На головну

хімія

сторінка 32

Каталог - Хімія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


окисного прогоркание
гідролітична прогоркание
Жирні кислоти
Хімічні властивості жирів
Мила і детергенти
детергенти
Тріацлгліцероли (жири)
ФУНКЦІЇ ЛІПІДІВ
Лекція 2.Кінетіка хімічних і біохімічних процесів.
Поняття про теорію перехідного стану. Активоване комплекс.
гетерополісахариди
Гомополісахариди
Полісахариди. Будова, фізико-хімічні властивості
Ферментативний каталіз і його особливості.
Хімічна рівновага.
дисахариди
бродіння цукрів
Класифікація
будова
Класифікація вуглеводів
Вуглеводи, біологічні функції, класифікація
оптична ізомерія
Циклічні форми моносахаридів.
Реакції карбонільних форм моносахаридів
дія кислот
Способи отримання моносахаридів
Таутомерія моносахаридів в розчинах
Перспективні формули Хеуорса
Що таке стрес?
Чим не є стрес
Регулювання тілесного захисного термостатa.
Розвиток концепції стресу
Навчальний посібник.
Радіаційна і хімічна розвідка в частинах і підрозділах медичної служби
Основні вимоги до лікувальних і профілактичних антидотів.
Особливості профілактики і лікування гострих отруєнь.
Табельні радіопротектори і засоби раннього лікування
Розробляються перспективні радіопротектори
Радіопротектори і засоби раннього лікування ОЛБ
Специфічна антідотная терапія.
Методи штучної детоксикації.
Засоби попередження та купірування первинної променевої радіації
Табельні засоби попередження і купірування первинної променевої реакції
Захисні властивості ЗІЗ ОД фільтруючого типу
Класифікація
Розробляються (перспективні) кошти купірування первинної променевої реакції
До захисту курсового проекту
Завдання до курсового проекту
Мета та завдання дисципліни
змісту дисципліни
Воронеж 2002
курсового проекту
Структура розділів, підрозділів і пунктів
Пояснювальної записки курсового проекту на тему «розрахунок сушарки з киплячому
На тему «розрахунок сушарки
Для виконання курсового проекту
Може бути наступною
Для виконання курсового проекту
Розділ 4. Формування вимог до промивання рідин і вибір їх видів.
Розділ 5. Розробка рецептури промивних рідин і вибір їх основних технологічних параметрів.
Розділ. 3. Аналіз інженерно-геологічних умов буріння.
Розділ 2. Особливості технології буріння свердловини.
Імені Серго Орджонікідзе
Розділ 6. Розрахунки, пов'язані з приготуванням промивних рідин.
II.ОПРЕДЕЛЕНІЕ ВИХОДУ БЕНЗИНУ МЕТОДОМ ГРХ
I. ПРОВЕДЕННЯ крекінгу
Теоретична частина
Приготування РОЗЧИНІВ
Швидкість хімічної реакції
Хід роботи
Центрифугування.
ПРИ РОБОТІ В ХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ
Лабораторна робота 1
ДОДАТОК
елементи теорії
елементи теорії
Мішустін А.І., Білоусова К.Ф.
елементи теорії
елементи теорії
Території Російської Федерації
Кліматичне районування території Російської Федерації
Сутність корозійних процесів
Загальна характеристика експлуатаційних факторів
Фактори, що впливають на розвиток і швидкість корозії
Захист боєприпасів від корозії
Характеристика відмов боєприпасів
при стрільбі
Перелік відмов елементів пострілу з ОФС, що визначаються при випробуваннях
практичних стрільб
Допустимі відхилення балістичних характеристик артилерійських і мінометних зарядів (для 1-ї категорії)
Загальна характеристика вологості в представницьких пунктах
Статистична щільність розподілу температур в представницьких пунктах
Графік сезонних коливань денних (ТДН) і нічних (Тн) температур
ВСТУП
додатки
Дослід 4. Комплексні сполуки
Досвід 2. Отримання оксидів міді і срібла
ПРАВИЛА РОБОТИ В ХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ
Досвід I. Залежність швидкості реакції від концентрації
Досвід 2. Залежність швидкості реакції від температури
Обережно! Працювати тільки під тягою.
Дослід 4. Комплексні сполуки
ЕЛЕМЕНТИ ПІДГРУПИ МАНГАНУ
ЕЛЕМЕНТИ РОДИНИ ЖЕЛЕЗА
ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ
Додаток Б.
Правила складання формул речовин і рівнянь хімічних реакцій
Досвід №4. Окислення сульфату марганцю перманганатом калію
Досвід №1. Окислення пероксиду водню перманганатом калію
Окислювально-відновні властивості речовин
Досвід №6. Порівняння гідролізу солі по першій і по другій ступені
Досвід №4. Взаємодія сульфату міді з цинком
Досвід №1. Визначення молярної маси еквівалента алюмінію
Досвід №6. Отримання карбонату кальцію
отримання солей
Досвід №4. Взаємодія сірчаної кислоти з гідроксидом нікелю
Досвід №2. Визначення молярної маси еквівалента карбонату кальцію
Лабораторна робота №6
Досвід №5. іонообмінні процеси
гідроліз солей
Електролітична дисоціація
Досвід №2. Визначення теплового ефекту реакції взаємодії металу з кислотою
Досвід №1. Визначення теплового ефекту реакції нейтралізації
Досвід №2. Отримання молібденової кислоти
Досвід №4. Отримання гідроксиду цинку і доказ його амфотерности
Досвід №1. Окислення пероксиду водню перманганатом калію
Отримання гідроксидів і їх властивості
Досвід №3. Взаємодія соляної кислоти з металами
Правила оформлення звіту про лабораторній роботі
Правила для студентів при виконанні лабораторних робіт
Нікітіна Світлана Вікторівна
Порядок виконання роботи
Вступ
Особливості апаратів
Порядок виконання роботи
Особливості апаратів
Визначення температурних меж поширення полум'я
Порядок виконання роботи
Г.2 Зберігання рідин
Додаток Е
Г.1 Зберігання горючих газів в балонах
Рекомендації щодо застосування засобів пожежогасіння
Визначення безпечного режиму при роботі з горючою рідиною
Вступ
Порядок виконання роботи
Порядок виконання роботи
Особливості апаратів
опис стенду
Вступ
Хабарова Є.І., Леонтьєва С.В., Роздін І.А., Нікітіна С.В.
АНАЛІЗ ФA3ОBИX рівноваги в системі ЖЕЛЕЗО-ВУГЛЕЦЬ, мікроструктури ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛИ В відпаленого стані І ЧАВУНУ
БАЗИСНІ (ОСНОВНІ) КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Хімічні властивості МАТЕРІАЛІВ
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ
Ацидиметрія
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
УДК 543. 06 (075.8)
Класифікація методів титриметрического аналізу
Розрахунки в об'ємному методі аналізу
За точною наважкою
Установка концентрації соляної кислоти по бурі
Визначення карбонатної жорсткості води
Завдання до роботи № 2
кислоти
Пріготовлсніе і установка концентрації лугу
Визначення вмісту кислоти в розчині
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
заключний інструктаж
Тема 2.1. Види техніки накрутки волосся на бігуді для хімічної завивки.
Актуалізація опорних знань.
Додатки
Методика розрахунку температури спалахи з врахування
формули Еллея
ТЕМПЕРАТУРА спалахи
Визначення максимального тиску при Вибух.
ТЕПЛОТА Утворення Речовини 5 сторінка
ТЕПЛОТА Утворення Речовини 3 сторінка
ТЕПЛОТА Утворення Речовини 4 сторінка
ТЕПЛОТА Утворення Речовини 2 сторінка
ТЕПЛОТА Утворення Речовини 1 сторінка
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
Періодичні видання (журнали)
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ І РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ
Варіативний (профільний) блок
Варіативний (профільний) блок
ББК Г-5
МОДУЛЬ 2.
Варіативний (профільний) блок
А) загальнокультурних (ОК)
Тема 4.6. цукор
ВСТУП
Кутіна О.І., Боєва А.Ю.
Приготування розчинів заданої концентрації
Приклади розв'язання задач
молярна концентрація
Масова частка компонента.
Вступ
Глава 1. РОЗЧИНИ
Приклади розв'язання задач
гідроліз солей


перша | Попередня | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати