На головну

література

сторінка 41

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Тема наукового подвигу
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Завдання для розрахунку похибки базування
Список критичної літератури
обов'язковий
ЗАЯВА У ПРАВЛІННЯ МХТ
ПРО ЦЕНЗУРУ 4 сторінка
ВІДДІЛЕННЯ МХТ
ЯК ГОТУВАТИМЕТЬСЯ до вистави
ЗВЕРНЕННЯ ДО С. Т. МОРОЗОВУ
управління
Особисті немайнові права виконавців
Право на відгук
Порушення авторського права і суміжних прав
Для захисту порушених майнових прав до суду
літературні наголоси
Різноманіття синтаксичних конструкцій
Забезпечення судових позовів
Колективне управління майновими правами
Право на відтворення
Шарль Бодлер. Квіти зла
Від франц. avant-garde - передовий загін.
Розділові знаки при прямій мові
Букви Е і Е
порівняльний оборот
повторюваними сполучниками
Складне речення
поняття красномовства
Правопис імен числівників
Приставки по-, під-, про-, за-, з- і інші
Принципи російської орфографії
Дзвінкі і глухі приголосні
Оформлення випускної кваліфікаційної роботи
У мережі з глухозаземленою нейтраллю
Фактори, що впливають на результат поразки електричним струмом
У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ системах і мережах
Unmittelbare sprachliche Bilder
Обори
Підручники для 5 класу
Російська мова
Ex. 5. Match the classes of assessment for the MA dissertation to their criteria [2]. Fill in the gaps
Коротка біографія Патріка Зюскінда
Значення накопичених досвідчених ймовірностей (частостей)
Морфологія
УСНІ ТЕМИ
А Я. Есалнек, Л .А. Юркіна
десятісложний вірш 3 сторінка
Lautsprecher-System Modell CP-S6470H
Л.С. Ревека
вдосконалюємо навички
І кошти їх перекладу
Той самий персонаж 4 сторінка
У Задзеркаллі 2 сторінка
У Задзеркаллі 1 сторінка
Петербург, 38-48
Організація виконання випускних кваліфікаційних робіт
Додаток Ж
таблиці
ВСТУП
Метод змінних стану
Метод двох вузлів
формат PCX
АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД
Послідовний переклад та синхронний переклад
Вживання і переклад
Обертове магнітне поле
Круговий обертове магнітне поле дво- і трифазного обмоток
Приклади розрахунку перехідних процесів класичним методом
Особливості протікання несинусоїдальних струмів через пасивні елементи ланцюга
Нова «сільська» проза
До історії древніх германців
Вступ
наголос
Складна пропозиція
Завдання № 15
Матеріали пружин і використовувані покриття
Мінськ 2008
Деталі Приборов.
Рішення
НАПРАВЛЯЮЧІ
Перевірочний розрахунок на контактну витривалість
Перевірочний розрахунок валів на міцність
Визначення реакцій в опорах і згинальних моментів
Використання охоронюваних об'єктів з виплатою винагороди
Сфера дії суміжних прав
Майнові права виконавців
Право на розміщення об'єкта в цифровому середовищі
Особисті немайнові права виконавця
Майнові авторські права
Право на публічний показ
Право на публічне виконання
Право на переробку
Способи складання характеристичного рівняння
Графічні методи аналізу перехідних процесів в нелінійних колах
Метод дискретних моделей
Перехідні процеси при включенні на постійну напругу розімкнутого і замкнутої на кінці лінії
Визначення параметрів довгої лінії з дослідів холостого ходу і короткого замикання
Стоячі хвилі в довгих лініях
МОВА ПЕРЕД ВІДКРИТТЯМ ХУДОЖНЬО-загальнодоступний театр
ЗАПИСИ ПРО РОБОТУ НАД спектакль і ролями
Л.В. Чернець АДРЕСАТ
Л.В. Че. ДЕТАЛЬ
Набоков: ПРОДОВЖЕННЯ вступний курс
бібліографічний покажчик
вираз вдячності
Набоков: початок вступного курсу 2 сторінка
Тема: Мінерали і їх фізичні властивості
WARM-UP
Розрахунок шпонкових з'єднань на міцність
Розрахунок допустимої контактного напруги
розміри коліс
Корекція зубчастого зачеплення
Перевірка гвинта на стійкість
З електромагнітними і магнітними приводами
Продовження таблиці Б.6
Визначення параметрів теоретичного закону розподілу методом ймовірнісної паперу
Значення накопичених досвідчених ймовірностей (частостей)
ВИСНОВОК
Зразок заяви про затвердження теми магістерської дисертації
Система голосних фонем
Поширення восточносредненемецкого літературної мови
Рекомендації з підготовки доповіді
кількісні зміни
Рекомендації по використанню презентаційних засобів
Grundsatze fur die Periodisierung
DISCUSSION OF THE TEXT
A Farewell to Arms
REVISION EXERCISES TO LESSONS 4, 5, 6
By Charles Dickens
ПЕРЕКЛАД ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
There, That, But
Und Frank-Walter Steinmeier
Gasturbinenanlagen
Angebot
Tausend Jahre unterwegs
Die Genossenschaftsbanken
Der Sandmann
Die Erweiterung eines Satzes durch Worter dient demnach nicht immer der Erhohung der Anschaulichkeit.
Коротка біографія ОРУЕЛЛА Дж.
Габріель Гарсіа Маркес. Дуже старий чоловік з величезними крилами
Оноре де Бальзак
Калька з англ. stream of consciousness.
Від грец. magos - перський жрець.
Вступ
Правила оформлення підрядкових посилань
Поняття літературної мови
При однорідних членах
Вступні і вставні пропозиції
Вживання і правопис часток не та ні
Голосні о- е (е) після шиплячих приголосних ж, ч, ш, щ
узагальнюючий характер
Правопис займенників
Суфікси прикметників
лексика
точність слововживання
Точність словозміни і формоутворення
Як звучать імена та по батькові
Функціонально-стильова закріпленість різних типів речень
Прийоми викладення і пояснення змісту промови
електричного кола
Перехід від зображень до оригіналів
Зведення розрахунку перехідного процесу до розрахунку з нульовими початковими умовами
Магнітне поле в електричній машині
Рівняння лінії кінцевої довжини
Вхідний опір довгої лінії
Структура графічних файлів
Ітераційні методи розрахунку
Завдання 3. Дослідження зв'язку області даних і таблиці квітів
Статична і диференціальна магнітні проникності
Метод аналітичної апроксимації
Графічний метод з використанням характеристик по першим гармоникам
ферорезонансні явища
Правила оформлення текстового матеріалу
Підсумкова державна атестація випускників СФУ
Методологія наукових досліджень
Про випускної кваліфікаційної роботи
Теоретична частина
Той самий персонаж 2 сторінка
Набоков: продовження вступного курсу 4 сторінка
в Задзеркаллі
РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕК
Поглянь на маски 1 сторінка
Поглянь на маски 2 сторінка
Stelltransformatoren
Neue Untersuchungen der Eisenbahntechnik
І кошти їх перекладу
Загальний висновок з отриманих результатів.
З о д е р ж а н і е
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVII СТОЛІТТЯ 1 сторінка
Рекомендації по технології виконання випускної кваліфікаційної роботи
Look at the words below. With your partner, try to recall how they were used in the text
INDEX OF STYLISTIC TERMS
Тема Великої Вітчизняної війни
Розвиток граматичної категорії часу
Розвиток граматичних категорій іменника
Вступ
Загальна характеристика періоду
Предмет історії німецької мови
Презумпція суміжних прав
Захист авторського права і суміжних прав


перша | Попередня | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати