На головну

фізика

сторінка 44

Каталог - Фізика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Хронічний лімфолейкоз.
Визначення кількості гемоглобіна.Діагностіческое значення його ізмененія.Гематокріт.
Глюкозурія.Діагностіческое значеніе.Определеніе ацетону в сечі.
Гематурія.Діагностіческое значення.
Протеінурія.Діагностіческое значення.
Фізичні властивості сечі і їх діагностичне значення.
Ерітроцітометріческіе показателі.Велічіна і форма еритроцитів.
Хронічний мієлолейкоз.
Гострий лейкоз.
Огляд і пальпація щитовидної желези.Степені її збільшення.
Крупозна пневмонія.
Пальпація печінки.
Перкусія печені.Размери печінки по Курлову.
Глибока методична ковзна пальпація живота по Образцову і Стражеско.
Вогнищева пневмонія.
Бронхіальна астма.
Дихальна недостатність.
Ревматізм.Особенності пошкодження серця.
Гострий бронхіт.
Синдром скупчення повітря в плевральній порожнині.
Синдром порожнини в легені.
Больові точки при патології органів травлення.
Ослаблення і посилення I тону серця.
Акцент і ослаблення II тону на легеневої артерії або аорті.
Методика аускультації сердца.Основние і додаткові точки аускультації.
Перкусія сердца.Граніци абсолютної і відносної тупості серця в нормі.
Патологічні пульсації в ділянці серця, епігастрії, шиї.
Шуми сердца.Классіфікація.
Перкусія жівота.Налічіе вільної рідини в черевній порожнині.
Внесердечние шуми.
Функціональні шуми.
Органічні шуми.
Недостатність мітрального клапана.
Звуження лівого атріовентрикулярного отвору.
Підпечінкова (механічна) жовтяниця.
Гострий і хронічний гепатити.
Печінково-клітинна жовтяниця.
Надпечінкова (гемолітична) жовтяниця.
Ентеріти.Коліти.
Цироз печені.Сіндром портальної гіпертензії.
Гломерулонефріт.Острий і хронічний.
В 12-дефіцитна анемія.
Апластична анемія.
Залозодефіцитна анемія.
ГНН та ХНН.
Нефротичний синдром.
Виразкова хвороба.
Гострий і хронічний гастрити.
Звуження устя аорти.
Недостатність тристулкового клапана.
Недостатність аортального клапана.
Шуми відносної недостатності клапанов.Проляпс мітрального клапана.
Інфекційний ендокардит.
Вроджені вади сердца.Незаращеніе артеріального протока.Дефект міжшлуночкової перегородки.
Хронічна серцева недостатність.
ІБС.Стенокардія.
ІБС.Інфаркт міокарда.
ІБС.Фактори ріска.Классіфікація.
Артеріальна гіпертензія.
Обморок.Ортостатіческій колапс.
Види звукових хвиль і їх характеристика.
Бабенко Н.И.
Барбара Енн Бреннан.
бібліографічний список
Вправа 1. Розрахунок довірчого інтервалу.
Послідовність виконання лабораторної роботи
Коротка теорія
Послідовність виконання лабораторної роботи
Послідовність виконання лабораторної роботи
Послідовність виконання лабораторної роботи
Послідовність виконання лабораторної роботи
Коротка теорія
Послідовність виконання лабораторної роботи
Кеш-пам'ять з прямим відображенням
Послідовність виконання лабораторної роботи
Послідовність виконання лабораторної роботи
Опис лабораторної установки
Для множини асоціативна кеш-пам'ять
Повністю асоціативна кеш-пам'ять
Ультразвукова діагностика.
Аероіонотерапія негативними зарядами електрики.
Медична фізика.
Фізика.
Виконання навчальних завдань.
Виконання навчальних завдань.
Контроль і корекція рівня засвоєння матеріалу модуля.
Виконання навчальних завдань.
На рентгенограмі поперекової області збільшення розмірів лівого наднирника; розміри і контури нирок нормальні.
За запропонованою в керівництві схемою можна навчатися як в навчальній групі під керівництвом викладача, так і самостійно.
Скорочення в тексті
ситуація А
Експеримент проводиться на 3 мишах.
Контроль і корекція вихідного рівня підготовки.
Загальні рекомендації по організації та проведенню заняття (модуля) з використанням оціночних засобів (матеріалів і керівництва до занять з патофізіології)
Контроль і корекція рівня засвоєння матеріалу по темі модуля.
Виконання навчальних завдань.
Виконання навчальних завдань.
Пацієнт А. 50 років поступив у відділення інтенсивної терапії зі скаргами на що тиснуть болі за грудиною, що тривають близько 15 год.
Виконання навчальних завдань.
Виконання навчальних завдань.
Виконання навчальних завдань.
Виконання навчальних завдань.
Виконання навчальних завдань.
Контроль і корекція рівня підготовки.
Виконання навчальних завдань.
Пацієнт емоційний, дратівливий; багато курить і зловживає алкоголем.
Контроль і корекція вихідного рівня підготовки.
Виконання навчальних завдань.
Контроль і корекція рівня засвоєння матеріалу модуля.
Контроль і корекція рівня засвоєння матеріалу модуля.
Виконання навчальних завдань.
Виконання навчальних завдань.
Виконання навчальних завдань.
Контроль і корекція вихідного рівня підготовки по темі модуля.
Виконання навчальних завдань.
Виконання навчальних завдань.
При гастроскопіческом дослідженні виявлена ??пухлина. Хворий додатково повідомив, що останні 30 років він хворіє атрофічним гастритом.
Виконання навчальних завдань.
IY. ЛАБОРАТОРHИЕ І ФУHКЦІОHАЛЬHИЕ МЕТОДИ ІССЛЕДОВАHІЯ
II. Пальпація, ПЕРКУСІЯ, АУСКУЛЬТАЦІЯ.
III. симптомокомплекс
I. ЗАГАЛЬНА СЕМІОТКА.
Шкала фізичної величини. Основні типи шкал вимірювань.
Прямі та непрямі вимірювання. Рівняння.
Охарактеризуйте основні види похибок вимірювань.
Вимірювання. Класифікація вимірювань.
Клас точності.
Дайте визначення системи фізичних величин. Привид приклади основних і похідних фізичних величин і одиниць.
Назвіть види засобів вимірювання.
Назвіть види похибок СІ.
Якість вимірювань.
Види метрологічного забезпечення обладнання НК.
Метрологічні характеристики засобів вимірювань.
Повірка засобів вимірювальної техніки. Види перевірок.
Сформулюйте визначення метрологічної справності засоби вимірювань.
геофізичні методи
Геохімічні методи пошуків.
Геологічні методи пошуків.
Глава 2. Геологічна будова ділянки опоіскованія
Корисні копалини
способи випробування
види випробування
Оцінка прогнозних ресурсів
Методика контролю.
тектоніка
стратиграфія
Основні положення
Завдання 2.
Вступ
Вступ
Податок на доходи фізичних осіб, як один з головних федеральних податків. Платники податку на доходи фізичних осіб та порядок обчислення податку
податкові відрахування
Податкові перевірки та їх місце в системі податкового контролю
Організація і методика перевірки правильності обчислення і сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб
Терміни та порядок сплати податку на доходи фізичних осіб, штрафні санкції за несвоєчасність і неповноту сплати податку
Податковий облік з податку на доходи фізичних осіб податковими агентами
Податковий облік і звітність з податку на доходи фізичних осіб. Система податкового обліку з податку на доходи фізичних осіб для індивідуальних підприємців
кафедра геології і розробки нафтових родовищ
Кафедра геології та розробки нафтових родовищ
Кафедра геології та розробки нафтових родовищ
БАЗОВА РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Складові результатів навчання, які будуть отримані при вивченні даної дисципліни
Розділ 2. Класифікація і характеристика систем розробки. Основні показники розробки родовища. Моделювання процесів розробки.
Приклади вхідного контролю з дисципліни
Тема. Розробка нафтових родовищ при природних режимах
Контроль самостійної роботи
Види і форми самостійної роботи
Тематика практичних занять
II. Припустимо, що у Вас з'явилася можливість робити те, що Вам подобається. Яке зайняття з двох можливих Ви б віддали перевагу?
бланк відповідей
Енергія відокремленого зарядженого провідника.
Енергія електростатичного поля.
Потенціал в найпростіших електричних полях. Потенціал поля диполя.
Поле об'ємно зарядженої кулі.
Застосування теореми Гаусса для розрахунку напруженості електричного поля.
Залежність опору від температури.
З-н Ома в диференціальній формі для неоднорідної ділянки кола.
Закон Джоуля-Ленца в інтегральній і диференціальній формах.
Потужність електричного струму.
Робота електричного струму.
Визначення потоку, індукції. Теорема Гаусса.
Принцип суперпозиції електростатичних полів.
Закони рівномірного і равнопеременное поступальної ходи.
Закон Ньютона. Імпульс, загальна форма другого закону динаміки.
Основні кінематичні характеристики руху матеріальної точки.
Й закон Ньютона. Сили в механіці.
Найпростіша елементарна деформація
Круговий процес (цикл). Робота циклу. Термічний коефіцієнт корисної дії.
Теорема Карно. Цикл Карно і його ККД для ідеального газу.
Адіабатний процес. Рівняння Пуассона. Робота при адіабатні процесі.
Робота і теплота. ПНТ.
Внутрішня енергія. Закон Больцмана про рівномірний розподіл енергії за ступенями свободи молекул.
Ентропія. Властивості ентропії, зміна ентропії при ізопроцессамі.
властивості ентропії
Теплопровідність в газах.
закон Кулона
Дифузія в газах.
Середнє число зіткнень, середня довжина вільного пробігу.
Термодинамічна діаграма T-S і її застосування.


перша | Попередня | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати