На головну

Математика

сторінка 40

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Основні теоретичні відомості.
Способи вирішення прямої задачі.
Способи розв'язання оберненої задачі.
Завдання.
Вказівки до виконання роботи.
екологічний факультет
філософський факультет
Автоматизація процесу вирішення цих завдань за визначенням кількості інформації засобами Excel.
ЛІНІЙНА АЛГЕБРА
Вступ
зворотна матриця
визначник матриці
Повна вартість всіх витрачених ресурсів
Обсяги, прирости і вартості випущеної продукції
РІВНЯНЬ
рівнянь
Компонування однопрогоновою поперечної рами
Фундаментальна система рішень
Розрахунок поперечної рами виробничої будівлі
Розрахункове значення снігового навантаження
Навантаження на підкранових балку
Визначаємо розрахункові зусилля
Розрахункова схема траверси
компонування перетину
Початкові дані.
базисні рішення
Знакоопределённость квадратичної форми
матричні рівняння
Модель Леонтьєва багатогалузевої економіки
Визначники
Дії над матрицями
При заданому споживанні і запасах
Ранг матриці
Дослідження на спільність
Лінійна модель обміну
квадратичні форми
Власні вектори і власні значення матриці
Перехід до нового базису
Базис векторного простору
Перевірка міцності перерізу.
Перевірка стінки підкранової балки на спільну дію нормальних, дотичних і місцевих напружень на рівні верхніх поясних швів.
перетин 4-4
Схема додатки розпір і опорних моментів
Розрахунок опорного ребра.
Розрахунок на витривалість верхньої зони стінки складовою підкранової балки слід виконувати за формулою
елемент Н3
розкіс Р2
верхній вузол
Нижній вузол.
Розрахунок зварних швів.
Розкіс Р 3
естетика фракталів
Множини і відношення. Приклади.
Математичні структури. приклади
Аксіоматичні теоріі.Роль теорії множин.
несуперечливість
Аксіома відкладання трикутника.
Роль симетрії в геометрії Евкліда
Аксіоматика Погорєлова, 3,4 5,6 группи.Пространственние аксіоми.
Аксіоматика Гільберта III, IV, V групи.
Аксіоматика Гільберта, I і II групи
аксіоматика Вейля
Прямі в аксіоматиці Вейля
Модель Клейна. Перевірка аксіоми III (2-я аксіома), IV, V і VI груп. Неевклідові симетрії в моделі Клейна.
Елементи геометрії Лобачевського в моделі Клейна
Несуперечливість геометрії Лобачевського. Модель Клейна.
Класичні геометрії.
Геометрія Лобачевського. Сума кутів треуголен.
Моделі Пуанкаре площині Лобачевського
Навчально-методичний посібник
Знаки координат точок, що знаходяться в різних октантах
Побудова проекцій точки
Епюр 4. Геометричне формоутворення поверхонь
Приклади побудови поверхонь обертання
Навчально-методичний посібник
Контрольна робота № 1
схеми будівель
Контрольна робота № 2
Пояснення до виконання епюра 1
Контрольна робота № 1
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Кут між прямими.
Площа трикутника.
Знаходження координат точки перетину двох прямих.
Рівняння прямої у відрізках.
Рівняння прямої, що проходить через задану точку в заданому напрямку.
Умова, при якому три точки лежать на одній прямій.
ТРЕНУВАЛЬНА РОБОТА
Санди? ?дістер п?нінен тест с?ра?тари
І. Жазбаша ба?илау тапсирмалари
Осимша ?дебіеттер
Пуассон ?лестіруі.
Нормаль ?лестіру
Біноміналь ?лестіруі.
Лестіру.
Сімплекстік ?діс
Сімплекстік-Кестен
Сизи?ти программалау есебін Шешу жолдари.
Д?рістер №6-7. Сизи?ти? программалау есебі.
Розділ II. Основи нарисної геометрії та проекційне креслення.
Санди? діфференціалдау есептеріні? ерекшеліктері
Те? ?аши?ти?та орналас?ан т?йіндер ?шін Лагранжди? інтерполяціяли? формуласи
Ейлер-Коші есебін шешуді? санди? ?дістері
Д?ріс №14-15. Т?жірібелік м?ліметтерді? статістікали? ??делуі.
укладач Д.І.Бичко
Ньютонни? інтерполяціялан?ан формулалари негізінде санди? діфференціалдау.
Лагранжди? інтерполяціяли? к?пм?шелігіні? к?мегімен санди? діфференціалдау.
Сизи?ти? те?деулер ж?йесін шешуді? Гаусс ?дісі
Сизи?ти? ж?йелер. Сизи?ти? ж?йелерді Шешу ?дістері
Та?ириби: Бірінші ретті ?арапайим діфференціалди? те?деулерді санди? Шешу.
Та?ириби: Т?жірібелік м?ліметтерді? статістікали? ??делуі
Та?ириби: Сизи?ти? діфференціалдау ж?не інтегралдау.
Основи побудов зображень
Ма?сати: Симплекс ?дісіні? алгорітмімен танису ж?не симплекс ?дісін ?олданип есептерді Шешу. Тих. жабди?: ЕЕМ
ОС?Ж к?нтізбелік-та?ирипти? жоспари
ГЛОСАРІЙ
Контрольна робота
Д?ріс №4. Сизи?ти? алгебрали? те?деулер ж?йесін шешуді? санди? есебі. Гаусс ?дісі.
Д?ріс №3. Бір белгісізі бар те?деулерді шешуді? Хорда ?дісі ж?не жанама ?дісі.
Д?ріс №2. Бір белгісізі бар те?деулерді шешуді? сизи?ти? есебі. Т?бірді жекелеу. Кесіндіні ?а? б?лу
Д?ріс №1. Кіріспе. "Санди? ?дістер" курси п?ні они? ма?сати мен міндеттері. ?ателіктер теоріяси
Та?ириби: Сизи?ти? программалау есебін шешуді? сімплекстік ?дісі.
Та?ириби: Сизи?ти? алгебрали? те?деулер ж?йесін санди? ?дістерімен (Гаусс, Зейдель ж?не ж?й ?айталау) Шешу.
Аріфметікали? операціялар н?тіжелеріні? ?ателіктері
Та?ириби: Бір айнимали те?деуді Шешу.
Ателіктер теоріясинда?и негізгі ??имдар
Т?жірібелік саба?тарди? к?нтізбелік-та?ирипти? жоспари
Завдання для самостійної роботи
циліндричних передач
теоретичний матеріал
Приклади розв'язання задач
вихідний контроль
теоретичний матеріал
теоретичний матеріал
Клиноременева передача
теоретичний матеріал
теоретичний матеріал
Приклади розв'язання задач
Завдання 1
З ПРОВЕДЕННЯ практичних занять
Критерії оцінки
П. 4. Деякі криві, що зустрічаються в математиці і її додатках.
Системи координат на площині. Поняття про рівняння лінії на площині.
ВАРТІСТЬ ЗАНЯТЬ
Вступ
I.Аксіоми приналежності
Прямі та площини різного числа вимірювань
Основні властивості орициклом
Поняття про орициклом
Поняття про еквідістанту
Груповий принцип підстав геометрії
Геометрія теорії відносності
ріманова геометрія
функція Лобачевського
Система аксіом Вейля
Система аксіом Погорєлова
IV. аксіоми безперервності
III. аксіоми конгруентності
Несуперечливість системи аксіом геометрії Евкліда
Повнота системи аксіом геометрії Евкліда
Паралельні прямі на площині Лобачевського
Властивості прямих на площині Лобачевського
Геометрія Лобачевського; її моделі
Незалежність аксіоми паралельності
Незалежність аксіоми існування відрізка заданої довжини
Числові характеристики НСВ
Рішення
Обпирання і сполучення балок
Вступ
Підбір перерізу головної балки
Безперервні випадкові величини
Властивості функції розподілу
Властивості щільності розподілу
Побудова слідів площини.
Знаходження точки перетину прямої з площиною.
Побудова лінії припинення двох площин.
Побудова лінії припинення двох поверхонь методом січних площин.
Числові характеристики вибірки
Перпендикулярність площин.
Паралельність площин.
Перпендикулярність прямої і площини.
Критерій згоди Пірсона (критерій).
Рішення
Контрольна робота № 6. Елементи математичної статистики
виділення
Створення довідкової геометрії дерева побудови
Public Function GetTypeName2 () As String
Public Property FeatureManager () As FeatureManager
Створення елементів ескізу
Параметри елементів ескізу і їх редагування
Створення елементів дерева побудови
Public Function GetPoints2 () As Variant
Public Property Angle () As Double
7 сторінка
6 сторінка
5 сторінка
3 сторінка
4 сторінка
2 сторінка
1 сторінка


перша | Попередня | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати