На головну

Біологія

сторінка 160

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Тема 1.6. Розвиток уявлень про взаємодію
Тема 1.5. Розвиток уявлень про рух
рух
Два типи часу
Тема 2.2. Спеціальна теорія відносності (СТО)
Симетрія і закони збереження
Розділ III. Структурні рівні і системна організація матерії
Стереоізомерія і асиметрія живого (порушені симетрії)
Поняття симетрії в природознавстві
Тема 2.3. Загальна теорія відносності
Основні положення релятивістської картини світу
Корпускулярно-хвильовий дуалізм
Астрономія
Медицина
Панорама сучасного природознавства. Тенденції розвитку.
Науково-технічний прогрес і науково-технічна революція
Природознавство 20 століття. Четверта наукова революція.
Фізика, космологія і астрономія
Біологія
Концептуальні основи механіки Ньютона
континуальна концепція
корпускулярна концепція
Кібернетика та інформатика
Медицина
пристрій Всесвіту
Тема 4.4. Закономірності самоорганізації. Принципи універсального еволюціонізму.
Історія розвитку ідей самоорганізації
Принцип зростання ентропії. Співвідношення порядку і безладу в природі.
Закони (початку) класичної термодинаміки
Тема 4.3. Принцип зростання ентропії
Самоорганізація та інші науки
Еволюційна хімія. Самоорганізація еволюційних систем (хімічна еволюція).
Принципи універсального (глобального) еволюціонізму
Геоцентрична модель Птолемея
Самоорганізація еволюційних систем
Теорія саморозвитку елементарних відкритих каталітичних систем
Еволюційні проблеми в хімії
Тема 4.2. Концепції квантової механіки
Динамічні і статистичні закономірності в природі
періодичний закон
Тема 3.5. Особливості біологічного рівня організації матерії
Тема 3.4. хімічні системи
Тема 3.3. структури мікросвіту
властивості систем
Основні ознаки життя
Специфіка, єдність і різноманіття живого
біосферний рівень
Ідеї ??детермінізму
біоценотіческій рівень
Популяційно-видовий рівень
Рівні організації живих систем
Природознавство Нового часу (класичний етап розвитку науки)
Пізнання природи в епоху Відродження. Перша наукова революція.
Тема 1.1. Науковий метод пізнання
Тема 1.2. Природничо і гуманітарна культури
Природознавство в епоху Середньовіччя
Наука в цивілізаціях давнини
виникнення науки
Тема 1.3. Розвиток наукових дослідницьких програм і картин світу (історія природознавства, тенденції розвитку)
текст 2
текст 3
текст 5
А?уиздарди??оз?ал?ишти?ини?т?рлері
МЕМБРАНАЛИ? А?УИЗДАР, Т?РЛЕРІ МІН ФУНКЦІЯЛАРИ.
Ліпідтерді??оз?ал?ишти?ини?т?рлері.
МЕМБРАНАНИ? ЛІПІДТІК ??РАМИ
КЛЕТКАНИ? НЕГІЗГІ МЕМБРАНАЛИ? ??РИЛИМДАРИ
Екзаменаційний квиток № 4
Екзаменаційний квиток № 1
Вступ. Рівні організації живої системи. Розвиток дитячого організму. Спадковість і середовище
Вікові морфо-функціональні особливості нервової системи
Декоративно-прикладне мистецтво і дизайн
Мета вивчення дисципліни (модуля).
Морфо-функціональні особливості відділів центральної нервової системи
Залози внутрішньої секреції
Опорно-руховий апарат
Навчально-методичне забезпечення дисципліни (модуля).
Кров. Серцево-судинна система
Основи вчення про вищої нервової діяльності
сенсорні системи
Методичні рекомендації щодо організації вивчення дисципліни (модуля).
Оптимум розумової працездатності у дітей шкільного віку припадає на інтервал часу ...
Сукупність процесів надходження речовин в організм, використання їх і виділення продуктів розпаду в навколишнє середовище називається ...
модуль 4
III. Р-ції по -NH2 групі
IV. Ставлення АК до нагрівання
Класифікація
ізомерія
VI. Р-ції декарбоксилирования
VII. Р-ції по радикалу
мононуклеотиди
Структура молекули ДНК
нуклеозиди
коричневий
IX. Р-ція на присутність серусодержащих АК
Лабораторна робота
Тест Амінокислоти і НК для самостійно.
модуль III
Після вивчення розділу студент повинен вміти.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Додатковий матеріал до заняття.
Завдання для виконання в процесі самопідготовки.
Робота студента на практичному занятті.
Додатковий матеріал до заняття.
Мета самопідготовки.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Завдання для виконання в процесі самопідготовки.
Робота студента на практичному занятті.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Робота студента на практичному занятті.
Додатковий матеріал до заняття.
заняття 23
Застосування бактеріофагів.
Завдання для виконання в процесі самопідготовки.
На щільному живильному середовищі).
Робота студента на практичному занятті.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Додатковий матеріал до заняття.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Робота студента на практичному занятті.
заняття 22
Робота студента на практичному занятті.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Завдання для виконання в процесі самопідготовки.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Завдання для виконання в процесі самопідготовки.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Самостійна робота студента на практичному занятті.
Завдання для виконання в процесі самопідготовки.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Завдання для виконання в процесі самопідготовки.
Метод Е-тестів.
Правила мікроскопії з иммерсионной системою.
Приготування фіксованих препаратів з культур мікроорганізмів.
Працюючих на кафедрі мікробіології, вірусології, імунології.
Заняття 1-6).
СТУДЕНТА.
Забарвлення за Цілем-Нільсеном.
Робота студента на практичному занятті.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Завдання для виконання в процесі самопідготовки.
Мікроскопія «роздавленою» і «висячої» краплі.
заняття 3
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З МІКРОБІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Робота студента на практичному занятті.
Після вивчення розділу студент повинен вміти.
Робота студента на практичному занятті.
Робота студента на практичному занятті.
Дослідження лікарських засобів, не стерилізується в процесі виробництва.
Визначення антимікробної дії лікарських засобів
Дослідження лікарських засобів, що стерилізуються в процесі виробництва.
Робота студента на практичному занятті.
Після вивчення розділу студент повинен вміти.
Диско-дифузійний метод.
Метод серійних розведень.
Додатковий матеріал до заняття.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Контрольні практичні завдання по розділу «Фізіологія бактерій. Мікробіологічні дослідження лікарських засобів ».
Завдання на самостійну роботу.
Методика дослідження, оцінка результатів.
Завдання для виконання в процесі самопідготовки.
Продовження).
Додатковий матеріал до заняття.
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Контрольні практичні завдання по розділу «Історія мікробіології. Морфологія мікробів і вірусів ».
Після вивчення теми студент повинен вміти.
Додатковий матеріал до заняття.
Робота студента на практичному занятті.
заняття 11
Методи часткового знепліднювання.
Методи контролю стерильності.
Завдання на самостійну роботу.
Загальна характеристика споровиков
характеристика еймерій
Розподіл паразитів у популяції хазяїна
Чисельність популяцій паразитів
Популяційні принципи в паразитології
Епізоотологія кокцидіозів
Локалізація кокцидий і їх патогенність
Загальна характеристика саркоцістід
Токсоплазми і токсоплазмоз
Лікування і профілактика кокцидіозів
специфічність кокцидий
за господарям
Загальна характеристика
клініка саркоцістоза
Загальна характеристика
Біологія безноітій
діагноз
Патогенез при саркоцістозах
Морфологія і біологія саркоцист
сіптоматікі
Цей фермент відіграє фундаментальну роль в


перша | Попередня | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати