На головну

Біологія

сторінка 9

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Приклад розрахунку нитрификаторов-денітріфікатори за схемою «а».
Методи проведення санітарно-мікробіологічних досліджень
БІОЛОГІЧНА ВІЧНІСТЬ ЖИТТЯ
Методи і шляхи розвитку биодизайна
А / ?айтимди ?сер ететін д?рілер.
Н?рестені? біріншілік туалеті
Географічна характеристика Світового океану
Періодизація та ранній ембріональний розвиток
Щільність морської води, на відміну від прісної, залежить від температури, солоності і тиску, тобто
Гігієнічненормування штучного і природного освітлення
Ма?изди м?шелер мен ж?йелерді? аурулари
Операціяли? медбікені? міндеттері
Плазміди
фагоцитоз
Питання: Інфекційні хвороби, викликані умовно-патогенними бактеріями.
Цітостатікали? д?рілер
Бала жолдасини? б?лінуі кезе?індегі ?ан кету
Схема 1.1. Конвергенція технологій в клініко-діагностичної лабораторії
Тепловий розрахунок процесу заморожування
Соціальні функції природознавства
Д?рілер
статеве розмноження
Температура найбільшої щільності і температура замерзання морської води.
Природні ресурси Світового океану
Судинні реакції. Ексудація плазми, еміграція формених елементів крові і фагоцитоз
Основні принципи захисту населення при надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час
АКУШЕРЛІК
піротерапія
походження еукаріот
Зміни структурної організації хромосом. хромосомні мутації
Алгоритм зворотного поширення помилки
Гуморальні неспецифічні фактори.
Особливості плазмід.
балансує ВІДБІР
Атти д?рілік т?рлер
макроеволюція
III. Класифікація ОА.
Беткейлік жансиздандиру ?шін ?олданилатин д?рілер
АНА ?ЛІМІНІ? «?АУІП-?АТЕР» ТОПТАРИ
Геометричного структурування природних форм
транспозони
Додатковий матеріал до заняття
Видоутворення і статевий відбір
Антигени як фактори придбаного антимікробної імунітету.
Кількісні методи або методи титрування бактеріофагів
Кібернетика та її принципи
I стадія раневого процесу.
Дофамінергіяли? д?рілер
II. Поняття про вроджені дефекти розвитку (ВДР)
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ за програмою «Крок 1.
Еклампсіяни Емде.
Гестозди? Пайда болу себептері мен даму жолдари
До похідних гемоглобіну відносять всі перераховані речовини,
Коротка історична довідка розвитку патофізіології
Паркінсонізмге ?арси д?рілер
Питання 4. Історія відкриття електричних явищ в біологічних об'єктах
Прооксидантно властивості антиоксидантів
Зіставте кожну рослину з типом лісу, в якому його можна виявити.
С?т безіні? анатоміяси
Наркоз?а арнал?ан д?рілер
Н?ресте жамбаспен орналас?ан кезде ж?ктілікті ж?ргізу
вищі безхребетні
Біологічні ефекти фактора некрозу пухлини-а
Класифікація знань
Тести для самоконтролю.
I. Етіологія гнійно-септичних захворювань (ДСЗ) у дітей.
I. Особливості хірургії дитячого віку
РНК обзаводиться помічниками
геохронологією
ШОКОЛАД І КАКАО-ПОРОШОК
Ж?ктілік шемені
антимутагени
Негізгі рецепторлар ж?не оларди? т?р б?лімдері.
Межі температурної витривалості живих організмів
Методика виявлення і оцінки хімічної обстановки
Р т?рлі топта?и ?йи?тататин д?рілер
Характер адаптивних зрушень викликаних хімічним забрудненням навколишнього середовища
Опіоідти рецепторларди? (табі?і анальгетіктер) толи? агоністтері
Біноміальний розподіл
Властивості патогенних мікроорганізмів захисні сили організму в боротьбі з інфекціями
ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ
ситуаційні завдання
Нейтральні мутації і дрейф генів
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ за програмою «Крок 1
Мікробіологіяли? аппараттар?а ауистируди? жалпи за?дили?тари. Мікробіологіяли? ?ндірісті? негізгі технологіялари
Експресія генів і її регуляція
Схема 2.1. Прогрес лабораторної аналітики
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ РІВНЯ знань
Е?бек ету, дем алу, тама?тану
Закон зчеплення: гени, розташовані в одній хромосомі успадковуються спільно.
Антіхолінестеразди д?рілер
Питання 4. Особливості організації і проведення лікувально-профілактичних заходів в зонах радіоактивного зараження.
мікрофлора грунту
ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ.
Ж?ктілік кезінде болатин крітеріялар, гіпертензіялар
лекція №8
Етеккір кезе?іні? гігіенаси
акустичний шум
Матеріал, вивчення якого необхідно для даного заняття.
Гістамінге ?арси д?рілер
Дофамінергіяли? д?рілер
ХВОРОБА І синдром Рейтера
АУІПСІЗ Ж?КТІЛІК
Технічні засоби аквакультури
Пристрій і устаткування клініко-діагностичної лабораторії.
Сучасні концепції походження життя
гіпертермічний синдром
Принцип А. Пуанкаре. закон дивергенції
Явища Ель Ніньо
Молекулярну будову води і її аномалії
A. Сили
Питання 2. Закономірності м'язового скорочення
Тема 3. Гігієнічне нормування вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень
лінійна регресія
Механізми збереження нуклеогідной послідовності ДНК. Хімічна стабільність. Реплікація. репарація
Класифікація спадкових форм патології
Біблія про потреби людини
Патологіяли? босану
Аб (пекло) сорбційні методи очищення газів
ГЛАВА 9. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ
Переваги ЕС перед людиною - експертом.
Ж?ктілікті? кеш мерзімін діагностікалау
III. Промениста енергія.
Кайнозойської ера. Палеоген. Епоха олигоцена
генетичних рекомбінації
Д?рілік заттарди? ж?кті ?йелдер мен ?ри??а ?сер ету ерекшеліктері
Инапти? тексеру алдинда?и сирт?и жинис м?шелерін ??деу
Аутосомно-домінантний тип спадкування
Оглядові лекції - 2014 Путіліна Т.І.
Мікроклімат і освітленість - найважливіші джерела небезпечних і шкідливих факторів побутової, виробничої і навколишнього середовища
Методика дослідження ролі мозочка в підтримці м'язового тонусу, координації та синергії рухів у людини
Вплив фізичних факторів на мікроорганізми. Поняття про стерилізацію.
Екологічні групи рослин по відношенню до світла і їх адаптивні особливості
Теорія хвиль для глибокого моря (трохоідальная теорія)
Предмет, завдання, методи і структура курсу патологічної фізіології
А?ана? ?аби?ини? уа?итинан б?рин ж?не ерте жарилуи
Стан гідросфери та здоров'я людини
Синдром ламкої (фрагільної) Х-хромосоми
анамнез
Питання 2. Будова базальних підкіркових ядер
Антигени пухлин та протипухлинний імунітет.
Оптичні методи кількісного аналізу
Аналіз клінічної ситуації (навчальне завдання) №1
фосфатидилхолін
Мікроскопічне дослідження осаду
Методика дослідження зрачкового рефлексу людини
Вивчення за допомогою матеріалів навчального відеофільму законів проведення збудження по нервових волокнах на нервово-м'язовому препараті жаби.
Иммунокомпетентность
Ефективність проведення профілактичних заходів проти інфекційних та інвазійних захворювань форелевих видів риб в установках замкнутого типу
Методика дослідження шкірних рефлексів людини
Порядок взяття і доставки матеріалу для дослідження на холеру
Мультифокальний фіброз (локалізований системний склероз).
АНАЛІЗ КЛІНІЧНОЇ СИТУАЦІЇ. НАВЧАЛЬНА ЗАВДАННЯ
Гліколіз.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ РІВНЯ знань
альтернативне розподіл
Інтерферон і термолабільні інгібітори, що містяться в сироватці крові.
Структурна організація хроматину
Генетичної інформації у про-і еукаріот
Лабораторна робота № 4
Жинис м?шелері
Резус-?айшили?ти ж?кті ?йелдерді ба?илау ж?не Емде
Висновок формули розщеплення за генотипом при дигибридном схрещуванні
Класифікація продовольчих товарів
Культивування вірусів на тканинних культурах.
С?т бездеріні? ?абинуи
Питання 2. Поняття і загальні властивості функціональних систем
Потреба в любові і приналежності до соціальної групи
МОЖЛИВІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
РОЗВИТОК вистав про простір І ЧАСУ
Біорізноманіття: введення в проблему
ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ІДЕЇ РОЗВИТКУ В БІОЛОГІЇ
Критерії Американської колегії ревматологів для діагностики ВКВ
Позасудинна порушення
Біологічний і морфо-фізіологічний прогрес
Питання: Бактеріальні кров'яні інфекції.
Питання: Фактори антибактеріального імунітету.
Жа?а ту?ан н?рестелерді? фізіологіяси мен патологіяси
К?мекті? ?йимдастирилуи
ХХ?ІІ Таран. кесар ТІЛІГІ
Д?рілерді? енгізілу жолдари
Тарау. Іммунотропти д?рілер
СОЛЕНА РИБА
Слухайте, коли говорить мозок рептилій!
Характеристика фосфорорганічних інсектицидів що застосовуються у сільському господарстві та отруєння виникають в результаті їх застосування
Антиоксиданти прямої дії
Погляди на потреби середні віки і в епоху Відродження
Зіставте кожну рослину з типом лісу, в якому його можна виявити.
ТЕОРІЯ РНК-СВІТУ
ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ
Застосування реакції нейтралізації в фармакотерапії.
текст внетекстовую
Горизонтальний перенос генів
Питання: Бактеріальні інфекції зовнішніх покривів.
Архейської, протерозойская і палеозойська ери - докембрий
Гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортікальная система як одна з провідних адаптаційних систем організму
Тема 5. Дослідження механізмів і законів проведення збудження нервовими волокнами.
Тарау. ГАМ? (гамма аміномайли ?иш?или) рецепторина ?сер ететін д?рілер
Вступ


перша | Попередня | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати