На головну

Освіта

сторінка 44

Каталог - Освіта на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Завдання 1
завдання 2
завдання 3
Властивості кислот.
Властивості солей.
Способи отримання кислот
Підготовки дипломної роботи (проекту)
Зразок оформлення обкладинки дипломної роботи
Порядок захисту курсової роботи (проекту)
Організація роботи державної атестаційної комісії
Правила оформлення робіт (проектів)
Список використаних джерел
Зразок заяви про самостійне характері виконання дипломної роботи
На дипломну роботу (проект)
Завдання на дипломну роботу (проект) підшивається в роботу (проект) після титульного аркуша без нумерації.
Позначення і скорочення
Галузь застосування
нормативні посилання
Динамічна локалізація функцій в корі великих півкуль.
Системність в корі великих півкуль (динамічний стереотип).
Іррадіація, концентрація і взаємна індукція нервових процесів
Порушення і гальмування нервових процесів.
Безумовні і умовні рефлекси
Основні положення теорії
Реакції в розчинах електролітів
сильні електроліти
В.Ю. Мішин
Хронічний дисемінований туберкульоз
штамповані каверни
Оформлення цитат і посилань
Правила оформлення таблиць, малюнків
Підготовка презентації
Відгук наукового керівника і рецензента
Передзахист і підготовка до захисту випускної кваліфікаційної роботи
Підбір теоретичного матеріалу, ознайомлення з літературою з обраної теми
Основні етапи виконання випускної кваліфікаційної роботи
Підбір фактичного матеріалу
Формула Тейлора для функцій двох змінних
Завдання для самостійної роботи
Наукове керівництво випускної кваліфікаційної роботою
Похідна за напрямком. Градієнт.
Завдання для самостійної роботи
Екстремум функцій багатьох змінних
Завдання для самостійної роботи
А) Випадок однієї незалежної змінної
Завдання для самостійної роботи.
Завдання для самостійної роботи
умовний екстремум
Найбільше і найменше значення функції
Диференціювання неявних функцій
Диференціювання складних функцій
Завдання для самостійної роботи.
диференціал функції
старші похідні
Завдання для самостійної роботи.
Приватні похідні
Пояснювальна записка
Основні вимоги до знань і вмінь учня
Навчально - методичну засоби навчання
Графік контрольних робіт
Стиль мови, застосування літерних абревіатур, скорочень
Правила оформлення випускної кваліфікаційної роботи
Методичні вказівки до виконання завдання
Процедура захисту випускної кваліфікаційної роботи
Орієнтовна тематика ВКР за фахом
Приклади бібліографічного опису джерел
Додаток № 5
Приклад оформлення титульного аркуша ВКР
Б) Випадок двох незалежних змінних
Приклад 6.Преобразовать хвильове рівняння
Завдання для самостійної роботи.
ББК 67.401.02
УДК 342.9
Вступ
Загальне поняття про випускний кваліфікаційної роботі
Відмітка: ___
з російської мови
Астана - 2014
Семінарлар
Д?РІСТЕР
П?н бойинша тапсирмаларди ориндау ж?не тапсиру кестесі
Курс?а ?ис?аша сіпаттама беру.
БІЛІМДІ БА?АЛАУ ЖАЙЛИ А?ПАРАТ
курсу педіатричного факультету
Нуклеофільне приєднання по кратним зв'язкам
Алкилирование
Конденсація карбонільних сполук
Гідратація, дегідратація, гідроліз, алкоголиз
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ АПАРАТІВ.
УТИЛІЗАЦІЯ гомогенних кислотно-ОСНОВНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ
Нітрування ароматичних з'єднань
Алкилирование
Галогенування
Етерифікація
Контрольна робота 2
Контрольна робота 2
Контрольна робота 2
Контрольна робота 2
Контрольна робота 2
Контрольна робота 2
Контрольна робота 2
Контрольна робота 2
Контрольна робота 2
Розчини неелектролітів та електролітів
Контрольна робота 2
Контрольна робота 2
Контрольна робота 2
Контрольна робота 2
Контрольна робота 2
Контрольна робота 2
Приклад розрахунку.
Приклад розрахунку.
Приклад розрахунку.
Контрольні завдання та методичні вказівки
Варіанти контрольних робіт
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Інструкція
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Математична складова природничо-наукових дисциплін
Інструкція
РОСЛИНИ І ЇЖА
ДВЕЛЛ СЕРЕД магів
СЛУХАННЯ
ДЕСЬ ПІД УНІВЕРСИТЕТОМ
ОБМАН РОЗПОЧАВСЯ
ГЕТЬ від цікавих очей
РІШЕННЯ Соні
ЗНАЙОМСТВА
НАВЧАННЯ ПОЧАЛОСЬ
В'ЯЗЕНЬ ГІЛЬДІЇ
глава 24
глава 25
ДРУГ Рота
НЕОЧІКУВАНА ПРОПОЗИЦІЯ
ОБІЦЯНКУ СВОБОДИ
глава 15
мимоволі СОЮЗНИК
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТУЄТЬСЯ
ЗУСТРІЧІ ПІД ЗЕМЛЕЮ
ПОШУКИ ТРИВАЮТЬ
СТАРІ ДРУЗІ
ЗБОРИ магів
НЕБЕЗПЕЧНІ ЗВ'ЯЗКИ
НІЧНІ ПОСЛАННЯ
ТАМ, ДЕ СТАНУТЬ ШУКАТИ В ОСТАННЮ ЧЕРГУ
могутній вплив
Прогулянка В ТИХЕ МІСТЕЧКО
ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ
НЕЗВАНИЙ ГІСТЬ
ЧАСТИНА ПЕРША
ГІЛЬДІЯ магів
ПО Організації та проведення курсового проектування
Загальні вимоги до порядку виконання ТА УТРИМАННЯ
ЗАХИСТ РОБОТИ
РОСІЙСЬКИЙ І
Без дотримання вимог до оформлення статей та без анотацій англійською і російською мовою статті не приймаються.
Тема: ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА В'ЯЗКОСТІ РІДИНИ МЕТОДОМ Стокса
Хід роботи
Приклад 7.1. Передача в функцію параметрів стандартних типів
лістинг 6.6
лістинг 6.5
Приклад 6.4. Згладжування заданої речової матриці, робота з файлами
лістинг 7.1
Приклад 7.2. Передача в функцію імені функції
лістинг 7.7
Приклад 7.8. Многофайловий проект - форматування тексту
лістинг 7.6
лістинг 7.5
лістинг 7.3
лістинг 6.4
I. Вихідні дані, результати і проміжні величини.
лістинг 5.4
лістинг 5.5
лістинг 5.3
лістинг 5.1
лістинг 5.6
Хід роботи
лістинг 6.2
лістинг 6.3
Приклад 6.2. Номер стовпця з позитивних елементів
лістинг 6.1
Приклад 6.1. Середнє арифметичне і кількість позитивних елементів
лістинг 7.8
лістинг 7.9
лістинг 9.3


перша | Попередня | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати