На головну

право

сторінка 44

Каталог - Право на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Класифікація правовідносин
! Застосування норм права як особлива форма їх реализации: Поняття та Підстави
Стадії! Застосування норм права
Акти! Застосування норм права: Поняття та класифікація
Поняття та форми реализации норм права
Структурні зв'язки правової культури
Поняття и структура правової культури
Правосвідомость як елемент правової культури.
Загальна характеристика Тлумачення правових норм
Прогалини у праві. Аналогія права й аналогія закону
Інтерпретаційно-правові акти
Міжнародні стандарти прав людини
форми демократії
Глава 15. Права людини й громадянина.
Конституційні (юридичні) засади демократії
Загальне Поняття основних прав людини
Класифікація основних прав людини
ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ
І НАУКИ УКРАЇНИ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ
ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ
ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ
Глава 10. Заключні положення
Глава 4. КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ
Зразки, ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ
Звіт про проходження переддипломної практики
I. Загальні положення
II. Визнання та оцінка операцій, платіж за Якими здійснюється на Основі акцій
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2009 р. за N 57/16073
III. Розкриття информации про операции, платіж за Якими здійснюється на Основі акцій, у прімітках до Фінансової звітності
Поняття судової ланки і судової інстанції
РАЙОННИЙ СУД: ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, СТРУКТУРА, ПОВНОВАЖЕННЯ
Порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції
Порядок розгляду справи в суді першої інстанції
Поняття і види правовідносин
Принцип забезпечення законності, компетенції та беспрістрастностісуда
Принцип незалежності суддів
Сутнісні Концепції держави
Поліцейська держава
Загальні вимоги
поняття правовідносини
поняття правосуб'єктності
Дієздатність: її види та особливості
суб'єкти правовідносин
об'єкт правовідносини
оформлення таблиць
Поняття і види деликтоспособности
Правовий статус: поняття та види
Класифікація юридичних фактів
правова держава
Поняття юридичного факту
Суб'єктивне право і юридичний обов'язок
Теорії походження держави
Об'єкт та предмет Теорії держави і права
Характеристика системи юридичних наук
Функції Теорії держави і права
Загальна характеристика повноважень судової влади на сучасному етапі
Принцип здійснення правосуддя тільки судом
Глава 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА
Поняття та структура Методології Теорії держави і права
Державна та політична влада.
Поняття, Сутність та ознака держави.
Краснодар 3 сторінка
Краснодар 4 сторінка
Краснодар 2 сторінка
Краснодар 1 сторінка
Краснодар 5 сторінка
Краснодар 6 сторінка
ПРИКЛАД КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ.
Краснодар 8 сторінка
Краснодар 7 сторінка
к.ю.н., доц. Медведєв О.В.
ДЕРЖАВНА БЮДЖЕТНА освітні установи
Фатва Шейха аш-Шуайба про тих, хто править по вигаданим законам
СУДНАМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ
ПРАВА ТА МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ
Тема 14. Призначення покарання
Тема: «Альтернативні процедури врегулювання економічних суперечок».
Тема: «Предмет і система арбітражного процесуального права. Джерела арбітражного процесуального права ».
Тема: «Принципи арбітражного процесуального права».
Тема: «Докази і доказування в арбітражному процесі».
Тема: «Забезпечення позову».
Наказ Генеральної прокуратури РФ від 25 травня 2012 року № 223 «Про забезпечення участі прокурорів у арбітражному процесі» // Журнал «Законність», липень 2012, № 7.
Тема: «Компетенція арбітражних судів».
Тема: «Система арбітражних судів в Російській Федерації. Функції і завдання арбітражних судів ».
Тема: «Виробництво в арбітражному суді першої інстанції».
Тема: «Особливості провадження в арбітражному суді у справах про неспроможність (банкрутство).
Тема: «Провадження у справах, пов'язаних з виконанням судових актів арбітражних судів».
Тема: «Провадження у перегляду судових актів у порядку нагляду».
Тема: «Провадження у перегляду судових актів арбітражних судів в апеляційній і касаційній інстанціях».
Тема 11. Множинність злочинів
Завдання 1 - еврістічне
Завдання 2 - еврістічне
Найдавніше міське право Страсбурга (1189 г.)
Друге міське право Страсбурга (1214 г.)
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
Зразкові завдання виробничої практики
Підведення підсумків практики
Структура виробничої практики
Тривалість і терміни проведення виробничої практики
Розділи виробничої практики
Зразок титульного аркуша звіту
Глава 15. Організація розгляду скарг і звернень громадян та організацій
Глава 13. Організаційне забезпечення діяльності арбітражних судів
Розділ I. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АРБІТРАЖНОГО СУДУ
Глава 2. Голова арбітражного суду. Заступник голови арбітражного суду
Президія Арбітражного суду Карачаєво-Черкеської республіки
Вступ
Глава 6. Апарат арбітражного суду
Глава 7. Розподіл позовних заяв, заяв, скарг і справ
Глава 10. Виконання судових актів
Глава 12. Розгляд питань судової практики та організації роботи суду
Глава 9. Прийняття рішення, постанови, ухвали
Глава 8. Організація підготовки і розгляду справи в судовому засіданні
Загальна частина
Принцип державної мови судочинства; принцип безпосередності, безперервності.
Організаційно-функціональні принципи цивільного процесу
Принцип призначуваності суддів на посаду
Принцип поєднання одноосібного і колегіального складу суду при розгляді цивільних справ
Організаційно-функціональні принципи цивільного процесу
Система принципів цивільного процесуального права
принцип гласності
Принцип державної мови
Принцип незалежності суддів
принцип законності
Класифікація цивільних процесуальних ПРИНЦИПІВ
Принцип поєднання усності і писемності
принцип змагальності
ВИРОК
IV. Матеріали судової практики
III. Статті в періодичних виданнях
I. Нормативні правові акти
ВИСНОВОК
ВСТУП
Підстави і умови розірвання шлюбу в судовому порядку
Шляхи оптимізації механізму розірвання шлюбу в судовому порядку
Умови, терміни і особливості судочинства у справах про розірвання шлюбу
Правовий статус сторін при шлюборозлучному процесі
Підвідомчість і підсудність справ про розірвання шлюбу
Тема 15. Звільнення від кримінальної відповідальності
Поняття цивільного права, його предмет і метод
Дієздатність громадян і її види. емансипація
Визнання громадянина безвісно відсутнім. Оголошення громадянина померлим.
Громадяни як суб'єкти цивільних правовідносин
Поняття, предмет і завдання науки цивільного права
Види джерел цивільного права
Тема 18. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
Визнання особи померлою.
Підприємницька діяльність громадянина. Державна реєстрація індивідуальних підприємців
глава 12
глава 13
глава 11
глава 10
глава 9
глава 14
глава 15
глава 18
глава 19
глава 17
глава 16
глава 7
Звернення стягнення і реалізація заставленого майна.
Підстави (способи) припинення зобов'язань
Застава нерухомості (іпотека).
Застава товарів в обороті
Застава з передачею заставленого майна заставодержателю. Застава речей у ломбарді.
Поняття і підстави цивільно-правової відповідальності
Види цивільно-правової відповідальності
глава 4
глава 5
глава 2
Глава 1.
Відповідальність за невиконання грошових зобов'язань.
глава 20
Предмет застави. Застава прав.
Поняття, правова природа і підстави виникнення застави
Підстави виникнення і припинення права власності
Початкові способи набуття права власності.
Поняття і види речових прав
Стаття 182. Представництво. Доручення
Похідні способи набуття права власності. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором
Придбання права власності в силу набувальної давності.
Підстави виникнення права власності на житлові приміщення
Право власності громадян на земельні ділянки.
Приватизація як підстава набуття приватної власності.
Похідні підстави набуття права власності на нерухоме майно
Придбання права власності на нерухоме майно.
Компенсація моральної шкоди.
Речі як об'єкт цивільного права
Дії з ліквідації юридичної особи.
Припинення юридичних осіб. Реорганізація і ліквідація
Установчі документи юридичної особи. Державна реєстрація юридичних осіб
Акти громадянського стану
Господарськими товариствами називають об'єднання підприємців для спільного бізнесу.
Господарські товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з додатковою відповідальністю.
Публічно-правові утворення як суб'єкти цивільного права.
Поняття і види об'єктів цивільного права
Установа.
Дочірні та залежні суспільства


перша | Попередня | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати