На головну

Біологія

сторінка 38

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Кожен студент виконує роботу індивідуально. Результати роботи демонструє викладачеві, проводить розрахунки та оформляє протокол.
Національна безпека Російської Федерації
A. Для остаточного висновку не вистачає даних.
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ фібрилярні білка
Фактором яких інфекційних захворювань є грунт?
Велика депресія
Хромосомна теорія спадковості, основні її положення. Закон Т. Моргана «Явище зчепленого успадкування».
В) Ішекті тая?ша
Мітотична активність в тканинах і клітинах
Технологія виробництва масла методом перетворення високожирних вершків
У дітей раннього віку
Лекція №19 Введення в медичну протістология.
Нормування ВВ в атмосфері.
Ускладнення пріпереліваніе крові, їх лікування.
ПРОБЛЕМА КЛОНУВАННЯ
Е) екіжа?ти ?лкею, тері жабиндисини? т?сі ?згермеген, пальпаціяда ауирмайди. 5 сторінка
Тести для самоконтролю
E. інфільтраціяли?.
реакції аглютинації
надзвичайної ситуації
Біологічне значення розмноження. Способи розмноження, їх використання в практиці вирощування сільськогосподарських рослин і тварин, мікроорганізмів.
Класифікація складних білків
Методичні рекомендації студентам по конспектування навчального матеріалу
ПРИРОДНІ пептидів
Збудник чуми, загальна характеристика. Патогенез чуми. Імунітет, профілактика.
Еволюція попередників Homo sapiens. Проблема прабатьківщини сучасної людини.
Сучасне уявлення про гені.
Схема еволюції приматів.
відносність пристосованості
Дигибридное схрещування.
Технологія візуалізації при МРТ.
Стерилізація перев'язувального матеріалу, Білизни і Предметів Хірургічного Обіхода
Рентгеноанатомія кісток і суглобів.
Контроль якості і методи дослідження харчових продуктів
Ж?не пайдалану?а беруге ?ойилатин талаптар
Шляхи зараження: контактний, харчової, водний, крапельно-пиловий, трансмісивний.
Спадкування кількісних ознак
Аналіз сучасних технологій виробництва.
Класифікація надзвичайних ситуацій за походженням
Еволюція і онтогенез. Біогенетичний закон Мюллера-Геккеля.
Молекулярні механізми енергозабезпечення клітини.
ВНУТРІШНЬО- ТА МІЖДІСЦІПЛІНАРНА інтеграція.
Синдром об'ємного утворення нирки.
Лекція № 5. Загальна вірусологія. Класифікація, структура та особливості біології вірусів. Бактеріофаги.
Н?с?а
інфрачервона спектрометрія
Як гормони керують нами
г) циркулярну. 2 сторінка
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
ФУНКЦІЇ КРОВІ У ССАВЦІВ
Обладнання, рук та спецодягу персоналу
Землетруси в різних країнах.
Дослідження периферичної крові.
Аналіз експериментальних доказів існування хвильових форм
Лабораторна діагностика
Принципи класифікації хвороб.
Генні хвороби.
Основні і додаткові фактори, що визначають хіба отруєнь
КУРС ЛЕКЦІЙ
Фотосинтез. хемосинтез
Нам також потрібно пам'ятати, що онтологія - це модель реального світу і поняття в онтології повинні відображати цю реальність.
L Основні етапи патогенезу токсикозу
лекція №24
Який обсяг їжі повинен отримувати дитина 1 місяця масою 3500 г?
Закони відповідності та перетворення.
Види гіпоксичних станів
Основні генетичні поняття. Генетична термінологія.
Сигма ережесі.
Схрещування двох особин, що розрізняються за кількома ознаками;
Сполуки свинцю.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКІ СТУДЕНТІВ.
Проблема прабатьківщини сучасної людини. Ключові теорії антропогенезу.
Кептіру ?іси?и.
КОНЦЕПЦІЇ БІОЛОГІЇ
теорія самоорганізації
Функціональна схема і деякі характеристики лазерів.
аналізує схрещування
Шум і його вплив на організм людини
Спадкові зміни як процес. віхи пізнання
H2N- СН - СО - (NН - СН - СО) n - NН - СН - СООН
Тема 2.1. Введення в інформаційні системи. ER - діаграма. 2 сторінка
Віруси і інформаційний обмін в біосфері
венозній гіперемії
токсикантів
Кладогенез. дивергентна еволюція
Основні генетичні поняття.
ВЕРЕСНЯ ГЕПАТИТИ
КЛАСИФІКАЦІЯ чужорідні речовини ТА ШЛЯХИ ЇХ ВСТУПУ ДО ПРОДУКТИ
правця
Рослини, які змінюють якість молока і м'яса.
Тема: мутаційної мінливості. ВИДИ МУТАЦІЙ. Мутаген. модифікаційної мінливості
Технології рослинних масел
Реакції освіти коричневих продуктів
Поняття про рецепторе
Формування зародкового мішка;
При впливі діоксиду сірки
Експансія повторів: парадокси нестабільності
Відбір і методи відбору, використовувані в селекції тварин.
Мутації, Визначення поняття, їх класифікація.
активність води
Тапсирма. В тексті можна о?ип, аудари?издар.
Структурно-змістовний тест для повторення і завдання до розділу 5
Системи і види освітлення.
B. Чисельні значення різниці потенціалів в будь-який момент часу.
Лекція № 1.
СПИСОК ТЕРМІНІВ ПО АНТРОПОЛОГИИ 12 сторінка
Отруєння тварин похідними кумарину.
ПО ЗАГАЛЬНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ
Схема, прийнята на VII Всесоюзній конференції з проблем вікової морфології, фізіології і біохімії (Москва, 1965 р)
B. які можуть наступати одночасно в результаті даного випробування.
ПИТАННЯ N 3. Залишившись при раптовому прихід цунамі в будівлі в першу чергу необхідно
Хлорофос і дихлофос.
Молекулярні основи спадковості
Жал?ан аллергіяли? ?серленістер дамуини? негізгі тетіктері
ЕКЗОСПОРІУМ -Тонкий ліпопротеїнова оболонка вокруг суперечка Деяк баціл.
Зчеплене зі статтю успадкування.
X-Зчеплене успадкування
Коли жінки займаються любов'ю, чоловіки займаються сексом
Тема 12 захисно-пристосувальні реакції рослин проти факторів
антропологія
АНТИГЕНИ АнтитілА
Вимоги до сировини для виробництва вершків
Еволюція видільної системи.
Лабораторна діагностика гострої діареї
фізична антисептика
РОБОТА 2.1. Вивчення митотического циклу клітини
ДОСЛІДЖЕНЬ
Виникнення клітинних організмів. Особливості будови і життєдіяльності прокаріотів клітини.
Причини порушення екзокринної функції підшлункової залози.
Структурна організація. 3 сторінка
Варіація коеффіціентіні? ?олданилуи.
Гігієнічненормування шуму в житлових і громадських будівлях і на території житлової забудови
Аллели, алельних гени
Широконосі: перші.
Бактеріальне, що представляє собою побутові стічні води і стоки деяких промислових підприємств (бойні, шкіряні заводи, підприємства мікробіологічної промисловості).
фрактальна геометрія
смакова чутливість
Ядро. Будова і функції. Нуклеоїд прокаріотів клітин
Глава 7. Медична генетика і неканонічні форми успадкування
Аналіз метод наукового дослідження, що складається в уявному або фактичному розкладанні об'єкта дослідження на складові частини.
Зчеплене успадкування ознак (повне і неповне). Визначення відстані між генами.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАХИСТУ ГРУНТІВ
Альфа - Амінокислоти.
Парниковий ефект
ВИРОБНИЧА Вібрація І БОРОТЬБА З НЕЮ
Класифікація мікроорганізмів
Сценарій походження життя Ю. А. Коляснікова.
Визначення рН середовища
Три альтернативні гіпотези реплікації ДНК
Хлоровані вуглеводні.
Основні принципи нормованої годівлі ПТАХИ
Неможливість передачі потомству зміни організму;
АКТИВІЗАЦІЯ І ГАРМОНІЗАЦІЯ енергоструктур ГОЛОВНОГО МОЗКУ.
Завдання 1.
Тема 3. Характеристика внутрішньоутробного розвитку
Хронічна ниркова недостатність і уремія
Періпубертатном період. Основні морфологічні і фізіологічні характеристики.
ВИКОРИСТАННЯ дрозофіли У ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
ІІ Н?с?а
Біологічна мінливість і адаптація видів.
ВІДСУТНІСТЬ у Кожній з них тілець Барра. Яке хромосомні захворювання Виявлено у цієї жінки?
Самовідтворення спадкового матеріалу. Принципи реплікації ДНК.
Перелік основної та додаткової літератури
Будова еукаріотичної клітини
радіотоксини
Практичне заняття № 6. Залік по всьому курсу.
Коротка характеристика збудників основних інфекційних захворювань, терміни обсервації і карантину
Підходи до класифікації рас.
ЯКІСНА І КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ БІЛКА
заняття 13-14-15
Хромосомна теорія спадковості
Старіння і тривалість життя.
Функціональна конституція.
A. флегмона
харчові інфекції
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
Наркоз (стадії наркозу, види наркозу, речовини, що використовуються для наркозу).
Взаємовідносини онтогенезу і філогенезу
B) ауиру?а ?арси ж?йе
Перші наукові мікроскопічні дослідження
B. результату випробувань. 11 сторінка
Лекція №15 Обмін речовин в клітині.
Характеристика хламідій. Збудники трахоми, орнітозу, респіраторних і урогенітальний хламідіоз. Механізми патогенезу і методи діагностики хламидиозов.
Група біогельмінтів.
Шкірна проба на кролика.
Кодомінування і неповне домінування
Динамічна спадковість: теоретичні передумови
Аміни. Будова, властивості. Біологічне значення біогенних амінів (адреналіну, триптаміну, серотоніну, гістаміну) і поліамінів (путресцина, кадаверина).
Токсикологія лекція 4 27.09.11
Крайове державне бюджетне освітня установа
заняття №9
морфологічні докази
Цитологічні основи спадковості
Тема 8. Формування якості
VI. Основні механізми і етапи реалізації державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
Основна стаття: Самозародження
Основні методи УЗД.
Види КТ.
Синдром дислокації нирки.
Молекулали? де?гейдегі за?имдануди? мисали


перша | Попередня | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати