Головна

Економіка

сторінка 44

Каталог - Економіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Побудова моделі.
Рішення транспортної задачі
Рішення задач лінійного програмування засобами EXCEL
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 3 сторінка
Вступ
Тема 8. Еластичність попиту і пропозиції
Подання ілюстративного матеріалу
I. ОПОДАТКУВАННЯ
Тема 92. Стратегія сталого економічного розвитку
Розробка вступної частини курсової роботи
Розробка заключній частині курсової роботи
Глава 6. Статичні моделі.
Додаток 1
варіант 27
Державне регулювання економіки.
Сутність і принципи аналізу управлінських рішень
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Тема 6. Ціноутворення на підприємстві.
КУРСОВА РОБОТА
В даному курсі передбачено дві роботи, приблизні варіанта яких представлені нижче.
потенціал підприємства
Динаміка обсягу власної продукції громадського харчування
завдання 6
Коефіцієнти ділової активності
IV. Показники використання трудового потенціалу
Довідник готової продукції
Виконання завдання в пакеті Statistica.
Аналіз впливу структури стада на вихід продукції
Рішення.
Джерела інвестування і підвищення інвестиційної привабливості підприємства
Загальні вимоги до виконання контрольної роботи
Статистичний аналіз сучасної демографічної ситуації
теоретичні відомості
Гіпокінезії.
Типові форми розладів чутливості.
Зміна всіх видів метаболізму.
Стадії алкоголізму.
Стадія виснаження.
Патогенез наркоманії.
Патогенез ГБ.
Класифікація
Принципи лікування хвороб нирок.
Зміна відносної щільності сечі.
Етіологія і патогенез нейроциркуляторной гіпотонії.
Лекція № 7
Етіологія, механізми пошкодження міокарда при недостатності кровообігу.
Гіпертонічний криз.
Принципи лікування артеріальних гіпертензій.
Симптоматичні гіпертензії.
Ниркова недостатність.
Види нефропатий.
Жовтяниці.
Печінкові.
Лекція № 2
Зовнішнє дихання і газообмін у легенях позначається нерідко як легеневий подих.
Етіологія і патогенез ДН.
Лекція № 4
Етіологія і патогенез задишки.
Типи патологічного дихання.
Виділяють кілька механізмів розвитку ІХС.
Кардіогенний шок.
Синдром відміни в ендокринології
Причини і прояви гиперпаратиреоза.
Адрено-генітальний синдром.
Патогенез розладів в організмі при альдостеронизме.
Гостра надниркова недостатність, причини, патогенез, клінічний прояв.
Порушення функцій чоловічих статевих залоз.
Порушення функцій жіночих статевих залоз.
Характеристика термінів і понять, етіологія.
Види наркоманії, токсикоманії.
В) сенсорні порушення
Неврози у людини.
Таким чином, в основі виникнення неврозів лежать порушення сили, рухливості і врівноваженості процесів збудження і гальмування.
У поясненні його патогенезу досі існують дві точки зору.
Жировий обмін.
Причини і патогенез миокардиальной форми СН.
Характерні зміни з боку серцево-судинної системи при гострій СН.
Лекція № 9
Шлуночкова пароксизмальна тахікардія.
Етіологія і патогенез.
Гипопитуитаризм (татальний, парціальний).
А). Гіпофізарний гігантизм.
Найбільш виражену форму гіпотиреозу у дорослих називають мікседемою.
Основні механізми дії тиреоїдних гормонів.
Типові форми порушень функцій нейрогипофиза.
В останні роки активно розвивається ендокринна теорія виразкової хвороби.
Виразкова теорія (Бернарда).
Недостатність травлення, визначення. Причини, що призводять до порушення надходження їжі в організм.
Спадкова патологія.
Податок на додану вартість
Завдання № 1
Завдання № 4
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСЛІДНИЙ
середньорічна вартість
Амортизація основних виробничих фондів
завдання
завдання
Показники ефективності використання основних фондів
Глибокий (Підапоневротична) жировий шар.
Анатомія.
Носові клапани.
Латеропозіції підстав медіальних ніжок.
Збільшення обсягу продукції, що випускається
підприємницької діяльності
За рахунок підвищення рівня надійності
Якщо не передбачено підвищення рівня надійності
КОРОТКИЙ СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
Холодильні камери VT
Питання № 13.1.
Питання № 15.2.
Питання № 15.1.
Питання № 14.4.
Питання № 13.4.
Питання № 13.2.
Система макроекономічних показників і методи їх визначення
Класифікація рахунків
консолідовані рахунки
Питання № 15.1.
Питання № 15.5.
Додаткова
Міжнародні зіставлення ВВП і паритети купівельної спроможності валют
Методи розрахунку валового внутрішнього продукту (ВВП). Основні схеми рахунків
Статистична методологія побудови національних рахунків, балансів і системи показників, що характеризують економічні процеси на макрорівні
Валові показники відрізняються від чистих на величину споживання основного капіталу.
Чистий національний наявний дохід
Макроекономічні показники. Види цін, що застосовуються в СНС
Поняття системи національних рахунків (СНР), основні класифікації і угруповання
Методи обчислення ВВП
Таблиці «Витрати - випуск» як складова частина СНС
Для таблиць "Витрати-випуск" найкращою є оцінка продукції в основних цінах.
Дежа і місильні органи - з нержавіючої сталі.
Поняття і структура виробничого циклу
Шляхи зниження тривалості виробничого циклу.
Тривалість виробничого циклу і економічне значення його скорочення (ДПЦ).
Поняття виробничого процесу, склад і види.
Поняття системи національних рахунків (СНР), основні класифікації і угруповання
Тема 4: Ринкова економіка і її моделі
Тема 18.Группіровкі і класифікації в системі національних рахунків
Тема19. Система макроекономічних показників і методи їх визначення
Фінансовий рахунок (в поточних цінах)
Рахунок виробництва (в поточних цінах)
Тема 20. Методологія побудови та аналізу зведених рахунків системи
Виробнича структура підприємства.
Типи виробництва та їх техніко-економічна характеристика.
Фінансовий рахунок
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
Рахунок операцій з капіталом
Рахунок використання наявного доходу
Питання № 16.2.
Питання № 16.4.
Питання № 16.5.
Питання № 16.2.
Інформаційна система СНС
Рахунок утворення доходів
Рахунок розподілу первинних доходів
Принципи оцінки показників
Класифікація податків в СНС
Класифікація економічних операцій
ЗАВДАННЯ СНС
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
семестр ч / тиждень: 15,0 31 1116 180 56 10 132 0 1 6 2
ЕА і теорія пізнання. 1 сторінка
ЕА і теорія пізнання. 2 сторінка
Приклад побудови національних рахунків.
наявного доходу
Рахунки внутрішньої економіки.
ЕА і теорія пізнання. 3 сторінка
ЕА і теорія пізнання. 4 сторінка
ЕА і теорія пізнання. 6 сторінка
ЕА і теорія пізнання. 5 сторінка
Статистична методологія національного рахівництва
Ефективність використання оборотних коштів.
Кадри. Продуктивність праці та заробітна плата.
Визначення потреби в оборотних коштах.
Джерела нормування оборотних коштів.
Відновлювальна вартість дає можливість враховувати вартість ОПФ з рівнем офіційної інфляції, яка спотворює дійсну вартість ОПФ.
Продуктивність праці та її показники. Резерви і фонди.
Заробітня плата.
Сутність і значення собівартості.
Класифікація витрат, що складають собівартість.
З 1 січня. 2001 року всі відрахування в соціальні позабюджетні фонди замінив єдиний соціальний податок.
Окладная система оплати праці.
Підприємством як суб'єктом
Побудова балансів для регіонів в цілому
Статистика національного багатства
Статистика соціально-економічних показників на макрорівні
Паритет купівельної спроможності валют
Основні методи розрахунку індексів
завдання 5
завдання 4
завдання 3
Рішення
Рішення
завдання 6
Завдання для самостійного рішення
Рішення
приклад 1
завдання 4
тестові завдання
завдання 2


перша | Попередня | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати