На головну

література

сторінка 75

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Обгрунтування створення ефективної ХТС
Встановлення технологічних і конструкційних
СИНТЕЗ І АНАЛІЗ ХТС У ВИРОБНИЦТВІ полівінілхлориду
За несвоєчасне повернення книг в бібліотеку стягується компенсація
УВАГА!
РЕЦЕНЗЕНТА Про КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
додаток 4
ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ НА дипломне проектування
Москва 2006
ДОДАТКИ
функції кафедр
Аналіз частки ринку статистичних агентств РФ в 2006 році
Рецензування кваліфікаційної роботи
Проведення передзахисту і захисту кваліфікаційної роботи, їх подальшого зберігання та використання
Методологія наукового дослідження
Вимоги до друкованого оформлення роботи
Додаток 3 Зразки оформлення списку використаних джерел
Мова і стиль дипломної роботи
рубрикація тексту
Бібліографічний пошук літературних джерел
ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
КУРСОВОЇ РОБОТИ
МЕТА ВИКОНАННЯ РОБОТИ
Додаток 2
ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ
ВСТУП
Орфоепічні норми російської мови
Вимова запозичених слів.
Лексичні норми.
Основні причини мовних помилок.
граматичні норми
стилістичні помилки
смислові помилки
Вживання анонімів, синонімів, паронімів
Норми вживання іменників
Норми вживання прикметників
нормування точності
Глава 3 Порядок захисту дипломної роботи
Процедура захисту дипломної роботи
Оформлення посилань на літературні джерела
Загальні вимоги
Загальні вимоги до викладу і стилю тексту
Критерії оцінки дипломної роботи
Критерії оцінки виступу на захисті дипломної роботи
На дипломну роботу
Приклади бібліографічного опису
ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Інтернет ресурси
Нормативні правові акти
Коротко про зміст частин введення.
Структура дипломної роботи
Вибір і затвердження теми. Керівництво дипломною роботою
За прийняті в роботі рішення, правильність усіх обчислень і грамотність викладу матеріалу несе відповідальність автор роботи.
Порядок виконання дипломної роботи
Глава 1 Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи
Вимоги до електронної презентації
Науковий стиль мови, його лексичні, морфологічні та синтаксичні особливості
Підстилі і жанри наукового стилю мовлення
Функціональні стилі сучасної української літературної мови.
Норми вживання дієслів і дієслівних форм
Норми вживання числівників
Мовні норми навчальної та наукової сфер діяльності.
Розмовна мова в системі функціонування різновидів російської літературної мови.
Публіцистичний стиль мови, сфера його функціонування, жанрове розмаїття.
ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА
Червня 2010 р
УНІВЕРСИТЕТ
оформлення формул
Правила оформлення використаної літератури відповідно до ГОСТ
Оформлення текстової частини
Реалізація алгоритму розв'язання задачі
Обгрунтування рішень за видами забезпечення
Правила оформлення списку джерел з використанням можливості Word
оформлення додатків
ДОДАТОК 1
Захист курсового ПРОЕКТУ
Можливі теми курсових робіт
Формалізація алгоритму розв'язання задачі
Технічна і технологічна сутність завдання
Вступ
Вступ
Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту
Для студентів напряму 230700 -
Вимоги до оформлення роботи
Вимоги до оформлення контрольної роботи
Структура контрольної роботи
Exercise 2. Match the sentences in column A with their equivalents in column B. Then cover column A and translated the sentences from column B into English.
Exercise 3. Read and translate the sentences paying special attention to the translation of the Participle I.
I Language.
The Textile Fibers
Textile Fibers and Substances Used for Making Cloth
II. Reading.
Exercise 8. Answer the following questions.
Flax Fiber
III. Language
Exercise 3. Translate the following sentences containing Subjective Infinitive Constructions.
Exercise 2. Match the sentences in column A with their equivalents in column B. Then cover column A and translated the sentences from column B into English.
I. Language.
Exercise 2. Match the sentences in column A with their equivalents in column B. Then cover column A and translated the sentences from column B into English.
I. Language
До виконан практичних зайняти
Exercise 8. Answer the questions.
Asbestos
Efficiency of Using Waste after Flax and Hemp Processing
Flannelette and Jean
The Revolution in Textile Industry
Exercise 15. Listen and match the questions and answers.
Exercise 13. Situations.
Exercise 10. Put in the missing prepositions.
I. Language
Exercise 3. Read and translate the sentences paying special mention to the translation of the infinitives.
Miscellaneous Fibres
IV. Comprehension.
The History of Linen
From the history of wool in England
I Language.
VI. Oral Practice
My speciality
The history of silk
IV. Comprehension
Exercise 3. Read and translate the sentences paying special attention to the translation of the Gerunds and Gerundial Constructions.
Факультет соціального управління
ВСТУП
Магістерська дисертація як вид наукового твору
комплексної оцінки магістерських дисертацій
Тема 3. Макетування довільних форм деталей одягу
Посилання на архівні джерела
Посилання на законодавчі та нормативно-методичні документи і матеріали
Приблизний перелік тем магістерських дисертацій
Процедура публічного захисту магістерської дисертації
Підготовка магістранта до виступу на засіданні Державної атестаційної комісії
Рубрикація тексту.
Розділ 5. ОФОРМЛЕННЯ дисертаційній роботі
Використання методів наукового пізнання
Наукове вивчення як основна форма наукової роботи
Оформлення таблиць, формул та ілюстративного матеріалу.
Загальні правила подання формул, написання символів і оформлення експлікаций
Правила передруку рукопису
Основні документи, що подаються в Державну атестаційну комісію.
Список використаних джерел та літератури.
Оформлення додатків і приміток.
Використання та оформлення посилань.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ФОРМУВАННЯ ДОПОВІДІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ФОРМУВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
РЕЦЕНЗІЯ
Федеральне державне бюджетне освітня установа
За випускної кваліфікаційної роботи.
Список використаних джерел
Орієнтовна тематика випускних кваліфікаційних робіт
Основні критерії оцінки якості виконаного дипломного проекту
Функціональна модель вирішення задачі
Технічні вимоги до програмного виробу
проектна частина
опис програми
контрольний приклад
Оформлення матеріалів випускної кваліфікаційної роботи
Список використаних джерел
Економічна (розрахункова) частина
Керівництво програміста
аналітична частина
Вступ
АНОТАЦІЯ
Мета та завдання дипломного ПРОЕКТУВАННЯ
ТЕМАТИКА дипломного ПРОЕКТУВАННЯ. Формулювання ТЕМИ
Відгук і рецензія НЕ підшиваються в пояснювальну записку, а вкладаються в неї.
Склад випускної кваліфікаційної роботи
Загальна характеристика етапів дипломного проектування
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Перм 2011
ВСТУП
РЕЦЕНЗЕНТА Про ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
НАУКОВОГО КЕРІВНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Аналіз діяльності підприємства
Порядок проведення захисту курсових робіт
Обсяг і вимоги до оформлення курсової роботи.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
І ВИПУСКНИЙ кваліфікаційних РОБІТ
Стилістичні особливості оформлення курсової та випускної кваліфікаційної робіт
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
СТИЛЬ ВИКЛАДЕННЯ НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ
Зразок титульного аркуша курсової роботи
Єкатеринбург
Захисту випускних кваліфікаційних робіт
Збір і аналіз фактичних матеріалів по темі
Критерії оцінювання курсової роботи
Структура курсової роботи
ВСТУП
Тематика теоретичної частини контрольної роботи
II. Коливання в роді іменників
схема розмежування
I. Коливання в відмінкових формах
Сучасної російської літературної мови
Редактор Т.М. Климчук
Практичне заняття №7
Практичне заняття №8
Практичне заняття №6
Практичне заняття №5
Практичне заняття №4
Практичне заняття №9


перша | Попередня | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати