На головну

Екологія

сторінка 85

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Пристрій і призначення вентильних розрядників IVгр
Пристрій і призначення вентильних розрядників IIIгр
Основні характеристики вентильних розрядників
Назвіть групи вентильних розрядників і марки розрядників відносяться до цих груп.
Два способи захисту підстанції від прямих ударів блискавки.
Види заземлення підстанції
БІОСФЕРА
Чистий первинна продукція великих біомів Землі
Додаткова
Ієрархічний ряд екосистем
ПРИНЦИПИ РОЗМЕЖУВАННЯ біогеоценозах
ЕВОЛЮЦІЯ екосистеми
Хорологическая АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ екосистеми
До першого та другого видань
ПЕРВИННА І ВТОРИННА Сукцесія. ПОНЯТТЯ клімаксу
ЕКОЛОГІЧНА сукцесія
До першого та другого видань 20 сторінка
До першого та другого видань 21 сторінка
До першого та другого видань 22 сторінка
До першого та другого видань 19 сторінка
До першого та другого видань 18 сторінка
До першого та другого видань 16 сторінка
До першого та другого видань 17 сторінка
До першого та другого видань 23 сторінка
До першого та другого видань 24 сторінка
До першого та другого видань 29 сторінка
До першого та другого видань 30 сторінка
До першого та другого видань 31 сторінка
До першого та другого видань 28 сторінка
До першого та другого видань 27 сторінка
До першого та другого видань 25 сторінка
До першого та другого видань 26 сторінка
До першого та другого видань 15 сторінка
До першого та другого видань 13 сторінка
До першого та другого видань 2 сторінка
До першого та другого видань 3 сторінка
До першого та другого видань 4 сторінка
До першого та другого видань 1 сторінка
До першого та другого видань 5 сторінка
До першого та другого видань 6 сторінка
До першого та другого видань 11 сторінка
До першого та другого видань 12 сторінка
До першого та другого видань 10 сторінка
До першого та другого видань 9 сторінка
До першого та другого видань 7 сторінка
До першого та другого видань 8 сторінка
До першого та другого видань 32 сторінка
До першого та другого видань 33 сторінка
КОЛИВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ
ФАКТОРИ ДИНАМІКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ
КОНЦЕПЦІЯ екосистеми
властивості ПОПУЛЯЦІЙ
Експоненціально І ЛОГІСТИЧНА КРИВІ ЗРОСТАННЯ
Різні типи взаємодій між популяціями видів А і В
ПРИНЦИП КОНКУРЕНТНОГО ВИКЛЮЧЕННЯ. ЕКОЛОГІЧНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ
ПОТІК ЕНЕРГІЇ В екосистемах
ХАРЧОВІ ЦЕПИ та харчові МЕРЕЖІ
ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ біотичного співтовариства
РОЗВИТОК І ЕВОЛЮЦІЯ екосистеми
Видова СТРУКТУРА біотичного співтовариства
Блокових моделей кругообігу
Трофічні СТРУКТУРА екосистеми
ОБМІННИЙ І РЕЗЕРВНИЙ ФОНДИ
ГОМОТІПІЧЕСКІЕ РЕАКЦІЇ
ХАРЧОВІ РЕЖИМИ І ХАРЧОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТВАРИН
ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА
ЗМІНА РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМІВ НА ДІЮ ЕКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРА В ПРОСТОРІ І ЧАСУ
РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗМІВ НА ОДНОЧАСНЕ ДІЮ КІЛЬКОХ ФАКТОРІВ
До третього видання
До першого та другого видань 36 сторінка
До першого та другого видань 34 сторінка
До першого та другого видань 35 сторінка
СЕРЕДОВИЩЕ І ДІЯ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА
ТРАДИЦІЙНІ КЛАСИФІКАЦІЇ
ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ ФАКТОРІВ ХАРЧУВАННЯ
ЇЖА ЯК ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР
ВИДОВИЙ РІВЕНЬ
популяційні РІВЕНЬ
Вітальність і сигнальні ДІЯ ФАКТОРІВ
рівень особливого
Принципи та теорії систем в екології
Фундаментальні закони екології
Під системою розуміються впорядковано взаємодіючі і взаємозалежні компоненти, що утворюють єдине ціле.
Системні зв'язки в біосфері
Основні розділи екології
Розвиток екологічних знань
Етапи формування класичної екології
Предмет і методи екологічних досліджень
Зв'язок екології з іншими науками
Еуксерофіти і стінаксерофіти.
Харчові ланцюги, мережі та трофічні рівні
Відносини організмів в біоценозах
Загальний характер дії екологічних факторів і поняття про лімітують умовах навколишнього середовища
Поняття про середовище існування та адаптації
Екологічні фактори та типи реакцій організмів на зовнішні впливи
Поступовий перехід з дистрофні або оліготрофного стану в евтрофних називається евтрофірованіе.
ЕКОЛОГІЧНІ КРИЗИ
екологічні наслідки
Антуан де Сент-Екзюпері
ІНЖЕНЕРНА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Проблема нестачі продуктів харчування
Прояв парникового ефекту
Виснаження енерго- і мінеральних ресурсів
Деградація сільськогосподарських угідь
Знищення лісів і їх наслідки
Проблема кислотних дощів
Поява озонових дір
Біогеоценоз і взаємини в ньому
Екосистеми і їх основні властивості
Очищення газових викидів від газо- і пароподібні забруднювачів
Очищення стічних вод
Утилізація і ліквідація твердих відходів
Очищення газопилових викидів
Класифікація та основні напрямки пріродоохраннихі природозахисних заходів
Договір оренди комплексного природокористування
Основні положення раціонального природокористування
Маловідходні та безвідходні виробництва
Біотехнології та їх значення для захисту навколишнього середовища
фізичні фактори
Важкі метали та їх вплив на організм людини
Продукти життєдіяльності шкідників
Хімічні сполуки і фізичні фактори, небезпечні для здоров'я людини
Стан біосфери та хвороби населення
хімічні чинники
Договірно-орендні відносини в галузі природокористування
лімітування природокористування
Кругообіг речовин і енергії в еко - і агроекосистемах
З матеріалів ООН
Природно-ресурсний потенціал
Популяція і її властивості
Саморегуляція і стійкість екосистем
Сукцесії, їх походження та прогнозування. синузії
ресурсні цикли
природних ресурсів
Існують наступні види ліцензій природокористування.
Ліцензія на використання лісів. Основи лісового законодавства РФ передбачають два види лісокористування: основне і побічна.
Ліцензування природокористування - це регулювання адміністративно-правовим шляхом екологічних відносин методами заборони, дозволу і уповноваження.
Рівноваги в біосфері
раціонального природокористування
Хвороби людини, пов'язані з впливом середовища проживання на його психічний стан
Екологічний СНІД людства
Екологічна обумовленість економіки
Залежність економіки від ресурсів біосфери
Нормативні документи з охорони природного середовища в Росії
екологічне страхування
Плата за використання природних ресурсів
ГЛАВА 9. ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ
Поверхневі води; 2) підземні води; 3) використання вод.
Основні напрямки в природоохоронній діяльності РФ
Природно-економічні особливості господарства
Система заходів комплексної охорони природи на території господарства
Міжнародне співробітництво РФ в області охорони природного середовища
Виставки та ярмарки в туризмі. Види та обґрунтування необхідності участі у виставкових заходах.
Методика розробки рекламної програми туристської фірми, визначення рекламного бюджету, оцінка ефективності рекламної програми.
Сутність і особливості організації екологічного туризму.
Сутність і особливості організації гірськолижного туризму.
Стиль Чарльз Макінтош
Врахування вимог техніки безпеки при проектуванні
Застосування оздоблювальних матеріалів в дизайні середовища, вплив на формування простору, навести приклади
Початок кар'єри
Комплекс основних задач при проектуванні середовищних об'єктів
Методичні вказівки
Примітки
Додаток 1
Додаток 2
додаток 3
ЗАВДАННЯ 3: Комплексна експертиза ступеня напруженості медико-екологічної ситуації.
додаток 10
додаток 7
додаток 4
Комплексну оцінку ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ З УРАХУВАННЯМ МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ, ЗАХВОРЮВАНОСТІ, ВОДНІЙ І Аерогенний НАВАНТАЖЕННЯ.
Загальні вказівки.
Пояснювальна записка.
Показники і критерії небезпеки хімічного забруднення атмосферного повітря
Оцінка екологічного благополуччя території по групі демографічних показників.
Оцінка екологічного благополуччя території за показниками соматичної захворюваності населення, медико-генетичним і імунологічних показників.
Вступ
контингент дітей
Чисельність домашніх господарств з дітьми у 2008 році
Заходи державної підтримки сім'ї та дітей
Дозвілля дітей
оздоровлення дітей
Фізична культура, спорт і туризм - дітям
Обдаровані діти
Освіта дітей
Захист прав дітей
Служби соціально-психолого-педагогічного обслуговування сім'ї та дітей
слайд 7
Діти - біженці
виховання
Тема дитинства в засобах масової інформації
Проблеми загибелі дітей
Дитяча злочинність
Діти - соціальні сироти
розвитку
Дитячі організації, об'єднання та клуби.
Громадських організацій щодо захисту дитинства
слайд 6
слайд 6


перша | Попередня | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати