На головну

Екологія

сторінка 90

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Лекція №8. Охорона лісів. Система заходів щодо раціонального використання та охорони лісів
Закон мінімуму Лібіха
Ареал проживання і екологічна ніша. адаптації
Хали?арали? келісімдер
Маловідходна і безвідходна технології та їх роль в захисті довкілля
Етичні норми і правила діють тільки в світі людей і не поширюються на взаємодію зі світом природи.
Характеристика морських екосистем
Ноосфера як нова стадія еволюції біосфери
Методи контролю виконання рішень
математичні моделі
Поставити у відповідність номер відповіді номеру питання
Показники якості досліджуваної питної води
Основні положення законодавства
ТЕСТ С?РА?ТАРИ
ОСИМША хабарлари МІН МИСАЛДАР
Багаторазове використання хімічних елементів
частнонаучние методи
Земельні ресурси Приамур'я
Вид і видоутворення
таксономія небезпек
Номенклатура небезпек.
Техніко-експлуатаційні показники сміттєспалювальних заводів
Seite 201
Der optative und der imperativische Konjunktiv
Stellen Sie mit Hilfe des gegebenen Wortmaterials Fragen an Ihren Freund, lassen Sie ihn diese Fragen beantworten.
VERBEN MIT DOPPELTEN KONJUGATIONSFORMEN
DER IRREALE WUNSCHSATZ
Саба? ма?сати: Хали?арали? табі?і оратанія ?ор?ау ?йимдарди? ж?миси
Викиди, скиди, забруднення
Лекція №7. Охорона грунтів сільськогосподарських угідь
Тривалість безперервної інсоляції
Р терріторіясинда?и Шім'ї ядроли? сина? ала?и ж?не ?зге де полігондар
Категорирование об'єктів впливу на атмосферу
Гравітаційні, інерційні і відцентрові пиловловлювачі
водойм
Студенттерді? бiлiмдерiн ба?алау шкаласи
Індекс інтенсивності біологічного кругообігу
Предмет, завдання і методи сучасної екології
Екологічні наслідки забруднення атмосфери
Жерді? жалпи антропогендік да?даристари
ТЕСТ С?РА?ТАРИ
ТЕСТ С?РА?ТАРИ
ТЕСТ С?РА?ТАРИ
Нефтесодержащие стічні води
поверхнева гідросфера
Територіально-виробничі комплекси і еколого-промислові парки
Основні написи
Орендні відносини в природокористуванні та еколо-ня страхування
Комменсализм і Аменсалізм
ЕКОЛОГІЯ 47 сторінка
Оцінка впливу на навколишнє середовище і управління ризиком
антропогенні фактори
Адаптації до посушливих умов у рослин і тварин
Адміністративне, підприємницьке, кримінальну та інше законодавство як джерело права навколишнього середовища
Екож?йелер
Та?ирип бойинша тест с?ра?тари.
Ала т?р?исинда даму
Рівень автомобілізації і відносні показники аварійності
АБО одноклітинних
ТЕСТ С?РА?ТАРИ
Методи поліпшення якості питної води
ТАПСИРМАЛАР
Аутекологія
Антропоцентризм і ексцентризм. Формування нового екологічного свідомості
Поняття про екологічний ризик
Капськоє царство
Ситаров В. А., Пустовойтов В. В. 1 сторінка
ЕКОЛОГІЯ 3 сторінка
ЕКОЛОГІЯ 5 сторінка
ЕКОЛОГІЯ 8 сторінка
Формування мережі пунктів контролю якості поверхневих вод
Основні форми підготовки управлінських рішень
Болота - середовище проживання
Космос і земля. структура біосфери
Взаємодія живих організмів
ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава
ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава
Вступ
Міжнародно-правовий механізм охорони навколишнього середовища Основні принципи міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища
Тема 2 / 4,5. Безпека життєдіяльності та виробниче середовище
Додавання майбутнього.
Питання 22. Іонізуюче випромінювання та забезпечення радіаційної безпеки
Питання 23. Електричний струм і його вплив на організм людини
Екологічний моніторинг
Питання 21. Вплив електромагнітного випромінювання оптичного діапазону
Клас Золотисті водорості - Chrysophyceae
Органолептичні показники питної води
Створення замкнутих водооборотних систем
Вимиванні аерозолів опадами осадженні частинок під впливом гравітації
Клас Празіновие - Prasinophyceae
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ І ОСВІТА
Співвідношення Основних понять популяційної екології
Статичними показниками ПОПУЛЯЦІЇ
Неоднозначність дії фактора на різні функції. 6 сторінка
Реферат 2 сторінка
Лекція 1. Основи глобальної екології як науки. Значення природоохорони в енергетиці
Більш детально питання про об'єкти екологічних громадських відносин розглянуто в главі II підручника. 22 сторінка
Піраміда інтелектуальної біомаси
Ж. Те?іздерді радіяціяли? ?алди?тардан ?ор?айтин конвенція
царство Арктогея
В області охорони лісів
Парниковий ефект
Закони енергоекологічної толерантності (витривалості) людини, всього живого світу і 3-х середовищ існування.
Повторне використання води при виробництві акумуляторних батарей
Типи прісноводних екосистем
Система флористичних і фауністичних регіонів
Порядок Бріопсідовие- Bryopsidales
Сміттєвидаляння в містах
Мікрокліматична характеристика різних типів місць розташування
Принципи виділення фауністичних і флористичних регіонів
Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
Біоценоз 1 сторінка
пустелі
Більш детально питання про об'єкти екологічних громадських відносин розглянуто в главі II підручника. 10 сторінка
Класифікація факторів середовища
Глава I. Поняття екологічного права
Modalverben ZUR subjektiveN Aussage
IV. ЕКОЛОГО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ
X. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОЦІНКИ
Найважливіші напрямки охорони і раціонального використання тварин.
бібліографічний список
Методи вибору альтернатив в умовах невизначеності
Виявлення (демонстрація).
Тестові завдання з теми № 5 ( «Безпека населення і території в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу»).
Тестові завдання з теми №6 ( «Управління та правове регулювання безпеки життєдіяльності»).
Оцінки напруженості праці працівників управлінського апарату (тема №2).
Зворотній зв'язок в екосистемах
З метою запобігання вибухів житлових будинків
Питання 7. Безпека
Поняття екологічних факторів
Державні природні заказники.
Неоднозначність дії фактора на різні функції. 9 сторінка
Очищення від неорганічних речовин
А. Зміни клімату.
Знешкодження ртутьвмісних відходів
Біосфера і людина. Ноосфера
Сучасний стан природного середовища
забруднення грунтів
вібрація
Порядок її проведення
Тема: Кругообіг речовин в біосфері
Основні середовища життя і адаптації до них організмів. Фактори середовища, загальні закономірності їх дії на живі організми
Оцінка відповідності. Екологічна сертифікація.
Міжнародні угоди в галузі природокористування і охорони навколишнього середовища
Екологія ж?не т?ра?ти даму »бірінші арали? ба?илау с?ра?тари
Илимни? ?ис?аша даму таріх
Вплив електромагнітних полів та випромінювань
забруднення грунтів
Аржи-економікали? саясат
НООСФЕРА
ТЕСТ С?РА?ТАРИ
Особливості та фактори морського середовища
Популяціяни? ке?істіктік таралуи
ГІГІЄНІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МІСТА
Характеристика прісноводних екосистем
Структура загальної суми виплат підприємства за негативний вплив на навколишнє середовище. Рівень компенсації завданої екологічної шкоди.
Середовище життя людини
популяція дінамікаси
ЕКОЛОГІЯ 38 сторінка
ЕКОЛОГІЯ 2 сторінка
В області охорони навколишнього середовища
В атмосферному повітрі м Мінська
Роль магнітного поля Землі
Очищення газів в мокрих пиловловлювачах
Протиерозійні заходи. рекультивація земель
Забруднення атмосфери
Екологічна система і біогеоценоз
Етапи еволюційного розвитку біосфери
Контрольна робота 5 сторінка
Биом. Рослинність. Флора. Фауна. Тваринний світ
Вступ.
Вирази Вдячності.
Виявлення ієрархії критеріїв.
Осимша хабарлари мен мисалдар
ТАПСИРМАЛАР
Тірі організмдер денесі - тіршілік Ортасу
Сурет. ІРІ бали? пен жабис?а? бали? - комменсализм мисали
Аза?станни? ?тпелі кезе?дегі екологіяли? м?ртебесіні? ерекшеліктері
Екож?йені? ?зіндік даму. Они? т?ра?тили? м?селелері.
Сурет. Екологіяли? пірамідалар тіпі
Сурет. Шексіз к?бею кезіндегі інфузоріяни? санини? ?суі
Сурет. Тірі організмге ?орша?ан ортани? ?сері
Загальні вимоги
Головні джерела забруднення повітря житлових приміщень і основні рекомендації щодо зниження рівня їх забрудненості
Забруднення води і суші
Екологічна освіта та професійна відповідальність.
Тема 3. Безпека життєдіяльності та навколишнє природне середовище
Тема 4. Безпека життєдіяльності та житлова (побутова) понеділок
Абіотичні фактори грунту
Тема: Основні середовища життя
Енергія в них мало концентрована і погано піддається контролю
SWOT-аналіз
Негізгі ж?не ?осимша ?дебіет тізімі
Біотичні фактори середовища та екосистеми
загальні методи
НАЙВАЖЛИВІШІ екосистеми
Неоднозначність дії фактора на різні функції. 11 сторінка
Класифікація природних ресурсів
ІДЕЯ ноосфери В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Неоднозначність дії фактора на різні функції. 17 сторінка


перша | Попередня | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати