На головну

Біологія

сторінка 189

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


результати
гігієна праці
Протокол оцінки умов праці за показниками важкості трудового процесу
Вступ
Результати неструктурованих інтерв'ю
Вправи з виставлення балів та оцінювання
Вправи для поліпшення
Сутність і мета
критерії оцінювання
дослідницький звіт
Вступ
результати
ВСТУП
результати анкетування
Примітки
подальші дослідження
оцінювання
Рекомендовані теми реферативних повідомлень
Керівництво до самостійної роботи студентів
Приклади ситуаційних завдань
А. Проба на жовчні пігменти (проба Гмелина).
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Основні характеристики травних соків
Методичні вказівки до самопідготовки
Робота № 2. Фотоколориметричний метод дослідження активності лактатдегідрогенази в сироватці крові по Севели і Товареку.
За Вольгемуту.
Робота № 3. Поділ ізоферментів лактатдегідрогенази сироватки крові методом електрофорезу в поліакриламідному гелі
Приклади завдань тестового контролю знань
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
УИРС. Дослідження амілазной активності сечі.
Приклади тестів контролю вихідного рівня знань
Приклади ситуаційних завдань
Реакція з розчином оцтово-кислого міді.
Малонової кислотою.
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Самостійна робота студентів
Приклади тестів контролю вихідного рівня знань
Приклади ситуаційних завдань
Методичні вказівки до самопідготовки
Основи імуноферментного аналізу
Методичні вказівки до самопідготовки
Заняття № 2. Тканинне окислення глюкози. Глюконеогенез (семінар).
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Приклади тестів контролю вихідного рівня знань
Заняття № 4. Енергетичний обмін. Ферменти біологічного окислення. Загальний шлях катаболізму.
Приклади тестів контролю вихідного рівня знань
Робота № 1. Кількісне визначення піровиноградної кислоти в сечі.
Робота № 3. Визначення активності пероксидази в рослинному матеріалі за методом А. Н. Бояркіна.
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Робота № 2. Кількісне визначення вітаміну Р в чаї по Левенталем.
В. Визначення вітаміну C в лікарських рослинах.
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Робота № 5. Виявлення активності цитохромоксидази.
Методичні вказівки до самопідготовки
Заняття № 1. Хімія вуглеводів. Цукор крові. Обмін глікогену.
Методичні вказівки до самопідготовки
Приклади завдань тестового контролю знань
Рекомендовані теми реферативних повідомлень
Приклади ситуаційних завдань
Самостійна робота студентів
Робота № 1. Визначення концентрації глюкози в сироватці крові глюкозооксидазним методом.
Робота № 2. Визначення глюкози в крові за кольоровою реакцією з орто-толуїдини.
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Приклади тестових завдань контролю вихідного рівня знань
Методичні вказівки до самопідготовки
Методичні вказівки до самопідготовки
Робота № 1. Висолювання білків сироватки крові сірчанокислим амонієм.
Приклади тестів контролю вихідного рівня знань
Брандберга-Робертса-Стольнікова.
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Робота № 2. Осадження білків при кип'ятінні.
Робота № 4. Осадження білків органічними кислотами.
Заняття № 2. Фізико-хімічні властивості білків.
Методичні вказівки до самопідготовки
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
УИРС. Дослідження деяких особливостей амінокислотного складу яєчного, соєвого білків і желатину.
Робота № 1. Кількісне визначення білка сироватки крові біуретовим методом.
Амінокислоти, що надають білкам основний характер -
фотоелектроколориметр
Приклади тестів для контролю вихідного рівня знань
Заняття № 5. Загальні властивості ферментів.
Робота № 2. Виділення муцину слини і визначення в ньому вуглеводного компонента.
Заняття № 4. Складні білки. Біологічні мембрани.
Методичні вказівки до самопідготовки
Приклади тестів контролю вихідного рівня знань
Робота № 1. Проба Тейхмана.
Порядок виконання роботи
Робота № 2. Очищення білків від низькомолекулярних домішок методом діалізу.
Робота № 3. Очищення від низькомолекулярних домішок методом гельфильтрации на сефадексе (молселекте).
Методичні вказівки до самопідготовки
Робота № 4. Вплив реакції середовища (оптимум рН) на дію ферментів слини.
Приклади ситуаційних завдань
Фракцій сироватки крові методом електрофорезу на папері.
Приклади тестів контролю вихідного рівня знань
Методичні вказівки до самопідготовки
ТЕМА3. Психофізіологічна норма і патологія
Ієрархія управління в організмі людини.
анотація
Лекція №2 Системні методи оцінки психофізіологічного стану людини
Тема 6. Конституційний підхід до діагностики та корекції стану людини
Плюси і мінуси методу
пульсова діагностика
Параметри райдужної оболонки
Иридологических метод діагностики і корекції стану оператора
Складання інструкції та бланків.
Методи діагностики і корекції стану людини в старокитайської традиції
Сучасні медичні інформаційні системи
публікації
Мікробіологія- це розділ біології, який вивчає закономірності життя і розвитку мікроорганізмів в єдності з навколишнім середовищем.
I. Хімічні властивості білків
колоїдні властивості
Робота зі спектрофотометром
II. Методи кількісного визначення білків
Робота з автоматичною піпеткою
розчинність білків
електрофорез білків
Додаток.
Робота № 3. Визначення вмісту гемоглобіну в крові ціанметгемоглобіновим методом по Драбкін.
У сечі.
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Техніка виконання роботи.
Рекомендовані теми реферативних повідомлень
Методичні вказівки до самопідготовки
Заняття № 1. Інтеграція обміну речовин і його регуляція. Загальні властивості гормонів (семінар).
Приклади тестових завдань
Методичні вказівки до самопідготовки
Робота № 2. Кількісне визначення сечовини в сечі по Рашковану.
Визначення АсАТ.
Приклади тестів для контролю вихідного рівня знань
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Приклади тестів для контролю вихідного рівня знань
Робота № 1. Колориметричний метод визначення активності аспартат- і аланінамінотрансферази в сироватці крові.
Приклади тестів для контролю вихідного рівня знань
Заняття № 3. Стероїдні гормони. Тканинні гормони. Простагландини.
Методичні вказівки до самопідготовки
Приклади ситуаційних завдань
Приклади тестів контролю вихідного рівня знань
Робота № 1. Якісні реакції на інсулін.
Робота № 4. Кількісне визначення адреналіну (по Фолину).
Робота № 3. Кількісне визначення 17-кетостероїдів в сечі.
Еталони відповідей на тести
Методичні вказівки до самопідготовки
Заняття № 2. Гормони білкової природи.
Класифікація небезпек
Безпека і її забезпечення
Приклади тестів контролю вихідного рівня знань
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Приклади тестів контролю вихідного рівня знань
Сучасні методи визначення кількості гормонів
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Робота № 4. Кількісне визначення вмісту лецитину в сироватці крові.
Робота № 3. Визначення холестерину в ЛПВЩ, ЛПНЩ і ЛПДНЩ. Розрахунок атерогенности.
Робота № 2. Визначення змісту загального холестерину в сироватці і плазмі крові ферментативним колориметричним методом.
Заняття № 2. Обмін холестерину і складних ліпідів. Регуляція обміну ліпідів.
Робота № 1. Кількісне визначення холестерину в сироватці крові за методом Ілька.
Методичні вказівки до самопідготовки
Приклади тестів контролю вихідного рівня знань
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Приклади тестів контролю вихідного рівня знань
Методичні вказівки до самопідготовки
Приклади тест-контролю
Заняття № 1. Будова, біологічна роль та обмін нейтрального жиру (тригліцеридів).
Робота № 2. Кількісне визначення триацилглицеринов в сироватці крові.
Робота № 1. Кількісне визначення активності ліпази в панкреатическом соку.
Методичні вказівки до самопідготовки
Робота №2. Визначення активності уропепсіна.
Приклади тестів для контролю вихідного рівня знань
Методичні вказівки до самопідготовки
Еталони відповідей на тести
Методичні вказівки до самопідготовки
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Терміни для словника: біологія, предмет вивчення основних біологічних наук (див. Конспект), аксіома.
Заняття № 1. Переваривание і всмоктування білків. Протеолітичні ферменти шлунково-кишкового тракту.
Еталони відповідей на тести
Приклади тест-контролю
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Методичні вказівки до самопідготовки
додаток 3
Рідких середовищ організму
рідких середовищ організму у дітей
Якісне визначення білка.
Якісне визначення цукру в сечі за допомогою реактиву Фелінга.
Робота № 1. Визначення показників фізико-хімічних властивостей сечі.
Кількісне визначення білка в сечі за методом Робертса-Стольнікова.
Методичні вказівки до самопідготовки
Приклади контролю вихідного рівня знань
Якісне визначення жовчних пігментів.
Якісна реакція на кров'яні пігменти.
Якісне визначення кетонових тіл.
Робота № 3. Визначення активності фруктозо-1-фосфаталь-долази.
Робота №4. Кількісне визначення активності каталази крові методом А.Н. Баха і С.Р. Зубкової.
Робота № 5. Кількісне визначення активності пероксидази крові за методом Н.І. Сімакова.
Робота № 2. Кількісне визначення активності альдолази в сироватці крові (метод Брунса в модифікації Е.Н. Валуйськ і В.І. Товарницького).
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Приклади контролю вихідного рівня знань
Робота № 1. Проби коллоідоустойчівості білків сироватки крові.
Приклади контролю вихідного рівня знань
Робота №3. Кількісне визначення креатиніну в сечі по Яффі.
Робота № 5. Тонкошарова хроматографія ліпідів тканини мозку.
Приклади контролю вихідного рівня знань


перша | Попередня | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати