На головну

хімія

сторінка 5

Каталог - Хімія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


ОРГАНІЗАЦІЯ САНІТАРНОЇ ОБРОБКИ ПОРАНЕНИХ І ХВОРИХ, ДЕГАЗАЦІЇ транспорту та майна В осередках ХІМІЧНОГО УРАЖЕННЯ ТА НА ЕТАПАХ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ
ОПЕРАЦІЇ СТРИЖКИ
ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
Основні принципи проектування будівель і споруд хімічної промисловості
гранулювання
Технологічні схеми процесів гранулювання дисперсних матеріалів
ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ І ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ЗОНИ РАДІОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕННЯ
Перспективи розвитку хімічної технології
Розділ 2. Технологія виробництва неорганічних речовин.
градуйованим СТРИЖКА
Хімічний і груповий склад бітумів.
Водно-фізичні властивості грунту
Практичний матеріальний баланс
Шляхи виведення отрут
Схеми збагачення, фабрики
Гомогенні процеси в рідкій фазі
Лікування при отруєнні ціанідами
Генетична класифікація гірських порід
Організація всебічного забезпечення АСДНР
хімічна сировина
Іонообмінний метод опріснення та знесолення води
Робота 3. Кольорові реакції на фенольну групу
ОКРЕМІ ПРЕДСТАВНИКИ полісахариди
Нейтронні боєприпаси.
Системи імітації висотних умов
Поняття природознавства. Складові частини природознавства.
Етапи розвитку природознавства.
More Progress in Steel Production
Сутність процесу складання. Техніко-економічні показники
Схема оцінки хімічної обстановки
Закономірності ущільнення матеріалу і апаратурнеоформлення методу Пресування
колоїдний захист
Експериментальна частина.
Вражаючі фактори ядерного вибуху
Діаграми склад-температура кипіння
флотація
Сутність технологічних процесів виробництва полімерних матеріалів
вплив температури
теплоємність
ЗАГАЛЬНА ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ХТП
Фізико - хімічні процеси.
ректифікація
лекція 27
Застосування аренов в нафтохімії
Розглянемо спершу механізм утворення ДЕС колоїдної частинки адсорбційним шляхом.
Принципи збагачення сировини
Теорія кислот і підстав
Термічні перетворення вуглеводнів в газовій фазі
Асфальто-смолисті речовини
Табі?ат пен адам?а зіянди ши?ариндиларди? ?сері
Підручник хімії як інформаційна модель педагогічної технології.
операції стрижки
Тема: Освоєння методів і засобів контролю параметрів мікроклімату.
флотація
Приклади розрахунку еквівалента елемента, оксиду, підстави, солі, кислоти, окислювача, відновника.
Типи руд і родовищ бариту
Реактори для гомогенних процесів
Області застосування підстав.
Робота 8. Вплив розведення на рН буферного розчину
автоматизація виробництва
Однокомпонентні гетерогенні системи. Рівняння Клапейрона - Клаузіуса
Застосування методів кріоскопії і ебулліоскопіі
Вплив температури на швидкість хімічної реакції
Характеристика бактеріологічної (біологічної) зброї.
Адренорецепторлар?а ?сер ететін д?рілер »та?ириби бойинша тест с?ра?тари.
Матеріальний БАЛАНС ПРОЦЕСІВ ГОРІННЯ
Тверді розчини. Поняття про ізоморфізмі
Визначення допустимої тривалості перебування особового складу на радіоактивно зараженій місцевості.
Вимоги, що пред'являються до хімічних реакторів
Комплексне використання апатитових руд
Хімічна переробка відпрацьованого (опроміненого) ядерного палива (ВЯП)
Тест 3 - 14
Системи управління кінцевими параметрами траєкторії руху ЛА (тяга і співвідношення компонентів)
В ізолюючих протигазах
Оформлення поверхні теплообміну
Тема 1.6. Хіміко-технологічні системи.
Ступінь захисту населення
Рівні пізнання.
флотація
Загальна характеристика мінеральних речовин і їх ролі в організмі людини
Оцінка результатів рН-метрії шлунка
Деформативні властивості.
Класифікація технологічних процесів
Трубопроводи і ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА
Ущільнення обертових деталей
енергоємність
Компенсаційний діаліз і вівідіаліз
Вимоги щодо розміщення атомних електростанцій
властивості карбаміду
Тест 3 - 11
Глава 10. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРИСКОРЕННЯ НТП
види палива
Основні етапи І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
Розрахунок діаметра трубопроводу
Властивості керамічних виробів.
Атмосферани ?ор?ау
Розрахунок циліндричних обичайок, навантажених зовнішнім тиском.
Інші фізико-хімічні методи вилучення золота
Табельні медичні засоби захисту
ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ
Правила поводження з ножицями
Схеми збагачення і фабрики
флотація
ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ БІЛКІВ
флотація
Розрахунок товстостінних апаратів
Енергетична база хімічної промисловості
Порядок проведення повної санітарної обробки.
Типові завдання
Основность кислот визначається кількістю атомів водню в молекулі кислоти, які можуть заміщатися на атоми металів з утворенням солі.
Хімічна технологія
Принципова технологічна схема
Алгоритм розрахунку температури горіння
Меркаптани (Тіоспирти, Меркаптани)
ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ. ТВІР РОЗЧИННОСТІ
Перш ніж приступити до виконання лабораторної роботи, ознайомтеся з властивостями пластмас і волокон (додаток).
флотація
Клінічна картина ураження фосгеном
Грохочення і класифікація
Теоретичні основи і апаратурне оформлення гранулювання методом обливання
Закони Д.П. Коновалова
Окислювально-відновні реакції
Рівні організації білкових молекул
Характеристика руд і мінералів
Технічні вимоги до руд і концентратів
Основні причини вибухів на виробництві
Організація досліджень стійкості промислового об'єкта, заходи щодо підвищення стійкості
Робота 4. Зростання штучної «клітини» Траубе
елементи зачіски
Властивості аміачної селітри
каталітичний крекінг
Способи індикації отруйних речовин.
Холінорецепторлар?а ?сер ететін заттар »та?ириби бойинша тестілік тапсирмалар.
Мимовільні і несамопроізвольное процеси
Принцип роботи приладу для електрофорезу ПЕФ-3.
Рівняння ізотерми і напрям хімічної реакції. Принцип зсуву рівноваги Ле Шательє - Брауна
Рівняння (3.33) є рівнянням ізобари хімічної реакції в інтегральної формі.
Посуд і устаткування
Магнітна, електрична та магнітогідродинамічна (МГД) сепарації
Переробні графітові руди
І родовищ фосфоритів
електрична сепарація
Технологічна класифікація способів пайки
Характеристика гомогенних процесів
МЕТОДИ СТРИЖКИ
Агрегатні стани. Розчини: поняття, теорія. Розчини насичені, ненасичені, пересичені.
Отримання хімічних концентратів урану методами сорбції та екстракції
Випробувальний стенд ЖРД і ЕУ для випробувань систем ЖРД
Токсичність хімічні небезпечних речовин і характер їх впливу на організм
газоподібні алкани
ізолюючий протівога
Небезпечні фактори пожежі
Поняття про стійкість функціонування об'єктів економіки
Афференттік іннервація?а ?сер ететін д?рілер »та?ириби бойинша тестік тапсирмалар
екосистема біофільтра
Послідовність розробки технологічної схеми
Класифікація нафт
Декріпітація (термічний метод)
Схеми збагачення і фабрики
Практика флотації
Збагачення за формою
Роль енергії в технологічних процесах
Ex.11. Заповніть пропуски, вибравши слова з рамки.
ГАМ?-рецепторларина ?сер ететін д?рілер »та?ириби бойинша тестік тапсирмалар
Умови отримання дрібнозернистої структури
Заспокійливий масаж голови
Основні тенденції розвитку хімічної технології
Система наддуву баків
флотація
Організація роботи пункту спеціальної обробки
Тема 7. Контроль за забрудненням водних об'єктів і охорона вод від забруднень.
Підбір насосів
Ступінь термодинамічної досконалості технологічних процесів
Амфотерними називаються такі гідроксиди, які в залежності від умов виявляють властивості яких підстав, або кислот.
Радіаційний та теплової баланси поверхні Землі
Колективні засоби захисту.
Хімічні перетворення в атмосферному повітрі
Хімія парникового ефекту
Електродугові плазмотрони
Загальне рівняння балансу маси
Обробка охолоджуючої води
Абину?а ?арси д?рілер »та?ириби бойинша тестік тапсирмалар
Вступ
безгазових сКЛАДИ
ендогенні родовища
Властивості і застосування бариту
Експериментальна відпрацювання насосів і турбіни ТНА. Установки та стенди для випробувань ТНА
реакцій
Хімічні джерела електричного струму. гальванічні елементи
андезит
Ядерного вибуху з рівнем радіації на 1 год після вибуху
Загальна характеристика ядерної зброї.
Сар?инди суларди тазалау ?дістеріні? классіфікаціяси.
Застосування першого закону термодинаміки до різних процесів. закон Гесса
Уламкові гірські породи.
Графічне зображення формул солей
Реактор ідеального змішування періодичної дії
Вода і повітря в хімічній промисловості
Класифікатор орієнтовних значень ймовірності виправлення помилки оператора


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати