На головну

Педагогіка

сторінка 192

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Значення і особливості періоду дошкільного дитинства.
завдання педагогіки
Педагога-бібліотекаря навчального закладу
Педагогічного працівника освітнього закладу
Зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками, її місце в системі педагогічних наук.
Організація і етапи педагогічного дослідження.
Режим дня дітей раннього віку, методика проведення режимних процесів.
Особливості виховання і розвитку дітей другого року життя.
Організація життя дітей, які вперше потрапили в дошкільний заклад. Робота з батьками в цей період.
Значення раннього віку у формуванні особистості дитини, особливості цього етапу.
Білоруські варіативні програми виховання і навчання дошкільнят.
Інтелектуально-пізнавальне виховання дітей дошкільного віку.
Методи і прийоми навчання дошкільнят.
Значення і завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку.
Виховання у дітей дошкільного віку основ здорового способу життя.
Умови і методика сенсорного виховання дошкільнят.
Аналіз систем сенсорного виховання дошкільників в історії дошкільної педагогіки.
Б. Форми організації навчання дошкільнят.
Історія створення і вдосконалення програмних документів з дошкільного виховання.
Гуманістична спрямованість діяльності вихователя, його особистісні якості.
значення сім'ї
З. Структура сім'ї та її вплив на формування особистості дошкільника.
Педагогічна вікова періодизація. Характеристика вікових етапів дошкільного дитинства.
Виховання і розвиток дітей дошкільного віку. Вплив різних факторів на розвиток особистості дитини.
Історія створення системи суспільного дошкільного виховання в Білорусі.
Удосконалення суспільного дошкільного виховання в Р. Білорусь на сучасному етапі.
Соціальна роль вихователя в суспільстві.
Специфіка роботи вихователя, його професійні вміння.
Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку.
Традиційні і перспективні типи дошкільних установ в Республіці Білорусь.
Структурна характеристика системи дошкільної освіти в Республіці Білорусь.
ВИХОВАННЯ У східних слов'ян У VI-IX ВВ.
Основні ідеї педагогічної концепції Я. Корчака
Теорія елементарної освіти І.Г. Песталоцці
Р. Центральна Рада. Започаткування Першої української системи освіти. Перший министр освіти України І.Стешенко. Громадська и педагогічна позиція
Перші Декрети Радянська правительства про освіту. Традиції, новації, ідеологія. 1-а Всеукраїнська нарада по вопросам образования
Педагогічна підготовка на Україні ХІХ ст.
Університетська освіта в Україні (XIX-початок XX ст.).
Б.Грінченко, І.Франко, Леся Українка та інші відомі українці про національну освіту (Кін. ХІХ - поч. ХХ ст.).
Перетворення в Галузі освіти. Кодекс про народну освіту (1922 р.).
Сучасні погляди на спадщину А.Мaкаренка представителей зарубіжної практики
Альтернативні ОЦІНКИ педагогічного експеримент А.Макаренка вітчізняною наукою и практикою
А.Макаренко. Авторська педагогічна концепція. Сучасники при педагогічну концепцію А.Макаренка
Методи виховання (за Ж.-Ж.Руссо, Й.Гербаргом, Я. Корчак, A.Мaкаренком, В.Сухомлінськім)
Особистість і колектив у педагогічній системе А.Макаренка
М.Драгоманов в контексті педагогічного процесса ХІХ ст.
К.Ушінській про Зміст освіти
Християнство и Поширення знань у Европе та Київській Русі
Просвітніцтво в период В.Мономаха
Особливості виховання дітей у сім'ях східних слов'ян
Виховання на территории України у додержавній период
Quot; Пересопницьке Євангліє "як вітчизняна першокніга. Книги - слов'янські першодруки
Особливості педагогічної думки регіонів України О.Духнович.
Внесок Т.Шевченка у моральність и відстоювання освіти для народу
Педагогічна спадщина Г.Сковороди в контексті XVIII ст.
Києво-Могилянська академія. Зміст освіти. Навчально-виховний процес
Освіта в Україні за часів козацької доби
Ті роки. Деструктівні прояви суспільного та освітнього життя
Підході до змісту и форм Загальної освіти в Україні в 30-ті роки
Досвід зарубіжної педагогіки XX ст. в сучасній ДІЯЛЬНОСТІ освітян України
Відкрітість сучасної школи и сприйняттів нею зарубіжніх тенденцій освіти
Практико-орієнтовані педагогічні Концепції ХХ ст. (Український або зарубіжній досвід за Вибори студента).
Представник українського просвітніцтва в діаспорі
Проблеми педагогічної науки (Кінець ХХ ст.) В условиях творення Концепції национальной школи. Генерація організаторів и діячів АНН України
Зміст базової освіти як визначальності тенденція поиска національного виховання
Особливості сучасної освіти в розвинення странах світу
Зміст государственной национальной програми "Освіта (" Україна XXI ст. ").
Педагогічна наука України в кінці 40-60-тих pp.
Особистісно орієнтована педагогічна концепція В.Сухомлінського
Альтернатівність оцінок педагогії. Постанова «Про педагогічні перекручення у системе Наркомосів» у рецепції дослідніків кінця XX ст.
Авторські педагогічні Концепції 20-х 30-х років
Новаторство В.Сухомлінського у контексті XX ст.
Гуманізм в Теорії и практічній ДІЯЛЬНОСТІ В.Сухомлінського. Послідовнікі О.Захаренко, Ш.Амонашвілі та ін.
Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова. етапи становлення
Сучасна педагогічна освіта в Україні. Педагогічні університети України як генератори субкультури и освіти следующего тисячоліття
Педагогічні Концепції Теорії гуманістічної орієнтації як закономірність української педагогічної традиції
Особистісно орієнтована модель, виховання за Ж-Ж Руссо. Л.Толстого, M.Moнтeccорi, Я. Корчак, В.Сухомлінськім. Ш.Амонашвілі
Саба?та?и практікали? ж?мис
КІРІСПЕ
Біліктілігі: Бейнелеу ?нері ж?не сизу п?ніні? м??алімі, суретші- к?ркемдеуші
Біліктілігі: Дизайнер
О?у мерзімі
Практікали? саба? жоспари
Колледжде технік-модельєр -конструкторди? ??зиреттілігін дамиту ?діс-т?сілдері, ?дістемелік ж?йесіні? ерекшелігі.
Коледж студенттеріні? ??зиреттілігін ?алиптастиру іс-?рекетіне даярлауи бойинша теоріяли?- т?жірібіелік ?дістемесі.
Біліктілігі: Технік-модельєр конструктор
Й.Ф.Гербарт. Внесок в педагогіку як у наукову дісціпліну
Теорія розвиваючий навчання за Й.Г.Песталоцці и А.Дістервегом
педагогіки
психології
УМІНЬ І НАВІЧОК СТУДЕНТА
Умінь и навічок відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики
З М І С Т
ОСНОВ педагогічної майстерності
Шкільного КУРСУ ІСТОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ЙОГО НАВЧАННЯ
ПСИХОЛОГІЯ
Проведення іспіту - усна
З охорони праці
Доц. Кондель В. М.
завдання 17
завдання 6
завдання 8
завдання 4
Завдання 1
ПРАВИЛА ДЛЯ сперечальників
завдання 10
завдання 11
завдання 15
завдання 16
завдання 14
завдання 13
завдання 12
педагогіка
ТА МЕТОДИКА ЙОГО НАВЧАННЯ
ПСИХОЛОГІЯ
Освіта та педагогічна думка у старожитні Риме
Система освіти и виховання у Спарті
Афінська школа. Освітні и виховні ідеалі. Освіта в грецький містах-колоніях на территории України
Країни Стародавнього Сходу - прабатьківщіна освіти
Середньовічні університети (ХІІ-ХY ст.). Започаткування демократических освітніх ідеалів. Ідеалі дерло світовіх и вітчізняніх УНІВЕРСИТЕТІВ сегодня
Ріцарство в Середні віки. Суспільно-педагогічна характеристика
Протіріччя політічніх и філософських передумов у Теорії педагогіки Д. Локка. Д. Локк - прібічнік реальної освіти
Й.Г.Песталоцці. Основи початкової освіти. Спроба гармонізуваті класичну и реально освіту
Реальна освіта у визначених представителей педагогічної думки Західної Європи (Д. Локк, Я.Коменській, Ж-Ж.Руссо).
Quot; Велика дидактика "Я.А.Коменського - узагальнення досвіду Теорії и практики освіти и виховання попередніх епох
Демократичні и гуманістічні ідеалі педагогічної Концепції Я.А.Коменського
Виховання як категорія суспільного Існування. Виховання у первісному суспільстві. Особливості виховання у різніх суспільствах
Предмет і завдання курсу "Історія педагогіки". Основоположні принципи розвитку історико-педагогічного процесса
Актуальність.
Основні категорії педагогіки
ПЕД.2. СИСТЕМА НАУКОВИХ методів дослідження. ПЕД ЕКСПЕРИМЕНТ.
Структура педагогіки і її зв'язок з іншими науками
ПЕД 1. Педагогіка як наука. Об'єкт, предмет, цілі, завдання
педагогічне спостереження
Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду
Тенденції розвитку професійної освіти в Росії і за кордоном
Особливості виховної роботи в професійному навчальному закладі
Історія розвитку теорії і практики професійної освіти
Проектування професійно-педагогічної взаємодії
Професійно-педагогічної діяльності
Управління та правове забезпечення професійної освіти
Спрямованість особистості педагога професійного навчання
Професійно-педагогічна культура педагога професійного навчання
Проектування моделі особистості професіонала
Принципи проектування освітніх процесів
Загальні принципи формування змісту освіти
ПЕД 4. СУТНІСТЬ І ЛОГІКА ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ. ЄДНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ, виховних і розвиваючих ФУНКЦІЇ НАВЧАННЯ.
ПЕД.3 Сутність і логіка ВИХОВАННЯ ... осн. напрямку.
Надійність експериментальних висновків залежить від дотримання умов експерименту
Характеристика навчальних програм
ПЕД 7. Характеристика методів навчання .....
Структура професійної педагогіки
Професійно-освітній процес як цілісна система
Професійна педагогіка як галузь наукових знань
Устаткування навчального кабінету
ПЕД 8. Характеристика використання педагогічних засобів у проф - освітньому процесі.
де?гейлі с?ра?тар 8 сторінка
де?гейлі с?ра?тар 7 сторінка
де?гейлі с?ра?тар 6 сторінка
де?гейлі с?ра?тар 5 сторінка
де?гейлі с?ра?тар 3 сторінка
де?гейлі с?ра?тар 1 сторінка
де?гейлі с?ра?тар 2 сторінка
директор
Адміністрація Вітебського державного індустріально-педагогічного коледжу
Класифікація дидактичних систем - це систематизація їх по групах на підставі на обраних критеріїв.
Пізнавальна активність і самостійність - інтелектуальні здібності людини до навчання, проявляються і розвиваються в діяльності.
VІІ. Прийняття РІШЕНЬ консіліуму
Ознайомлення Із темою проведення психолого-педагогічного консіліуму.
УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ
питання 26
Основу пізнавальної спрямованості становлять духовні інтереси і потреби.
Стаття 11. Стандарти в сфері освіти
III. Цілі і завдання реформування спеціальної освіти
V. Основні напрями реалізації реформи спеціальної освіти
Самостімулірованіе передбачає: самоствердження, самоободреніе, самопоощреніе, самопокарання, самообмеження.
Педагогічні спеціальності і кваліфікаційні вимоги до особистості педагога.ТРЕБОВАНІЯ до особистості педагога
В основі соціальної активності педагога лежить ідейна переконаність, яка вважається найбільш глибокої фундаментальної характеристикою особистості педагога.
Якості необхідні вчителю для ефективної роботи
Педагог. Сутність педагогічної професії
Стаття 10. Форми отримання спеціальної освіти
ВИКРУТИ У СПОРІ
ведення дискусії
На 2012/2013 навчальний рік
Конвенція про права дитини (20.11.89)
Фізичне виховання в системі цілісного педагогічного процесу. Взаємозв'язок фізичного виховання з розумовим, моральним, естетичним і трудовим вихованням.
Вплив навчання і виховання на розвиток особистості
Фактори розвитку особистості
Фактори розвитку особистості. Вплив навчання і виховання на розвиток особистості.
День 5. Самостійне проведення розваги з дітьми групи в другій половині дня (студенти працюють разом).
Навчальна практика в дитячому садку
День 4. Вивчення взаємодії дошкільного закладу і сім'ї.
День 5. Виконання обов'язків педагога в другу половину дня.
Орієнтовна схема аналізу трудової діяльності
Орієнтовна схема аналізу рухомий гри
День 2. Ознайомлення з діяльністю педагога і дітей в першу половину дня в даній віковій групі.
організація практики
ПРОГРАМА
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Класифікація методів навчання (Бабанському Ю.К.)


перша | Попередня | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати