На головну

фінанси

сторінка 484

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Переваги та недоліки паблік рилейшнз.
Інструменти паблік рилейшнз
Дослідження в паблік рилейшнз
Тема 6. Методики стимулювання збуту в торгівлі для посередників
Стимулювання збуту методами проштовхування і протягування
характеристики аудиторії
Комунікація на зарубіжних ринках
сексуальні мотиви
Апеляція до почуття страху
Аргументи і контраргументи
Поняття, сутність, цілі та завдання реклами
Класифікаційні ознаки реклами
Стратегія стимулювання збуту
Сильні і слабкі сторони стимулювання збуту
Поняття і цілі стимулювання збуту
Оцінка ефективності рекламної кампанії.
Засоби поширення інформації.
Маркетингові дослідження: поняття, напрямки, принципи та цілі.
реферат
Недолік інформації або надлишок
Парадокс Ла-П'єра
Навчально-методичні матеріали з дисципліни
Тема 11. Маркетингові дослідження комунікаційного комплексу
Тема 9. Вивчення конкурентів
Тема 10. Комплексне вивчення ринку
Класифікація спостережень
Процес польових робіт
Цільова Аудиторія звіту
Лекція 1. Поняття маркетингових досліджень
статистична значимість
Процес вибіркового дослідження
Рівні ефективності реклами
Тема 8. Вивчення товару та цін
Тема 7. Вивчення споживачів
Тема 4. Вибірка в маркетингових дослідженнях
Опитування з основних питань теми.
Види цілей стимулювання збуту
Аналіз результатів громадських зв'язків
Дослідження ефективності особистих продажів
Тема 8. Вивчення товару та цін
Перелік питань до заліку
Завдання для самоперевірки
Тема 3. Методи маркетингових досліджень
Тематика контрольних і курсових робіт
Перелік питань до іспиту
Етап 5. Підготовка даних і їх аналіз
Фактори зовнішнього і внутрішнього середовища.
МОДЕЛІ ПСЕВДОЕКСПЕРІМЕНТА
Модель латинського квадрата
МОДЕЛІ ДІЙСНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
СТОРОННІ ФАКТОРИ
ДОСТОВІРНІСТЬ ЕКСПЕРИМЕНТУ
ЕКСПЕРИМЕНТИ В РИНКОВИХ І ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ
Додаток Д
Курсова робота
Факультет економіки, управління та бізнесу
ГОСТ 2.119-73 -1995 ЕСКД. Ескізний проект.
Контрольований пробний ринок
ПРОБНИЙ МАРКЕТИНГ
ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
Високий рівень доходу
різновиди ФГ
застосування ГИ
Особливості фокус-груп
Тема 5. ПОШУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ЯКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
КЛАСИФІКАЦІЯ ВТОРИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ
асоціативні методи
недоліки
ПРОБНИЙ МАРКЕТИНГ
Спостереження з використанням технічних засобів -
НЕДОЛІКИ
Використання проекційних методів
Переваги та недоліки прямого маркетингу
Види прямого маркетингу
Порядок виконан курсової роботи
Як не помилитися при виборі ділового партнера? Як грамотно заявити про себе на ринку і привернути покупців? І в тому, і в іншому випадку на допомогу приходить рейтинг.
Маркетинговий КОМПЛЕКС
Заходи по просуванню
приклад 2
Маркетинговий АУДИТ І СТАН МАРКЕТИНГОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
УПРАВЛІНСЬКЕ РЕЗЮМЕ
глибина асортименту
Ширина асортименту
Олімпійські ігри
Маркетинг спеціальних заходів
Мотивація торгового персоналу
Управління торговим персоналом
Стиль комунікацій при особистих продажах
Маркетинг спортивних змагань
благодійний маркетинг
журнали
Переваги та недоліки журналів.
Друковані засоби інформації
Маркетингова діяльність, перетинається з маркетинговими комунікаціями
Ярмарки і виставки
Процес особистого продажу
Види особистих продажів
Каталоги
Прямий маркетинг з використанням засобів масової інформації
Пряма поштова розсилка
Розробка стратегії прямого маркетингу
Тема 9. Процес прямого маркетингу
телефонний маркетинг
Оцінка прямого маркетингу
Роль особистих продажів в маркетингових комунікаціях-мікс
Приклад оформлення рисунку
Переваги та недоліки особистих продажів
Поняття особистих продажів
Приватні продажу та маркетингові комунікації-мікс
телебачення
Зовнішні засоби інформації
Маркетингова політика комунікацій
Маркетингові комунікації
Розділ 3. Інструменти ІМК. Стимулювання збуту
Тема 4.1. паблік рилейшнз
Тема 2.1. Реклама в системі маркетингу
Розділ 1. інтегровані маркетингові комунікації
Допоміжні засоби інформації
Тема 4.2. Фірмовий стиль
Порівняльна характеристика вісокої та плоскої структур организации
Реклама
Розрахунок загального бюджету на стимулювання
Визначення бажаної відповідної реакції
Маркетингові комунікації, їх сутність, основні види та функції
Способи визначення ефективності реклами
комунікаційна політика
Реклама як елемент комунікаційної політики
Непрямі канали розподілу
Прямі канали розподілу
Стратегія елімінації товару
політика розподілу
Моделювання за допомогою маркетингових стратегічних матриць
Інструменти державного регулювання цін
Порядок формування та застосування відпускних цін і тарифів
Знижки з відпускних цін і тарифів
Державний контроль за дотриманням законодавства в сфері ціноутворення
Державне регулювання діяльності підприємств-монополістів
У Республіці Білорусь цінова політика відповідно до законодавства визначається Президентом Республіки Білорусь.
Стратегія варіації товару
Стратегія інновації товару
мікросередовище підприємства
Макросередовище підприємства
Процес маркетингових досліджень
Поняття і сутність маркетингових досліджень
Цілі, принципи, функції та види маркетингу
Поняття і сутність сегментації ринку
Процес сегментації ринку
Поняття товару. види товару
Формування товарної стратегії
Процес прийняття рішення про покупку
Моделі купівельного поведінки
Порядок формування та застосування роздрібних цін
Алгоритм формування ціни на підприємстві
Оцінка каналів розподілу.
Оцінка збутового потенціалу підприємства
Оцінка ефективності руху товару
Види франчайзингових систем
Маркетинг і ціноутворення
Приклади стандартів обслуговування
Критерії вибору партнерів по каналу з точки зору постачальника
Завдання на контрольну роботу №1
Сітуаційні задачі
Загальні положення
Деякі характеристики процесу реалізації товарів
Фактори, що враховуються роздрібним торговцем при виборі постачальника
Методика застосування знижки
Формування маркетингових цілей цінової політики
Методика формування відпускної ціни підприємства
Ретроградного (ринкового) підходу
Методи визначення ціни на основі прогресивного
Методи обґрунтування прибутку в ціні
Методологія визначення оптимальних цін на товари і послуги
страхування
Формування цін на промислову продукцію
Методика визначення експортно-імпортних цін
Формування контрактних цін
Ціноутворення на ринку нерухомості
Методика визначення тарифів на вантажні перевезення
Формування цін на аграрну продукцію
сутність маркетингу
Навчально-методичний посібник
завдання
Завдання №1.
завдання
завдання
Додаток Г
РЕФЕРАТ
Додаток Б
Поточна потреба в людський ресурсах.
оформлення таблиць
Професор В.Г. Воронкова
М.А. Ажажа
Елементи системи маркетингового аудиту
Етапи маркетингового аудиту
Основні особливості маркетингового аудиту
Тестові завдання
Перелік рекомендованої літератури
Омпьютерние програми обробки даних.
Актори мотивації споживачів.
Аспределеніе ймовірність і перевірка гіпотез


перша | Попередня | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати