На головну

Культура

сторінка 44

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Неоеволюционізм (Садохин)
Практичне домашнє завдання
Модель управління організаційним розвитком.
ХIII. ЗВИЧАЇ І ОБРЯДИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
ТЕМА 6. Етнічна культура.
Сутність індустрії гостинності
дороманского мистецтво
Антична філософська антропологія.
Цінності як феномен культури. Типологія і ієрархія цінностей.
Поняття культури. Культура як предмет філософського аналізу.
Тип програми: професійна перепідготовка.
ТИМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО опрацювання
ІІІ. ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ТЕРМІНОЗНАВСТВА
структура термінів
Основні етапи формирование термінології архітектурної СФЕРИ
Естетика, як філософська наука.
Розмірні ознака типових фігур жінок для конструювання виробів бюстгалтерної групи.
Висота бочка - 20 см.
Тема 9. Конструювання нічніх Сорочок, піжам.
Тема 8. Конструювання постільної білизни, трусів.
Методика ЦНДІШП
Тема 7. Збільшення в одязі.
даосизм
Єдність матерії, руху, простору и годині.
Констітуційно-правові основи місцевого самоврядування 1 сторінка
Статус СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ місцевого самоврядування
Реферування джерела науково-технічної информации
Тема: Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. мовленнєвий етикет
Суть та Особливості фахової подготовки у ВНЗ. Спеціфіка дисципліни «Вступ до спеціальності».
Тема: СКЛАДНІ випадки слововжівання. Паронімі та омонімі.Вібір синонімів
Пунктуаційні мовні норми
правопис пріслівніків
Організація роботи Кабінету міністрів України
Правопис Власний назв
Правопис складних слів
Основні конструктівні Лінії и пояс фігурі
Типи пропорцій тіл дорослих людей, залежність від віку.
Литовсько-польські унії кінця ХІV-ХVІ ст. і Україна в історіографічному пространстве
Відбудова народного господарства України в 1946 - на качану 1956 го років. Голод 1946-1947 рр.
КРОК ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Виникнення правительства Центральної Ради та Політичні сили в 1917 р.
Стратіфікація Суспільства
Античні міста - полісі, їх культура в українських землях.
Тема: Українська СРР в условиях новой економічної політики (1921-1928рр.).
Тема: Україна в роки Першої Світової Війни
Тема: Україна на початку ХХ ст.
Особливості біосістемі організму людини
Передумови розвитку патологічніх змін у хребті
Поняття про реферат. структура реферату
Види наукових праць
Індивідуально-мовні функції
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації
Євроінтеграція України як Чинник соціально-економічного розвитку держави. Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти. Розширення доступу до вищої освіти.
Загальні правила оформлення та укладання ПОСИЛАННЯ
Правила написання абревіатур
Загальні правила оформлення цитат
Базові знання, вміння, навички, необхідні для Вивчення тими (міждісціплінарна інтеграція).
абревіатура
Правила скорочування слів у бібліографічному опісі
СКОРОЧЕННЯ
Вимоги до укладання заголовків
непряма мова
Загальні правила оформлення пріміток
Відмінкові Закінчення іменніків І відміни
Інтернаціоналізмі
Особливості творення та відмінювання імен по батькові
Синтаксичні Функції іменніків
Коментарі
Етапи середньовічної філософії. Схоластика и містика як напрями середньовічної філософії. Вчення Томи Аквінського.
Бібліографічній описание
Мовна норма та ее система. Культура мови
Лінгвістика як наука и дисципліна
Культура і ідентичність Німеччини
Функції и призначення філософії.
Read the word-combinations in the box below and put them in the gaps.
Сполучнік
Сучасний стан української літературної мови
Мовні кліше для написання Рецензії
Кількісні характеристики обладнання, інструментів, різного роду матеріалів і засобів, за допомогою яких здійснюється послуга;
У цьому їй здатний допомогти світовий досвід роботи з місцевим підприємництвом, особливо в сфері малого бізнесу.
Роль державних механізмів у розвитку послуг
Сервісна діяльність в країнах, що розвиваються
Глава 2. Послуги та сервісна діяльність в суспільстві сучасного типу
Економічні, обумовлені економічними стимулами;
Ідейній Зміст філософії епохи Відродження.
Давньоіндійська філософія
Структура соціологічного знання
Тема 1. Філософія як форма духовного Освоєння світу.
Поняття «культури» та «цивілізації».
Проблема смерти та безсмертя. Сенс життя людини.
Поняття чуттєвого та раціонального у пізнанні.
Яку філософську ідею смороду акумулюють? Що смороду значать для сучасності?
Послуга як форма спілкування.
Ринок сфери послуг.
Індивідуальне обслуговування як сфера професійної діяльності
Індивідуалізація життєвих стилів і споживчі переваги.
Споживчі цінності і споживчу поведінку.
Ілюстративний перелік потреб по Г. Меррі
Мотивація індивідуального споживання.
Вчинення замовлення або відмова від нього.
Г. Економічні чинники
Сутність та існування людини в контексті його діяльності.
Місце и роль культури Київської Русі у мировой та вітчізняній культурі.
Початок ХХ сторіччя
завдання 6
завдання 18
Вимоги до усного ділового спілкування
Загальна характеристика лексики сучасної української мови
Вивчення нового матеріалу.
Вивчення нового матеріалу.
Основні положення МКТ
Період и частота Обертаном - характеристики руху тела по колу.
Рівномірній рух тела по колу. Період и частота Обертаном. Кутова и лінійна ШВИДКІСТЬ. Доцентрове прискореного
Будова атома.
Т. ШЕВЧЕНКО - РЕФОРМАТОР УКРАЇНСЬКОЇ Літературної МОВИ 2 сторінка
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАНІМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЗОРУ, ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ФУНКЦІЙ У слабозорих дітей
Світові й Регіональні екологічні организации
Методи екологічних ДОСЛІДЖЕНЬ
Загальні моделі розвитку науки у сучасній філософії.
ТЕМА 3: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА пізнавального процес
ТЕМА 5: діалектика ЯК Методологія Наукова Пізнання
Розвиток української культури в условиях національно-Демократичної революції 1917 - 1921 рр.
Історичні та Політичні умови формирование української народності та ее культури.
Українська культура в период загнивання та розвалу тоталітарної системи (1964 - 1980 - ті рр.).
Закріплення ідеї невід'ємних прав людини в міжнародних угодах
Історико-культурні та теоретичні передумови формування концепції прав людини в європейській думки
Предмет соціально-трудових отношений на різніх рівнях
Соціально-економічна суть, форми и види зайнятості
Технологія зберігання документів ............................................... .......................... 164
Поняття та Типологія світогляду. Світогляд и філософія. 3 сторінка
Поняття і феномен влади. Класифікація форм влади. Структура, влада і управління.
Сегментація та гнучкість Сайти Вся праці
Взаємодія попиту та пропозиції на Сайти Вся праці
Влада як явіще 7 сторінка
РОЗМНОЖЕННЯ БАКТЕРІЙ
Спільне между суспільством та природою
Ключові Терміни і ПОНЯТТЯ
Вихідні СКЛАДОВІ Теорії діалектики: Рівні діалектічного мислення, принципи, категорії
Прояви людської особистості
После Вивчення матеріалу тими Ві повінні знаті
ТЕМА 14 ФІЛОСОФІЯ ОСОБИСТОСТІ
Тема 1. Загальні основи ЛФК.
Франкл В. Людина в пошуках сенсу
Страждань та Співчуття
Тема 1.3. Види і засоби масажу, показання та протипоказання до його проведення
Багатовимірність людського буття: співвідношення біологічного и СОЦІАЛЬНОГО в людіні
Тема 10. Людина та її буття як предмет філософського осмислення
Вчені Стародавній Індії, Китаю, Греції, Риму;
Епіктет. У чому наше благо
Ключові Терміни і ПОНЯТТЯ
Основні Відмінності между східними та західнімі типами цівілізації
Приблизний конспект ігор та вправ на повітрі в середній групі.
МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХОВОГО РЕЖИМУ В ДНЗ.
Ключові Терміни і ПОНЯТТЯ
Тема 6. Фізіологічний вплив масажних прийомів на організм
форми контролю
Тиждень (36 год.)
Приблизний перелік питань до заліку
Тема 5. Неотектоніка, геотектура, морфоструктури
Завдання 6. Спишіть, вставляючи пропущені букви, розкриваючи дужки і розставляючи відсутні знаки пунктуації.
Завдання 6. Спишіть, вставляючи пропущені букви, розкриваючи дужки і розставляючи відсутні знаки пунктуації.
Раннія дзяржаўния ўтвареннi на білоруських землях. Кіеўская Русь.
РОБОТА В ПАРАХ
V. Розвиток культури обумовлено і закономірним взаємодією міжнародних стандартів і національних цінностей.
Урок №21 (Вчитель Волошина Г.П., Деражнянський район)
Практична частина
Загальна характеристика Конституції РФ і основи конституційного ладу Російської Федерації
Загальна типологизация культур
Монголо-татарська навала
Римське право
Екзістенціалізм - провідний філософський напрямок ХХ століття
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 16
накладна
Розгадайте кросворд.
НАУКОВИЙ СТИЛЬ
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ НА МІСЦЕВОМУ Рівні
Енциклопедичний філософія Аристотеля
Особливості філософської парадигми Нового часу
Емпірізм и раціоналізм у філософії Нового часу
Романтизм и німецька класична філософія
Енергетичні ресурси - носії ЕНЕРГІЇ, например вугілля, нафта, нафтопродукти, газ, гідроенергія, електроенергія ТОЩО.
Загальні Тенденції розвитку літературно-мистецького життя на початку ХХ ст.
Проблемно-пошукові завдання
Тематика доповідей та рефератів
КОМПЛЕКСНОГО Вступна ІСПІТУ
Оберіть Правильний варіант (a, b, c або d), Який может буті Використано на місці підкресленого слова або словосполучень без Зміни змісту речення.
Оберіть Правильний варіант (a, b, c або d), Який может буті Використано на місці підкресленого слова або словосполучень без Зміни змісту речення.
Оберіть Правильний варіант (a, b, c або d), Який может буті Використано на місці підкресленого слова або словосполучень без Зміни змісту речення.
Державний бюджет та Місцеві бюджети.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ ПО КУРСУ
Найбільш древніми видами мовленнєвої діяльності є
Поняття национальной та літературної мови. Найістотніші ознака літературної мови. Мовні норми, їх типи
Мова і культура мовлення в жітті ПРОФЕСІЙНОГО комунікатора. Комунікативні ознака культури мови
Комунікатівне призначення мови в професійній сфере. Професійна мовнокомунікатівна компетенція
Поняття ділового спілкування
Різні типи листів
Утворення козацтва. Запорозька Січ.


перша | Попередня | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати