На головну

хімія

сторінка 44

Каталог - Хімія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


метод Нечипоренко
Клінічне значення методу Шабадаша
Нормальні величини (обидві реакції)
Цитохімічні методи дослідження
пузирчаста клітина
Елліптоціт (овалоціт)
Техніка пункції.
Морфологія клітин ретикулярної строми
Пластінкообразующіе мегакаріоцити
Токсична (токсогенна) зернистість нейтрофілів
Пельгеровская аномалія нейтрофілів
сегментоядерние гранулоцити
підрахунок миелокариоцитов
Сідерозние (залізовмісні) гранули
анізохромія еритроцитів
Патологічні форми еритроцитів
Пронормобласт (пронормоціт, проерітробласт)
Нормальні значення.
Загальний аналіз сечі
Методика визначення кількості сечі
Взяття крові, приготування тонкого мазка і товстої краплі.
Плазмодії малярії в мазку крові
Фактори, що впливають на визначення кетонових тіл в сечі
Кетонові тіла в сечі. Клініко-діагностичне значення.
підготовка пацієнта
Плазмодії малярії в товстій краплі
Серологічна діагностика малярії
Лабораторна діагностика
Кишкові протозойні інвазії.
Лабораторна діагностика
Лабораторна діагностика
Лабораторна діагностика
нормальні значення
Клінічне значення методів кількісного визначення формених елементів в сечі
Методи визначення питомої ваги сечі.
Клінічне значення проби Зимницьким
Зміна кольору сечі при прийомі деяких лікарських речовин
Зміна кольору сечі при патологічних станах
преренальная олігурія
фізіологічна протеїнурія
напівкількісні методи
Кількісні методи визначення загального білка в сечі
колориметричні методи
Напівкількісні методи визначення загального білка в сечі
Визначення білка в сечі методом
колориметричні методи
Клітинний склад кісткового мозку
активатори плазміногену
Сечовина в сечі. Клініко-діагностичне значення визначення сечовини в сечі
Потенціометричні методи визначення сечовини
Фактори згортання крові і фібринолізу ендотелію
Зниження рівня сечовини в крові
Рефрактометричні методи
Клінічне значення визначення загального білка сироватки крові
Основні методи лабораторної діагностики
кишковий трихомоніаз
механізми денатурації
ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ФЕРМЕНТІВ
Моторна (рухова) функція
гельмінтоовоскопії
Макроскопічна діагностика
Паразитарні хвороби, що викликаються паразитичними черв'яками (Helminthes)
Середовищі 199-СДС (в модифікації Ю.Ф.Захарківа)
Лабораторна діагностика.
Кишковий шистосомоз Менсона
Анкілостомідози.
Акантохейлонематоз (діпеталонематоз).
Розрахунок гідродинамічного тиску на пакер при режимної подачі.
Аналіз ефективності застосування пакера М1-Х, АКЖ і КЗ для захисту експлуатаційної колони
Підбір пакеров для впровадження ГРЗ
Критерії оцінки технічного стану нагнетательной свердловини для впровадження експлуатаційних пакеров
Технологічні схеми КЗ обсадних колон свердловин.
Крахмалди идирататин фермент
Вітаміни, ознаки дефіциту.
Роль вітамінів в розвитку дитини.
Завдання вивчення дисципліни
Електропідривної активація пульпи і розчинів
Хімія одиночній молекули
Комп'ютерне моделювання молекул (молекулярний дизайн) і хімічних реакцій
Ж?рек-?кпел-міли? реанімаціяси: ?ЖЖ «ауиздан ауиз?а» ?дісімен
Ж?рек-?кпе-міли? реанімаціяси: ?ЖЖ Амбу ?апши?и к?мегімен.
Жедел ж?рдем курсимен анестезіологія, реаніматологія кафедраси
Ж?ректі? хіміяли? ж?не фізікали? дефібрілляціяси
Ас?азанди зонд ар?или жуу
Тамирішілік тамшилатип ??ю ж?йесін ж?ргізу ж?не жінаєт
Паливні елементи.
Алгоритм складання схеми гальванічного елемента.
кпе?ап.?кпені? сирт?и бетін жауип орналас?ан т?йи? сірлі ?аби? pleura.
Й?ибез баси-caput pancreatis
Partes abdominalis
Введення: предмет фізичної хімії, історія розвитку, розділи і методи дослідження.
Теплота ізотермічного процесу дорівнює роботі процесу.
Залежність тиску насичених ПАРА ВІД ТЕМПЕРАТУРИ.
Якщо насичений пар можна вважати ідеальним газом, тоді
ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ ПЕРШОГО РОДУ.
II ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ.
Будь-який цикл можна замінити нескінченно великим числом б / м циклів Карно 1-го роду.
Рівноважні і нерівноважні, оборотні і необоротні, мимовільні і несамопроізвольное процеси.
СТАНДАРТНІ ТЕПЛОТИ ОСВІТИ І відпрацьованих газів.
Термохимия. Закон Гесса. Стандартні теплоти утворення та згоряння. Рівняння Кірхгофа.
ЕНТРОПІЯ У РАЗІ нерівних процесах.
Ізохорно-ізотермічний ПОТЕНЦІАЛ
Рівняння максимальної роботи (рівняння Гіббса-Гельмгольца).
СТАТИСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР II ЗАКОНУ термодинаміки.
U - ізохорно-ізентропний термодинамічний потенціал.
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ПОТЕНЦІАЛИ.
Ізобарну - ізотермічний ПОТЕНЦІАЛ
Основні тенденції розвитку сучасної хімічної промисловості
Класифікація хімічних реакцій, що лежать в основі промислових хіміко-технологічних процесів
Короткі відомості з історії розвитку хімічної технології
Хімічна технологія як наука
Хімія як дзеркало життя людини.
Отже, резюмуючи все вище сказане, зазначимо, що хімія в житті людини може стати дороговказом для гармонійного розвитку всього людського суспільства.
Рівновага хімічних реакцій
Способи зміщення рівноваги
Реактор ідеального витиснення
Порівняння ефективності проточних реакторів ідеального змішування і ідеального витіснення
Рівняння матеріального балансу для елементарного об'єму проточного хімічного реактора
Класифікація хімічних реакторів і режимів їх роботи
Швидкість гомогенних хімічних реакцій
Проточний реактор ідеального змішування в неізотермічееком режимі
Стаціонарний неадіабатичних реактор ідеального змішування.
Використання вторинних енергетичних ресурсів
Теплоперенос в хімічних реакторах
М'ясна продуктивність коней
Молочна продуктивність коней
Методи обліку молочної продуктивності кобил
Тести з мікробіології
Напишіть рівняння практично здійсненних реакцій в молекулярному та іонному видах, вкажіть їх типи, запишіть назви продуктів реакцій.
Хімічний склад . Харчова цінність.
юмкостний трубчастий мламенний
Хімічні властивості
СПОСОБИ затвердіння, температури склування
Розчинність води в Стиролі і стиролу у воді
ОТРИМАННЯ полістиролу
АДСОРБЦІЯ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ВУГІЛЛЯМ
кондуктометричну титрування
електрорушійної сили
ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ЕЛЕКТРОЛІТІВ
ВИЗНАЧЕННЯ поверхневого НАТЯГНЕННЯ РІДИН
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
КІНЕТИКА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ
ВИЗНАЧЕННЯ константи ШВИДКОСТІ РЕАКЦІЇ омиленням оцтової-ЕТИЛОВОГО ЕФІРУ
ВИЗНАЧЕННЯ константи ШВИДКОСТІ інверсії ЦУКРУ
Хімічні рівняння У МОЛЕКУЛЯРНОЇ І іонній формі
Пояснювальна записка
Тема 6. Вода в хімічній промисловості
Тестове завдання № 1
Тестове завдання № 2
Тестове завдання № 3
Частка раціону харчування
Бороздовой випробування канав
геохімічні роботи
Визначення концентрації амінотрансферази АЛТ в сироватці крові
Приготування калібрувальних розчинів
дистанційні методи
Корисні копалини
А?уиздар. А?уиздарди? ?изметтері. А?уиздарди? амін?иш?илди? ??рилими.
Жо? екен без образ
Т-РН? ??рилисини? ерекшеліктері. Бірінші, екінші, ?шіншілік ??рилимдари. тРН?-ни? лігандамен ?рекеттесуі.
Прокаріотта?и гендер експрессіясин реттейтін молекулали? механізмдер. Оперон теоріяси.
Особливості будови полімерів
Отримання синтетичних полімерів
Класифікація полімерів
РОЗДІЛ I. основи хімії та фізико хімії полімерів
Постникова М.В., Носкова О.А.
Хімічні перетворення полімерів
гнучкість макромолекул
Гідроліз полісахаридів деревини розведеними мінеральними кислотами
мінеральними кислотами
Загальні поняття про гідролізі полісахаридів
уронові кислоти
хімія геміцелюлозами
Структурні одиниці лігніну
Методи виділення лігніну
Загальна характеристика хімічних реакцій лігніну
Реакції елементарних ланок
Хімічні зв'язку лігніну з полісахаридами
Основні типи зв'язків між структурними одиницями лігніну
Функціональні групи лігніну
Прості ефіри целюлози
ксантогенатом целюлози
Розбавлені розчини полімерів
Основні промислові полімери
Механізм розчинення полімерів
Релаксаційні (фізичні) стану полімерів
Надмолекулярна структура полімерів
хвойні породи Л І Г Н І Н листяні породи
Хімічна будова целюлози
Основні напрямки окислювальних реакцій
нітрати целюлози
Набухання і розчинність технічної целюлози в розчинах лугів
лужна целюлоза
Хімічні реакції целюлози
Гідролітична деструкція під дією водних розчинів кислот і лугів
Реакції зшивання (конденсації) лігніну
Загальні поняття про виручених процесах
Гідрофобні екстрактивні речовини
IV. Висновки по роботі
III. Порядок виконання роботи


перша | Попередня | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати