Головна

електроніка

сторінка 364

Каталог - Електроніка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Бета-розпад
Практичне заняття № 15
Побудова зображення в плоскому дзеркалі.
ДОДАТОК
Практичне заняття № 11
ДОДАТОК
ДОДАТОК
Практичне заняття № 5
Практичне заняття № 8
Силовий аспект.
Електроємність проводить сфери
Практичне заняття № 10
Потенційна енергія взаємодії заряду з полем.
Практичне заняття № 9
Закон Кулона.
Квантово-механічна теорія хімічного зв'язку
Електрони, які беруть участь в утворенні хімічного зв'язку, називаються валентними електронами.
Хімічним зв'язком називають сукупність взаємодій атомів, що приводить до утворення стійких систем (молекул, кристалів, комплексів і т.д.).
Електронна конфігурація атома і періодична система
Формування електронної оболонки атома
Властивостями хімічного зв'язку є її полярність, поляризованість і спрямованість.
Ковалентний зв'язок утворюється парою або декількома парами електронів, усуспільнюється між двома сусідніми атомами.
Залежно від механізму реакції можуть бути віднесені до простих і складних.
Класифікація хімічних реакцій за ознакою зміни числа вихідних і кінцевих речовин
лекція 5
Ковалентний зв'язок може бути полярної і неполярний.
Частка, що надає для зв'язку двухелектронная хмара, називається донором; частка з вільною орбиталью, приймаюча цю електронну пару, називається акцептором.
Квантово-механічне опис стану електрона в атомі
Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
лекція 1
Відкриття Періодичного закону
Класифікація хімічних реакцій за ознакою виділення або поглинання енергії
Класифікація хімічних реакцій за ознакою оборотності
Складання рівнянь ОВР методом напівреакцій
Типові окислювачі та відновники
Складання рівнянь ОВР методом електронного балансу
Типи окислювально-відновних реакцій
Поняття окислювально-відновної реакції
Поведінка в окисно-відновних реакціях деяких типових окислювачів і відновників
Хромати і дихромати
Способи отримання оксидів
Основи. Загальна характеристика, номенклатура і класифікація підстав
Взаємодія оксидів з лугами
Взаємодія оксидів з водою
Оксиди. Загальна характеристика, номенклатура і класифікація оксидів
Гідроліз солей, відповідних слабкому основи і сильної кислоти
Гідроліз солей, відповідних сильному основи і слабкої кислоти
Залежність швидкості реакції від присутності каталізатора
хімічна рівновага
Залежність швидкості реакції від температури
Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин
Поняття швидкості хімічної реакції
Зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательє
Поняття електролітичноїдисоціації. Справжні і потенційні електроліти
буферні розчини
Гідроліз. Ступінь гідролізу. Константа гідролізу
Іонний добуток води. Водневий показник
іонні реакції
Ступінчаста дисоціація електролітів
Хімічні властивості підстав
Взаємодія металів з водою
Взаємодія кислот з солями
Взаємодія оксиду з водою
дисоціація кислот
Фізичні та хімічні властивості кислот
Кислоти. Загальна характеристика, номенклатура і класифікація кислот
лекція 14
Способи отримання кислих і основних солей
Способи отримання середніх солей
дисоціація солей
Короткі теоретичні відомості. Уніполярні транзистори.
Тема 7.2 Уніполярні транзистори
Схеми включення польових транзисторів
Статистичні характеристики польового транзистора з керованим p-n-переходом.
Схеми включення біполярних транзисторів в режимі посилення.
Біполярні транзистори.
У EWB -5.12 pro.
примітка: пункти К7-К14 -виконуємо на комп'ютері.
ТРИ СХЕМИ ВКЛЮЧЕННЯ ТРАНЗИСТОРА
Вимоги до оформлення
Вимоги до змісту
На інших мовах
Правити] Посилання
Порядок виконання роботи
Вступ
Польовий транзистор з керуючим p-n-переходом
Статичні характеристики МДП-транзисторів
Високочастотні польові транзистори. Геометрія, характеристики і параметри
Коефіцієнт посилення і максимальна частота генерації
гранична частота
інтегральна інжекціоннаялогіка
ТІ XT 5
Правити] Інші типи
Правити] Застосування транзисторів
Правити] Історія
транзистор
Vocabulary
Принцип дії КМДП ключа
Ключ на n-канальному транзисторі
Схема включення біполярного транзистора із загальним емітером
Схема включення транзистора із загальним колектором
Принцип дії біполярних транзисторів
Конструкція біполярних транзисторів
Схеми включення польового транзистора
Схема включення транзистора із загальною базою
Відмінності польових транзисторів від біполярних.
Модифікації елементів ТТЛ
елементи КМДП
складовою ключ
Еквівалентна схема ключа в режимі відсічення
Струмові критерії насичення
Вказівки до написання рефератів
СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ДОКУМЕНТІВ
Правила оформлення реферату
структура реферату
Транзистори - Умовне графічне позначення транзисторів на схемах
емпіричні частоти
Облік комунальних послуг з 1 липня 2015 року
Призначення підсилювачів потужності і вимоги до них
Однотактний каскади посилення потужності
Двотактні вихідні каскади класу А.
Методичні вказівки
Вступ
робоче завдання
Опис схеми лабораторної роботи
Двотактні вихідні каскади класу В
Загальна характеристика шкідливої ??дії іонізуючого випромінювання.
дозиметрія
Дія малих доз радіації.
Рекомендації для населення щодо правильного харчування та здорового способу життя в умовах підвищеної радіації
Реакція організму на опромінення.
Дія радіації на організм людини
Технічні характеристики.
Порядок роботи з шафою
Пристрій і принцип роботи
Заходи безпеки
Можливі несправності та методи їх усунення
Схема електрична принципова ЕП-2ЖШ
Зчитування потенційного рельєфу з матриці ПЗС
Прилади з зарядовим зв'язком (ПЗС). Принцип роботи ПЗС
Кольорові ПЗС-камери
плюмбікон
Відікон
Датчики телевізійних сигналів і їх характеристики
з фізики в 10 класі
Блакитного не віддам.
Упав на землю яскраво-білий сніг.
Експерименти з супутниковими знімками
Сто зірок зелених
Бути порожній і бажано синьою!
На ялівці сухому.
Вікова моя глухомань!
ПОЛЬОВІ ТРАНЗИСТОРИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАРАМЕТРИ ТРАНЗИСТОРА ПРИ ВКЛЮЧЕННІ з загальним емітером
ДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТРАНЗИСТОРА
ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ В транзисторів
Статичних параметрів ТРАНЗИСТОРА
ВСТУП
ЕЛЕКТРИЧНІ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА.
Електроосвітлювальне ПРИЛАДИ.
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНІ ПРИЛАДИ.
побудова графіків
Знаходження температурного коефіцієнта опору
Обробка результатів вимірювань
Підготовка до роботи на експериментальній установці
Опис експериментальної установки
ЕКСПЕРИМЕНТ - СУДДЯ ТЕОРІЇ
ВИСНОВОК
Таблиця 1
Порядок виконання роботи
Основні теоретичні положення
Атмосферний електрику
Змінні природні електромагнітні поля
Механо-електричні явища
Обробка результатів досвіду
Основні теоретичні положення
Обробка результатів досвіду
Основні теоретичні положення
Порядок виконання роботи
Основні теоретичні положення
Порядок виконання роботи
Розрахунки нормальної і аномальної температури Землі
Природний термоелектричний елемент
Обгрунтування природи природних електричних полів
Фізичне представлення про термоелектричної природі ЄЕП
Природні електричні поля різної природи
Порядок виконання роботи
Основні теоретичні положення
Мультиплексори і демультиплексори.
Основні характеристики стабілітрона
суматори
недоліки
Ключовий з тригером Шмітта
Принцип роботи та різновиди тригерів
Трифазна мостова схема випрямляча
Лічильники імпульсів
Лічильний Т - тригер
керовані випрямлячі
Принципи роботи.
Ключовий з широтно-імпульсною модуляцією


перша | Попередня | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати