Головна

Інформатика

сторінка 164

Каталог - Інформатика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Exercise 2. Insert brackets and parentheses where appropriate.
Програмування та метапрограмування людського біокомп'ютера 10 сторінка
Програмування та метапрограмування людського біокомп'ютера 8 сторінка
Програмування та метапрограмування людського біокомп'ютера 6 сторінка
Глава 7. Панелі інструментів і меню MPLAB IDE
Експертна система на правилах
Принципи формирование зображення.
Універсальний код - Unicode
Програмне забезпечення для роботи в Internet
Популярні сервіси Internet та їх использование
FTP - сервіс
побудова діаграм
завдання №1
текстові процесори
електронні таблиці
Тести для самоперевірки
Кодування і декодування числової інформації
Визначити вихідні значення змінних A і C після виконання алгоритму
4 сторінка
8 сторінка
14 сторінка
Введення в предмет 3 сторінка
Ex. 22. Put special questions to the underlined words. Begin with the question-words in brackets.
TYPES OF COMPUTERS
Ex. 4. Read and translate the following sentences, paying attention to the italicized words.
Ex. 17. Match the if-clauses (1 to 6) to the main clauses (a to f) to make complete sentences.
Ex. 3. Translate the following sentences, paying attention to the italicized words.
Ex. 5. Choose the required word.
COMPUTERLAND
An assembled Altair 8800 microcomputer (1975)
Mетодика виконання
Повинні зібратися багато. Необхідно пропонувати знання всім, допомагати кожному розкрити себе, знайти свою роль, місце і призначення в загальному процесі.
лінійчаті діаграми
Миков А.І., Замятіна Є.Б.
5 сторінка
3 сторінка
Проблеми інформаційної безпеки
Глава 6. Організація програмного забезпечення
система MathCad
Малювання 5 сторінка
Знаходження площі сінокісного угіддя
Оператори циклу QB
Від централізованих систем -до обчислювальних мереж
Методи передачі дискретних даних на фізичному рівні
Тип кадру Мережеві протоколи
параметри Значення
неоднорідність
Лекція 2. Розподілені завдання і алгоритми
команди пересилань
Правила гри
Подання двійкових чисел в ЕОМ
Передача інформації
Логічні основи ЕОМ
конспект лекцій
Загальна характеристика та огляд мов і систем програмування.
Інтегроване середовище розробки Visual Basic.
ОС як розширена машина
Апаратна захист пам'яті і процесора
Лекція 4 Архітектура операційних систем
Сурет 17.10. Жіектер ж?не бояу с?хбат терезесі
Сурет 17.11. Жіектер ж?не бояу с?хбат терезесі
Діаграммаларди ??растиру
Сурет 17.7. ?сті?гі жзне т?менгі Дерек атаулари к?ралдар ?стелі
Сурет 17.4. Абзац с?хбат терезесі
WINDOWS ж?йесіні? негізгі ??имдари
Сурет 17.1. Word ба?дарламасини? терезесі
Сурет 17.3. ?аріп с?хбат терезесі
Рнектерді пайдалану ж?не ?арапайим есептеулер
Теоріяли? м?лімет
Сурет 1.1. ?илим мен технологія негізгі Салас ретінде а?паратти? ??рилим.
Історія обчислювальної техніки
Глобальна комп'ютерна мережа Internet
Теоретична частина
Завдання 1
Теоретична частина
Процесори від Intel.
Опис практичної частини роботи
Загальні поняття про програмне забезпечення і файлової системи
Пристрої, що запам'ятовують персонального комп'ютера. Їх ієрархія і основні характеристики
Безкоштовне проти комерційного
Прийняття рішень в умовах стохастичної середовища
Класифікація сучасних методів вирішення завдань багатокритеріального вибору
Т?жірібелік ж?мис. Алгоритм. ?асіеттері ж?не алгорітмдерді жазуди? т?сілдері.
Т?жірібелік ж?мис. MS Access. С?ранистар ??ру
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ СУСПІЛЬСТВА
МАТЕРИНСЬКА ПЛАТА
ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНІ ПАКЕТИ
Тапсирма2.
С?ранистар ??ру.
П?ННІ? МАЗМ?НИ
Та?ирип бойинша тест с?ра?тари
Лабораторна робота № 3. Робота з текстового процесора MICROSOFT WORD
TStringGrid
Представлення ціліх и дійсніх чисел
Протоколом в теорії комп'ютерних мереж називають
Завдання № 81391
А) оболонками, б) утилітами, в) автономними програмами, г) системами програмування
Д) інтерполяція даних
sqrt (x) обчислення квадратного кореня від x
Класифікація методів проектування програмних продуктів
Історія розвитку обчислювальної техніки
Арифметичні операції з двійковими числами
Протокол SNMP Мережевий протокол, який використовується для управління мережами TCP / IP. Служба SNMP в Windows використовується для надання відомостей про стан вузла в мережі TCP / IP.
Інтернет втрадіціонних ЗМІ
Арифметичні операції в позиційних системах числення
Глава 1
Поняття про інформацію. 2 сторінка
Термінологія і об'єкт інформатики 6 сторінка
Предметна область інформатики. Мета і завдання дисципліни
Інструментальний комплекс G2
О.І. Бедердінова, Ю.А. Водовозова
ЕН.Ф.02
Введення в експертні системи 9 сторінка
Байєсівський метод
Введення в експертні системи 10 сторінка
Функції та технічні характеристики мережевих операційних систем (ОС)
Дискретне представлення інформації: кодування кольорового зображення в комп'ютері (растровий підхід). Подання та обробка звуку і відеозображення. Поняття мультимедіа.
панель редагування
КОРОТКА ТЕОРІЯ
ЗАВДАННЯ
Комп'ютерні віруси
Далі Назад Покажчик Скасування
заняття 2
Adobe Bridge
Примітка
Паралельний інтерфейc- LPT-порт
Друге покоління введення-виведення - PCI і PCI-X
Створення стовпчастих і кругових картодиаграмм
СТРУКТУРНА СХЕМА ПК
криптографічні засоби
Бізнес в інтернеті
периферійних пристроїв
Логічне програмування на мові Пролог
Алгоритми
Пристрої Введення-Виведення информации
Http: //www.nkkep.dp/ua/index.html
Ім'я_корістувача @ організація.домен
Примітки
проектування одягу
проектування одягу
Живі розмови та знайомство в Internet
Анімація і звук
Сценарії
Пристрій і основні принципи побудови комп'ютерів
Пристрій пам'яті. Пристрої утворюють оперативну пам'ять
Принтери ударного типу
Прийняття рішень в умовах цілеспрямованої середовища
штрафні функції
Аналіз рішень задач лінійного програмування.
Лекція 10. Мінімалізація втрат на виконання команд переходу.
CONTENTS
Ex. 7. Choose the required word (s) to complete each sentence.
B) Match the terms (on the left) and their translation (on the right). Memorize them.
Жатти?у. Діскіге ?измет к?рсету.
Т?жірібелік ж?мис. компьютерді? логікали? негіздері
Формат - ?яши?тар (Осередки) меню пункті к?мегімен ориндалмайтин ?рекет н?с?асин к?рсеті?із ...
Белгілеу ж?не інтерфейс. ?яши?тарди форматтау.
Фінансти? функціялар.
Лаборатораторіяли? ж?мис. Графікали? а?паратти к?рсету
Інформатика як наука
Технологія роботи в MS DOS. Оболонки операційної системи
Транслятор ТА ЇХ ВИДИ
ПРОГРАМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ WINDOWS
ПРОЦЕСОРИ ПК
АНАЛОГОВІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МАШИНИ І ПРИНЦИПИ ЇХ ПОБУДОВИ
МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ??ПРОДУКТІВ
Б? жіктелуі.
Та?ирип бойинша тест с?ра?тари
об'єкти алгоритму
М?тіндік а?параттарди? берілуі.
Розвиток прикладних протоколів
шифрування даних
Електронна пошта
Коротко про історію Інтернет
Сурет 22.1. С?ранисти ??ру т?рлері
Стандартти функціяларди пайдалану
Кестені? ??рилими
Створення форми в режимі Конструктор
Вибір даних з однієї таблиці
Архітектура операційних систем
Запити до бази даних з використанням мови SQL. QSL-запити на зміну. підлеглий запит
Звіти, їх призначення та використання. Види звітів. Структура звіту. технологія створення
Computer System
Структура і види команд
Ex. 5. Fill in the gaps with the required words.
Compact Discs
Ex. 4. Translate the following sentences, paying attention to the italicized words.
Ex. 3. Memorize the following words.
Ex. 23. Read and translate TEXT A.
Ex. 46. ??Choose the right variant (s) to complete each sentence.
Кодування графічних даних
Найбільш поширені службові слова
Ex. 10. TEST. Choose the required variant to complete each sentence.
Лабораторна робота №1
ПАHЕЛІ Norton Commander
Правила виконання зображення схем алгоритмів
Символи, рекомендованих до використання в даній роботі
Теоретична частина
Навіщо збирати ПК самому?
Завдання 2. Виконання команди множення.


перша | Попередня | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати