На головну

Математика

сторінка 37

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Ізосова Л.А., ІЗОСЕВ А.В. 1 сторінка
Рівняння лінії на площині
Ex. 1. Analyze the following sentences and translate them into Russian.
векторна алгебра
Графікали? модульге арнал?ан тапсирма
Розрахунок електростатичного поля за допомогою теореми Гаусса і постулату Максвелла
Метод заміни (зміни) площин проекцій
Розрахунок одновимірних електростатичних полів за рівняннями Пуассона і Лапласа
Електростатичне поле системи заряджених паралельних протяжних проводів
Загальні допуски по ГОСТ 30893.1 - m.
МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ
Робота над малюнком
принцип подвійності
повні системи
ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОЮ НАВАНТАЖЕННЯ У статично невизначених балках і рамах
Розрахунок показників надійності вдосконаленої системи
Надійність і ризик резервованої системи, що складається з залежних по відновленню підсистем
A Letter to a Friend
I. Ознаки порівняння рядів
Polynomials
Однорідні диференціальні рівняння першого порядку.
Площа кріволінійної трапеції
Організація навчального процесса за кредитно-модульною системою
Муфта зубчаста.
I. Предмет теорії ймовірностей і історична довідка.
ВСТУП
Функція Ейлера
Графіки елементарних функцій
Безпосереднє ІНТЕГРУВАННЯ
Проектний розрахунок
Розрахунок призматичних шпонок
МЕТОД підстановки АБО ЗАМІНИ ЗМІННОЮ
Лінія на площині
Аксіоматикою НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Перевірка зубів на витривалість по напрузі вигінна
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Допустимі напруги, для черв'ячного колеса
Механічні характеристики сталей
Перевірка зубів на витривалість по напрузі вигінна
Приклад розрахунку посадки з зазором
Мажоріруемость функціонального ряду
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ
ХІД УРОКУ
Рівняння Лагранжа і Клеро
Змістовна постановка задачі
Векторна алгебра 19 сторінка
властивостей продукції
координати вектора
Лінійна залежність між векторами
Вимірювання електродного потенціалів.
Завдання 2.
Розрахунок швидкохідної циліндричної передачі.
Загальні принципи твердотільного моделювання
Завдання №6.
Змішане твір 5 сторінка
Способи и інструменти для вимірювання Розмірів з натури
Теорема (достатні умови екстремуму).
Основні правила диференціювання функцій
Основні елементи муфт розраховують таким чином.
поліноміальна теорема
Метод Жордана-Гаусса послідовного виключення змінних
Властивості функції і щільності розподілу ймовірності
Ознаки зростання та спадання функції.
П.1. Графо-аналітичний метод для вирішення гри з двустрочним матрицею виграшів
Мисалдар.
розв'язання
Основні Поняття
неперервність Функції
Ранг матриці
Основні Поняття
Поняття визначеного інтеграла
Результати розрахунку закритою передачі
ВСТУП
Рішення.
Диференційне рівняння.
Обчислити межа послідовності
Застосування формул Крамера до вирішення систем лінійних рівнянь.
Перевірочний розрахунок вала виконавчого органу на статичну міцність по еквівалентному моменту
Перевірочний розрахунок шліцьового з'єднання для вала виконавчого органу
кулькові підшипники
В МЕТОД КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Нерівномірний рух у відкритих руслах
Основні визначення.
Види середніх і способи їх обчислення
Властивості векторного твори
межа функції
Структурні середні величини
закон Кулона
Теорема Гаусса. постулат Максвелла
Визначення допустимих напружень при розрахунках зубів на вигин і контактну міцність.
Kім K.K.
Out lFH, al
Д.2 Побудова кривих вільної поверхні інтеграцією рівняння нерівномірного руху.
Д.3 Про розрахунок водозливу.
Перевірка на вигин
Завдання.
Класифікація ремінних передач
Напруження в ремені
СИСТЕМ МЕТОДОМ СИЛ
При дії пікового навантаження
Силовий розрахунок пасової передачі
В.М. Шишкін
однотонна акварель
рівняння Бернуллі
ТЕМА 6. ПЕВНИЙ ІНТЕГРАЛ
Операції над множинами
системи числення
нумерації
Етапи розвитку
обчислювальний метод
Гармонія золотих пропорцій 2 сторінка
Рішення
Деякі рекомендації щодо розрахунку на міцність, що включає групу болтів
ЗАВДАННЯ N 12
Глава 11. Функції декількох змінних
Постановка завдання для апроксимації функціональної залежності.
Перетин прямої лінії і площини
Метод Ейлера з перерахунком
Контрольна картка 3.11
Контрольна картка 3.2
Контрольна картка 3.4
Контрольна картка 3.5
Ознака подільності.
ДОПУСКАЮТЬСЯ НАПРЯЖЕНІРЯ.
Вибір модуля і числа зубів.
Сили в зачепленні.
Ex. 1. Compare Russian and English Tense forms.
Контрольна картка 7.2
Міністерство освіти і науки Російської Федерації Російський хіміко-технологічний університет
Контрольна картка 8.2
Фігура і фон
Перспектива квадрата і кола
Лінійні операції над векторами
Властивості і характеристики автоматів. Автомати розпізнавачі і перетворювачі.
A Letter to a Friend
Ex. 1. Analyze these sentences and compare the adjectives given there. Translate them into Russian.
Read and learn the basic vocabulary terms.
І загальне рівняння другого порядку
безперервність функції
Визначення і приклади нескінченно малих послідовностей
Вправи до Глава 2
Самарський державний університет шляхів сполучення
Рівновага системи, що складається з декількох твердих тіл
Умова приведення плоскої системи сил до однієї пари
Ізобарній процес.
Глава 9. Ремінні передачі
Сили в зачепленні черв'ячної передачі
Тема 5. Введення в аналіз
Автоматизація проектування штампів
Відрізок прямої проектується в натуральну величину лише в тому випадку, коли він паралельний площині, на яку він проектується.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Окружність в прямокутної диметром
завдання 2
Розкладання векторів за базисом
паралельне проектування
Тема 6. Елементи аналітичної геометрії
Системи диференціальних рівнянь
Ex. 14. Translate from English into Russian.
схеми редукторів
Рішення системи лінійних рівнянь.
Polynomials
Введення в систему H.V двох додаткових площин проекцій
Оцінка і застосування
Визначення силових і кінематичних параметрів приводу
Муфта фланцевая.
Формула Бернуллі
Еквівалентна динамічна навантаження Р.
Визначення основних розмірів редуктора.
Ознака Даламбера збіжності рядів з додатними членами
Операції над нечіткімі множини. Задати універсальну множини та две нечіткі множини на ній та здійсніті всі Можливі операции над ними.
З історії розвитку методики формування математичних уявлень у дітей дошкільного віку
Змішане твір 3 сторінка
Інші види середньої
розподіл Пуассона
Векторне і нормальне рівняння площині
Організація перевізного процесу та управління на
Математичне сподівання і дисперсія випадкової величини.
Контрольна картка 3.3
Ex. 1. Analyze these sentences and compare the adjectives given there. Translate them into Russian.
Ex. 15. Choose the correct modal verb or its equivalent.
Матриця інціденцій вершин і ребер
Вступ
Визначення мінімального радіуса кулачка
Основні властивості визначеного інтеграла
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Мережі. Мережеві моделі представлення інформації
Загальні відомості
Проектування зубчастих БЗУ
РОЗДІЛ III. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Динамічні властивості АВТОМАТИЧНИХ РЕГУЛЯТОРОВ.
Підбір муфт і перевірка на міцність основних елементів
Другий чудовий межа
Наталя Михайлівна Сокольникова Основи малюнка для учнів 5-8 класів
Приклад. Вирішити систему рівнянь за формулами Крамера
Завдання № 10
Секрети і таємниці майстрів
Зразки рішень завдань контрольної роботи № 3
Властивості щільності розподілу ймовірності неперервної випадкової величини
Розрахунок показників надійності нової системи для резерву заміщенням


перша | Попередня | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати