На головну

Математика

сторінка 44

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Значення тригонометричних функцій деяких кутів
ДО ВИКОНАННЯ контрольної РОБОТИ З КУРСУ
решение часткової задачі автоматизованого проектування
Завдання до контрольних робіт
Нарисна геометрія
Контрольні роботи
Приклад 2.1.8.Знайті інтервалі опуклості, угнутості и точки перегину графіка Функції.
ЗАВДАННЯ
Теоретична частина
Теоретична частина
Послідовність рішення задачі 3
ЗАВДАННЯ
Послідовність рішення 1 та 2 завдань
ЗАВДАННЯ
Метод заміни площин
Теоретична частина
ЗАВДАННЯ
Практичне заняття 8
ЗАВДАННЯ
Теоретична частина
Послідовність рішення задачі 4
глосарій
Контрольно-вимірювальних МАТЕРІАЛ
Перетин усіченої порожнистої моделі площиною
завдання
Способи перетворення креслень
Для студентів спеціальностей
Теоретична частина
Теоретична частина
ЗАВДАННЯ
ЗАВДАННЯ
Теоретична частина
ЗАВДАННЯ
неперервність функцій
Умова паралельності площини
! Застосування похідніх для дослідження функцій
ВІДПОВІДІ
допоміжний матеріал
Форми організації навчальних занять
Властивості визначеного інтеграла. Заміна змінного та інтегрування частинами
Небраска - 2013
ВСТУП
Діференціальне числення функцій декількох змінніх
Методичні рекомендації до вирішення завдання 9.
Умовні позначення матеріалів
Москва 2009
додаток Г
додаток Б
ДОДАТКИ
ВСТУП
Побудова схематизированного будівлі з побудовою тіней в ортогональних і аксонометричних проекціях
Виконати ескіз деталі відповідно до вимог ЕСКД.
Новосибірськ 2012
Латінін С.М.
Побудувати зображення плоского контуру деталі з виконанням сполучень.
Побудувати на форматі А4 зображення лекальної кривої.
ЗАВДАННЯ 2.
ЗАВДАННЯ 1.
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Вступ
РОБОЧА ПРОГРАМА з нарисної геометрії
Умова перпендікулярності пряме завдання в загально виде
Рівняння прямої на площіні
Поняття матриці. Візначнікі 2-го и 3-го порядків
Системи лінійніх рівнянь
приклад 1
Формула Бернуллі та її наслідки
Наслідки формули Бернуллі
Рішення
Рішення
Дискретні випадкові величини
приклад 2
Числові характеристики ДСВ
Рішення
Формула повної ймовірності
Рішення
Контрольна робота № 5. Елементи теорії ймовірностей
Головні лінії площини.
Спосіб плоско-паралельного переміщення.
Площині приватного положення.
Способи завдання площини на епюрі.
Визначення видимості об'єктів простору
Визначення натуральної величини відрізка методом прямокутного трикутника.
Прямі приватного положення
Різні положення прямої в просторі.
Взаємне положення двох прямих у просторі.
Завдання і зображення прямої лінії на епюрі.
Проектування точки на три площини проекцій.
Спосіб зміни площин проекції
Числові ряди. Необхідна и Достатньо Ознака збіжності рядів
Розробка маршрутної технології виготовлення виробів з композиційних матеріалів
Визначення деяких технологічних параметрів виготовлення виробів з композиційних матеріалів
Техніко-економічне обґрунтування вибору раціонального типу заготовок з використанням критерію мінімуму витрат матеріалів
Техніко-економічне обґрунтування вибору типу виробництва
Вступ
Ряди з чергування знаків Членів. Ознака Лейбніца.
Порядок оформлення заявки на нове технічне рішення
Диференціальні рівняння 2-го порядку
Кратні інтегралі
Передмова
Збірник завдань з вищої математики для студентів 1 курсу
Порядок виконан роботи
ДОДАТОК 1
Проведені методом оптичного візування
вимірювань
Алгебраїчних дробів.
Арифметичні КВАДРАТНИЙ Корінь.
ВИЗНАЧЕННЯ І Основні властивості логарифмів.
ВИЗНАЧЕННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ.
ПРОСТЕЙШИЕ ЗАВДАННЯ з модулем.
РІВЕНЬ З РАЦІОНАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ.
Корінь N-ОЙ СТУПЕНЯ.
ЗВОРОТНІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ.
ОБЛАСТЬ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗНАЧЕНЬ.
Календар
Закони Кеплера.
Горизонтальна система координат.
Будова Сонця
спостереження Сонця
Специфікація
Послідовність виконан
масштаби
Шрифт креслення (ГОСТ 2.304-81)
ВИМОГИ СТАНДАРТІВ ЄСКД ДО ВИКОНАННЯ Креслення
Розрізі
Віносні елементи
варіанти завдання
ВИКОНАННЯ ЕСКІЗУ ДЕТАЛІ З натури
зварні з'єднання
Умовний зображення и Позначення різьб на креслення
РІЗЬБОВІ з'єднання
Глава 35. Рівняння поверхні
З утворюють, паралельними одній з координатних осей
Глава 34. Подвійне векторний добуток
Глава 33. Змішане твір трьох векторів
Глава 31. Скалярний добуток векторів
Глава 32. Векторний добуток векторів
Глава 28. Відстань між двома точками. Розподіл відрізка в даному відношенні
Глава 19. Гіпербола
Глава 20. Парабола
Глава 18. Еліпс
Глава 17. Окружність
Глава 16. Полярне рівняння прямої
Глава 22. Діаметри ліній другого порядку
Глава 26. Рівняння деяких кривих, що зустрічаються в математиці і її додатках
Глава 27. Декартові прямокутні координати в просторі
Глава 25. Приведення параболічного рівняння до найпростішого виду
Глава 24. Приведення рівняння центральної лінії другого порядку до найпростішого вигляду
Глава 23. Центр лінії другого порядку
Глава 15. Рівняння пучка прямих
Глава 14. Нормальне рівняння прямої. Відстань від точки до прямої
Глава 4. Спрямований відрізок. Проекція відрізка на довільну вісь. Проекції відрізка на координатні осі. Довжина і полярний кут відрізка. Відстань між двома точками.
Глава 2. Декартові прямокутні координати на площині
Глава 1. Вісь і відрізок осі. Координати на прямій
Частина 1. Аналітична геометрія на площині
Глава 5. Розподіл відрізка в заданому відношенні
Глава 6. Площа трикутника
Глава 11. Параметричні рівняння лінії
Глава 12. Загальне рівняння прямої. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Кут між двома прямими. Умова паралельності та перпендикулярності двох прямих
Глава 10. Висновок рівнянь заздалегідь даних ліній
Глава 9. Поняття рівняння лінії. Завдання лінії за допомогою рівняння
Глава 8. Функція двох змінних
Правила виконання і оформлення контрольних робіт
Завдання для контрольних робіт
Контрольна робота №2
семестр
Поняття ексцентриситет.
Дотичність до Лінії іншого порядку.
Властивості та зображення параболи.
Найпростіші Властивості гіперболі та ее зображення.
Прикладом.
Найпростіші Властивості еліпса та его зображення.
Оптичні Властивості ліній іншого порядку.
Поняття полярних координат.
Рівняння конічніх перерізів.
Історія Виникнення назв конічніх перерізів.
Рівняння Деяк ліній у полярних координатах.
Зв'язок между полярних та прямокутній декартовій координатами.
Означення параболи та ее канонічне Рівняння.
Означення гіперболі та ее канонічне Рівняння. Вирази для фокальних радіусів.
Відстань между двома паралельно площини.
Взаємне Розташування трьох площинах.
Взаємне Розташування двох площинах. Умова паралельності. Кут между двома площинах. Умова перпендікулярності.
Геометричність Зміст знаку виразі.
Відстань від точки до площини.
Прикладом.
Пряма и площинах в пространстве. Кут между прямою та площини.
Поняття Загальна Рівняння іншого порядку.
Означення еліпса. Канонічне Рівняння. Вирази для фокальних радіусів.
Задачі.
Рівняння Спільного перпендикуляра. Відстань между двома мімобіжнімі прямими.
Взаємне Розташування двох прямих у пространстве.
Загальне Рівняння поверхні іншого порядку. Сфера та ее Рівняння.
Дослідження поверхні іншого порядку с помощью плоских перерізів.
Еліптічній Параболоїд. Властивості. Зображення.
Гіперболічній Параболоїд. Властивості. Зображення.
Двопорожнінній гіперболоїд. Властивості. Зображення.
Однопорожнінній гіперболоїд. Властивості. Зображення.
Еліпсоїд. Властивості. Зображення.
Поняття ціліндрічної поверхні. Рівняння ціліндрічніх поверхонь. Прикладом.


перша | Попередня | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати