На головну

Математика

сторінка 192

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


нерівність Коші
нерівність Бернуллі
Завдання і рішення
Методи вирішення функціональних рівнянь
Методи, засновані на монотонності функцій
Завдання і рішення
Нерівність Коші-Буняковського
Рівномірна неперервність
Теорема 1.14. Если функція неперервно в обмеженій замкненій області D, то вона й рівномірно неперервно в D.
Теорема 1.11 (Вейєрштрасса). Если функція неперервно на замкненій обмеженій множіні, то среди ее значень є як найменші, так и найбільші.
Яка збігається до граничної точки.
Теорема 1.7. Если функція неперервно в точці, то вона обмежена Деяк околом цієї точки.
З ? 0).
Теорема 1.1. Если функція f (х, y) має границю при (х, y) ® ® (х0, y0), то така границя только одна.
Означення Функції багатьох змінніх
Способи задання Функції
Створення геометричної моделі
І розрахункової моделей
Визначення типу застосовуваних кінцевих елементів
Присвоєння геометричних об'єктів (в даному випадку - лініях) типу КЕ, матеріалу, характеристик і перетинів
Створення сітки кінцевих елементів
Визначення характеристик застосовуваного матеріалу
Визначення характеристик кінцевих елементів
Визначення поперечного перерізу балки
виконання розрахунку
Перегляд результатів
наближення функцій
Лабораторна робота № 2.
Приклад виконання роботи.
завдання
Чисельні методи інтегрування.
Чисельні методи розв'язання звичайних диференціальних рівнянь.
Чисельні методи розв'язання систем рівнянь.
Математична модель задачі
Обґрунтування Вибори методу розв'язання задачі
Аналіз результатів роботи в Програмі MathCAD
Розв'язання задачі вручну
Поняття композиції. Геометричний вид, семантика форм
Пропорції і пропорціональність в композиції
Метричний повтор в композиції
Пластика, фактура і текстура форми. Контраст і нюанс
Колір в композиції
Маса і вагові відносини, статичність і динамічність форми
Об'ємно-просторова структура і морфологія форми
Об'ємно-просторова композиція
Про Т З У
Визначення кількості мікросхем
мінімізація СДНФ
побудова СДНФ
Вступ
Рівняння Бернуллі для реальної рідини
Вимірювання швидкості потоку і витрати рідини
Рівняння Бернуллі для ідеальної рідини
Конструктівні розміри корпусних деталей редуктора
Ескізне компонування черв'ячного редуктора
Конструктівні розміри шестірні и колеса (або черв'яка и черв'ячного колеса).
Проектний розрахунок валів редуктора
Розрахунок черв'ячної передачі
Дослідіті на екстремум ізоперіметрічну завдання варіаційного числення.
Підбір та розрахунок ПІДШИПНИКІВ
Підбір шпонок и розрахунок шпонкових з'єднань
ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА
Метричні і позиційні задачі
ДОДАТОК 1
ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
Перевірній розрахунок валів
складання редуктора
Тепловий розрахунок редуктора
Вимащені зачеплення та ПІДШИПНИКІВ
Вибір та розрахунок муфти
Визначення витрати робочої рідини і вибір насоса
Визначення дійсних перепадів тисків
Визначення ККД гідроприводу
Побудова навантажувальної характеристики гідроприводу
Розрахунок обсягу гідробака
Вибір параметрів демпфуючих пристроїв паливних баків
Вимоги до оформлення курсової роботи
Порядок роботи з програмою DIN
Алгоритм побудови областей стійкості ЛА
Алгоритм дослідження ефективності органів управління
Вступ
Умовні позначення
Приклади побудови епюри перерізують сил і згинальних моментів
МІНІМІЗАЦІЯ З ПРАВИЛЬНОГО симплекс
Дискретної випадкової величини. ЗАКОНИ розподілу дискретної випадкової величини
Приклад.
ВСТУП
ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ
розрахунок настилу
Підбір перерізу балки настилу
Вступ
Перевірка міцності балки
Визначення вузловий навантаження.
Зусилля в перетинах рами від снігового навантаження
Короткочасні навантаження від вітрового впливу.
Постійні навантаження від ваги покриття.
Розрахунок і конструювання оголовка колони
Розрахунок і конструювання бази колони
перевірочні розрахунки
Перевірка жорсткості головної балки.
Компонування перетину головної балки
Підбір перерізу балки.
Підбір перерізу головної балки
Зміна перетину головної балки по довжині
Розрахунок опорного ребра
Розрахунок колони щодо вільної осі
Перевірка перетину щодо вільної осі
Підбір перерізу стержня колони
Вибір розрахункової схеми і типу перетину колони
Обпирання і сполучення балок
Приклад.
Приклад.
Обчислення ПЛОЩ ФІГУР
Обчислення ОБСЯГІВ ТЕЛ
Обчислення ДОВЖИНИ ДУГИ ПЛОСКОЇ КРИВИЙ
Формула Сімпсона
Обчислення площі поверхні тіла обертання
метод трапецій
Обчислення ПЛОЩІ ПОВЕРХНІ ОБЕРТАННЯ
невласні інтеграли
Обчислення обсягу тіла
приклади
Загальні властивості.
Властивість адитивності.
Визначений інтеграл із змінною верхньою межею
Поняття про певний інтеграл
приклади
Властивість монотонності.
Теорема про повну загальну середню
приклади
Площ плоских фігур і довгі дуги
Заміна змінної в певному інтегралі
Інтегрування по частинах в певному інтегралі
Інтегрування по частинах
приклади
ЧИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ безперервної ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ
Завдання для самостійного рішення
Завдання для самостійного рішення
Завдання для самостійного рішення
Завдання для самостійного рішення
Завдання для самостійного рішення
Граничні теореми теорії ВЕРОТНОСТЕЙ
Загальні положення
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Додаток А
Завдання для самостійного рішення
невизначений інтеграл
приклади
теорема
Метод безпосереднього інтегрування та підстановки
Основні властивості невизначеного інтеграла
Первісна функція. невизначений інтеграл
Конструкція, геометрія, заточка і робота
Лабораторна робота
Токарні різці.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Побудова допоміжної прямої через дві точки.
Побудова допоміжної прямої через дві точки.
Використання глобальних і локальних прив'язок.
Робота з панеллю Геометрія
Заданіе.Закончіте побудова деталі за розмірами на Зразку.
Заданіе.На кресленні деталі проставте лінійні розміри з розмірними написами по Зразку.
Усічення об'єктів за двома зазначених точок.
Часткова симетрія.
Повна симетрія.
Побудова фасок. Самостійна робота.
Деформація об'єктів.
Штрихування областей з побудовою області штрихування.
Створення користувальницького макроелементи.
Використання прикладної бібліотеки КОМПАС.
Копіювання об'єктів уздовж окружності.
Побудова дуг із введенням центру.
Введення допоміжної прямої, дотичної до двох кривих.
Напруга, що допускається для матеріалів
Приклади розрахунків на міцність при розтягуванні-стисненні
При статичному навантаженні приймають для матеріалів
Граничні напруги для матеріалів
СВЕТОВАЯ ХВИЛЯ
ЗАКОНИ геометричній ОПТИКИ
Вступ
Побудова п'ятої тривимірної сцени
Вступ
Метод максимальної правдоподібності (ОМП)
наївний підхід
Метод максимальної правдоподібності
Алгоритм для вирішення завдання
Визначення первинних і хвильових властивостей кабелів.
Створення асоціативних розрізів / перетинів
ПРОГРАМА РОБОТИ
Визначення первинних і хвильових властивостей ВЛ.
Квадратурна формула Сімпсона
Формула прямокутників.
Наближене обчислення певного інтеграла.
Формула трапецій.
Інструментальні матеріали.
Геометричні параметри інструменту.
металорізальні інструменти
типи різців
Інструменти для обробки отворів
Додаток 2


перша | Попередня | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати