На головну

література

сторінка 74

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Екзаменаційний білет № 13
Реєстрація тваринного
Словники
Романтизм і модернізм
ВСТУП
Список періодичних журналів
Manuscript Standards
Читання, класифікація, архівування матеріалу
Підготовка і захист робіт
Метод Хука-Дживса
Вступ
Приклад розрахунку теплової схеми опалювально-виробничої котельні з паровими котлами ДЕ для закритої системи теплопостачання
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
Порядок оформлення формул і рівнянь
Критерії оцінки по курсу
Місце дисципліни в структурі ООП бакалаврату
Вимоги до оформлення курсової роботи
формули
Методичні рекомендації
верхньому одязі
Розрахунок передачі по контактним напруженням.
Сучасні теорії сутності художньої творчості 8 сторінка
рівень
Продовження дод. 1
Заняття № 30
Нелітературних розмовної лексики і фразеології
Коментарі щодо формулювання елементів введення
Семінарське заняття №11
Заточення І ЗНОС РІЧНИЙ ЦИЛІНДРИЧНОЇ РОЗГОРТКИ.
додаток 3
студента _____________________________________________________________
Культура Риму епохи Республіки
Сегментні одиниці в усному тексті
заняття 29
Книги, які мають більше трьох авторів
Гідравлічні режими водяних теплових мереж
Тема 12: Злочинність неповнолітніх
практичні завдання
практичні завдання
Сучасні теорії сутності художньої творчості 2 сторінка
Занятіе13.
Уточнений розрахунок валів
Аналіз даних в Excel (4 години).
дисфонія
практичні завдання
Тема 16: Організована злочинність.
N на 10: 9; 1. ?.
Оцінка тестових робіт. 1 сторінка
З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИЦІ
Суперечка як один з окремих випадків аргументації
Цілі і завдання дисципліни
Додаток 1
неологізми
Вимова дзвінких і глухих приголосних
Система приголосних фонем сучасної української літературної мови
Вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни
Підготовка до семінарських занять
Застарілі слова В РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ
Технологічний процес обробки і збірки чоловічих верхніх сорочок і жіночих суконь
ОФОРМЛЕННЯ програмної документації
PAUSATION AND TAMBER
No. 4 И
пунктуаційні помилки
Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни.
Авторська мовна вільність
Вступ
Завдання до практичної роботи
Основні властивості тексту в інтерпретації Л. Н. Мурзіна і А. С. Штерн
Розрахунок зубів на вигин.
Структуралізм В. Я. Проппа
Додаток 1
Вимова голосних в першому предударном складі
ЯВИЩЕ ЧЕТВЕРТА
Тема 7. Стиль
Оформлення бібліографічних посилань на джерела
Сучасні проблеми сприйняття мови (тексту)
Комунікативне спрямування в лінгвістиці
Додаток 2
Підбір елеватора
Кодування позитивних і негативних чисел
Методичні рекомендації щодо виконання завдання
Для виконання кваліфікаційних робіт
Два напрямки лінгвістики тексту в трактуванні Т. М. Ніколаєвої
Завдання 5.
Типові помилки при написанні та оформленні курсових і випускних кваліфікаційних робіт
Предмет лінгвістики тексту
Місце лінгвістики тексту серед інших наукових дисциплін
ACOUSTIC ASPECT OP SPEECH SOUNDS
КРИТЕРІЇ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ
ELISION
заняття 8
ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ
ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПОДВІЙНИХ равноточних ИЗМЕРЕНИЙ РЯДУ ОДНОРІДНИХ ВЕЛИЧИН
БІБЛІОГРАФІЯ
Контрольна робота №2
завдання
Методичні рекомендації щодо виконання завдання
Вимова окремих граматичних форм
внутрістілевой помилки
критерій Хоменюк
Критерій Севіджа (або критерій мінімаксний жалю)
Модель теорії аргументації С. Тулміна
Завдання 7.
Літературний редактор у видавничому процесі
завдання 2
Визначення лінгвістики тексту
Текст в широкому і вузькому розумінні
SUBSIDIARY VARIANTS OF THE ENGLISH VOWEL PHONEMES
Position of the Soft Palate
Comparative Chart of Vowel Phonemes in Canadian English, General American and RP 1 сторінка
глава 2
Основні відомості про синусоидальном електричному струмі
Контрольна робота №1
публіцистичний стиль
Традиції вивчення діалогу у вітчизняній лінгвістиці
діалектизмів
III.Учебно-матеріальне забезпечення
Разом в IX класі - 91 година. Резерв часу - 14 год.
Образ «дивного» героя в літературі.
Визначення згинальних напружень від термічних деформацій в трубопроводі
VOWEL PHONEMES. DESCRIPTION OF-PRINCIPAL VARIANTS
Табличний процесор excel. Рішення завдання. Табулирования функції. (2 години).
Театр європейського класицизму
Комунікативного членування тексту
Абревіатури, скорочення, написання латинських назв і термінів
Тема 10 (Практичне заняття)
СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ І виражальні засоби мови
Методичні вказівки до вирішення задач 32-36
морфологічні помилки
Початку XX століття і аналіз тексту
Нормативно-естетичні помилки
Кандинського
Підходи Я. Петефі та К. Бринкера
Розробка нових видів одягу
РОЗРАХУНОК ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ
Методичні рекомендації студентам
Функціональний і прагматичний аспекти у вивченні тексту
Математичні моделі задач прийняття рішення
Концепція диалогических відносин в працях М. М. Бахтіна
Етнометодологіческій аналіз розмовної мови
Динамічна природа тексту
Методичні рекомендації
Принципи та методи формування і розвитку у студентів
Типи художнього змісту
Сучасні теорії сутності художньої творчості 4 сторінка
СИНОНІМИ У РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ
завдання 13
завдання 9
Зрізів спідниці.
Вийняти пенал приналежності з гнізда приклада.
V. ENGLISH PHONEMES IN WRITING
ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
ПО стилістики англійської мови
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 1 сторінка
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Іноземні слова і варваризми
Семіотичні і комунікативні способи компресії інформації в тексті
Концепція Е. Косериу
Абзац як композиційно-стилістична одиниця тексту
Арифметико-логічного пристрою
Редакторський коментар до теорії мовної норми
DIFFERENCES IN THE ARTICULATION BASES OF THE ENGLISH AND RUSSJAN CONSONANTS AND THEIR PECULIARITIES
Ts> 5 /.
Аналіз стану досліджуваної проблеми
Визначення діаметрів спускних пристроїв водяних теплових мереж
ПОРЯДОК ОБРОБКИ РЯДУ равноточних ИЗМЕРЕНИЙ ОДНІЄЇ ВЕЛИЧИНИ
ЗВОРОТНИЙ ВЕС ФУНКЦІЇ СПІЛЬНОГО ВИДУ.
Початкові дані
Шинна організація IBM PC
Дешифратори і шифратори
STYLISTIC USE OF INTONATION
X. RECEIVED AND GENERAL AMERICAN PRONUNCIATION
Each minimal pair exemplifies a possible consonant opposition
Comparative Chart of Vowel Phonemes in Canadian English, General American and RP 2 сторінка
Сучасні теорії сутності художньої творчості 7 сторінка
Правила оформлення пояснювальної записки
Поняття типу тексту і примірника тексту
База дослідження: відділ прогнозування та розвитку бібліотечної справи Кемеровської ОНБ ім. В.Д. Федорова 3 сторінка
міжстильова помилки
У концепції О. І. москальську
Схема опису текстів В. Хайнеманн
Нагальні завдання сучасної лінгвістики тексту
Концепція тексту І. Р. Гальперіна
Теорія Г. Глінца про когнітивних процесах при читанні і листі
ЗАГАЛЬНА ЛІТЕРАТУРНО-КНИЖКОВА ЛЕКСИКА
ПОВТОРИ
Розрахунок зусиль на опори
Іллокутівние класи Дж. Сердиться
ПОДВІЙНЕ неравноточних ВИМІРЮВАННЯ.
Визначення потужності на валу приводного барабана
Відомості векторного критерію до скалярного
IE1, регістр 1 дозволу переривань
завдання 12
IFG2, регістр 2 прапорів переривань
Фразеологія.
Лексико-семантичні помилки
Мета навчального посібника
Сучасні теорії сутності художньої творчості 5 сторінка
Визначення витрат мережної води
арифметичні команди


перша | Попередня | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати