На головну

Педагогіка

сторінка 45

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Види і стилі навчання
Методи корекції поведінки
Акт 3. Блукання в просторі сцени шекспірівського театру
Класифікація соціально-педагогічних технологій
Методика і технологія організації дозвільної діяльності
Невірні установки в сімейному вихованні
Психолого-педагогічна характеристика учня
Г) вона певною мірою неповторна і унікальна
методи стимулювання
умови застосування
Для більшості дітей з усіх «звучать жестів» найбільш привабливим виявився бавовна. Саме за допомогою бавовни їм виявилося легше і цікавіше висловлювати свої емоції і почуття.
Вступ
Партнерство та участь
принцип доступності
принцип наочності
Вибір методів і засобів навчання
ГЛАВА 20. СИСТЕМА СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВИ
ФОРМИ дислалия
Мета і завдання гуманістичного виховання
ПРИКЛАД-ІДЕАЛ
Практичні заняття. Взаємозв'язок роботи сурдопедагога і вихователя з розвитку мовлення.
Соціально-психологічний клімат в педагогічному колективі
Допоміжні форми організації педагогічного процесу
Організація профілактичної логопедичної роботи
Андрій Кулагін
Підготовка інформаційної години
ББК Ч31я7 47 сторінка
Завдання по темі лекції
Методика "Bіяло" [2].
Методика "Коло" [2].
Методика "Расписание картинки" [2].
Р у ч к а
Види самостійної роботи
сократическая бесіда
технологія заохочення
Педагогічні технології співпраці.
Становлення спеціальної психології та педагогіки
ПРОЦЕСУ соціалізації
Глава I Теоретичні основи методики розвитку мови
Частина I 3 сторінка
Частина I 6 сторінка
Е. К. Малиновської
Амінокислотний склад м'ясних продуктів, мг на 100 г їстівної частини
А. Я. Головіна
Довідково-інформаційний блок
Довідково-інформаційний блок
Приблизний перелік питань до іспиту
ВСТУП
ПОНЯТТЯ Про симптоми та синдроми
Лисенкова Софія Миколаївна
Іванов Ігор Петрович
Вчення Коменського про материнську школі
Про насіннєвому вихованні
Activites
Іменник у функції визначення
простір
Людина як предмет виховання
Exercise 55. Use the proper article.
Exercise 54. Use the proper article.
Система виховання та освіти
Поняття і сутність розвиваючого середовища
ГЛАВА 6 9 сторінка
Виконання завдання и вправо на моделювання фрагментів уроку
У НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ
МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
Принцип науковості навчання
Лекція №31
Лабораторно-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
Коментар для батьків
Поняття і сутність професійної компетентності педагога
освітні технології
V. ДІТИ З ускладненням вдиху АБО утруднений видих
Загальні і специфічні закономірності розвитку аномальних дітей.
Методичні рекомендації
I.3. Загальна і індивідуальне в психіці.
Система методів, прийомів і засобів застосовується відповідно до конкретної логікою досягнення мети прийнята називати методикою.
Специфічні особливості мислення і мовлення дітей з порушеннями слуху. Проблеми компенсації глухоти.
Сім'я як чинник виховання
ПЕДАГОГІЧНЕ ОСВІТА ЯК ГУМАНІТАРНИЙ ФЕНОМЕН
Неформальні об'єднання дітей і молоді; взаємодія з ними в процесі цілеспрямованого виховання
Об'єкт і предмет дидактики
Дитина, діти, дитинство. Школяр у виховному процесі
Система індивідуального навчання
ГУМАНІТАРНЕ ВИМІР СТИЛЮ НОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ 1 сторінка
Загальна характеристика циклу навчання
Стимулювання здорового способу життя педагога і вихованців як основа виховання
Про Сістемавоспітанія в Павлиській школі В.О. Сухо-Млинського.
Поєднання засобів навчання на уроці
Людина як цінність
Педагогічні компоненти правової культури особистості
Координація діяльності фахівців дошкільного навчального закладу при створенні розвиваючого середовища
Самоаналіз уроку, оцінка його з позиції художньо-педагогічної драматургії
Розробник к.п.н., доцент Савенко Т.Н.
Функціональна дислалія. її причини
Романова Єлизавета Борисівна
види сигматизм
ФЕНОМЕН
скаутська організація
Поняття про педагогічні технології та методи
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 15 сторінка
текст опитувальника
Tambov 2010
Поняття методу навчання
Методика проведення занять в освітніх установах початкової та середньої професійної юридичної освіти
Соціально-педагогічні особливості функціонування дошкільних установ
Шкільне бразованія Англії 17-18 ст.
Глава VIII. заїкання
Виховання і навчання в 14-16 ст.
Complete the word puzzle using the text and clues below.
Аналіз і самооцінка уроку
Монологічні форми - від лінійної до веерной
Загальний погляд
Урок узагальнення і систематизації
Стратегічні орієнтири розвитку варіативного змісту освіти
М. А. ДАНИЛОВ. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ
D) Translate the sentences from Ukrainian into English. Almost all the words and word combinations in these sentences were mentioned in Ex.2 a), b), c).
PHRASES A TRADUIRE.
Dictee d'entrainement
Ігрові технології в навчанні
Методи педагогічного дослідження
IV. Основні правила мови
Характеристика системи методичного забезпечення
Дайте англійські еквіваленти наступним словосполученням.
Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. І.
Предмет педагогічної науки
творчий рівень
визначення психіки
Поняття і класифікація засобів навчання
Зоровий нерв
Мовно-глотковий нерв
ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЯ
РОЗВИТОК Нервово-ПСИХІЧНИХ ФУНКЦІЙ В УМОВАХ ПАТОЛОГІЇ
Свідомість і несвідоме
Воля: значення, функції та форми прояву. Структура вольового дії.
Вікова ЕВОЛЮЦІЯ МОЗКУ
Інтелект.
ОСНОВИ ЛІКУВАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО РОЗУМІННЯ
арахноидитах
Словник по темі
Глава 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З нервовим і нервово-ПСИХІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
розлади пам'яті
Лекція 5
Структурусовременной логопедіісоставляет дошкільна, школьнаялогопедія і логопедія підлітків і дорослих.
Дошкільні заклади (групи) для дітей з порушеннями зору
Логопедична робота в допоміжній школі
СЛОВО ДО ЧИТАЧА
Загальна характеристика ПОРУШЕНЬ МОВИ
СПІВРОБІТНИЦТВО ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ
Вплив середовища на розвиток особистості
Постановка шиплячих звуків
Методи вправи.
СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ
Розділ I. Вступ у педагогічній діяльності
Характерні ознаки ситуації, і формується дидактичної системи
ВИСНОВОК
Part I. ELEMENTARY KNOWLEDGE OF ARTICLES
Exercise 34. Translate into English.
результати діагностики
Ф. Ніцше
Деякі найбільш відомі в світі «нові школи» XX століття
Види дистанційного навчання
Яснополянська школа Л. М. Толстого
навчальні екскурсії
Школа як педагогічна система та об'єкт наукового управління
Етапи рішення комунікативної задачі
Принцип систематичності і послідовності
Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ
Етапи і рівні розвитку навчально-виховного колективу
Організаційна будова педагогічного колективу
Рангові шкала - це шкала, у Якій более число позначає більшу Кількість вимірювальної Властивості, однак різніця между сусіднімі пунктами шкали строго не определена.
принцип міцності
Міжнаціональне спілкування як проблема в молодіжному середовищі
Основні дидактичні категорії
Вступ
Загальнопедагогічні принципи й основні напрями корекцій-но-розвивальної освіти
Глава 11. Моніторинг як науково обгрунтоване вивчення педагогічного процесу
Глава 7 Джерело життєвого (витагенного) досвіду
Учитель і дитяча громадська організація
Загальний захист
Основні завдання держави в сфері освіти
ГЛАВА 6 17 сторінка
Підготовка до практичного заняття
Орієнтовна схема аналізу етичної бесіди
I. Технологія організованого спілкування школярів.
Психолого-педагогічна характеристика класу
освітніми системами
Класне керівництво. Проектування, організація та проведення позакласного заходу
Сутність виховання. Класовий характер виховання в сучасному суспільстві
Цілі і завдання виховання
Життя і діяльність Песталоцці
Педагогічні погляди Овида Декролі
ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В XVIII в.
Якості, необхідні для ефективної роботи
Педагогічний вектор, спрямований на три об'єкти професійної уваги, гарантує позитивні соціально-психологічні освіти в особистісній структурі вихованця.
Спеціальна (приватна [94]) методологія юридичної педагогіки
принципи керівництва
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ До лекції № 1 - 5
Місце дисципліни в структурі ООП бакалаврату.
Технології педагогічних вимірювань.
Лисиця і глечик


перша | Попередня | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати