Головна

література

сторінка 68

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
Необхідна потужність електродвигуна.
Потужності на валах приводу
Моменти інерції циліндричної передачі редуктора.
Перевірка довговічності ременя.
Допустима робоче навантаження на 1 мм ширини прокладки
Орієнтовний розрахунок валів.
Конструктивні розміри редуктора.
Розрахунок відкритої передачі з зубчастим ременем.
проектний розрахунок
Визначення загального передавального відношення приводу і розбивка його на сходи.
Допуски і посадки.
Загальні вимоги
Формули і розрахунки
ТЕМИ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ
КЕРІВНИЦТВО курсовий проект
Так буде виглядати теми по 5 напрямку
Цілі і завдання навчальної дисципліни - вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни
СТРУКТУРА МОДУЛЬНИМ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
ІХ. Інформаційно-методичне забезпечення
Модуль 2. Методика навчання викладання основних
ІІІ. Розподіл навчального часу
АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДУЛЬНИМ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
СПЕЦИФІКАЦІЯ МОДУЛЬНИМ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
За спеціальностями 230105, 230103, 230113, 230115, 230401
І. Організаційно-методичні вказівки
Обсяг дисципліни і види навчальної роботи і форма контролю
Самостійна робота студентів.
Завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної, заочної прискореної форми навчання
Методичні рекомендації для викладача з організації вивчення дисципліни
Рекомендації по організації самостійної роботи студентів
Орієнтовна тематика рефератів
Зразкові ситуаційні задачі
Форми контролю і критерії оцінки
Терміни виконання ВКР
МІНІСТЕРСТВО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
федеральне державне бюджетне освітня установа
Критерії оцінки випускної кваліфікаційної роботи
Коли наводиться думка авторів першоджерел (а не думка студента)
Структура випускної кваліфікаційної роботи
Лабораторна робота №2
Вивчення будови і роботи системи охолодження ».
Лабораторна робота №25
Лабораторна робота №23
Лабораторна робота №22
Лабораторна робота №21
Лабораторна робота №19
Лабораторна робота №9
Лабораторна робота №10
Лабораторна робота №8
Лабораторна робота №7
Лабораторна робота №6
Лабораторна робота №11
лабораторна работа№12
Лабораторна робота №16
Лабораторна робота №17
Лабораторна робота №15
Лабораторна робота №14
лабораторна работа№13
Порядок і терміни проведення Фестивалю-конкурсу
Тема 1.1 Франція: традиції, звичаї, кухня
Вказівки до проведення роботи
ПМ. 10 Організація і технологія харчування кухонь світу
1 сторінка
3 сторінка
7 сторінка
6 сторінка
5 сторінка
4 сторінка
Діалектні та просторічні риси в вимові
Вимова приголосних перед Е
стилі вимови
Тема 20. НОРМИ СУЧАСНОГО РОСІЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МОВИ: ребуси нормою
Тема 8. Система обліку витрат за центрами відповідальності і внутрішня звітність організації
Тема 28. Облік витрат за центрами виникнення і центрами відповідальності в організації
Тема 1. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)
Вибір теми, порядок і терміни закріплення за студентами
Тема 2.1. Технології формування кадрового складу
V. Рекомендовані джерела
III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці
Тема 1.3. Основи системи управління персоналом
Тема 1.2. Управління персоналом і державна кадрова політика
Тема 2.3. Управління соціальним розвитком
До практичного заняття
Тема 3.3. Управління діяльністю митного органу
Тема 3.2. Оцінка ефективності управління персоналом
Розділ 3. Оцінка ефективності управління
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти управління персоналом
Shopping for food
Modern Tourism Narrows the Mind
КЕРІВНИЦТВО І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИПУСКНИХ кваліфікаційних РОБІТ
Організація виконання випускних кваліфікаційних робіт
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ПИСЬМОВИХ РОБІТ
Про підсумковому творі (матеріал взято з сайту ФІПІ)
Особливості формулювань тим підсумкового твори
Методика роботи над твором
Критерії оцінювання підсумкового твори
Тема самотності у творчості М. Ю. Лермонтова
Заключний етап роботи над дипломною роботою
Розробка структури дипломної роботи
Оформлення тексту дипломної роботи
Порядок підготовки дипломної роботи
Цілі виконання і захисту випускних кваліфікаційних робіт
Федеральне державне освітній заклад
Захист курсової роботи
Оформлення курсової роботи
Цілі і завдання курсової роботи
Рекомендації щодо виконання курсової роботи
Ви гребе в країну майбутнього.
З вереском пір'я піджавши, в ефірі.
Від завіси до дивана.
Загальні вказівки до вивчення дисципліни
Правила виконання і оформлення
Робоча програма дисципліни
Конструкційні вуглецеві і леговані стали
Тр. 003 - шинкарської
Картинки з 009 до 020) - можна повторювати
Тр. 002 - природа
БУДОВА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОДЯГУ
Обчислення середнього значення
Запустити базу даних
зміна записів
Виконати роботу, дотримуючись порядку виконання
Лабораторна робота № 6
Запит даних з таблиці MySQL
конструктор макросів
Створення груп макросів
Вставка документів Word в таблиці, форми і звіти Access
Вставка робочого листа Excel в форму або звіт
Вставка малюнків в форми і звіти
Лабораторна робота 12
Створити базу даних за допомогою SQL-запитів
Лабораторна робота № 2
Цілісність даних
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
організація даних
на елементах малої і середньої ступені інтеграції;
Закінчення називного відмінка множини іменників чоловічого роду
СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ СТАНУ РАДОСТІ в сучасній англійській мові
Рекомендації по проведенню захисту дипломної роботи
Додаток 1. Оформлення списку літератури
Збір мовного матеріалу
Вивчення та обробка теоретичного матеріалу.
Дипломна робота
Розрахунок і виготовлення моделі деталі.
Вибір контуру і знакових частин стержня.
Призначення припусків на механічну обробку і ухилів.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДРУГОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЕРШОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Розділ 2. Основи металознавства
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вкажіть граматично правильне продовження речення.
Блок 7. Орфографія і пунктуація
Зіставте фразеологізми і їх значення.
ОБОВ'ЯЗКИ методист
Теми для виконання курсової роботи
Hardness, amount, shielding, desired, manufacture, silicon, ratios, structure, properties.
The sub-fields of materials science
Materials science
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Dimensions, forensic, metallurgy, withstand, interactions, define, spectroscopy, failure
Metals in History
Thickness, rare, equipment, account, spark, least, similar, deposit.
Nonmetallic materials
Look through the text. Get ready to speak about brasses, bronzes and aluminum alloys.
Non-Ferrous Metals
Rate, excel, replace, exist, retard, abrasion, power, prolong.
Abrasive, insulating, translucent, available, origin, source, valuable, by-products.
Metals and Non-metals
Independent, applied, constituent, remain, stiffness, common, composed, level
Composite materials
Water- grade tool steel
Addition, tensile strength, percentage, ferrous, brittle, shock, furnace, engineering, strength, impurities, mould.
Physical properties of metals and alloys
Metalworking processes
Molten, stiffness, liberate, malleable, feature, common, abundant, bound.
History of Metalworking
Complete the following statements by choosing the answer which you think fits best. Are the other answers unsuitable? Why?
Chemical properties
Rusting, resistance, crack, decomposition, exposed, moisture, decompose, treatment
Size, grains, shiny, solidify, directions, nuclei, deposition, pattern, particles, homogeneous
Primary, constituent, possess, enhance, consist, withstand, contain, multiphase
Crystallization of iron and steel
Rupture, creep, alternating, external, fatigue, original, exceed, torsion, subjected, tension, stress, magnitude, failure.
How materials react to external forces
Аудит бухгалтерської звітності.
Для 3 курсу філологічного факультету ПетрГУ (очне відділення)
Використання механізмів вірусу
Загальна характеристика вірусів
На курсову роботу
Microsoft Access
РЕАЛІЗАЦІЯ АКТИВНИХ ФІЛЬТРІВ на операційному підсилювачі
Розрахунок елементів ланцюга
РОЗРАХУНКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ передавальної функції ФИЛЬТРА
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ АПРОКСИМАЦІЇ
ВСТУП
Модель фільтра в автоматизованій системі моделювання Electronics Workbench
Непрозорі камені і камені, що просвічують в тонких відколах
Розподіл каменів по кристаллографическим сингониям


перша | Попередня | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати