На головну

Екологія

сторінка 86

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Тури в космос
Екологіяли? факторлар. Екологіяли? факторларди? ?сер ету за?дили?тари
Неоднозначність дії фактора на різні функції. 8 сторінка
ВІДДІЛ ЧЕРВОНІ водорості- RHODOPHYTA
Тест до глави 3
інформаційний портрет
Питання 20. Вплив на організм людини електромагнітних полів
Виснаження підземних і поверхневих вод
Травми і рани в поході
Розклад занять Інститут наук про Землю
Сурет. Екож?йедегі ?німділік пірамідаси ж?не енергія а?ини
Тема: Біотичні зв'язки організмів в біоценозах
Сурет. ?сімдік-шегіртке-ба?а-жилан-?арши?адан ??рал?ан ?оректік тізбек пірамадаси
Екологіяли? ?ауіпсіздік прінціттері, стратегіяли? ма?саттари мен міндеттері
Сурет. Біологіяли? к?пт?рлілікті са?тау
Шкідливий фактор Спеціальність
Ведення Червоної книги Хабаровського краю
Цілі та завдання екологічного маркетингу
Федеральне державне бюджетне освітня установа
Рівня знань-умінь
Старший викладач М.Д. Алексєєв
Старший викладач Карпикова Н. М.
ГЛОСАРІЙ
ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА біоценозу
ПОНЯТТЯ І ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО, КЛАСИФІКАЦІЯ живих організмів
АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ
Забруднення водойм і якість питної води
Екологічні наслідки забруднення гідросфери
Вимоги до мережі спостережень
ЗАТВЕРДЖУЮ
Екологічний аудит. Загальна характеристика. Види аудиту. Підготовка та проведення екологічного аудиту
екологічне нормування
Результати спостережень за коагуляції білків
Тропизм.
Переробка розсолів і ропи
Біологіяли? ?німділік за?дарини? ма?изи
Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
програма спостережень
Безвідходне і малоотходное виробництва
Тема: Водні ресурси і їх охорона
термодинаміка екосистем
Вплив важких токсичних металів на здоров'я
Галарктіческое царство
Платежі за забруднення навколишнього середовища.
Палеотропическое царство
Наземні біоми (екосистеми)
експериментальний метод
Радіаційна безпека
Завдання {{162}} 163 Тема 2-5-0
Структура управління природокористуванням на підприємстві
Хижацтва паразитизму мутуалізму комменсализма
Модульді? атауи: Денсаули?ти ж?не ?орша?ан оратанія ?ор?ау
Тема: Екологічні нормативи і стандарти
Тема: Енергетична проблема
Теоретична частина
К.б.н., доцент С.А. Трофимова
Шляхи сталого розвитку міського середовища
Введення 6 сторінка
Температурна стратифікація атмосфери і інверсії температури
Загальні вимоги
Основні законодавчі та нормативні акти з природокористування і охорони навколишнього середовища
Господарсько-побутові стічні води
Тема: Популяції (ДЕМЕКОЛОГІЯ). Біоценоз. екосистеми
Einteilung der Verben
Олданатин ?дебіеттер
Природоохоронні технології ТЕС і АЕС
паспортизація відходів
Постановка завдань для прийняття оптимальних рішень
Структура харчового ланцюга в морській екосистемі
Стратегія охорони природи і охорона тварин.
Адаптація дітей до школи
ТАПСИРМАЛАР
Динаміка вод в Світовому океані
Звукове сприйняття людиною
Сімдіктер ж?не жануарлар організміндегі су м?лшері
Белгі салу ж?не ?айта аулу ?дісі
ЗАТВЕРДЖУЮ
Екологічний контроль та громадські екологічні рухи
Список використаних джерел
Захист від біологічного впливу
Структурна організація екосистеми
Ерекше ?ор?алатин терріторіялар
Методи охорони міського середовища від шуму і електромагнітних полів
Вплив людини на тварин і причини їх вимирання
додаток 5
Екологіяли? ж?йені? ??рилу за?дили?тари
Встановлення категорії пункту контролю якості поверхневих вод
ТЕМПЕРАТУРА
Неоднозначність дії фактора на різні функції. 7 сторінка
Неоднозначність дії фактора на різні функції. 3 сторінка
Аза?стан ж?не Біріккен ?лттар ?йими
Лекція №1. Вступна Поняття і історія охорони природи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
II. Setzen Sie die eingeklammerten Verben in die entsprechende Zeitform des Konjunktivs.
Тема 3. ЕКОЛОГІЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
Вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни (модуля)
К. б. н., доцент О.В. Сінкевич
К.б.н., доцент С.Г. Рубахина
Поняття про гранично допустимих концентраціях забруднюючих речовин (ГДК). Коротка характеристика екологічної обстановки в Росії
Охорона повітряного середовища
Просторове розміщення її компонентів
Лекція №6. охорона надр
Федеральні і регіональні структури, які виконують природоохоронні функції.
Суднових енергетичних установок
Стадії звернення відходів
В. І. Коробкін, Л. В. Передільське
Грунт - важлива складова частина біосфери. Забруднення грунту
Завдання {{267}} 269 Тема 3-11-0
Вимоги до організації виробництва
Антропогенні впливи на біосферу
Ранжування типів мікроклімату за ступенем комфортності
Вологі (дощові) тропічні ліси
Морфологічний склад ТПВ,% по масі
Тестові завдання.
Стан і тенденції розвитку нормативно-правової бази природоохоронної діяльності.
Тіршілік жа?дайларини? ?серінен ?сімдіктерді? анатоміяли? ??рилисини? ерекшеліктері
Закон обмеженості природних ресурсів. Закон незамінності біосфери
Ст. преп. Разновская С.В.
Вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни (модуля)
Bedeutung und Gebrauch der Zeitformen des Indikativs
Біологіяли? екологія
СТРУКТУРА ЕКОЛОГІЧНОГО ОСВІТИ В РОСІЇ
статеве розмноження
Тема 3. Етичний аспект взаємовідносин людини і природи (4 години).
Екологічна експертиза. Цілі, принципи. Суб'єкти і об'єкти. Організація і проведення екологічної експертизи
Перешкоди в екосистемах
Тема: Зменшення природного біорізноманіття
Абіотікали? факторларди? тірі організмдерге ?сері
Введення 3 сторінка
Сурет. Екологіяли? сукцессия мисали
Лекція 10. Нормування, регулювання, контроль якості води у водоймах
Об'єкти професійної діяльності інженера-еколога
Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в питних водах, мг / л
Динаміка чисельності населення міст Російської Федерації
І РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Впливу на грунти
Семінарське заняття №4
Prapositionalobjekt
Рівні біологічної організації і екологія
Охорона води і водопостачання
Питання 33. Якість і моніторинг навколишнього природного середовища
ЗАТВЕРДЖУЮ
Основні принципи оцінки екологічності виробництва
Очищення газів у фільтрах
Неоднозначність дії фактора на різні функції. 2 сторінка
Неоднозначність дії фактора на різні функції. 12 сторінка
Uml; Попередня фільтрація від зважених пилових і аерозольних часток.
Інвентаризація стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин. Дозвіл на викид забруднюючих речовин
Екологічна ніша. Взаємовідносини організмів у біоценозі
Алди?сиз, ж?не аз ?алди? технологіялар.
Цілісність біосфери як глобальної екосистеми
Основні джерела забруднення атмосфери
органічний синтез
Класифікація та нормування шкідливих речовин
Питання 17. Виробничий шум і його вплив на людину
Перелік питань для підготовки до семестрового заліку
ВІДДІЛ ГЕТЕРОКОНТНИЕ (РАЗНОЖГУТІКОВИЕ) ВОДОРОСЛИ - HETEROKONTOPHYTA
Та?ирип бойинша тест с?ра?тари
За характером розвитку і діяльності течії розрізняють дві основні форми професійних отруєнь - гострі і хронічні інтоксикації.
Питання 30. Надзвичайні ситуації природного походження
Вимоги до результатів освоєння дисципліни
Забруднень атмосферного повітря
Основні закони екології
Глава III. Норми екологічного права і екологічні правовідносини. Джерела екологічного права. Принципи екологічного права
Введення 1 сторінка
Нормування якості навколишнього природного середовища
Значення лісу в природі та житті людини
Адаптації до ніші і местообитанию
Міжнародно-правова охорона тваринного і рослинного світу
Гігієнічні проблеми екології та завдання
ОСИМША хабарлари МІН МИСАЛДАР
Б?секелестік ар?или жою прінціпі. Екологіяли? ?уис
кругообіг фосфору
Червона книга
Антропогенний вплив на стратосферний озон
Міжнародна співпраця
Біоценоз 10 сторінка
ЖИТТЯ НА ОСТРОВАХ
Вільне схрещування складових її особин
За 1 км машина викидає 0,28 кг СО2, на 1 л бензину - вистачає 8,02 км. Скільки кілограмів СО2 викидається в атмосферу при витраті 8, 16, 32 літрів бензину?
Заходи щодо оптимізації мікроклімату середовища будівель
Вимоги до якості міського середовища
Біоценоз 14 сторінка
Обтічна форма тіла, розвиток ехолокації
лісотундра
За допомогою лишайника
Вплив забруднювачів на біологічні об'єкти
Неоднозначність дії фактора на різні функції. 5 сторінка
Антропогенні проблеми, що виникають при забрудненні атмосфери.
Відкриття та приєднання до Росії хабаровського Охотоморья і Приамур'я
Питання 9. Етапи формування і вирішення проблем оптимального взаємодії людини із середовищем існування
життєві форми
Клас Центрические діатомеї - Centrophyceae
Клас желтозеление водорості - Xantophyceae
Вартісна оцінка збитку від розміщення відходів підприємства
водооборотних систем
Гуманітарли? ж?не жаратилистану п?ндер кафедрасинда ?олданилатин д?ст?рлі ?дістерге жалпи шолу
A. Beantworten Sie die Fragen. Bei der Wahl der Partizipien richten Sie sich nach der angegebenen Zeitform.
M u s t e r d e r A n a l y s e
I. Створення замкнутих систем водного господарства промислових комплексів і районів


перша | Попередня | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати