На головну

Психологія

сторінка 679

Каталог - Психологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Спостерігаємо за людьми
розплутуємо клубок
Дізнатися більше про оточуючих людей і предмети.
Система цифрових гачків
Читання по особам
Спогадів - візуальні, аудіо- або чуттєві.
Враження невідривного стежить погляду.
емоційні дії
тілесні прояви
типи брехунів
Брехня, брехня і ще раз брехня
Обзвон бази клієнтів до старту продажів
Обзвон клієнтів, які пройшли попередню реєстрацію
Обзвон бази клієнтів для продажу комплекту
Дзвінок клієнта для прискорення оплати після замовлення
Допродаж дорожчій версії продукту
Нам не треба або нам не цікаво
Робота з попередніми замовленнями
вислуховування клієнта
Вбудовування ціни в розмову
Помилки при постановці запитань
Помилки при позначенні сенсу дзвінка
Приєднання до клієнта
три пропозиції
види апеляцій
закриття угоди
дожим клієнтів
Метафори і крилаті вирази
Перетягування клієнта в чию або роль
По часу
Мова обов'язково повинна бути живою і наповнена емоціями.
Основні помилки і прийоми в продажах
І коли ми переходимо до продажу, клієнт реагує на це абсолютно спокійно, тому що він був заздалегідь до цього готовий.
Якщо раптом клієнт відповів, що на даний момент йому дана тема нецікава, то просто дізнайтеся, що йому цікаво на даний момент і запропонуйте щось по цій темі.
Давайте розберемо на прикладі, як робити правильно і як неправильно.
Щоб було зрозуміліше, давайте розберемо це на прикладі.
Схема побудови телефонної продажу
дотикальне сприйняття
Теорія очікування Віктора Врума
Загальне уявлення про інстинкті. Дослідження інстинктивного поведінки тварин
Експериментальне вивчення поведінки на стадії інтелекту.
Критерії психіки. Гіпотеза про виникнення і розвитку психіки.
Загальне уявлення про особистість і її розвиток.
Подання про суб'єкта діяльності. Співвідношення понять особистості, індивіда, індивідуальності.
Порівняльний аналіз психіки тварин і людини
Основні характеристики трудової діяльності і їх філогенетичні передумови.
Поняття потреби, мотиву. Специфіка потреб людини
Будова індивідуальної діяльності.
Поняття вищих психічних функцій. Їх будова і розвиток.
Соціокультурна регуляція діяльності. Соціалізація індивіда як привласнення суспільно-історичного досвіду.
Вживання та виготовлення орудій.2.труд відбувається в умовах спільної, колективної діяльності.
Категорія діяльності в психології. Єдність свідомості і діяльності.
Явище установки і його дослідження.
Свідомість як предмет психології. Основні явища і властивості свідомості.
Поведінка як предмет психології. Біхевіоризм і необихевиоризм.
Рефлексологія В.М.Бехтерева.
Основні положення, поняття і факти гештальтпсихології.
Основні методи психологічних досліджень.
Психологія як наука. Специфіка наукового психологічного знання. Галузі психології.
Проблема активності та аналіз рівнів побудови рухів.
Загальна характеристика індивідуальна властивостей людини
Розвиток мотиваційної сфери людини
Будова мотиваційної сфери і розвиток особистості
Вплив мотивації на продуктивність діяльності. Поняття оптимуму мотивації
Дослідження мотивації в когнітивної психології
Ситуативна мотивація і її дослідження. Рівень домагань і мотивація досягнення
теорії особистості
Проблема періодизації розвитку особистості. Поняття соціальної ситуації розвитку
Сприйняття простору і руху. Ознаки віддаленості і глибини. Теорії стабільності сприйманого світу. Ілюзії сприйняття руху
Основні результати досліджень сприйняття в умовах оптичних спотворень.
Типи шкал. Методи вимірювання відчуттів
Основні підходи до вивчення сприйняття. теорії сприйняття
Визначення відчуття і сприйняття. Властивості відчуттів і образів сприйняття. Види образних явищ. Класифікація відчуттів і рецепторів.
Будова потребностно-мотиваційної сфери
Потреби і мотиви. Можливі підстави класифікації мотивів. Мотиви і свідомість.
Питання № 35. Основні властивості перцептивного образу.
Здібності, їх вимір і розвиток.
Питання 32.Понятіе особистості в загальній та диференціальної психології. Поняття особистісних рис.
Соціальне середовище як умова розвитку особистості. Особистість і діяльність
Основні підходи до типології індивідуальності. акцентуації характеру
Вираження емоцій. Проблема їх об'єктивної індикації
Загальна характеристика потреб. Фізіологія і психологія потреб.
Базових потреб немає. Людина не відрізняється своїми потребами від тварин. Цієї точки зору дотримуються біхевіористи.
Проблема волі в психології. Довільна і вольова регуляція
Емоції і пізнавальні процеси. Емоції і особистість
Психологічна характеристика афектів. Діагностика афективних слідів. проблема стресу
Методи діагностики малих груп.
СЛОВЕСНИЙ ЛАБИРИНТ
Характер, його будова і формування. Характер і особистість.
Темперамент, його фізіологічні основи і психологічний опис.
Вюрцбургская школа (Кюльпе, Бюлер, Ах, Марбе і ін.).
Проблема вивчення продуктивного (творчого) мислення. Фактори, що впливають на успішність вирішення завдань
Психологічне вивчення понять. Стадії розвитку значень слів
Проблема вивчення інтелекту. Стадії розвитку інтелекту
Асоціативний ланцюгової тест
Інформаційна і психологічна теорії мислення
Визначення пам'яті. Класифікація видів пам'яті. Типи пам'яті.
Розвиток і формування уваги
Загальна характеристика пізнавальної діяльності.
Визначення та основні властивості уваги. Класифікація видів уваги
Дослідження пам'яті в когнітивної психології
жаючи збудження
СТРУКТУРА вольова АКТА
ВИДИ МИСЛЕННЯ
АБСТРАГУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ
мислення
Збереження 4.ЗАБУВАННЯ
Сенсорний 3.2. Короткотривалі 3.3. Довготривала
І життєвого шляху
Особистість як суб'єкт пізнання
Динаміка, структура, регуляція суб'єкта: аналіз через синтез
Розширення уявлень: особистість як суб'єкт активності
Від елементів - до структури
Об'єкт пізнання в суб'єктному підході
Як відношення суб'єкта і об'єкта
середовища
ОРГАН ЦЕНТР КОРУ
вими компонентами
ВИНИКНЕННЯ ПОНЯТТЯ
Від когнітівістского підходу - до екзистенціального
Чоловічий і жіночий менеджмент
стиль керівництва
Мотиви, мотивація, потреби
Стимулювання продуктивності праці за Ф. Тейлором
Поняття стимулу і стимулювання
Схема самоаналізу психологічної консультації.
самоаналіз
самоаналіз
Опис психологічних консультацій.
Аналіз особливостей діяльності психолога в установі
Анастасія Н.С.06.09.2001 р.н.
Опис групового психодіагностичного обстеження.
опис
Рефлексія.
Тривалість 10-15 хв.
Вправа 2
Опис тренінгової корекційно-розвиваючої програми.
повністю згоден (а).
Вступ
процедура дослідження
Опис і аналіз психопрофилактического заходи (тренінг)
структура тренінгу
Психологічний кабінет в організації
Організація діяльності психолога в організації
Результати дослідження
ВІКОВІ НОРМИ
СПРОЩЕННЯ
Кінцівки
ВИРАЗ ОБЛИЧЧЯ
ЛЮДИНА
ВАРІАЦІЇ РИСУНКА
доповнення
Симптомокомплекси агресивності в тесті
Форми самостійної роботи ............................................... .... 3
Рекомендований алгоритм дій
Тести для самоконтролю
Самостійної роботи. Підготовка до аудиторних занять
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни ... 31
Визначення потреби в персоналі.
Основні принципи формування системи управління персоналом
Слід розрізняти відбір при вступі, наймі на роботу в організацію і відбір, багаторазово проводиться в період знаходження в організації (пролонгований відбір).
Формування корпоративної культури. Формалізовані процедури як складова частина корпоративної культури
Можуть бути професійний розвиток або посадова просування людини, то слід вести мову про його професійної або посадової кар'єрі.
Принципи і критерії відбору персоналу
кадровий конкурс
Особливості підбору кадрів в сучасних умовах
Вимоги до критеріїв відбору
Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / [Автор-укладач Ю. І. Ковалів]. - К.: Академія, 2007. - Т. 1. - 608 с.
Лесин В. Літературознавчі Терміни: [довідник] / В. Лесин. - К.: Радянська школа, 1985. - 252 с.
Винниченко В. Записки кирпатого Мефістофеля [упор. І. О. Кошова] / В. Винниченко. - Черкаси: БрамаУкраїна, 2005. - 264 с.
Висновок
Художня деталь
Принципи і прийоми аналізу літературного твору Андрій Борисович Єсін
Http://studopedia.ru/3_192880_detal-i-podrobnost-v-hudozhestvennom-proizvedenii.html Деталь і подробиця в художньому творі.
Предметний світ художнього твору: пейзаж, інтер'єр, портрет, річ.
Оцінка і прийняття остаточного рішення
Б, 2-А, 4 - В
А, 2 - Б, 3 - В, 4 - Г
В, 2 - А, 4 - Б
Б, 2-В, 4-А
В, 2-А, 2-Б
ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Правила проведення співбесіди
Види і типи співбесіди
Вступ
Реєстраційний бланк методики №6.
Дякую за щиру відповідь.
Інтерпретація факторів опитувальника.
Дякуємо за участь в опитуванні!
Схема 1.
Реєстраційний бланк методики №4
Опитувальник "Спрямованість на сімейне довголіття" (методика № 6).
Спасибі, успіхів Вам у всьому!
Дякуємо Вам за участь в роботі.
Характеристики трудових колективів
Функції трудових колективів
Види колективів.
ознаки колективу
Соціальна структура трудового колективу - характеристика трудового колективу за статтю, віком, професіями, національностей та іншим соціальним показникам.
Етапи розвитку трудового колективу


перша | Попередня | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати