати лабораторну роботу.
Лабораторна робота 12. Робота з масивами
Або Висновок результату виразу.
вбудовані константи
Практична робота 43. Діагностика IP-протоколу
Вставте дискету.
Результат протягнути і для інших осередків.
Практична робота 35. Матриці та матричні формули. Операції з матрицями
Практична робота 34. MS Excel 2003.
Використовувати вбудовані статистичні функції Excel 2003 для розрахунків.
Завдання 4. Виділяючи необхідний абзац, застосуєте необхідне оформлення.
Уявімо дані у вигляді матриць А, х, b,
Відкриється вікно бази даних, в лівій частині якого розташовані об'єкти бази даних.
Після закінчення закрийте вікно Додавання таблиці, клацнувши на кнопці Закрити. Ваша схема повинна виглядати як на схемі.
В поле зі списком Таблиці і запити виберіть таблицю Автори.
зв'язування таблиць
За допомогою Конструктора створимо таблицю Читачі. Для цього клацніть двічі на ярлику Створення таблиці в режимі Конструктора у вікні бази даних.
Практична робота 37. MS Access 2003. Створення таблиці за допомогою майстра
Microsoft Excel надає кілька можливих способів підсумовування і аналізу значень в списку.
Повторіть кроки 3 і 4, щоб ввести додаткові обмеження для значень в інших стовпцях.
Книгозабезпеченість - 2012-2013г.
Засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами.
Алгоритмічний мову. Штучна мова, створений для подання алгоритмів.
Інноваційні методи навчання, технічні засоби та матеріальне забезпечення навчального процесу.
Інформація, її види та властивості
кодування інформації
Тема 4. Основи дискретної математики
Ступені вершин і підрахунок числа ребер.
Операції над висловлюваннями
У безлічі раціональних чисел потужність є лічильної (тобто всі елементи можна пронумерувати).
У формі двійкових чисел в комп'ютерах записується вся зберігається
Фігура (граф), яку можна накреслити, не відриваючи олівець від паперу, називається унікурсальной.
Така послідовність ребер, по якій можна прокласти маршрут між цими вершинами.
Робота ніколи не закінчиться.
Прикладна інформатика.
Тема 8. Основні обчислювальні машини
Розглянемо деякі мови програмування в порядку збільшення їх рівня.
Базові алгоритмічні структури
Робота з фрагментами тексту (копіювання, переміщення, видалення і т.п.);
Міжсимвольний і міжрядковий інтервал в тексті
вкладені функції
Виділені несуміжні діапазони повинні утворювати прямокутник.
Форматування елементів таблиці
MS Word. Для того, щоб на ділянці тексту змінити тип і розмір шрифту треба
Друк документа
Графічний (блок-схеми)
Основні характеристики програми, відомості про її експлуатації;
Ідеї ??і апарат логіки використовується в кібернетиці, ВТ і електротехніці (побудовані комп'ютери на основі законів математичної логіки).
Імплікація і еквівалентність.
II. Декарт Рене (1596-1650, французький філософ, математик). Рекомендував в логіці використовувати математичні методи.
орієнтовані графи
Ізоморфізм. Плоскі графи і теорема Ейлера.
Принципи фон Неймана
Види сучасних комп'ютерів
плати перетворення
Стандартні програми Windows
Апаратне забезпечення комп'ютера
До вітчизняних ЕОМ другого покоління відносяться Промінь, Мінськ, Раздан, Мир.
Програми виконувалися по окремих завданнях, тобто оператору треба було стежити за ходом виконання завдання і при досягненні кінця самому ініціювати виконання наступного завдання.
У міру заповнення своєї інформацією Таблиці даних діаграма змінюватиметься.
Перемістіть блок з датою в верхній лівий кут змінивши попередньо його розмір.
Шафрін Ю.А. Інформаційні технології ч.1. основи інформ.
Побудова ефективних алгоритмів, оптимізація алгоритмів.
Обсяг реферату 20-30 сторінок.
Групове роздум - попросіть невеликі групи зробити огляд пройденої теми і розповісти всім іншим.
Змініть колір і форму ряду даних і формату стінок діаграми.
Редагувати готовий відеофільм.
Вправа для самостійної роботи
Навчити студентів працювати у вікні MS Word, а також до оформлення документів.
Закрийте вікно з таблицею даних, скориставшись кнопкою Закрити в правому верхньому куті. Ваша діаграма буде виглядати так, як показано на малюнку 2.
коаксіальні кабелі


перша | Попередня | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати