На головну

Географія

сторінка 30

Каталог - Географія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Повірки нівеліра Н3
тахеометричної зйомки
Способи зйомки ситуацій
Загальні відомості про топографічні зйомки
Повірка.
Глава 1
глава 2
глава 3
глава 4
глава 23
глава 24
глава 21
глава 19
глава 25
глава 26
глава 27
глава 18
глава 17
глава 8
глава 9
глава 7
глава 6
глава 5
глава 10
глава 11
глава 15
глава 16
глава 14
глава 13
глава 12
Фізико-хімічні властивості води і їх значення для природних процесів
Кругообіг води і водний баланс Землі
Світові запаси води в різних ланках гідросфери, а також в атмосфері і біосфері
Б. Кольорова металургія світу: тренди розвитку, трансформація структури і просторова організація
Поширення води на Землі. Походження природних вод
Десять найбільших цинкових рудників світу
Приріст запасів водної маси основних ланок поверхневої гідросфери
Період водообміну окремих частин гідросфери на поверхні Землі
Визначення напрямку вітру за допомогою компаса та місцевих ознак
Визначення глибини снігового покриву
Обсервація Сонця з розрахунком часу по компасу
Методичний посібник
Тваринний світ Бєлгородської області
Інформаційна модель об'єкта
Фрагмент навчальної програми 7 клас
Якість знань з географії на прикладі одного класу (в динаміці за три роки навчання)
Обгрунтованість, доречність і результативність використання сучасних освітніх технологій.
Аналітична довідка про використання та розробки цифрових освітніх ресурсів, методів фіксації і оцінювання навчальних досягнень засобами ІКТ
Використання нових цифрових освітніх ресурсів
Методичні прийоми активізації пізнавальної діяльності через ігри.
організаційний момент
лист самооцінки
Використання Інтернет-ресурсів при вивченні географії
Тестування - ефективний спосіб перевірки знань
Вступ
рефлексія
Перелік використовуваних на даному уроці ЕОР
Виклик. Проблемне питання.
стадія Роздуми
стадія Виклику
Методичні розробки, виконані в конкретній технології або ксерокопії науково-методичних публікацій (за кількістю заявлених технологій).
Якість знань з географії на прикладі одного класу
Дипломи, грамоти, сертифікати, що підтверджують досягнення учнів в проектно-дослідницької діяльності.
Російський етап.
російський етап
Республіканський етап.
Муніципальний етап.
Принципи сегментації.
місцевий ринок
ПИТАННЯ №1. Ринок, попит, пропозиція, ціна.
Архітектура мережі LTE
Призначення основних елементів мережі
Системна парадигма та ландшафтознавство
Природні компоненти і фактори
Головні поняття класичного ландшафтознавства: ландшафтна оболонка, природний територіальний комплекс, ландшафт
З історії уявлень про природної цілісності
Тема I. ЄДНІСТЬ земної ПРИРОДИ - ідейно БАЗИС ландшафтоведением
міжкомпонентні зв'язку
Вертикальна структура природного геосистеми
V.1. З історії уявлень про культурному ландшафті
V.2. Геоекологічна концепція культурного ландшафту
Аналіз загальнонаукової ландшафтної карти
IV.2. Правила побудови загальнонаукової ландшафтної карти
IV. 1. Картографічні моделі в ландшафтних дослідженнях
V.3. Характерні риси культурного ландшафту
V.4. Принципи і правила створення культурних ландшафтів
Рішення ландшафтно-екологічних задач
Регіональна систематика ландшафтів
III.3. Система класифікаційних одиниць
II.1. ієрархія геосистем
II.2. Локальні геосистеми - морфологічні одиниці ландшафту
корінна рослинність
Географічні райони і літогенні основа ландшафтів
Ландшафтний синтез на основі сполучення природних компонентів
II.3. природний ландшафт
II.4. Морфологічна структура ландшафту
III.1. Методологічні основи класифікації ландшафтів
ландшафтів
завдання 2
II.6. Нуклеарні геосистеми - ландшафтні хоріона
II. 5. Ландшафтні катени
Заняття № 13
Заняття № 16 (семінар)
Заняття № 15
Заняття № 14
Додаток № 10
Додаткова
Показники визначення механічного складу грунту в поле методом розкочування
Передача виклику терміновості цив
Передача повідомлень безпеки
Підтвердження ретрансляції виклику лиха цив, прийнятого від берегової станції
Передача ретранслюються оповіщення про лихо
Передача виклику лиха в режимі цив
громадська кореспонденція
Життєвий простір Росії і його роль у формуванні мережі міст в регіонах.
Внутрішні відмінності та внутрішні кордони Росії.
Особливості міської мережі Росії, зумовлені впливом територіально диференційованих чинників.
бази метаданих та механізм обміну даними.
Інфраструктури просторових даних
Інститут високих технологій і П'єзотехніка
www.paragamma.com
Заняття № 5
Завдання 4. Визначення вуглекислоти карбонатів за допомогою кальціметра (газоволюметріческій метод).
Рівень карбонатності грунту
Способи візуального визначення механічного складу ґрунтів
ВСТУП
Заняття № 2
Заняття № 8 (семінарське)
заняття 9
Результати визначення рН водної витяжки з грунту
Заняття № 11
Заняття № 10
Результати визначення вологості грунту
Заняття № 6
Завдання 3. Визначення щільності твердої фази ґрунту
Заняття № 7
Вступ
Поняття і склад географічної оболонки
Етапи формування географічної оболонки
Етапи перетворення біосфери в техносферу
Концепція становлення ноогенеза і техногенеза.
Еволюція біосфери в ноосферу
Кругообіг вуглекислого газу, азоту, кисню і водню
Нові технології і нові ринки
SWOT аналіз
Аналіз ліквідності, платоспроможності
БКГ аналіз
Сегментація по соціально-економічним принципом
Типи охоплення ринку
критерії сегментації
Морфологічна структура ландшафту
Типи ландшафтних територіальних структур
ВСТУП
Класифікація та таксономія ландшафтних комплексів
Класифікаційні категорії ландшафтів і ознаки їх виділення
Ландшафтне опис фацій
Ландшафтне опис фації
Структура і характеристика Ботанічного саду
Метод ландшафтного профілювання
Методика комплексного фізико-географічного дослідження
Ландшафтний профіль і його опис
ВИСНОВОК
Оцінка обраної стратегії
Вибір і оцінка стратегії розвитку організації
Еталонні стратегії бізнесу
портфельний аналіз
Ланцюжок цінностей по Мак Кінзі.
Ієрархічна структура стратегії
Стратегії фокусування - нішеві стратегії орієнтовані на чіткий цільовий ринок і краще обслуговування клієнтів цього ринку в порівнянні з конкурентами.
Передача сигналу лиха на берегову станцію за дорученням терпить лихо судна.
Передача-трансляція сигналу лиха всім судам.
Ретрансляція сигналу лиха на берегову станцію в КВ діапазоні.
Діапазоні.
Передача сигналу лиха з зазначенням характеру лиха.
Прийом сигналу лиха.
Прийом ретранслювати сигнал лиха всім судам.
Виклик всім судам.
Дії в разі лиха.
Виклик лиха.
Опис органів управління.
Екран радіотелефону.
Загальні відомості.
Інструкція з безпеки.
Ручне введення координат і часу.
Налаштування.
ID станції.
Індивідуальний виклик.
Цифровий виборчий виклик.
Реєстрація каналів користувача.
Налаштування посилення (чутливості) по високій частоті.
виписка
Підтвердження поширення досвіду Гусєвої Світланою Миколаївною на республіканському рівні
Аналітична довідка про презентацію методичної системи і поширення досвіду. Всеросійський рівень.
Республіканський рівень.
Муніципальний рівень.
Підтвердження поширення досвіду Гусєвої Світланою Миколаївною на Всеросійському рівні.
Список публікацій із зазначенням вихідних даних
Аналітична довідка про презентацію методичної системи і поширення досвіду на шкільному рівні.
I етап - вивчення теоретичних основ технології різнорівневого навчання.
Підтвердження результатів впровадження авторської методики.


перша | Попередня | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати