На головну

Економіка

сторінка 675

Каталог - Економіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Визначення потреби організації в оборотних коштах.
Поняття оборотних коштів, склад і структура оборотних фондів і фондів обігу. Кругообіг оборотних коштів.
Чим вище швидкість обороту (сумарний час перебування в сфері виробництва та обігу), тим менше потреба в оборотних коштах.
Нормування незавершеного виробництва
Розрізняють джерела і шляхи економії матеріальних ресурсів.
Метод ЛІФО дає можливість більш обґрунтовано оцінити запаси, так як більш точно відображає сформовані витрати. А метод ФІФО встановлює найкращі співвідношення виручки і витрат.
Поліпшення використання оборотних коштів
Визначення оборотності оборотних коштів.
Корисність - поняття, що означає суб'єктивне задоволення, задоволення, користь від споживання продукту.
Криві байдужості.
Ек і функціональна стратегії організації, їх типи.
Організація і оплата праці в сучасних умовах на підприємстві.
Класифікація витрат на виробництво. Елементи витрат і статті калькуляції.
Головні чинники забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
Оцінка ефективності діяльності організації.
Сутність, склад, класифікація і значення основних фондів організації.
Показники використання оборотних фондів організації.
Лізинг основних виробничих фондів, його види.
Поняття і види продуктивності праці, шляхи її підвищення.
Склад і структура оборотних фондів організації.
Значення економії матеріальних ресурсів в організації.
Форми відтворення основних фондів в сучасних умовах.
Показники ефективності использов основ фондів. Основ напрямки поліпшення цих показників.
Валова, товарна, реалізована продукція; їх склад, методика розрахунку.
Майно організації. Статутний капітал організації і джерела його збільшення.
Форми об'єднань підприємств, їх цілі.
Принципи та методи управл персоналом організації.
Організаційно-правові форми підприємств.
Физич і морал знос основ фондів, їх влиян на ек орг-ції.
Організаційна і виробнича структура підприємств; типи виробничої структури.
Підприємницька діяльність організації; її види та форми в ринковій ек.
Цінова політика організації в ринковій ек.
Інфраструктура підприємств і фактори, які впливають на неї.
Зв'язок собівартості продукції з ціною і прибутком. Значення сниж собівартості в современ умовах.
Прибуток і рентабельність; їх поняття, розрахунок, шляхи повели.
Малі та середні підприємства, їх значення в ринковій економіці.
Продуктивність праці як фактор росту виробництва і зниження собівартості продукції.
Поняття, розділи, показники виробничої програми організації.
Структура собівартості прод-ції; фактори її визначають.
Показники оборотності оборотних коштів, методика їх розрахунку.
Резерви і шляхи зниження собівартості продукції.
Інвестиції, їх види і джерела фінансування.
Поняття собівартості продукції; значення цього показника для організації.
Маркетингова і товарна стратегії, їх види.
Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів.
Система показників ефективності роботи організації. Основні направл послабшають цих показників.
Виробнича потужність організації, її види, показники використання.
Амортизація, її назнач.Методи розрахунку аморт відрахувань.
Оборотні ср-ва орг-ції, призначення, склад, структура.
Ринковий механізм і його елементи
Попит і пропозиція
ПРОПОЗИЦІЯ
Ціни на інші товари.
Теоретичні основи підприємництва в ринковій економіці
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Сутність і функції підприємницького ризику
Поняття і основ ознаки організ (підприємства) як самостійного хозяйствующ суб'єкта, классиф пред-тий.
Цілі, завдання, принципи функционир орг-ції в ринковій ек.
Нормування витрат матеріалів на підприємстві.
Підприємство як основна ланка ек і його ринкова модель.
підприємницький ризик
Визначення ризиків в діяльності господарюючих суб'єктів як економічної категорії
Вступ
Відрахування до фонду соціального захисту населеніяіВзноси по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
НЕПРЯМІ ВИТРАТИ
Тема 1. Предмет і завдання курсу «Економіка галузей агропромислового комплексу».
Економічні наслідки монополізму
Визначення ціни та обсягів виробництва монополістом
Встановлення мінімальної ціни товару для виробника визначають
Графічно відбивається зміна обсягу пропозиції
Місцевими органами влади регулюються ціни
Тема 3. Розміщення, спеціалізація і концентрація виробництва в сільському господарстві.
Основні риси чистої монополії
підтримка
струс
Як Розпізнати Дно
Ведмежий Ринок в
Кульмінація Покупок на Окремих Акції
До Бичачому
зупиняє
Падіння Тиск
Корисні поради
дисципліни
Вам потрібна Система
Остерігайтеся
розділ 4
продажі
ПРОФЕСІЙНА ПІДТРИМКА (АБО ЗВОРОТНЯ АП-ТРАСТ)
Введення в трендові кластери
Використання трендових кластерів
Сприйнята вартість і лінії
Використання трендів для визначення рівнів перекупленності і перепроданості
масштабування
Аналіз обсягу у лінії тренду
Поглинаючий обсяг і суть справи
Як Розпізнати Можливе Закінчення
детально
Як розпізнати ймовірні вершини
Все починається з
Сили пропозиції і попиту рухають
Контрольний Список для Довгою Позиції
Для Короткої Позиції (Продажі)
Контролювання Кількох Ринкова і Кількох таймфрейме
Рядок стану
Просте і Ясна Подання Графіків, Легке для сприйняття
TradeGuider
Простий Спосіб Вибрати Акції
Важливі Цінові Рівні
MetaTrader 5 - нове покоління самої популярної торгової платформи MetaTrader
господарі Ринкова
Терміново
клієнт TradeGuider
Підстави і Вершини
Щоб встановити потенційні точки підтримки і опору в майбутньому.
господарі Ринкова
Високий Обсяг на Вершині Ринку
Зусилля проти Результатів
Проштовхування вгору через пропозицію
тестування Пропозиції
Як Визначити Дефіцит Попиту
Обидва ці принципи представляють шлях найменшого опору.
Ринки можуть бути зміщені вгору (або
ринками
Введення в тренди
Співвідношення між ціною на фондовому і ф'ючерсному ринках
Використання Різних таймфрейме
Сплески Обсягу на Взаємопов'язаних
Як Визначити Покупку і Продаж
основи Читання
Вступ
помилкові Уявлення
TradeGuider
РОЙ ДІДЛОК
Подяка
Професіонали
Окреме Зауваження про Макет-
Опір і Південь натовпу
Попит і пропозиція
слабкі Тримачі
Накопичення і розподіл
Поглиблене розуміння обсягу
Краснощекова Е.А.
Розрізняють виробничу собівартість і повну собівартість.
Витрати на виробництво і реалізацію продукції.
Формування витрат при визначенні фінансового результату діяльності організації
Тема 9. Ринок факторів виробництва в сільському господарстві.
Витрати виробництва
Функція витрат і рівновага виробника
Витрати в короткостроковому періоді
Витрати в довгостроковому періоді
Тема 10. Витрати виробництва і собівартість продукції в сільському господарстві.
Тема 4. Інтеграція і кооперація в сільському господарстві.
Господарства.
Тема 6. Передумови та закони ринкової економіки.
Ринки в національній економіці
Підприємництво як фактор виробництва
Підприємницька здатність і підприємницький дохід
Соціально-економічна еволюція підприємництва
Розрахунок ведеться в певній послідовності.
Показники рентабельності продукції
ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Тема 4. Формування, розподіл і використання прибутку
Тема 11. Ціна і ціноутворення на продукцію галузі.
Тема 13. Економіка виробництва продукції рослинництва.
Тім'я 17. Охорона навколишнього середовища та підвищення еколого-економічної ефективності.
Тема 14 Економіка виробництва продукції тваринництва.
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Регулюючі об'єкт перевірки
Аудит звітності, що подається до державних органів і іншим користувачам звітності
Аудит звітності при реорганізації та ліквідації економічних суб'єктів
Аудит звітності суб'єктів малого підприємництва
Мінськ 2012
Тема 26. Аналіз розрахунків по податках, зборах та інших обов'язкових платежах роздрібній торговельній організації.
Тема 7. Аналіз забезпеченості та використання трудових ресурсів і коштів на оплату праці в роздрібній торговельній організації
Тема 19. Аналіз витрат на виробництво, реалізацію власної продукції і продаж покупних товарів організації громадського харчування
Перелік показників оцінки діяльності організацій торгівлі та громадського харчування
Зразок подання індексів цін на сайті Національного статистичного комітету Республіки Білорусь
Додаток В
РЕФЕРАТ
Вступ.
Додаток І
ДОДАТОК ДО
Зразок представлення результатів множинного кореляційно регресійного аналізу в Microsoft Excel
Додаток М
Зразок оформлення вихідної інформації для виявлення кращого періоду в роботі організації
Банківська система РФ.
Російський інноваційний парадокс
Вступ
Інформаційний лист
Графік, що відображає збільшення продуктивності цеху «шасі» на 10%, представлений на малюнку 3.
Дослідження змін другого обмеження моделі (по цеху «шасі») можна провести на одному графіку.
Оскільки значення в дужках дорівнює нулю, а твір має дорівнювати нулю за умовою доповнює нежорсткості, отже, інший множник х1 0.
Питання 1. Необхідність і передумови появи і застосування грошей. Еволюція форм і видів грошей.


перша | Попередня | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати