На головну

Екологія

сторінка 92

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Тема 6. Організаційно-правові форми екологічного контролю.
Вступ
Для студентів заочної форми навчання
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ РОСІЙСЬКОГО ПРАВА
самостійної роботи
Методичні рекомендації для виконання контрольних завдань. Приклади контрольних завдань
Нормативні правові акти
Нормативні правові акти
Нормативні правові акти
Орієнтовна тематика рефератів
Основна
Семінар 8. Правовий режим охорони земель і атмосферного повітря.
Семінар 9. Правовий режим використання надр і водокористування.
Семінар 7. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
Семінар 6. Організаційно-правові форми екологічного контролю
Семінар 5. Механізм природокористування і навколишнього середовища.
Семінар 10. Правовий режим особливо охоронюваних природних територій та об'єктів.
Семінар 11. Правове регулювання і охорона лісів.
І право природокористування.
Тема 5. Механізм природокористування і охорони навколишнього середовища.
Тема 2. Джерела екологічного права.
Тема 1. Поняття, предмет, принципи і система екологічного права.
Семінар 12. Міжнародне право навколишнього середовища.
Природокористування.
Семінар 3. Об'єкти і суб'єкти екологічного права
Поняття, предмет і система екологічного права.
Джерела екологічного права.
Обсяг дисципліни і види навчальної роботи
Вступ
Екологічне право
Природокористування.
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.
Тема 11.
Семінар 2. Джерела екологічного права
Правовий режим охорони земель і атмосферного повітря.
Міжнародне право навколишнього середовища.
Професійний словничок
ЩО РОБЛЮ
ДЕ УЧУСЬ
антропосфера
аридизация суші
аварія екологічна
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни.
Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни.
біоритми
біотичні
кадастр
Суспільство
життєва форма
гіпоксія
галофіти
Види і форми оцінних засобів у період поточного контролю
Компетенції випускника ООП бакалаврату, що формуються в результаті освоєння даної ООП ВПО.
КОМЕРЦІЙНІ ЗБИТКИ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Наступний крок: оцінка натуральних змін в грошових вимірниках.
Питання 7. Яка послідовність підготовки проекту до його реалізації в системі екоменеджменту
Приклади тестових завдань
екологічні аспекти
потрібні дані
Кафедра геоекології
Пояснювальна записка
Екологічні цілі і програма
Екологічна політика підприємства
Обробка та аналіз даних
Охорона навколишнього природного середовища
пестициди
Екологія
емерджентність
екзогенні речовини
шок екологічний
хемосинтетики
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
МІНІCTEPCTBO ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Форма проміжної атестації (іспит)
Орієнтовна тематика курсових робіт
Нормативно-правові акти для самостійного вивчення студентами
Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни (модуля)
Мета і завдання освоєння дисципліни (модуля)
фенотип
фактор турбує
прогнозування екологічне
рівновага екологічне
Принцип Ле-Шательє - Брауна
правило Шредінгера
Потреби людини соціальні
реутилізацію
Селитебная (житлова) зона
токсичність
умови середовища
Технополіс
сумісність екологічна
Документи міжнародного екологічного права
Документи міжнародного екологічного права в рамках курсу, що вивчається екоменеджменту
Тема 3.3. Стадії економічного менеджменту. Управління екологічною безпекою на різних стадіях (проектування, будівництво, функціонування, ліквідація, приватизація) підприємства.
Законодавчі акти.
Модуль 2. Сертифікація та акредитація екоменеджменту. Стандарти ISO 14000.
Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни
Екологічний менеджмент
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Екологічні платежі: Плата за негативний вплив на навколишнє середовище
Інформаційний лист
Звітність з розрахунку плати за НВОС і термін її подачі
Куди здається Розрахунок плати за НВОС, і сплачуються екологічні платежі
Що потрібно знати для розрахунку екологічних платежів
Як розрахувати суму плати за НВОС
Можливі теми рефератів
Оціночними показниками санітарного стану грунту
Озоновий шар Землі
Основні положення
Шум і радіація
Правові заходи захисту повітря
тваринним світом
теми рефератів
І національні парки
Заказники і пам'ятки природи
Основні положення
Міські комітети охорони природи
теми рефератів
Лікувально-оздоровчі місцевості
Парки та сади
тваринним світом
Основні положення
І охорони водних об'єктів
водоохоронні зони
В області охорони вод
водні відносини
теми рефератів
Цілі використання водних об'єктів
Лісове законодавство Росії
Деревно-чагарникова рослинність
теми рефератів
Управління лісовим фондом
Організація лісового господарства
лісовий фонд
міських адміністрацій
договірні форми
тестові завдання
Завдання з дисципліни
Приблизний тематика рефератів, курсових і дипломних робіт з дисципліни
Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни і навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів
Інтерактивні форми проведення занять
Нормативні акти
Про надрокористування
Про користування тваринним світом
Про охорону атмосферного повітря
Про лесопользовании
Про водокористування
Про землекористуванні
Практичні заняття (семінари)
Розділи дисциплін і види занять
теми рефератів
Екологічне право
Охорони навколишнього середовища
Країн - членів СНД
теми рефератів
Інститут історії та права
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Вимоги до результатів освоєння дисципліни
освітні технології
Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни
освітньої програми
Мета навчальної дисципліни
Охорона континентального шельфу
Закон - вища форма правового акта
І інші підзаконні акти
екологічного права
теми рефератів
Предмет екологічного права
Договорів та звичаїв
В області охорони навколишнього середовища
екологічних відносин
В охороні навколишнього середовища
Принцип сталого розвитку
Основні положення
теми рефератів
екологічного права
Охорони навколишнього середовища ............................................... .......................... 320
Загальна частина
Тема I. Екологічне право як навчальна дисципліна
Грунтові мікроорганізми і ґрунтова фауна, водні та донні організми, відповідальні за біогеохімічні цикли в грунті і інших компонентах екосистем
Встановлення гранично допустимих норм впливів, які гарантують екологічну безпеку населення, збереження генофонду, що забезпечують раціональне використання
Інертна, пластична, відновлювана
В області охорони навколишнього середовища ............................................. ............ 49
Судова практика в області захисту екологічних прав .... 123
Правові заходи захисту повітря .............................................. ............. 261
Надра Світового океану ............................................... .................................... 210
Правоохоронна практика ................................................ ........... 184
Екологічний контроль ................................................ .......................... 153
Об'єкти охорони навколишнього середовища
теми рефератів
Кримінальна відповідальність
правоохоронна практика
Цивільно-правова відповідальність
адміністративна відповідальність
дисциплінарна відповідальність
теми рефератів
Управління земельним фондом
Законодавство про надра
ліцензування надрокористування
теми рефератів


перша | Попередня | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати