На головну

електроніка

сторінка 358

Каталог - Електроніка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Мікроконтролери серії 1830ВЕ51
Структурна схема мікроконтролера 1830ВЕ51
Блок керування
Арифметико-логічний блок
Інформаційні системи обслуговування пасажирів
Автоматизовані системи диспетчерського контролю
Приклади використання команд арифметичних операцій
Приклади використання команд передачі даних
прийоми програмування
Блок послідовного інтерфейсу і переривань
порти МК51
Регістр покажчика стека
Резидентна пам'ять даних
Організація пам'яті програм
Початкова установка і режими роботи МК51
Система команд мікроконтролера 1830ВЕ51
Підключення зовнішньої пам'яті
Типові структури схем алгоритмів обробки даних
Команди передачі управління
Команди арифметичних операцій
Команди пересилання даних
ДЕ 1. Основні завдання та функції інформаційних систем
Процеси, які відбуваються в інформаційній системі
Структура інформаційної системи
Класифікація по сфері застосування
Функції автоматизованої інформаційної технології
Класифікація за характером використання інформації
Класифікація інформаційних систем за функціональною ознакою і рівнями управління
Класифікація інформаційних систем за ознакою структурованості завдань
Структура автоматизованої інформаційної технології
Текстовий процесор MS Word
мережева структура
Команда об'єднання файлів
ABBYY Fine Reader
Лекція № 2
атом водню
Енергія зв'язку ядра
спектральний аналіз
Постулати Бора. Випромінювання та поглинання атомів
будова атома
Вивчення елементарних частинок
радіоактивні розпади
В. Розподіл ядер. Ланцюгова реакція поділу ядер. Ядерна енергетика
термоядерний синтез
Б. Виділення і поглинання енергії в ядерних реакціях
А. Збереження заряду і масового числа в ядерних реакціях
Період напіврозпаду. Закон радіоактивного розпаду
Хвилі де Бройля. дифракція електронів
тиск світла
Графічні завдання на фотоефект
закони фотоефекту
Випромінювання абсолютно чорного тіла
Техніка безпеки і охорона навколишнього середовища
Експлуатація систем кондиціонування повітря
Цикли одноступінчатих парових компресійних холодильних машин
Цикли двоступеневих холодильних машин
Процеси охолодження, холодильні цикли
Термодинамічні основи робочих процесів
Холодоагенти групи ГФХУ (HCFC) (перехідні холодоагенти)
Вихідні поняття. термодинамічні величини
Класифікація компресорів
Загальні відомості про вузли та деталі поршневих компресорів
гвинтові компресори
У испарителях і конденсаторах
Зміна холодопроизводительности поршневих компресорів
Конструкції поршневих компресорів
Робочий процес в поршневому компресорі
Холодоагенти групи ХФУ (CFC)
ПОЗНАЧЕННЯ холодоагенту
ВСТУП
Холодоагент ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЮ ЗЕМЛІ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
конденсатори
Випарники, повітроохолоджувачі та охолоджуючі батареї
Підготовка холодильної установки до первісного пуску
Заповнення мастильної системи маслом.
Автоматизація систем кондиціонування повітря
Механізми, апарати і пристрої систем кондиціонування. Хладоснабжение
суднові кондиціонери
Заповнення системи хладоном.
Пуск і зупинка холодильної установки
Обслуговування гвинтового компресорного агрегату
І їх усунення
Обслуговує компресори, апаратів, пристроїв і масловіддільників
В системі фреону і їх видалення
В системі і масла в компресорі
Основні типи систем цілорічного кондиціонування повітря
Призначення систем кондиціонування повітря
У охолоджуваному приміщенні
Автоматичне регулювання заповнення випарника
Судова холодильна установка як об'єкт автоматизації
Арматура та трубопроводи холодильних машин
Допоміжне обладнання холодильних установок
Автоматичне регулювання температури кипіння холодоагенту
холодильних установок
Холодильні установки рибодобувних суден
ізотермічні контейнери
Холодильні установки транспортних рефрижераторів
Провізіон холодильна установка
Суднові холодильні агрегати і машини
Відомості про автора
Розділ 1 ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Контрольний тест по темі 2
Лекція 3 Інформатизація суспільства
Лекція 2 Структура і склад ІС
Контрольний тест по темі 1
Поняття інформаційної технології
Контрольний тест по темі 1.3
Лекція4 Інформація, її уявлення і вимір
форматування документа
Лекція 1 Технології та засоби обробки текстової інформації
Унікальні комп'ютерні програми
Набір угод про взаємодії в комп'ютерній мережі
Контрольний тест по темі 3.1
Лекція 2 Технології та засоби обробки графічної інформації
тривимірна графіка
Розглянемо деякі програми комп'ютерної графіки.
фрактальна графіка
Векторна графіка
Растрова графіка
робочого проекту
Синтаксична
Контрольний тест по 1 розділу
Лекція 1 Інформаційне моделювання та формалізація
Стратегічні інформаційні системи.
Тенденції та причини трансформації моделей ІС
Контрольний тест по темі 4
Інформаційні процеси та інформаційні системи
Технічна база інформаційної технології
Програмне забезпечення
шкідницькі програми
Лекція 2 Комп'ютерні та телекомунікаційні мережі їх використання в менеджменті
Пристрій персонального комп'ютера
Класифікація засобів обробки інформації
Контрольний тест по темі 2
Лекція 3 Технології роботи в базах даних в менеджменті
Список основної літератури
Файл-сервер
Контрольний тест по Розділу 4
Контрольний тест по темі 5
Персоналії
глосарій
Лекція 4.5 Технології та засоби обробки звукової інформації
Контрольний тест по темі 4.4
документи
Розділ 4 Технічні засоби, їх використання в управлінні
порушення функцій
Технології роботи в мережах
Контрольний тест по темі 4.1
Загальні поняття про звук
Історія відкриття способів запису звуку
Лекція 3 Ергономіка сучасного офісу і безпеку роботи з технічними засобами
Процедура виділення з безлічі записів підмножини, записи якого задовольняють заздалегідь поставленому умові
Лекція 2 Засоби і системи інформаційного обслуговування, електрозв'язку та телекомунікацій
Електронний етап
електромеханічний етап
Вступ
Розподіл іонів на аналітичні групи.
Класифікація катіонів на групи.
ПРИВАТНІ РЕАКЦІЇ КАТІОНІВ другої групи.
ІОНИ s-ЕЛEMEHTOB IIA ГРУПИ
Хіміко-аналітичні властивості іонів d-елементів
ІОНИ s-ЕЛЕМЕНТІВ IA ГРУПИ
РЕАКЦІЇ катіонів МАГНІЮ (II)
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕТЬОЇ ГРУПИ КАТІОНІВ
ІОНИ d-ЕЛЕМЕНТІВ VIII ГРУПИ
А.С. Попов-Радіонов ойлап табуши 1 сторінка
Аттамали монтаж
А.С. Попов-Радіонов ойлап табуши 4 сторінка
А.С. Попов-Радіонов ойлап табуши 3 сторінка
А.С. Попов-Радіонов ойлап табуши 2 сторінка
Завдання для вирішення на заняттях
Завдання для самостійного рішення
Приклади розв'язання задач
Завдання для вирішення на занятті
Завдання для самостійного рішення
Приклади розв'язання задач
ДЕЯКИХ КИСЛОТ І ПІДСТАВ
Термодинамічні характеристики деяких речовин при 289 К
додаток
Завдання для самостійного рішення
Завдання для вирішення на заняттях
Завдання для вирішення на занятті.
Приклади розв'язання задач
Приклади розв'язання задач, завдання для самостійної роботи
Приклади розв'язання задач
Розрахунки за хімічними рівняннями
газові закони
Приклади розв'язання задач
Завдання для самостійного рішення
тестові завдання
Завдання для самостійного рішення
Завдання для вирішення на занятті.
Електродний потенціал при температурі 298 К
Інформація як продукт
система захисту
Служби і механізми безпеки в мережах
Структурна схема побудови КСЗІ
Етапи ідентифікації і аутентифікації користувача об'єднуються в єдину підсистемі, званої підсистемою ідентифікації і аутентифікації (І / АУ).
Асиметричні алгоритми шифрування


перша | Попередня | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати