На головну

Психологія

сторінка 672

Каталог - Психологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Робота з метою
Тема 23. Позитивне консультування, орієнтоване на рішення
Когнітивна модель депресії
Робота з ресурсами
Довідкові матеріали і наочні посібники КДП МВЛ
Організація забезпечення радіотелефонного і проводовим зв'язком пунктів ОВС
тренажерна підготовка
Організація робочого дня Начальника служби руху
ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ
Збір і систематизація фактичного матеріалу
Робота зі вступниками документами
Додаток: ілюстрації з 36 по 71, частина 2
Анімалотерапія.
Розділ 1. Загальна психологія ............................................. ................................ 5
Механізми психологічного захисту
Письмова мова, її значення для розвитку пізнавальної діяльності особистості.
Тема 17. Експеримент в системі методів емпіричного дослідження. Історія становлення експериментального методу.
Модуль 3. Сфера індивідуальних відмінностей.
Характеристика основних емоційних переживань
Тема 18. Етичні принципи в психологічній діяльності. Експериментальне спілкування.
Глосарій. експериментальна психологія
галузі психології
експеримент
Усне і письмове мовлення
види мислення
Мислення як процес
реагування
Головного мозку
Психологічні теорії мислення
сприйняття руху
Сприйняття величини, форми і об'ємності предметів
механізми пам'яті
почуття
Глава 13. Класифікація ЕМОЦІЙ
Список почуттів (сентиментів).
Ієрархічна модель класифікації мотивів А. Маслоу
Класифікація потреб у вітчизняній психології
Сила мотиву і ефективність навчання
Проблеми мотивації в психології навчання і активації
поняття потреби
Потреби організму і особистості.
Проблеми мотивації в когнітивної психології
ілюзії
Апперцепція
текст опитувальника
Класифікація здібностей
здібності
текст методики
Індивідуальні результати дослідження
Крок 3. Звіт за результатами дослідження вольових якостей особистості
Крок 2. Обробка і інтерпретація результатів
Е завдання 4-е завдання
Розглянемо психологічні особливості представників різних темпераментів.
Логічні форми мислення
Психологічна характеристика мови
Психологічна характеристика спілкування
Потреби як джерело активності особистості
Психологічна характеристика діяльності
властивості уваги
Характеристики продуктивності оперативної пам'яті
процеси пам'яті
І як риса особистості
социометрический метод
Чутливість і тимчасові характеристики відчуттів
Поняття про сприйняття
сенсорного ряду
Сенсорні і перцептивні процеси в структурі прийому і переробки інформації людиною
текст методики
СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ У конфліктних СИТУАЦІЇ
Карта груповий диференціації
ТЕМА 5. СПІЛКУВАННЯ І МОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ............................... 62
Текст на обкладинку
метод тестів
Медико-соціальна допомога залежним від ПАР
Обов'язки і права соціального працівника
Сучасний російський досвід соціальної адаптації осіб БОМЖ
Психологічна депривація безробітного
Проблеми безробітних як предмет соціальної роботи
Умови прийому та проживання в Центрі
мікроуровневие детермінанти
Профілактика професійного згорання фахівців з СР
Механізми здійснення соціальної політики в практиці СР
психологічні концепції
байкери
рейвери
Орієнтовна структура курсової роботи
Опіка / піклування
Розділ II. Розвиток дитини на різних вікових етапах
КРИЗА 3 РОКІВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ РОЗВИТОК ДИТИНИ ПО ДЖ. Брунер
розділ I
16 сторінка
Принципи управління, сформульовані А. Файолем.
Можна психологічно обгрунтовано стверджувати про можливість виявлення і постановки на предкрімінальний облік осіб з підвищеною вірогідністю насильницьких дій.
Поняття особистості злочинця
Глава 4. Психологія злочинного діяння
Психологія постановлення вироку
Самостійна аудиторна робота по темі
Матеріали поточного контролю
Самостійна аудиторна робота по темі
Самостійна аудиторна робота по темі
Самостійна аудиторна робота по темі
Психологічні особливості лідерства і керівництва
Координація ДІЯЛЬНОСТІ
Недоліки використання схематична побудов.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ
Роль диференціальної оплати.
Основні представники.
Ситуаційний підхід в управлінні
ТЕОРІЯ МОТИВАЦІЇ Д. Макгрегор
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Приватні принципи антикризового управління.
Спільними принципами антикризового управління є наступні.
Завдання, вирішення яких сприяє місія організації.
ВНУТРІШНЯ середу ОРГАНІЗАЦІЇ
Приблизний перелік питань до заліку
Процес прийняття групових рішень
Обговорення діагностичних можливостей соціометричною методики
Обробка результатів
глосарій
Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання
Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання
Класифікація малих груп
Характеристики малої групи
Культурно-історична концепція Л. С. Виготського
Інформаційна теорія емоцій (П. Б. Симонов)
Робота нервової системи людини. Рефлекторна діяльність мозку
блоки мозку
Гештальт-психологія
Феноменологічна теорія особистості
бібліографічний список
Динаміка нервових процесів
самосвідомість
маніпулятивні взаємодії
імперативні взаємодії
Поняття взаємодії. Взаємодії суб'єкт-об'єктного типу
функції спілкування
Вимоги до паралингвистическим і екстралінгвістичним засобам
Феномени, що вивчаються соціальної психологією
види пам'яті
Статево і індивідуально-типові особливості
Класифікація неусвідомлюваних процесів
Психологічні підходи до проблеми самосвідомості
Основні підходи до типології індивідуальності
властивості темпераменту
види мислення
Методологія експериментальних досліджень особистості
Масові соціально-психологічні явища і їх роль в спілкуванні та міжособистісних відносинах
Психологічна сумісність, конфлікти і міжособистісні відносини
Особистість і колектив
Види діяльності
Поняття про відчуття
властивості уваги
види уваги
Поняття про групи і колективах
інтереси
Принципи, структура і завдання психології
Принципи побудови психологічних досліджень
Формування основних психологічних понять і методів дослідження
Зародження і розвиток психології як науки
закономірності відчуттів
Вольові властивості особистості
Аналіз складної вольової дії
Поняття про здібності
емоційні стани
Поняття про емоції і почуття
Індивідуальні відмінності в сприйнятті і спостереженні
Інтелектуальні особливості особистості
Поняття про уяву
Уява і особистість
Види і прийоми уяви
свідомість людини
СВІДОМІСТЬ І ЛІКУВАННЯ
Екстрасенсорного сприйняття 3 сторінка
Екстрасенсорного сприйняття 2 сторінка
Привид в Клубі викладачів
Кольори аури і їх значення
фізична аура
Фізичне тіло
Екстрасенсорного сприйняття 1 сторінка
ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ
анотація
Древній Рим
Хто вірить в це?
Хто вірить в це?
Практичне додаток правди
Практичне додаток правди
Хто вірить в це?
Нижче наводиться опис 12 субтестів, що становлять батарею ГАТБ. 5 сторінка
Практичне додаток правди
слайд 1
слайд 1
слайд 8
Аналіз Промови оратора
Публічній Виступ у діловому спілкуванні
Кролевецький районний Будинок дітей та юнацтва
Закономірності та принципи управління персоналом
підготовка збудженням
ЖИТТЯ - ЦЕ ВАШ ШЕДЕВР


перша | Попередня | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати