На головну

Екологія

сторінка 34

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Історія екологічної етики за кордоном
РОЗРАХУНОК І ОЦІНКА 4 сторінка
Історія розвитку екологічного права
Підбір об'єктів спостережень в грунтові моніторингу
Методологія оцінки ризиків.
Видове багатство і видове різноманіття. Фактори, що впливають на видову різноманітність. Екологічна структура співтовариств
ЗАЯВА - ЗВИНУВАЧЕННЯ - ВИРОК
швидкість
шифрування документа
O орієнтуватися на те, що ситуація складеться найгіршим, або найкращим, або середнім (в будь-якому сенсі) чином.
Вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни (модуля)
Екологічні та медичні наслідки зменшення загальної кількості стратосферного озону. Сполуки, що руйнують озоновий шар.
Життя як термодинамічний процес. Біотехносфера. Поняття про негаентропіі.
Забруднення атмосфери, гідросфери і літосфери. Порівняльний аналіз.
Система життєвих форм Е.Вармінга і К.Раункіера.
Можливі теми рефератів
нормування ультразвуку
Біогеоценоз В.М. Сукачова
Біотична структура екосистем.
Правила подачі сигналів лиха
еволюція біосфери
Екологічний моніторинг.
Рух по туристичному маршруту
Моделі автогенних сукцесій (4). Прогресивні та регресивні сукцессии: характеристика
завдання
Природні ресурси і їх класифікація. Правила визначення меж споживання ресурсів
Складові компоненти і розвиток екосистем.
Методика виконання алгоритму системного аналізу
Громадський рух за охорону пам'яток природи в Україні 8 сторінка
Додаткова
Додаткова
Санітарний стан лісу
Вступ. Екологія як наука
Екологічні проблеми сучасності
У генетиці популяція
Екологічне право. Законодавство в галузі охорони ОС
ВСТУП
завдання
Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища та сталий розвиток.
Глава 1. Сутність екологічного туризму: його витоки, стан і перспективи
Майкл Холл, Боб Боденхамер - НЛП-Мастер: повний сертифікаційний курс 3 сторінка
Екологізація МІСТ
Екологізація ЕКОНОМІКИ 4 сторінка
ЗАКОНИ ТА ІНШІ НОРМАТИВНІ ПРАВОВІ АКТИ
Крок у невідомість.
Передача енергії по трофічному ланцюгу
Хід роботи
Характеристика сонячного випромінювання, що надходить в біосферу. Розсіювання енергії сонячного випромінювання
Антропогенного забруднення.
Закон Шелфорда.
проблема урбанізації
Види використання лісів.
АЛЛЕРГИИ, ВИКЛИКАЮТЬСЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ
Забруднення повітряного басейну
Джерела важких металів.
Поняття про ординації фітоценозів. Ординація лісових синтаксонів (едафіческіе сітка) по Алексєєву - Погребняку
Заходи безпеки при роботі з комп'ютером.
Тест до глави 6
Розрахунок приземних концентрацій забруднюючих речовин
круговорот фосфору
Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем.
Лікувально-оздоровчий туризм в світі
Аналіз діяльності кінцевого мозку папуги
Національні рухи.
Поняття і види відповідальності за екологічні правопорушення.
Екологічна етика і pелигии
МЕТАЛИ
Загальноприйнята шкала ризиків.
Довкілля.
Методичні рекомендації з підготовки та проведення занять
Альтернативні джерела енергії
Основні забруднюючі речовини атмосфери і джерела їх утворення
Екож?йелер; 2) популяція; 3) а?залар; 4) биосфер 3214
завдання
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
Жер ресурстари
С) б?зил?ан жер бетін тегістеу ж?не жерді? ??нарли?ин агротехнікали? жолмен ?алпина келтіру
Переваги змішаних деревостанів
Міжнародне співробітництво в галузі охорони ОС
Поширення і споживання тваринами плодів і насіння 3 сторінка
Матриця співвіднесення розділів навчальної дисципліни та формуються компетенцій
Міністерство сільського господарства Російської Федерації
ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ СТАРТЕРА І ЙОГО КІЛ
кругообіг кисня
Бурабай »мемлекеттік ?лтти? табі?і паркіні? екологіяли? жа?дайи
Типологія суб'єктивного ставлення до природи
контрольні списки
Визначення потреб і коротке формулювання завдання.
Тваринного світу.
Розглянемо, як діють шум, ультра-і інфразвук, а також вібрація на організм людини.
Тема 1. Історія, предмет, структура і завдання екології. 1 сторінка
Тема 1. Історія, предмет, структура і завдання екології. 3 сторінка
Промислове виробництво та динаміка утворення відходів. Переробка, знешкодження та захоронення відходів.
Регуляція щільності популяції
Тема семінару 2. Екологічні фактори середовища. Кругообіг речовин в біосфері
Забруднення літосфери. Наслідки. Її захист.
Вчення про біосфере.Понятіе біосфери, її структура.
Динаміка природного середовища та екологічний прогноз
Вимоги до рівня освоєння дисципліни
Екосистеми Чорного і Азовського морів.
Фактори, що визначає суспільне здоров'я
Принцип платності использ-я природних ресурсів. Кадастри природних ресурсів.
Джерела екологічного права
Основні методи екології.
Міські та інші Селітебні ландшафти
Громадський рух за охорону пам'яток природи в Україні 5 сторінка
Кризові ситуації в розвитку і еволюції природно-антропогенних ландшафтів
І абиотическая середовище
Лімітуючим чинником. Закони мінімуму і максимуму
граматика
ТПВ, стан з ТПВ в Україні та ЄС, порядок видалення, перспективи ринку.
розмноження
Забруднення поверхні грунту відвалами розкривних порід і золи
БІОСФЕРА
Лекція №4. Властивості землі, її значення в різних галузях господарства
Додаток 2
Приклад виконання завдання 2
Видова структура біоценозів
РАДІАЦІЙНІ ЗАБРУДНЕННЯ.
Лекція 8. Забезпечення людини питною водою
Основні передумови формування пром. екології як комплексної науково-технічної дисципліни.
Вчення В.І.Вернадського про біосферу і ноосферу
Моніторинг земель (ґрунтів) підрозділяється на
Список рекомендованої літератури
Характеристики маневреності енергообладнання ТЕС
Майкл Холл, Боб Боденхамер - НЛП-Мастер: повний сертифікаційний курс 22 сторінка
Майкл Холл, Боб Боденхамер - НЛП-Мастер: повний сертифікаційний курс 10 сторінка
ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ
Тема 6. Типи лісу.
Характеристика аварій на хімічно небезпечних об'єктах. Прогнозування масштабів зараження сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР).
кругообіг азоту
Економічна оцінка екотуризму
Рентна конц-я ринкової оцінки прір.рес-в.
Біотіч.отношенія як основа формування біоценозу.
Плата за негативний вплив на навколишнє середовище.
Порядок проведення державної екологічної експертизи.
Нормування якості атмосферного повітря
Методичні вказівки
Вплив електромагнітних полів та захист від їх впливу.
Класифікація хімічних речовин за характером дії на організм. Засоби захисту.
Джерела забруднення атмосфери.
Явище зчепленого успадкування
Науково-технічний прогрес і екологічні проблеми
розрахунок податків
Питання 34. Виробничий травматизм і заходи щодо його запобігання
Вступ
Середовища життя, морські, сухопутні співтовариства, детрітние і пасовищні середовища.
Майкл Холл, Боб Боденхамер - НЛП-Мастер: повний сертифікаційний курс 8 сторінка
Практична частина
Екологічні основи безпеки в навколишньому середовищі
Облік чинників природного середовища в містобудівному проектуванні
МЕТОДИ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК
Тірі заттарди? негізгі ?изметі мен ?асіеті
Порядок розрахунку біоекономіческой-тгрріторіальной системи (БТС), склад і розміри зон.
С) демекологія
O РГ становить список можливих експертів.
Екологічні основи ведення сільськогосподарського виробництва
Закономірності дії ек-ких чинників. 3 сторінка
Особливості потоків сировини допоміжних матеріалів, споживання енергії, формування відходів
Південно-Російський інститут-філія
Способи очищення стічних вод від 2 групи домішок.
Об'єднання еколого-економічної інформації за допомогою ГІС. Моніторинг природних ресурсів. Моніторинг емісій.
Озонові діри.
Екологічний туризм за кордоном
завдання
Специфічні хімічні забруднювачі
Екологічний моніторинг.
неоліберальна глобалізація
Есептеуді ж?ргізуге методікали? н?с?аулар
Сучасний стан екосистем лісостепової та степової зони.
Академічний період: 1866 - 1970 рр.
Правові норми запобігання забруднення атмосфери з суден
Еко-структура
Формування природно-історичних уявлень в стародавньому світі, середньовіччі та 16-18 століттях.
Сезонні, цірканние і багаторічні ритми.
Поняття навколишнє середовище і екологічні фактори. Класифікація чинників.
Склад підприємств галузі
Класифікація виробничо-господарських нормативів для атмосферного повітря.
РОСЛИНИ В НАШОМУ КУТОЧКУ ПРИРОДИ
Номінальний груповий метод
Основні ознаки глобальної екологічної кризи.
Характеристика екологічної ситуації в світі і РФ.
Шкідливий вплив шуму на організм людини. Способи захисту від впливу шуму.
Основною причиною утворення повітряних потоків в тропосфері (вітру) є ...
буддизм
Скорочена програма на базі середньої професійної освіти
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
котельні установки
ВІТРОВА ЕНЕРГІЯ.
XXV. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Розрахунок чисельності популяцій.
Червона книга Республіки Білорусь
Кадастри. Кадастрова оцінка ресурсів.
Гомеостаз. Сукцесії в екосистемі.
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Тема 15. Економічний механізм раціонального природокористування.
СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Три блоку моніторингу. 2 сторінка
Можливі канали руху вторинної сировини


перша | Попередня | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати