На головну

Екологія

сторінка 32

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Поняття екологічного законодавства
Навчальний посібник
Органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність в сфері забезпечення екологічної безпеки
екологічна міліція
Надзвичайна екологічна ситуація
Поняття лиха на морі або водному шляху
Правове регулювання ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ
Правове регулювання ГЕННО-ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Завдання екологічної політики поводження з відходами
Надзвичайний стан
Аналіз екологічних ризиків 1 сторінка
Аналіз екологічних ризиків 5 сторінка
Аналіз екологічних ризиків 6 сторінка
Аналіз екологічних ризиків 4 сторінка
Аналіз екологічних ризиків 3 сторінка
Аналіз екологічних ризиків 2 сторінка
Поняття і класифікація відходів
джерела права
декларації
екологічна паспортизація
Реєстрація
Поняття і види кадастрів
моніторинг
Державна екологічна експертиза
екологічне ліцензування
Поняття і види екологічних правопорушень
Кримінальна відповідальність за екологічні злочини
екологічна сертифікація
екологічна стандартизація
екологічне нормування
Права і обов'язки посадових осіб органів управління (контролю і нагляду) у сфері охорони навколишнього середовища та природокористування
Система органів державного екологічного управління
Екологічні права громадян
Правові основи інформаці навколишнього середовища
Розмежування предметів ведення РФ і її суб'єктів
Спеціальні приписи, що регулюють навколишнього середовища
КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ГРОМАДЯН, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Законодавство про екологічну інформацію
Джерела екологічної інформації
Поняття, види, форми, функції, методи та екологічного управління
Співвідношення конституційного та галузевих понять права власності
Конституційне право власності на землю та інші природні ресурси
Поняття права власності на природні ресурси
Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
Лісокористування та його види
ПРАВОВА ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ
Право власності на ліси
ПРАВОВА ОХОРОНА ЛІСІВ
Відповідальність за порушення законодавства про охорону надр
Охорона тваринного світу
Право користування тваринним світом
Особливості режиму охорони окремих категорій особливо охоронюваних природних територій
Об'єкт правового регулювання
Поняття та правовий статус
Юридична відповідальність за порушення правил охорони і використання об'єктів тваринного світу
Плата за користування тваринним світом
Право власності на надра і право надрокористування
I 4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону, і використання континентального шельфу, виключної економічної зони, морського середовища та їх ресурсів
ПРАВОВА ОХОРОНА ВОД
Правові та організаційні засоби охорони земель
Загальна характеристика земельного законодавства
Цивільно-правова відповідальність і відшкодування екологічної шкоди
Право власності на водні ресурси
право водокористування
Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря
Загальна характеристика законодавства
нормування
Загальна характеристика законодавства
ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ, озонового шару І КЛІМАТУ
Принципи охорони навколишнього природного середовища
Поняття, предмет, методи, структура природоохоронного права
Право громадян на сприятливе навколишнє середовище
Повноваження громадських об'єднань з охорони навколишнього середовища
Для спеціальності 060501 Сестринська справа
Визначення швидкості руху повітря
Визначення вологості повітря
Визначення температури повітря
Визначення середньої температури повітря в приміщенні
Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
Інструкція з охорони праці для учнів в кабінеті
Для спеціальності 060101 Лікувальна справа
ISBN 5-06-004590-0
Припливи і відливи
Динаміка температури морської води
Водний баланс світового океану
гідрологія морів
Морфологія і гідрологія боліт
Вплив боліт на річковий стік і господарське значення боліт
Солоність морської води
Океан і клімат
Інтернет ресурси
Екологічний стан світового океану
типи боліт
походження боліт
Рух води в озерах
Водний баланс озер
Морфологія і морфометрія озер
типи озер
Термічний режим озер
Льодові явища на озерах
Водний режим водосховищ
Вплив водосховищ на навколишнє середовище
Вплив озер на річковий стік
гідрохімія озер
Запаси і ресурси підземних вод
Природні виходи підземних вод на поверхню (джерела)
гідрохімія річок
Антропогенний вплив на режим річок і річкового стоку
Руслових процесів на річках
гідрометрія
Класифікація річок по водному режиму
Вода в земній корі
Інтенсивність водообміну підземних вод
Класифікація підземних вод
Рух підземних вод
Фізичні властивості і хімічний склад підземних вод
Водні властивості гірських порід
Походження підземних вод
Водний режим річок
Мотечному периметру).
Методи вивчення гідрологічних процесів
гідрологія річок
Водний баланс річкового басейну
Водні об'єкти та їх види
Поняття про водні ресурси
Поняття про гідросферу
ВСТУП
Додаток 2
додаток 3
Картографічна оцінка екологічного стану річкового водозбору
Шкала густоти річкової мережі
Типологія промислових об'єктів по їх впливу на природне середовище
Оцінка порушеності поверхні водозбору
З екологічних позицій
ТЕРИТОРІЇ І ОЦІНКИ ЇЇ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ
На навколишнє середовище
каркасу території
Розподіл елементів екологічного каркасу
В екологічне картографування
за космічними знімками
Визначення величини ризиків, викликаних ергономікою
Хімічні та біологічні фактори ризику (K, B)
Ергономіка (E)
Визначення величини ризику нещасного випадку
Визначення величини ризику, що викликається фізичними факторами
Фактори ризику нещасного випадку (T)
Визначення величини ризику, що викликається хімічними факторами небезпеки
Психологічні перевантаження (H)
Час впливу вібрації до появи васкулярних порушень, років
Практична робота 7
теоретичні положення
Результати процедури визначення ризику
Визначення величини ризиків, викликаних психологічним навантаженням
Інструкції щодо заповнення таблиці факторів ризику
Величина ризиків (BS 8800)
Економічна оцінка збитків від забруднення навколишнього середовища
Розрахункові приклади економічного збитку заводу цивільної авіації
теоретичні положення
Для системи синтезу хімічних речовин
Аналізу ризику за допомогою СП-методу
Економічна ефективність природоохоронних заходів.
Вихідні дані для розрахунку
теоретичні положення
Критерії визначення серйозності наслідків
Оцінка конструкторського рішення
Концентрація забруднюючих речовин у викидах в атмосферу
Вихідні дані для розрахунку
теоретичні положення
Порядок виконання роботи
теоретичні положення
Глибини зон можливого зараження АХОВ, км
Швидкість перенесення переднього фронту хмари АХОВ
Кутові розміри зони можливого зараження АХОВ
Приклад рішення задачі 1
Порядок виконання роботи
Картка контролю потоків
Опис ключових слів СП-методу
Джерела і чинники соціального ризику
Основи методології аналізу та управління ризиком
Джерела і чинники технічного ризику
Джерела і чинники індивідуального ризику
Класифікація і характеристика видів ризику
Оцінка ризику
управління ризиком
Оцінка ймовірності несприятливих подій
Побудова відповідного їй дерева подій
теоретичні положення
За можливої ??ймовірності події
теоретичні положення
поняття ризику
ВСТУП
Для політичних держслужбовців категорії посад
Тема 5. Поняття, предмет і метод трудового права.
Що розуміється під адміністративним правом
Тема 3. Предмет і метод адміністративного права
Зі скількох розділів складається Конституція Республіки Казахстан
Працівник зобов'язаний (вкажіть неправильний відповідь)
Тема 6 Поняття, предмет, принципи цивільного права.
Назвіть органи правоохоронної системи
Який принцип бюджетної системи означає, що бюджети різних рівнів знаходяться в постійній взаємодії


перша | Попередня | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати