На головну

Екологія

сторінка 80

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Завдання № 55.
Завдання № 52.
Тема № 7. Правові основи екологічного управління
Завдання № 64.
Завдання № 71.
Розділ I. Доктрина екологічного права
Розділ II. Законодавчі акти РФ
Завдання № 95.
Завдання № 86.
Завдання № 83.
Вихідні дані для побудови геологічного розрізу і карти
Завдання № 43.
Завдання № 41.
геологічний розріз
Опис свердловин.
Від техногенного забруднення
І охорони тваринного світу
Семінарське заняття № 5.
Тема 9. Правові основи оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи
Тема 2. Джерела екологічного права
Загальна частина
Розділ 5. Практикум
Завдання № 7.
Теми № 5, 6. Право власності на природні ресурси. Право природокористування.
Завдання № 36.
Завдання № 21.
Завдання № 16.
Тема № 4. Екологічні права громадян і їх об'єднань
курс ?о?амди? денсаули? са?тау маманди?и студенттеріне «Медіцінали? екологія» п?нінен емтіхан тест с?ра?тари 1 сторінка
курс ?о?амди? денсаули? са?тау маманди?и студенттеріне «Медіцінали? екологія» п?нінен емтіхан тест с?ра?тари 2 сторінка
курс ?о?амди? денсаули? са?тау маманди?и студенттеріне «Медіцінали? екологія» п?нінен емтіхан тест с?ра?тари 3 сторінка
Поняття господарський механізм природокористування (ХМП)
Мінімум для екологів, ч. I
Рішення.
Стрес прийнято розділяти на непсіхогенний і психогенний (психоемоційний) (Ісаєв Л.К., Хитров Н.К., 1997).
Стрес, межі і здатність екосистем до самовідновлення.
У початковій школі
У початковій школі
РОЗДІЛ № 1. Введення в курс методики викладання навколишнього світу
РОЗДІЛ № 1. Введення в курс методики викладання навколишнього світу
РОЗДІЛ № 1. Введення в курс методики викладання навколишнього світу
У початковій школі
Теоретична частина
Практична частина
Розділ № 5. Вивчення навколишнього світу в системі
Розділ № 5. Вивчення навколишнього світу в системі
Розділ № 4. Різноманітність методів і прийомів вивчення предмета
РОЗДІЛ № 1. Введення в курс методики викладання навколишнього світу
РОЗДІЛ № 1. Введення в курс методики викладання навколишнього світу
РОЗДІЛ № 4. Різноманітність методів і прийомів вивчення предмета
РОЗДІЛ № 5. Вивчення навколишнього світу в системі
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СЕМЕСТР
Технологічна карта за 4 семестр
Вступ
Список скорочень, що використовуються в тексті
Принципи правового регулювання екологічних відносин
Методи правового регулювання екологічних відносин
Структура екологічного права
Поняття екологічного права
Технологічна карта дисципліни
Технологічна карта за 5 семестр
Санкт-Петербург
геоекологічного МОНІТОРИНГ
додаток 3
ВСТУП
III ТЕМИ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ
Додаток 2
II Оформлення курсового проекту та його захист
методичний розділ
Тематичний і ситуаційний розділ
Склад стали і її властивості
Агрегат позапічної обробки
Призначення марки стали Р18Ф2
Вступ
розливання сталі
розрахунок металошихти
Розрахунок витрати феросплавів і технологічних газів
ВСТУП
На випускну кваліфікаційну роботу
Принципи і закони природокористування
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Матеріальні і енергетичні ресурси
Раціональне використання природних ресурсів
Типи біотичних взаємовідносин. Закони біотичних взаємовідносин.
Взаємодія біотичних і абіотичних факторів. Виживання і відтворення. Адаптації, їх види. Принцип коеволюції. Монокультура і природа.
Популяції. Екологічні піраміди. Правило 10%. Потік енергії. Біомаса та кількість видів
Принципи екологічної класифікації організмів. Трофічні рівні. Харчові ланцюги, харчові мережі.
Закони взаємодії організмів і абіотичних факторів.
Закон біогенної міграції атомів. Розум як геологічна сила.
Просторова структура біосфери.
Сучасний стан проблеми походження і еволюції біосфери.
Динаміка екосистем.
Еволюція живої речовини
Початок і вічність життя
Біосферний обмін речовин. Потоки речовини, інформації та енергії
Організм як система адаптацій до зовнішнього середовища. Структура факторів зовнішнього середовища
Зв'язок екологічних і хімічних визначень речовини.
ЧАСТИНА I
Вступ
Відсталу речовину, хімічний склад, молекулярну будову, структура і властивості.
Жива речовина. Рівні будови. Властивості.
Властивості елементів і утворених ним сполук перебувають у періодичній залежності від зарядів ядер їх атомів.
Елементарні частинки. Атоми. Хімічні елементи.
Глава 1. Центральне поняття і основні постулати вчення про біосферу В.І. Вернадського
Розум як геологічна сила. Взаємовідносини техносфери і біосфери. Ноосфера.
Етногенез і ноосфера
Оцінка ст-сти земельного уч-ка м.предполагаемого використання.
Оцінка величини зовнішнього зносу.
Оцінка величини усувного функціон.ізноса.
Метод дисконтування кошторисів. ст-ти.
Знос нерухомості і його види.
Сп. оцінки ст-ти буд-ва в ек-ці нерухомість. Оцінка кошторисів. ст-ти буд-ва з использ. укрупне. пок-лей.
Метод кошторисного ціноутворення
Принципи оцінки нерухомості, пов'язані з аналізом довкілля.
Процедура оцінки ринкової вартості нерухомості.
Види вартостей нерухомості
Основні фактори, що впливають на рин. Ст-ть недв-ти
Законодат. база розрахунків в ек-ці недвиж-ти. Джерела інф-ції.
Маркетингова характеристика підходів до оцінки ринкової вартість Рахунки-ти нерухомості.
Метод дисконтування грошового потоку
Метод кваліметрії.
Підходи до визначення величини коригувань.
Аналітичні методи оцінки Кк.
Методи оцінки реверсії.
підготовки бакалавра
Кваліфікаційна характеристика випускника
Вимоги до рівня підготовки бакалавра за напрямом
Вимоги до державного іспиту
організація захисту
Методичні вказівки до виконання роботи
Вимоги до змісту випускної роботи на ступінь бакалавра
Мета бакалаврської роботи
6 сторінка
7 сторінка
5 сторінка
4 сторінка
2 сторінка
В області природокористування і охорони навколишнього середовища
І охороною навколишнього середовища
Право державної власності на природні ресурси, порядок розмежування
ОЦІНКА впливу на навколишнє середовище.
Дивись 12
Повноваження органів загальної компетенції в обл охр окр середовища.
Поняття принципи орг-ия. держ упр охороною окр середовища
Зак-во, рег-її ек нормування.
Об'єкти державної екологічної експертизи
Поняття і види відходів, законодавство про відходи порядок звернення
Класифікація
Особливо охороняються природні території
Виробничий ек контроль.
Державний екологічний контроль, види
Нормативи обр відходів і ліміти на їх розміщення.
з радіоактивними відходами
Стаття 138
Статті Конституції України екологічного характеру
екологічні ресурси
Міжнародні екологічні організації. Підсумки міждержавних екологічних форумів
Державні, 2 громадські,
Класифікація забруднень
Тема 4 Управління природокористуванням.
Тема 3. Розвиток продуктивних сил і антропогенний вплив
Донецьк 2009 р
В ЕКОЛОГІЇ ................................................ .................................... ... .... 43
ВСТУП
Формування екології як науки. Її визначення і структура.
Місце екології в системі наукових знань. Прикладне значення екології
Перехід до гармонізації взаємовідносин людини і природи.
Скотарство і землеробство.
Полювання і збирання.
Екологічна етика в сучасному суспільстві.
ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ.
Технологія екологічного маркетингу
Поняття і види екологічної відповідальності.
ТЕМА 9. ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ.
ТЕМА 8. ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
Система моніторингу забруднення природного середовища в РФ.
Екологічний контроль. Види і форми.
ТЕМА 7. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ.
Нормування радіаційної безпеки. Основними видами радіоактивного або іонізуючого випромінювання (ІІ) є фотонное (гамма і рентгенівське) і корпускулярне (бета і альфа).
Основні терміни і поняття.
Екологічний ризик. Аналіз, оцінка та управління ризиками.
Закони екології Коммонера.
Закон мінімуму (Закон Лібіха).
Прогнозування екологічних ризиків і ситуацій.
ТЕМА 6. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ НОРМУВАННЯ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.
Нормування шкідливих чинників в природних середовищах.
ТЕМА 5. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКІВ У ЕКОЛОГІЇ
екологічне районування
Контроль і моніторинг стану навколишнього середовища
Мета заняття.
Контрольно-навчальна карта позааудиторної підготовки до заняття.
екосистема
Методи екологічних досліджень
Станом навколишнього середовища і захворюваністю населення.
Екологічна безпека. Критерії екологічної безпеки. Екологічна безпека людини.
Місто, як середовище проживання.
Забруднення поверхні грунту відвалами розкривних порід і золи
Рівень підготовки за тестовими завданнями 2 сторінка


перша | Попередня | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати