На головну

Психологія

сторінка 39

Каталог - Психологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Проблема окремо слова
Незнімне зубне протезування 26 сторінка
Питання 41. Характер. Місце характеру в загальній структурі особистості. Екстраверсія і інтроверсія як риси особистості.
Питання 33. Мислення. Характеристика розумової діяльності. Способи активізації розумової діяльності педагога.
Увага
Джерела трудового права. Трудові правовідносини. Права і роль профспілок у сфері трудових відносин.
МЕТОДИКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ І сенсомоторної реакції
Технології соціальної роботи з жінками, котрі відчувають насильство.
Психолого-педагогічний експеримент.
S. Kratochvil (1978) описує п'ять основних ролей групового психотерапевта.
Особливості застосування експерименту в соціальній психології.
Питання 47. Акцентуації характеру.
Завдання чоловіка і жінки в шлюбі з точки зору Роберта Джонсона.
Теорія перцептивного навчання (збагачення і диференціації). Експериментальні дослідження.
ВНУТРІШНЯ ПОЗИЦІЯ І РОЗВИТОК
Глава перша. Перспективи розвитку сексуальних відносин
Поняття і предмет криміналістичної техніки, класифікація технічних засобів.
Сприйняття мови. Поняття фонеми. Основні методи вивчення механізмів сприйняття мови. Основні теорії розуміння і породження мовлення.
Глава 4. Складання висновків за результатами оцінки психічного розвитку дитини. Особливості складання висновку. Його розділи.
Редагування ТА ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТУ
Індивіда як суб'єкта управління кар'єрою
Ступінь вираженості конфліктного протистояння припускає виділення прихованих і відкритих конфліктів.
Можливість дихотомії норма-патологія.
Способи управління емоціями. Захисні механізми та впорається поведінки.
Еврістічне мислення
Квиток 49. Аналіз досліджень П. І. Зінченко та А.А. Смирнова.
Основні галузі психології, їх характеристика. Співвідношення академічної та практичної психології.
Дослідницькі та образно-новинні жанри
Маркетинг персоналу - вид управлінської діяльності, спрямованої на визначення та покриття потреби в персоналі.
СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ ЇЇ ВИВЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ.
Соціум як фактор організації індивідуальної поведінки. Поняття і види соціальних спільнот.
Тема 15. Просоціальна поведінка: альтруїзм
Структура і динаміка віку
Класифікація методів психологічного дослідження (по Б.Г. Ананьеву).
Квиток 45. Процеси актуалізації слідів минулого досвіду. Впізнавання. Забування. Ремінісценція.
Школа людських відносин.
Самоефектівність
Блок-схема узагальненого алгоритму
Період юності (15 - 17 років - рання юність, 18-21 - пізня юність).
квиток №18
ПИТАННЯ 31. Театр - мистецтво колективне
В - 9. Психологічна теорія діяльності. Види діяльності.
Використання ЛОГІЧНІХ ФУНКЦІЙ
Кант розділяв безмежної віри в сили людського розуму, назіваючі Цю віру догматизмом. 2 сторінка
Можливості ігрової діяльності як виховує, розвиває, діагностичного та корекційного кошти
MRP (Material Requirements Planning)
Організація і нормування праці. Оплата і стимулювання праці.
Спрямованість у структурі особистості. Характеристика потреб.
системність;
У разі необхідності Отримання показань від опітаніх осіб слідчий, прокурор проводити їх допит.
Теорія рівневої переробки інформації. Наслідки для психології пам'яті.
Процес входження особистості в групу
Пам'ять. Теорії пам'яті. Індивідуальні та вікові особливості пам'яті, розвиток пам'яті.
Тема 5. Психологічні особливості публічного виступу
ДЕ 2.Форми взаємодії людини зі світом.
Індивідуальні особливості емоційно-вольової сфери (Ганнушкіна, Личко).
Наукові школи у вітчизняній і зарубіжній психології
Основні методи (технології) вирішення конфліктів, їх сутність і умови застосування.
СЕКС У ранньому ДИТИНСТВО
Характеристика психологічних новоутворень юнацького віку.
ПИТАННЯ-5 Психометричні критерії науковості психодіагностичних методик.
авторітарний- демократіческій- попустітельскій 6 сторінка
прогностичність
Питання 30. Інтерпретація механізмів впливу PR і реклами з точки зору біхевіоризму і когнитивизма
У підручнику під редакцією А. В. Петровського виділяється три різновиди явища адаптації.
Психологія юності
Вимоги самої професії до людини, його фізичним, інтелектуальним, біологічним якостям - вершина «треба».
Системний підхід і системний аналіз в соціальній роботі
Роль нового типу спілкування в підлітковому віці у формуванні самосвідомості та самооцінки. Особливості потреби в спілкуванні, самоствердженні та визнанні.
Типологія особистості злочинця.
Адміністративна школа в управлінні: А.Файоль, М.Вебер, Р. Мертон.
Поняття емоцій. Емоції як процес і стан. Види емоційних станів. Значення емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність.
Практичне заняття №13-14
Значення форми в мандалах
Казкотерапія в практиці роботи початкової школи
Особливості діагностики молодших школярів.
Основні напрямки сучасної психології.
Загальне визначення сприйняття. Основні властивості образів сприйняття. Феномени сприйняття.
Професійно-важливі якості особистості (доп).
Внутрішнє мовлення і її особливості.
Типи і стратегії поведінки опонентів в конфліктах
ЕМОЦІЙНІ СТАНУ. НЕГАТИВНІ І ПОЗИТИВНІ СТАНУ. ПРОБЛЕМА совладаніе.
Класифікація агнозий по А.Р. Лурии
Сформулюйте основні психофізіологічні закономірності відчуттів (явища адаптації, взаємодії відчуттів, синестезії, сенсибілізації). Ілюструйте їх прикладами.
Теорія диадического взаємодії Д.Тібо і Г. Келлі
Загальна характеристика американського романтизму. 5 сторінка
Авторитет керівника и лідерство в трудовому колективі
ситуаційні завдання
СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СІМ'Ї
види уяви
Спонукати програму складання професіограмі та психограм льотчика.
Катехізісна школа Александрії: Климент и Оріген 4 сторінка
СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ КЕРІВНИКА
Кількісні і якісні порушення пам'яті і уваги. Методи діагностики.
Альберт Бандура (1925-1988) творець соціально-когнітівної Теорії навченості особистості. 2 сторінка
вольова регуляція
структура сім'ї
Свідомість. Загальні ознаки потьмарення свідомості (критерії Ясперса).
Методика розслідування вбивств, замаскованих інсценівками
Глава 2 СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
Сім'я і шлюб. Характеристики, функції, види родини.
Будова мотиваційно-потребностной сфери людини. Різні підходи до класифікації потреб і мотивів. Специфіка біологічних потреб у людини.
Клієнт »в практиці соціальної роботи: поняття, класифікація, нормативно-правова база. Основні характеристики клієнтів соціальної роботи.
За ступенем включеності в мислення вольових процесів його поділяють на довільне і мимовільне.
Игротерапия в практиці роботи початкової школи
В. Генетичні класифікації мислення.
цикл менеджменту
Види псевдогалюцинацій.
Стиль лідера і проблема ефективності групової діяльності
Комунікативний стрес в умовах професійної діяльності
Захворюваність чоловіків і жінок
Смакові відчуття. Смакове сприйняття.
Індивідуальні методи впливу на засуджених
Функціональні підсистеми системи управління персоналом (закінчення)
Структура і функції масової комунікації
Онтогенетическое розвиток мотивації (Д. Б. Ельконін, О. М. Леонтьєв, Г. Олпорт та ін.).
II. Порушення сприйняття.
Охарактеризуйте генетичний підхід до мислення. Назвіть і розкрийте стадії розвитку інтелекту по Ж.Пиаже
3 сторінка
Вербальна-КОМУНІКАТИВНІ МЕТОДИ В психологічних дослідженнях.
Старість і самотність. Особливості міжособистісних відносин в старечому віці.
Основні характеристики методу опитування і його різновиди.
Поняття і основні напрямки індивідуального попередження (профілактики) злочинів
Горизонтальна і вертикальна організація мозку.
Квиток № 34 Ефективність реклами.
Управління соціалізацією і профорієнтацією персоналу.
Нейрохимические і нейрофізіологічні параметри при опійної наркоманії: тендерні відмінності
Методи збору и інтерпретації фактологічніх даних до ІПД. 3 сторінка
Лекція - 2 год.
Які методологічні підходи використовуються в акмеологічних дослідженнях?
Агнозии: класифікація та загальні мозкові механізми, пов'язані з морфофункціональної організацією аналізаторів мозку.
процесуальні теорії
Соціалізація як фактор розвитку. Поняття соціальної ситуації розвитку.
Професія і професійне самовизначення
Процедура розпізнавання проблем в управлінні організацією
Техніка і тактика аргументування
Структура здібностей, складається із сукупності психічних якостей, необхідних для успішного виконання діяльності. Розрізняють провідні і допоміжні властивості. 3 сторінка
Основні підходи до комплексу інженерно-технічних і організаційних заходів до зниження пожежного ризику.
Структура спілкування. Комунікація як одна зі сторін спілкування. Характеристики людської комунікації (по Андреєвої). Засоби комунікації.
КОГНІТИВНІ КОМПОНЕНТИ мотиваційний процес. ЦІЛІ І цілепокладання.
Кількісні методи оцінки
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ В Зеленогірське відділення №7815 ОЩАДБАНКУ РОСІЇ
Соціологічний та еволюційній підході до Пояснення альтруїзму
Бібліографічній список
Структури психіки і структурні механізми
Психологічні аспекти правотворчості.
Навчання в цілісному педагогічному процесі: сутність, структура, динаміка, рушійні сили і суперечності
види гіпотез
Інтуїтівне мислення
Основні форми мислення: Поняття, суджень. Умовівід як вища форма мислення.
Підлеглі маніпулюють керівником
Порядкова (рангова, ординарна) шкала
Специфіка предмета психології по П. Я. Гальперіну
Фактори що визначають соціально-психологічний клімат
Такі риси особистості, як скромність і самокритичність, егоїзм,
Адхократічна культура 1 сторінка
Психологічне будова діяльності. Поняття "потреба" і "мотив". Функції мотиву.
Уявлення про емоції в зарубіжній психології.
Методи PR в соціальній роботі, в благодійній діяльності.
Класифікація методів соціально-психологічного впливу
Мислення, пізнання, логіка: предмети дослідження і їх співвідношення.
Зв'язок мови з мозком. Афазія як порушення мови. Види афазій.
Питання 1. Предмет психології. Специфічні особливості та класифікація психічних явищ.
Пряма психофізика С. Стівенса і його методи. Закон Стівенса, процедура виведення.
Rosental R. & Jakobson L. (1966). Teachers expectancies: Determinates of pupils IQgains. Psychological Reports, 19y 115-118.
Індивідуальна психологія А. Адлера
Диференціація правових статусів особового складу
Процес прийняття групового рішення
Часткова аноргазмія під час коїтусу
Сімейне психологічне консультування (дошлюбне, подружнє, дитячо-батьківські).
Теорія уваги Т. Рібо
Сутність ефективності соціального обслуговування населення
Насильства над дітьми
Глава 1. Античні і давньосхідні психологічні погляди
Тема 4. Психологічні аспекти переговорного процесу
Правила проведення ділових бесід
Як форма прояву суспільних відносин
Психологія еміграції
потреби
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Співвідношення понять емоції і почуттів.
Основні проблеми і напрямки наукової психології XIX-XX ст .: раціоналізм, біхевіоризм, фрейдизм.
Психосоматичні і соматопсихические взаємини. Психосоматичні захворювання.
Поняття зони найближчого розвитку, рівень актуального і потенційного розвитку.
Фактори, що впливають на успішність консультативного процесу
Професійна підготовка і особистісний розвиток вчителя. Психологічні основи організації педагогічної діяльності.
Основні критерії відбору персоналу (закінчення)
Періодизація психічного розвитку.
Психологічні аспекти окремих етапів кримінального судочинства.
Тема 4.3. Особистість і соціальна установка
Розлади потягів при психопатіях (сексуальні перверзія, піроманія, дромоманія, суицидомания і т.п.)
Кращий спосіб вирішення конфлікту - співробітництво.
Забезпечення ефективності управління персоналом.
Основні принципи будови слухового аналізатора і сенсорні порушення роботи слуховий системи.
Законодавство України та міжнародні норми в Галузі охорони праці та промислової безпеки
Поняття і класифікація криміналістичних версій, основні правила перевірки версій.
Питання №6. Людина як особистість в системі социогенеза.
Сутність антикризового управління
Міжособистісні відносини в підлітковому віці.
Поняття асоціації у Дж. Берклі і Д. Юма.


перша | Попередня | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати