На головну

Культура

сторінка 42

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Тема № 2.
Концепція ігрової культури Й. Хейзінга
З новітньої історії країн Європи та Америки (І част.) Для студентів стаціонарного відділення.
Г. Сковорода - видатний український просвітітель.
Вступне слово вчителя.
Синтетичні мистецтва і зображення. Види синтетичних мистецтв.
князівство Феодоро
Можливі теми доповідей (виступів)
Завдання 1
Атестація робочих місць і сертифікація підприємств.
віддалена гібридизація
Класифікація типів схрещування і методів розведення
Тема 15. Соціальна філософія
Специфічні закони соціальної організації. Закон своєрідності і взаємозв'язок законів організації.
Морфологічні норми сучасної української літературної мови у професійному спрямуванні.
Методичні рекомендації
культури дуба
Тема 4. Молодь як соціальна група
Мезоліт НА ТЕРИТОРІЇ Вятского краю.
Порівняйте становище різніх верств населення українських земель XV-XVI ст.
Завдання 6 Розрахуваті необхідну Кількість насіння дуба черешчатого для висіву на площади ___ га при схемі висіву 40-40-70, если клас якості насіння _____
Тема 1. Антропологія як комплексне вчення про людину.
Кейс 1. Проектування роботи в страховій компанії
The problem of translatability
Індівідуалізм та прагматизм як характерні РІСД буржуазної моралі. Вплив буржуазної моралі на становлення та розвиток капіталізму.
6 сторінка
Структура бактеріальної клітини
Організаційно-розпорядча документація
Соціальна група як об'єкт управління. Групова динаміка.
Правила відбору середньої проби грубих кормів
Лекція 4 Види перетворень при перекладі
Облік, використання, зберігання та знищення друковано-бланкової продукції, печаток, штампів, які підлягають захисту, і засобів захисту документів
ВАРІАНТ № 8
Вагомий Внесок у розвиток українського кіномістецтва Зроби режисерів І. Санченко, І. Кавалерідзе, Л. Луков.
завдання
мовні ситуації
Схема аналізу ораторської мови
Наука у власному розумінні слова (від класичного природознавства до сучасності)
Опишіть особливості організаційної культури
Земля ЯК головний засіб виробництва В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛІ
Біотехнологія і медицина
Праксодіка и екстралінгвістіка.
РІВНЯ ПРОІЗВУОДСТВА собівартості
тепловий баланс
ДИНАМІКА ландшафтів. Ландшафт І Землеустрій
А. А. Потебня і харківська лінгвістична школа
Економічна Потужність.
Традиційна Каргопольская іграшка.
Обслуговування як сервісна система
Артистизм СОЦІАЛЬНОГО педагога
За Ф. Іскандеру. Зараз, де б я не жив, у мене немає і в помині тієї спекотної радісною тяги в місто
Руйнування озонового шару
I. Схема геохронологии третинного і четвертинного періодів
Quot; матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм "Ф.Броделя: феномен культурного буття людини і повсякденна культура
Лекція 8. Особливості культури ХХ століття
Переклад у романтиків і в епоху пост-романтизму
Проаналізуйте Сутність власти як суспільного явіще, основні види та ее ресурси.
Значення понять в пізнанні
Препарати, що застосовуються для профілактики і лікування кишкових інфекцій.
Деякі Відомості з історії анатомічної термінології
Питання № 1. Предмет етики. Визначення етики, моралі і моральності.
Класифікація
Генетика онтогенезу. Регуляція роботи генів як механізм диференціації клітин. Можливі механізми канцерогенезу.
Мітоз і мейоз, їх подібності та відмінності.
Реформа, революція, переворот, трансформація
Запровадження кредитно-модульної системи организации навчального процесса (КМСОНП) у вищу освіту України
Список використаних та рекомендованих джерел
Основні Тенденції розвитку моралі у сучасности мире.
ЗМІСТОВІЙ МОДУЛЬ 2. «Україна в 1921-1938 рр.». 3 сторінка
Основи Теорії Випадкове помилок та методів ОЦІНКИ Випадкове похібок у вімірюваннях
Поясніть відмінності між паронимами, вживайте їх в пропозиціях.
Професійні принципи роботи з інформацією
Організація сталого землекористування
Витяги з наказу
Морські і повітряні судна, судна внутрішнього плавання і космічні об'єкти як різновид нерухомості.
ВАРІАНТ № 10
Умови та Терміни зберігання крупів
Пакування та маркування крупи
Які з наведення факторів НЕ спріяють підвіщенню ефектівності использование виробничих потужного підприємства?
Вимоги до змісту, ОБСЯГИ та рівню освітньої та професійної подготовки бакалавра.
Transformations in translation.
Основні принципи інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ
Філософія Бл. Августина та Фоми Аквінського.
Теорія інтенціональності Ш .Бюлер
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Пам'ятники Ашшурнаціропала II, Салманасара II, III. Палацовий комплекс в калах (Нимруде).
Тестова БЛОК ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Основні витоки та періоді становлення освіти в Україні та мире.
Вживайте слова в контексті і визначте мовне явище, яке вони ілюструють.
Практичне заняття 21.
Питання № 74 Етикетні норми поведінки співробітників ОВС в громадському транспорті.
Корпоративна ідентичність
Тема 9. Новітня філософія
Генетичний апарат вірусів і фагів
Переклад як вид мовленнєвої діяльності
Катакомбна культура.
Сутність і поняття соціальних процесів (С.П.)
ТЕРМІНОЗНАВСТВО ЯК НАУКА
Тема 10. ПОХОДЖЕННЯ І СУТНІСТЬ ЕТИКЕТУ І ЙОГО РОЛЬ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
Інфекційні хвороби з трансмісівнім механізмом передавання
Різновиди етики.
Управлінська етика: поняття та елементи.
Розмовна мова і просторіччя. Діалекти. Діалекти як історична категорія.
Правила організації і обладнання мікробіологічної лабораторії (техніка безпеки). Морфологія еукаріотів (гриби)
Назвіть найвідатніші постаті національного відродження в Україні першоїполовіні XIXст. Дайте оцінку ДІЯЛЬНОСТІ одного з діячів (на вибір).
Додаткові протоколи до Женевська конвенцій 1977 р.
Функції службового етикету.
Випробуванні 39. Беларускі нациянальна-визваленчи рух у пачатку 20 ст. Дзейнасць БСГ.
Цілі проектного творчості.
Значення віку и господарської ДІЯЛЬНОСТІ людини у ґрунтоутворенні.
Характерні РІСД стародавньої філософії.
Вправа 4. Користуючись орфоепічних словником, визначте вимова слів.
Технологічні Стадії, что застосовуються при консервуванні плодів и овочів
Тема 2. Мистецтво як форма культури
Зброджування квасного сусла
Завдання 9.
Семіотичний континуум і способи його огляду. Поняття знака. Різні класифікації знаків. Властивості знака.
Поняття і показники соціокультурного процесу
Приросту ваги великої РОГАТОЇ ХУДОБИ В
Активна імунізація проти цитомегаловірусної інфекції (сьогодення і майбутнє).
Станаўленне и развіцё савецкай білоруський культури ў 20-30гг.20 ст.
Необхідність розробки норм, що регулюють відносини журналіста і влади.
Переклад як центральна ланка двомовної опосередкованої комунікації
Стереотип як явище культурного простору.
Правила відбору середня взірця. Визначення показників якості лісового насіння.
D. Рак нирки 1 сторінка
Форми існування мов (фся).
Перияд станаўлення дзяржаўнасці
Поняття професії та професіоналізму.
Вступне слово вчителя.
Методи та функції філософії.
Вступне слово вчителя.
Очної та заочної форм навчання
Функції води в організмі
Особливості управлінського рішення
Національне Відродження слов'янських народів: основні етапи та діячі
ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЧНОЇ ВИВЧЕННЯ Вятского краю.
Види соціологічних досліджень.
Випробуванні 17. Асноўния Риси білоруський культури ў сяр.13 - сяр.17 ст.
Позднешумерскій період в мистецтві Стародавнього Дворіччя. Піднесення Лагаша. Портретні статуї Гудеі.
КАТЕГОРІЇ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ
Завдання 7.
Вітчізняне релігійне життя 13 - сер.15 ст.
ХХ з'їзд КПРС і його історичне значення
Представник німецької класичної філософії
Навчальні и контрольні диктанти.
Концепція Елвіна Тоффлера
Перелік вопросам для самостійного Вивчення
Питання № 7. Парадокси моральної оцінки і моральної поведінки.
Брестська унія та становлення уніатської церкви.
Плазмідними успадкування. Властивості плазмід. Використання плазмід в генетичних дослідженнях.
Література для подготовки рефератів
Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни
Основні ознаки переговорів
Спадкування при полігібридне схрещування. Приклади. Комбинативная мінливість, її джерела та роль в еволюції і селекції.
Фінансово-економічний аналіз показніків діяльності підприємства
5 сторінка
Тема 11. Сучасне поняття здорового способу життя
Звичаї й обряди, пов'язані з народженням дитини
Протоколи, витяг з протоколу
Моделі динаміки розвитку в західній філософії науки (Поппер, Лакатос, Кун, Фейєрабенд)
Особливості середньовічних уявлень про світ, про людину.
Музейний менеджмент
І встановлення її фактичного розміру в господарстві
додаток В
Які економічні методи відведені до програми управління якістю?
Тема 8. Адвокатська етика
ЕПОХА палеометалу (ЕНЕОЛІТ І БРОНЗА)
D. Рак нирки 2 сторінка
Євроінтеграція вищої освіти як соціально-економічний процес.
Цінності людського буття (праця, творчість, любов, гра).
ПРИНЦИПИ побудова бюджетної СИСТЕМИ
Виникнення и основні віровчення буддизму
Ведення переговорів.
ЗМІСТОВІЙ МОДУЛЬ 2. «Україна в 1921-1938 рр.». 4 сторінка
Процес «гласності» в Україні напрікінці 80 - на качану 90-х років. З'явилися Громадська неформальних об'єднань
Практичне заняття 5.
Будова системи філософського знання
Самостійна робота
Питання № 10 Найважливіші соціальні функції моралі.
Зач.01; ТБПД.01; 1
Опозиція «місто - село» крізь призму художнього світогляду письменниці постмодерну
ефективності соціальної роботи
РікРозділ 5.Хореографічна сучасність: Україна і світ - поліфонія стілів.
Завдань для ПІДГОТОВКИ ДО практичність ЗАЙНЯТИ
Класифікація організаційних структур
Тема 1. СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ
Гігієна праці
Кормові токсикози.
Мистецтво виставкової експозиції
Основні етапи розвитку позітівістської філософії.
Розкрійте основні ознака змішаної віборчої системи
Найдавніша цивілізація Старого Світу. Індоевропеізацію Європи. Енеоліт Європи.
СИСТЕМА КОРІННОГО ПОЛІПШЕННЯ КОРМОВИХ УГІДДЯМИ
Тема: Філософія XX-XXI століття
ТЕМА 12. Природа організаційного лідерства.
Неоліт. Основні риси епохи
Рекреаційні ресурси.
Культура Анау-Намазга 1-3.
тими рефератів


перша | Попередня | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати