На головну

Психологія

сторінка 38

Каталог - Психологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Сучасні тенденції в розвитку сім'ї
Відповідь: 3
механічні небезбекі
додаток 6
Сутність, основні категорії гендерної соціології
Різноманіття комунікацій і їх класифікація.
Відчуття, його види та властивості. Індивідуальні особливості відчуттів.
ХАРАКТЕР І ТЕМПЕРАМЕНТ
Перев'язка чистої післяопераційної рани.
Учасники конфлікту
Поняття, принципи, структура управління персоналом
Особливості віктімологічної ПРОФІЛАКТИКИ среди неповнолітніх
встановіть відповідність
Передумови і умови зародження і розвитку реклами
II. семінарські заняття
Макс Вебер (1864-1920)
ПИТАННЯ 3. Структура соціальної психології та її інтеграція в системі наук.
Логіка, стратегії і способи вирішення конфліктів
експеримент Московічі
Зміст факторів ЗСЖ.
Глава 2 МОВНИЙ / МОВНОЇ МЕХАНІЗМ ЛЮДИНИ І РІЗНІ ПІДХОДИ ДО ОПИСУ ЙОГО РОБОТИ 6 сторінка
Основний и Загальний обмін.
Импрессивная мова. Мозгова організація. Афазії.
II. Проблема еволюції конфлікту
Характеристика періоду новонародженості
Некоректні прийоми спору
ТЕОРІЯ ОБ'ЄКТНИХ ВІДНОСИН
Проблема характеру в сучасній психології
Основи Теорії графів и галузь ее! Застосування.
Штучні джерела світла. Світлотехнічне обладнання.
Правила вживання компліментів.
Проблема синтезу психологічної Структури особистості
Трудова дисципліна, дісціплінарній Вплив.
Матеріальне грошове стимулювання.
ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ РЕЛІГІЇ
Семінари 8. Пам'ять.
Проби на запам'ятовування.
Етикетних ПРАВИЛА І ФОРМИ ВІТАННЯ
Оптимізація режімів праці и відпочинку.
Поняття та види зайнятості
Деструктивні функції конфліктів.
Міжособистісні конфлікти у вищій школі
Психолого-педагогічні вимоги, що пред'являються учням 1-х класів
Визначення типу особистості за рівнем функціональної асіметрії півкуль головного мозком
Процес зняття стресових навантажень, психічної напруги: досягнення стану спокою, розслабленості після сильних переживань або фізичних навантажень називається
Методи Вивчення генетики людини та їх практичне использование
Моральні та психологічні вимоги, що пред'являються до працівників органів і установ прокуратури
Міжособістісна атракція
Теорія когнітівного Дісонанс Л. Фестінгер
Літературні джерела 4 сторінка
На основі вивчення потреб і інтересів працівників провести подальший розвиток кар'єрних системи підприємства і використовуваних методів стимулювання.
Характеристика роботи Н.А. Бердяєва «Про призначення людини».
Метод "Альпи".
Тема 3. Психологія професіоналізму, його формування і оцінки.
Інституційна економіка про конфлікти
Соціокультурний контекст психологічної практики
Поняття та історія Вивчення груп
Основні прояви нормальної сексуальності у жінок. Копулятивний цикл жінки. Характеристика фаз. Особливості сексуальної сфери жінок. Ерогенні зони жінки.
Причини виникнення негативних видів самотності
Тема 1. Поняття, предмет, метод, система та завдання кримінології.
навчальний посібник
мотивація злочин
Типологія поганих слухачів.
феноменологія уваги
Тема 4. Захист інформації при здійсненні зв'язків з громадськістю.
Особистість неповнолітніх злочинців.
Особливості мовного спілкування сліпих
Етічні принципи роботи практичного психолога.
Жанри телебачення. Документалістика, ток-шоу, новинний репортаж. Робота журналіста в прямому ефірі.
Розвиток мовлення у дошкільному віці.
Тема 13. ЕМОЦІЇ.
психічні властивості
Закон Вебера-Фехнера
Тема 6: Спілкування як взаємодія. Маніпуляції в спілкуванні
Тема 2 Категорія розвитку та віку
Психологічні ролі і рольові конфлікти
Тема 14. Метод близнюків та его різновиди
Семінар 10. Тема: Психологічна робота в юридичній сфері
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Лекція № 3. Поняття и стереотипи СОЦІАЛЬНОГО розвитку особистості
Порушення поведінки при психопатіях
Тематика курсових робіт
СЕНСОРНЕ РОЗВИТОК МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ.
Пріпустімі и оптімальні решение.
Предмет психології. Класифікація псіхічсекіх явищ.
біографічний метод
II. Подолання невпевненості в собі і внутрішніх переживань
Попередження і дозвіл міжособистісних конфліктів
Перелік контрольних питань для самооцінки студента
Монолог і діалог як форми мови. Діалогічне єдність як форма організації діалогічного мовлення
Сучасні Теорії речення
Фактори, що детермінують організовану злочинність.
Від типу мотивації
функції конфлікту
Латентна злочинність, поняття, причини
Крімінологічна характеристика особини, что вчіняє насільніцькі некорісліві злочини
Типи і види конфліктів.
Методи кримінологічного дослідження
Взаємозв'язок організованої злочинності та корупції.
ХВОРИХ НА афазії
Інструкція
групові ролі
Соціально-психологічні феномени
Ергономічність - це цілісність ергономічних властивостей, до яких відносяться керованість, обслужіваемость, освояемость і населеність.
завдання №12
Постановка цілей в організації.
Які характеристики читання як виду мовленнєвої діяльності?
Д. А. Леонтьєв віділів два аспекти Освоєння соціальної роли: технічний и смісловій.
Спадковість і мінливість. Закони Г. Менделя
Вікова психологія як предмет дослідження
НИТКА АРІАДНИ
Методи ергономічних досліджень.
Тема 1. «Психологічне професіографування».
Лекція № 13
психологія нації
Морально-психологічного забезпечення
Психогенетика в Росії
Одягання стерильний халат з медсестрою
Основні цілі найважливіших підсистем управління виробництвом
Тема 1. КРИМИНОЛОГИЯ ЯК НАУКА, ЇЇ ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ І МІСЦЕ В СИСТЕМІ НАУК
Поняття, предмет, завдання і система вітчизняної кримінології.
Поняття злочинності. Кількісні та якісні характеристики злочинності.
Вплив стільникового зв'язку ні дітей і підлітків
А. А. Кирилов Театр Михайла Чехова 1 сторінка
Безпека життєдіяльності в системе образования тема__3 ___
Основні тенденції і принципи сучасної освіти.
Класифікація випадків звернення батьків дітей молодшого шкільного віку за психологічної консультацією
Криза трьох років 2 сторінка
Увага - це спрямованість і зосередженість свідомості на певному об'єкті.
IX. Конфлікт в управлінській діяльності.
Структурні елементи конфлікту
Конфлікти у взаємодії батьків і дітей.
Розвиток соціальної поведінки в підлітковому віці
Соціальна структура і організація приматів
Тема 2.3: Психологія спілкування 6 сторінка
У групі професійної підготовки пожежників
КОЛЕКТИВНЕ ТВОРЧЕ ДЕЛО
Тема 5. ПРОБЛЕМА ОДИНИЦЬ АНАЛІЗУ ПСИХИКИ
III. Конфлікт як тип важкій ситуації
Тема 6. Механізм, причини та умови вчинення конкретного злочину.
Концепція Лурии. Перегляд поняття Локалізація. Нейропсихологический фактор.
I. ВСТУП
Активність особистості. Фрейдистські і неофрейдистские концепції активності
Інтерактивні освітні технології, що використовуються в аудиторних заняттях
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУ Векслер (WAIS)
Причини конфліктів.
Тема 6. Причини та умови конкретного злочину.
Розвиток дитини від народження до 17 років. 11 сторінка
поняття особистості
Та?ирип. Т?л?а, ?рекет, Ерік
Кримінологічне прогнозування (екстраполірованіе, метод експертних оцінок)
Збірки шприців із стерильним ЛОТКА і стерильність СТОЛУ, З КРАФТ-ПАКЕТУ
Поняття, причини, умови та попередження тероризму.
Змістовній модуль 7
Реклама і суспільство. функції реклами
Накладення джгута при артеріальній кровотечі.
Тема 1. Тренінг особистісного розвитку як метод соціальної роботи та практичної психології.
Класифікація психічних явищ. Психічні процеси, стани, властивості особистості.
Психологічні Особливості дітей раннього віку.
ефекти сприйняття
Любовна вилка »- доставте жінці незабутнє задоволення
теми рефератів
образна пам'ять
Лекція 18. Психологія слідчих дій: психологія огляду місця події, очної ставки, слідчого експерименту, обшуку і впізнання
Структурно-семантичні різновиди односкладних дієслівних пропозицій
Складносурядні речення, їх типи. Багаточленні складносурядні пропозиції
Тема 7. Основні формально-логічні закони
Педіатрія з курсом дитячих інфекцій 2 сторінка
Соціометрія.
I. Вступ. Спілкування і його значущість в лікувальній діяльності.
Розпізнавання емоцій за виразом обличчя.
Накладення пов'язки «Рукавичка» на всі пальці кисті
Вимоги до анкетера.
Харизматична СИСТЕМИ
Система ПРОФІЛАКТИКИ злочінів
Віва вікторія »або поза яку ви повинні випробувати
Основні одиниці мовного спілкування
Методи дослідження і діагностика конфліктів
I. Насамперед розглянемо особливість суджень залежно від ізмененіясуб'екта.
Функції і причини конфліктів
IV. ПРОБЛЕМИ двомовності
Збір анамнезу. Соціально-економічні та демографічні характеристики сім'ї.
Віртуальні пристрої діалогу
Висновки
Тема 8. Відчуття.
Поняття «хвороба», «захворюваність», «Інвалідність».
Фактори інтрапсіхіческіх конфліктів
Всього - 100 балів.
Зміст семінарськіх зайняти з дисципліни
Тактильний гнозис і його мозкова організація. Тактильні агнозии.
Концепція Лурии про трьох функціональних блоках мозку. Перший блок (будова, функції, нейропси. Фактори, основні порушення ВПФ)
Місце генетики в системі наук про людину
Коректна й некоректна аргументація
Quot; Прогнозування якості ремісії при відновлювальної терапії хворих на шизофренію в умовах стаціонару "- Л., 1986.
Д?ріс. Драмали? ши?армаларди о?иту жолдари. К?ркем ши?армаларди? композіціяси мен сюжетін таниту.
ГЕНЕЗИС ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ
Функціональна організація людського мозку
Видовий стереотип поведінки і лабільні поведінкові реакції
Лекція № 11. Проблематика малої групи в соціальній психології


перша | Попередня | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати