На головну

Біологія

сторінка 153

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


факторіальною вплив
Випадкове вплив
Рівняння прямолінійної регресії
Достовірність різниці двох коефіцієнтів кореляції
Загальний порядок оцінки
Оцінка середньої арифметичної
Оцінка середньої різниці
довірчі кордону
Помилки репрезентативності та інші помилки досліджень
Критерій по асиметрії і ексцесу
Генеральна сукупність і вибірка
репрезентативність
Недостовірна та достовірна оцінка середньої різниці
Оцінка різниці генеральних середніх
Помилка коефіцієнта кореляції
Достовірність вибіркового коефіцієнта кореляції
Довірчі кордону коефіцієнта кореляції
коефіцієнт кореляції
Достовірність різниці часток
Критерій достовірності різниці
Репрезентативність при вивченні якісних ознак
дискримінантний аналіз
Постановка завдання, методи вирішення, обмеження
Алгоритм кластерного аналізу
Методи кластерного аналізу
Алгоритм дискримінантного аналізу
кластерний аналіз
Достовірність відмінності розподілів
кумулята
медіана
Середня геометрична
Середня гармонійна
Середня квадратична
Середній ранг (непараметрическая середня)
Середні величини
Загальні властивості середніх величин
Середня арифметична
Стандартне (середньоквадратичне) відхилення
Число ступенів свободи
Скошенность (асиметрія) і крутизна (ексцес) кривої розподілу
варіаційний ряд
Гістограма і варіаційна крива
Середня і сигма сумарною групи
Перевірка випадів (артефактів)
Коефіцієнт варіації
Ліміти і розмах
Логарифмічно нормальний розподіл
Нормальний розподіл
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Предмет і метод математичної статистики
Поняття випадкової події
Ю. М. ЖУЧЕНКО
Імовірність випадкової події
Поняття випадкової змінної
Біноміальний розподіл і вимір ймовірностей
Розподіл рідкісних подій (Пуассона)
Прямокутне (рівномірний) розподіл
моменти
Математичне сподівання і дисперсія
Дискретні випадкові змінні
Безперервні випадкові змінні
РОЗКЛАД ІСПИТІВ
заняття №3
Завдання 4.
заняття №16
Андростерон Естрон Холестерол
заняття №14
заняття №13
заняття №4
заняття №6
Константи деяких рідин, що застосовуються як розчинники
Константи дисоціації деяких слабких електролітів
Середні значення водневого показника (рН) біологічних рідин
Парціальний тиск і напруга газів, кПа (мм рт. Ст.)
Десяткові приставки до назв одиниць
Практична частина
Експериментальні дані та результати вимірювань
зразок тесту
Склад змішаної слини людини
Буферні системи (визначення).
РН слини
Розподіл води і деякі фактори її регуляції
Тиск насиченої пари розчинника
контрольні завдання
Колігативні властивості (визначення, види).
Неелектролітів та електролітів
I. Інформаційний розділ
При вирішенні завдання слід обґрунтувати свій вибір відповіді
Рекомендований бібліографічний список до пункту №4
криоскопическим методом
Експериментальні дані та результати вимірювань
Досвід №2. Вплив температури на ступінь гідролізу
Досвід №5. Повний (незворотний) гідроліз
зразок тесту
Реакція середовища при гідролізі солей
Практична частина
зразок тесту
Автопротоліз води. Іонний добуток води. Водневий показник.
рівень b
рівень c
рівень a
Шаблон тестових завдань
зразок тесту
Експериментальні дані та результати вимірювань
С.А. Сергєєва, В.Є. Рябінін
рекомендовано
Навчальний посібник призначений для студентів стоматологічного факультету.
Вступ
Правила роботи в хімічній лабораторії
Практична частина
Суть, методи та індикатори методу кислотно-основного титрування
Експериментальні дані та результати вимірювань
В кінці кожної роботи повинні міститися висновки.
Правила надання першої допомоги постраждалим в хімічній лабораторії
У лабораторії забороняється приймати їжу, голосно розмовляти, слухати музику через навушники, займатися сторонніми справами.
Для набору в піпетку будь-яких рідин слід використовувати тільки грушу.
Питання № 41
Питання № 42
Питання № 40
Питання № 39
Питання № 35
Питання № 37
Питання № 38
Питання № 34
Питання № 33
Питання № 31
Питання № 32
ЗАНЯТТЯ 6. Мінливість, її види та механізми.
ЗАНЯТТЯ 7. Популяційна генетика
КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
ЗАНЯТТЯ 5. Методи дослідження в генетиці людини. Каріотип.
ЗАНЯТТЯ 4. Біологія і генетика статі.
Менделюючі фенотипічні ознаки і хвороби людини
Труднощі в інтерпретації успадкування ознак при неповному домінуванні.
тестові завдання
Розділ I. Теоретичні основи загальної і медичної генетики.
ВСТУП
ГЛАВА 3. Взаємодія неалельних генів
тестові завдання
види мінливості
тестові завдання
Розділ II. освоєння практичних навичок.
тестові завдання
Групи хромосом і їх характеристика
Приклади формування статі у тваринному світі
ГЛАВА 5. Методи дослідження в генетиці людини. каріотип
біохімія
Одні і ті ж амінокислоти присутні в різних за структурою і функціями білках. Індивідуальність білкових молекул визначається порядком чергування амінокислот у білку.
Полярні позитивно заряджені.
До цієї групи відносять аспарагиновую і глутамінової амінокислоти, що мають в бічному ланцюзі додаткову карбоксильну групу, здатну до дисоціації.
Гемоглобін (Нв).
Типи гемоглобинов.
протеоглікани
Протеіноіди.
Альбуміни і глобуліни.
Рівні структурної організації білкових молекул
Характеристика простих білків.
Беруть участь в процесі згортання крові.
Вільні ліпопротеїни.
Аеробний гліколіз (гексозодіфосфатний шлях)
Аеробний гліколіз (гексозодіфосфатний шлях)
гексозомонофосфатний шлях
гліколіз
Біологічна роль вуглеводів
Оборотні - це з'єднання, які Нековалентні взаємодіють з ферментом, при цьому утворюється комплекс, здатний до дисоціації.
Сукцінатдегідрогеназная реакція.
Схема неконкурентноеого інгібування
глюконеогенез
Основні ліпіди організму людини їх біологічна роль.
обмін холестерину
перетравлення білків
Гниття амінокислот, знешкодження продуктів гниття
Біосинтез ВШК в тканинах
Окислення вищих жирних кислот
Перетравлення ліпідів, ресинтез жиру
ліпопротеїни крові
А). Гіпотеза Фішера.
Механізм дії ферментів
Гомополісахариди (ПС).
гетерополісахариди
Жирні кислоти і ацілгліцероли.
олігосахариди
Вуглеводи. Класифікація вуглеводів
Вторинна структура ДНК.
Основні типи РНК.
фосфоліпіди
сфінголіпіди
коферменти
властивості ферментів
Специфічність дії ферментів.
будова ферментів
жиророзчинні вітаміни
вітаміни
Раціон дорослої людини
метаболізм амінокислот
Шляхи знешкодження аміаку
гіпосекреція
ГОРМОНИ ПАРАЩИТОВИДНИХ ЖЕЛЕЗ
Гормони статевих залоз
біосинтез йодтиронінів


перша | Попередня | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати