Головна

фінанси

сторінка 482

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Фінансування підприємницької діяльності (завдання і можливості).
Трастові. Лізингові, факторингові операції банків.
Кредитування підприємницької діяльності. Види і особливості кредитів.
Показники ризику і методи їх оцінки.
Особливості діяльності підприємця в ситуації ризику.
Види втрат при оцінці підприємницького ризику.
Сутність ризику в підприємництві, його основні елементи та риси.
Оподаткування юридичних осіб, види податків і їх сутність.
Реалізація кадрової політики підприємства та її значення для ефективного функціонування організації.
Пропозиції щодо вдосконалення кадрової політики
КАРТА Самостійної РОБОТИ СТУДЕНТА
Особливості бухгалтерського обліку на підприємстві торгівлі
Приклад типових завдань, что віносяться на іспит
Анкета оцінки персоналу
ВИСНОВОК
Вступ
Специфіка торгової діяльності і обліку в ній
Специфіка обліку витрат на продаж, формування фінансових результатів
Характеристика організації, її діяльності та особливостей обліку
Вступники товари приймаються до обліку в день закінчення їх приймання за фактичною кількістю і сумою.
Вартість такої послуги збільшить вартість оцінюваних товарів.
Особливості обліку товарних операцій і продажів
Київ 2010
Експерименти і їх роль в проведенні маркетингових досліджень
Аналіз, інтерпретація даних і презентація результатів дослідження
Маркетингові дослідження
роздрібні дослідження
Приклад розрахунку накопичувального страхування життя
спостереження
лекція 9.04.15
Лекція 7 19.03.15
експертне опитування
Методи збору даних
Застосування методу Дельфі в маркетингових дослідженнях
Сформулюйте рекомендації для компанії текстиль
НАКОПИЧУВАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
Чим актуально накопичувальне страхування життя?
Чим накопичувальне страхування життя відрізняється від традиційного страхування?
лекція 28.05.15
лекція 14.05.15
глибинні інтерв'ю
експертні опитування
Телефонні інтерв'ю
Хвилі винаходів і нововведень
Нова економіка Європи
Нові технології
ІДЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ
ГЛАВА 1. Роль маркетингу в компанії і в ринковій економіці ... 1
ГЛАВА 11. Стратегічні рішення по каналах збуту ... 401
Єдиний європейський ринок
Робити там, продавати там
Закінчення ери масового маркетингу
консьюмеризм
Глобальна конкуренція
Революція в системі збуту
нові конкуренти
ПОДЯКА
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА
ОСОБЛИВОСТІ КНИГИ
СТРУКТУРА КНИГИ
ОСОБЛИВОСТІ РОСІЙСЬКОГО ВИДАННЯ
Енвіронменталізм
Врізка 2.2. Економічний аналіз енвіронменталістского руху.
Реєстр людських потреб Меррея
Ієрархія потреб по Маслоу
Детермінанти благополуччя споживачів
Потреба в насолоді
Потреба в стимуляції
Врізка 3.1. Ієрархія потреб по Маслоу.
Реєстр цінностей по Рокічем
Потреби центру закупівлі
Процес індустріальної закупівлі
Склад і роль центру із закупівлі
Врізка 3.2. Особливості індустріального маркетингу.
Благополуччя і оптимальний рівень активації
концепція активації
Стандартизація проти адаптації
Різна міжнародне середовище
Правила оцінки етичності поведінки
Етика маркетингу
Концепція відповідального маркетингу
Концепція транснаціонального маркетингу
Нові пріоритети маркетингу
Родові і похідні потреби
МОТИВАЦІЯ ІВДІВІДУАЛЬНОГО СПОЖИВАЧА
Потреби, бажання і попит
ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ І економічної теорії
Порядок виконання лабораторної роботи
Теоретична частина.
Програмно-технічна платформа.
Порядок виконання лабораторної роботи
Теоретична частина.
ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Порядок виконання лабораторної роботи
експериментальні дослідження
Лекція 4 26.02.15
Процедура розробки дипломної роботи
Основні етапи розробки дипломної роботи
Відкликання та рецензування дипломної роботи
Громадська діяльність.
Загальні положення, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
РОЗРОБКА І ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
самостійна робота
Продовження додатка 9
До ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
На дипломну роботу
Санкт-Петербурзький АКАДЕМІЯ
ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Онлайн-дослідження
Відмінність російської компанії від зарубіжної
Лекція № 2. Становлення і розвиток ринку досліджень
види досліджень
Маркетингові програмні продукти
Облікові програми (системи внутрішньої звітності)
Маркетингова інформаційна система
Класифікація №1.
Ситуація на ринку Підприємство
фармацевтичної Галузі
Фармацевтична ОРГАНІЗАЦІЙ
Самостійна робота
Вступ
Глава 2. Роль механізму фінансового менеджменту в ефективному управлінні фінансовими ресурсами і реалізації фінансової політики в організації
Перевірка операцій по цільовому фінансуванню
Тема 1. Інформаційна основа маркетингових досліджень
Перевірка операцій з нерозподіленим прибутком (непокритим збитком)
Перевірка операцій з додатковим капіталом
Перевірка операцій з власними акціями (частками)
Перевірка операцій з резервним капіталом
Перевірка операцій зі зменшення статутного капіталу
Перевірка операцій зі статутним капіталом
Класифікація Деяк методів фармацевтичного менеджменту
ТЕМА № 6: СПОЛУЧНІ процес У фармацевтичний менеджменті
Можливі ризики оптового фармацевтичного підприємства
Формування рекламного Звернення
Основні етапи процесса розробки рекламного Звернення
Основні Рівні впліву рекламного Звернення на споживача
Розробка вопросам для визначення Ідеї рекламного Звернення
Рекламне Звернення
У чому Сутність мотівування?
ТЕМА № 5: методи ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ
Самостійна РОБОТА
Класифікація тіпів керівніків
Самостійна РОБОТА
Класифікація управлінський РІШЕНЬ фармацевтичної организации
Які характерні РІСД інтуїтівніх РІШЕНЬ та РІШЕНЬ, Які базуються на суджень?
Самостійна робота
ТЕМА № 7: КЕРІВНИЦТВО ТА лідерство У фармацевтичний ОРГАНІЗАЦІЯХ
Тема и девіз реклами
Профіль середовища
ТЕМА №2: ОРГАНІЗАЦІЇ фармацевтичної СИСТЕМИ ЯК об'єкти УПРАВЛІННЯ. Внутрішнє ТА Зовнішнє середовище ОРГАНІЗАЦІЇ
Характеристика рівнів управління
Етапи розвитку менеджменту
ЛЬВІВ - 2010
Самостійна РОБОТА
Важливість сприйманого ризику
Підходи до вирішення проблеми
Аналіз собівартості товарної продукції
І використання робочого часу
Для характеристики технічного стану основних засобів використовують коефіцієнти оновлення, ліквідації, придатності і зносу.
Аналіз фонду заробітної плати
Аналіз прибутку і рентабельності
Аналіз фінансових коефіцієнтів
Основних виробничих фондів
Аналіз обсягів виробництва і реалізації продукції
Вступ
Ухтинский державний технічний університет, 2006
П Р О Д А Т К И
Елементи маркетингових комунікацій
місця контактів
Тема 1. Комунікаційний комплекс маркетингу
Маркетингові комунікаційні звернення
Переваги та недоліки різних інструментів маркетингових комунікацій
Міжособистісні комунікаційні системи
Переконують комунікаційні системи та інтегровані маркетингові комунікації (ІМК)
Особливості використання ітегрірованних маркетингових комунікацій (ІМК)
Процес маркетингової комунікації
Особливості маркетингової комунікації
Якісні методи маркетингового дослідження
Вимірювання в маркетингових дослідженнях
Методи маркетингового дослідження: спостереження і експеримент
Методи маркетингового дослідження: опитування і панельні дослідження
Маркетингове дослідження: визначення проблеми і мети дослідження
Маркетингове дослідження: збір даних, помилки збору даних.
Дослідження ринкової кон'юнктури: попередній аналіз, аналіз відносин, намірів.
Дослідження купівельної поведінки споживачів на ринку: задоволеності, відносин, намірів.
Підготовка до захисту та захист курсової роботи
Перелік використаних джерел
Тема 3. Характеристики основних складових маркетингової комунікації
Вербальний або невербальний характер повідомлення
Маніпуляції з цінами
Подарунки
Стимулювання торгового персоналу
торгові угоди
Торгові купони для організацій
поширення зразків
Поняття громадськості в паблік рилейшнз
Поняття і сутність прямого маркетингу
Прямий маркетинг в системі маркетингових комунікацій-мікс


перша | Попередня | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати