На головну

електроніка

сторінка 44

Каталог - Електроніка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Теорія лабораторної роботи
Розрахунок додаткового опору
Сторонні сили - це сили неелектростатіческого походження, здатні підтримувати різницю потенціалів на кінцях провідника.
розрахунок шунта
Теорія лабораторної роботи
Закон Ома в диференціальній формі
Диференціальні вирази для електричної потужності
Приклад: Потужність деяких електричних приладів
ВИМІРЮВАННЯ І ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ
Умова балансу моста
Теорія лабораторної роботи
закон Фарадея
Векторна форма закону Фарадея
ВИКОНАННЯ РОБОТИ
ВИМІРЮВАННЯ І ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ
Теорія лабораторної роботи
Гармонійні коливання
ВИМІРЮВАННЯ І ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ
Теорія лабораторної роботи
ВИМІРЮВАННЯ І ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИМІР І ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИМІРЮВАННЯ І ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ
індуктивність соленоїда
повна сила
Магнетрон - це потужна електронна лампа, яка генерує мікрохвилі при взаємодії потоку електронів з магнітним полем.
ВИКОНАННЯ РОБОТИ
Теорія лабораторної роботи
Теорія лабораторної роботи
ВИМІРЮВАННЯ І ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ
Теорія лабораторної роботи
Закон Ома для однорідної ділянки кола
Прилади й матеріали
Вступ
Тема: Магнітні матеріали.
Тема: Кабельна продукція
Тема: Скло
Тема: Гумові матеріали і клеї
Тема: Рідкі діелектрики
Тема: Напівпровідникові матеріали
Тема: Діелектричні втрати і кут діелектричних втрат.
Тема: Слюда і слюдяні матеріали
Тема: Лаки, емалі, компаунди
Основна класифікація приладів
Загальні властивості приладів
З.Ф. Мурашова 2014
Гнатюк Віктор Степанович
термодинаміка
Розберемо це питання на прикладі утворення вуглекислого газу з простих речовин. Перетворення можна провести по реакції
корозія металів
Електроліз водних розчинів
електроліз розплавів
ентропія
енергія Гіббса
Квантово-механічне опис моделі молекули водню
Основні характеристики хімічного зв'язку
Модель атома по Бору
Історія розвитку вчення про будову атома
Швидкість реакції
Вступ
Типи хімічних зв'язків
D-Метали VII групи
Елементи тріади заліза
D-Метали VI групи
D-Метали IV групи
D- і f-Метали III групи
платинові метали
органічні сполуки
полімери
полімеризації полімери
кисень з'єднання
вуглеводні
D-Метали II групи
D-Метали I групи
Фізичні властивості води
Хімічні властивості води
Будова молекули води
Загальна характеристика s-елементів першої та другої груп
Типи кристалічних решіток
Жорсткість води
Р-Елементи
Р-Елементи VII групи
Р-Елементи VIII групи
Р-Елементи VI групи
Р-Елементи V групи
Р-Елементи IV групи
поліконденсаційні полімери
Структура і стан полімерів
Стандартна ентальпія утворення речовини
Напрямок хімічних реакцій
Внутрішня енергія і ентальпія
Предмет хімічної термодинаміки
Переваги і недоліки методу валентних зв'язків
ентропія
Хімічна теорія розчинів
термодинаміка розчинення
Дисперсні системи і розчини
Стандартна енергія Гіббса утворення речовини
Вплив несвязивающіх орбіталей на будову молекул
типи гібридизації
Основна причина утворення ковалентного зв'язку
Обмінний механізм утворення ковалентного зв'язку
Основні характеристики хімічного зв'язку
Типи хімічного зв'язку
Періодичні властивості сполук
Кратність ковалентного зв'язку
Типи перекривання орбіталей
делокалізованних зв'язок
Умови та закономірності гібридизації
Донорно-акцепторні механізм утворення зв'язку
концентрація розчинів
розчинність речовин
Температура кипіння і замерзання
Теорія електролітичноїдисоціації
Осмос та осмотичний тиск
Ступінь і константа дисоціації
Іонний добуток води
типи гідролізу
Константа та ступінь гідролізу
Рівняння іонообмінних реакцій
Типи іонообмінних реакцій
Водневий і гідроксидні показники
Стехіометрична валентність і ступінь окиснення
електронегативність
пероксиди
Склад і класифікація підстав
властивості оксидів
Склад і класифікація оксидів
властивості підстав
отримання підстав
Склад і класифікація солей
властивості кислот
номенклатура кислот
Склад і класифікація кислот
Встановлення формул сполук
Розрахунки за законом еквівалентів
Прості і складні речовини
валентність
Хімічні елементи
стехіометричні закони
Робочі речовини низькотемпературної техніки
формули сполук
структурні формули
Розрахунки за формулами речовин
Розрахунки за рівняннями реакцій
закон еквівалентів
Кількість і молярна маса речовини
Атомні і молекулярні маси
номенклатура солей
отримання солей
Закономірності формування електронних оболонок атомів
квантові числа
Квантова механіка
Електронні формули і електронно-графічні схеми
проскакування електрона
Атомні і іонні радіуси
Енергія і потенціал іонізації атомів
Основні форми періодичної системи
Пояснення періодичного закону
Відкриття періодичного закону
склад атома
І періодична система хімічних елементів
Ступінь окислення
Окислювально-відновні реакції
Класифікація хімічних реакцій
Сучасний підхід до класифікації підстав і кислот
Взаємозв'язок між класами речовин
Окислювачі і відновники
Окислювально-відновна двоїстість
Еквіваленти відновників та окисників
Реакції за участю пероксидов
Рівняння окисно-відновних реакцій
Класифікація окисно-відновних реакцій
Програмні методи захисту
Робота з криптографічного програмою PGP (Pretty Good Privacy)
Вправа 3.Індівідуальное завдання
метод заміни
алгоритми шифрування
Запуск програми PGP
Робота з програмою PGP
Довжина має значення
Загальна характеристика сервісного програмного забезпечення
Видалення парольної фрази
Відомості, необхідні для виконання роботи
Налаштування програми
Криптографічні методи захисту інформації.
Законодавство РФ в області інформаційної безпеки
Комп'ютерні злочини
Вступ
Створення резервних копій за допомогою програми Backup Manager і утиліти Nero BackItUp.
Створення резервних копій за допомогою програми Backup Manager.
Загальна схема виконання лабораторної роботи по КСЗІ
Оцінка ефективності комп'ютерних засобів захисту інформації
Концепція створення комплексної системи захисту інформації
Вимоги до систем захисту інформації
Способи захисту інформації
Спеціальні методи неформального моделювання
Постановка індивідуальної завдання.
Керівні документи Держтехкомісії Росії
Постановка індивідуальної завдання.
макромоделювання


перша | Попередня | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати